Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU 1 Tandakan (√) pada ruangan berkenaan.


TARIKH / HARI 02 JANUARI 2020/ KHAMIS STRATEGI PdP
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
MASA 7.40-8.10 PAGI
Pembelajaran Berasaskan Masalah
TINGKATAN 5 BAIDURI Penggunaan Teknologi
M/ PELAJARAN SAINS RUMAH TANGGA
TAJUK
KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA DALAM INDUSTRI PdP ABAD 21
Brainstorming (sumbangsaran) /
HOSPITALITI
Cafe (Kedai kopi)
- TANGGUNGJAWAB MEMATUHI PERATURAN
Gallery Walk (lawatan galeri)
KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA DALAM INDUTRI Survey (Tinjauan)
HOSPITALITI Commersial (iklan)
Presentation (persembahan)
Role Play
STANDARD Traffic Light
PEMBELAJARAN 1. Menyenaraikan sekurang-kurang 3 jenis tempat Chain Line (Rangkaian)
kerja dalam industri hospitality Human Graphing (Graf manusia)
2. Menerangkan sekurang-kurangnya 3 kepentingan Video Clips (klip video)
menjaga keselamatan di tempat kerja dalam industri Stesen/ Bus Stop
hospitaliti Think Pair Share
Qudrat Activity (Aktiviti berempat)

PETA PEMIKIRAN (I-THINK)


Peta Bulatan
Peta Buih
AKTIVITI Peta Buih Berganda
1. Mendapatkan maklumat dan bahan daripada Peta Pokok
pelbagai sumber Peta Dakap
Peta Alir
Peta Pelbagai Alir
Peta Titi

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGG (KBAT)


Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta

ELEMEN MERENTASI KURIKULUM (EMK)


Bahasa
Kelestarian Alam Sekitar
Nilai Murni
Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
BAHAN BANTU 1.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
MENGAJAR
Kelestarian Global
(BBM)
Pendidikan Kewangan

STANDARD PENTAKSIRAN
PRESTASI
Latihan Bertulis
- Lembaran kerja
- Modul
RELEKSI Lisan
Kehadiran murid: ........................................ Kuiz
Pembentangan
................. murid dapat ........................................................... Lain-lain (Nyatakan) :
.............................................................
.................................................................................................. .

.................................................................................................

Pdpc pada hari ini ditangguhkan kerana


/
Pengurusan kelas sedang dilaksanakan bermula daripada
8.10 sehingga waktu rehat pelajar

Tindakan Susulan :
- .........................................................................