Anda di halaman 1dari 2
RISTEKDIKTI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG! SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR SOP 7.94 _/P3.1/S0P/2018 TGL PEMBUATAN. XG Apr \ 2et8 [TL REVISI [TGL EFEKTIF DISAHKAN OLEH KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 44 WISNU S. SOENARSO “Wwe, 196107291988031001" NAMA SOP Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala DASAR HUKUM, IKUALIFIKASI PELAKSANA 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1 SMA/D3/S1 2 Mengetahui pengoperasian komputer 3 Berkompetensi di bidang kepegawaian KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1 1 Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN [Apabila proses pelayanan informasi idak dilaksanakan akan menghambat kelancaran tugas Disimpan sebagai data elektronik dan manual if { Fens Peete] Peper | seas Oana [epaa Ena] Tape tag | Napa Pot | Fanon PS region een (fetus [Dapegwosnean) “Teun” | Pevedhan en oO pea tn anon Jcyeahanbas Jsnentanien [archon Taw [Raitanmmatonios [em [Doro fects rae an 7 amen nega ar leartenman toa [isms [over ans a le wer srt ean ne fcsmaantaesan es Tena oan Tea £ fart taa [Boma [ gat ran ae et ton ea T [soamantrsone T [lanai Romar can oan Tame lamp sont caatanimeat anny aon m lpatease Jitrnan eae FT at ean [meson onT ian S moa orp tee levine sen rt fewweanareat in a a Keron [create an an lestveans rare rant SESS = [toute a ra fname Medes 7 a a Pa eee [Rartenmcantentan [ieeet [rt ots lovers Jenene ean van ta [anne argent 5 era To pane tot faa] Tapani [iment [ee 7 aon apna a Te Fnamennan teats mat [rowan ete eres hdmi Par Oo fw yeaah ficsaerent|