Anda di halaman 1dari 11

KPD 5046 ­ KAEDAH MENGAJAR

MODEL TYLER

OLEH:
HASSAN MOHD GHAZALI
FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI KREATIF

MODEL TYLER
Model Tyler merupakan model perkembangan kurikulum yang sangat terkenal. Dalam bukunya yang terkenal Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949), Tyler menekankan bahawa pengembangan kurikulum untuk bidang pembelajaran apapun harus didasarkan kepada 4 pertanyaan seperti berikut:

HASSAN M. GHAZALIUPSI

MODEL TYLER
‡ Apa tujuan yang hendak dicapai? ‡ Pengalaman apa yang perlu diberikan untuk mencapai tujuan itu? ‡ Bagaimana mengatur pemberian pengalaman itu secara efektif? ‡ Bagaimana mengetahui apakah tujuan telah dicapai?

HASSAN M. GHAZALIUPSI

PRINSIP ASAS MODEL TYLER


4 perkara yang menjadi prinsip asas iaitu: ‡ Objektif pendidikan ‡ Kandungan Kurikulum ‡ Kaedah Pengajaran ‡ Penilaian

HASSAN M. GHAZALIUPSI

OBJEKTIF PENDIDIKANMODEL TYLER


‡ Matlamat pendidikan yang hendak dicapai. ‡ Pembinaan kurikulum / pemilihan pengalaman pembelajaran. ‡ Organisasi / susunan kurikulum / perancangan isi pelajaran / pembinaan prosedur pengajaran. ‡ Pengujian dan penilaian.

HASSAN M. GHAZALIUPSI

SUMBER OBJEKTIF PENDIDIKAN


Didapati melalui kajian terhadap pelajar bagi :‡ Menentukan apakah keperluan pelajar dari segi fizikal, sosial, emosi, spiritual dsb. ‡ Menentukan apakah pengetahuan, idea, sikap, dan tabiat pelajar. ‡ Menentukan apakah minat pelajar.

HASSAN M. GHAZALIUPSI

SUMBER OBJEKTIF PENDIDIKAN


Didapati melalui kajian terhadap keadaan semasa:‡ menentukan apakah pengetahuan, kemahiran dan kebolehan yang diperlukan dalam masyarakat semasa. ‡ Memastikan pendidikan dapat dipindahkan ke alam pekerjaan.

HASSAN M. GHAZALIUPSI

SUMBER OBJEKTIF PENDIDIKAN


Didapati subjek:daripada cadangan pakar

‡ Melalui penulisan dan cadangan pakar. ‡ Melalui laporan yang dibuat oleh pakar atau jawatankuasa dalam bidang tertentu.

HASSAN M. GHAZALIUPSI

TAPISAN OBJEKTIF PENDIDIKAN


Menggunakan falsafah dalam memilih objektif:‡ Falsafah pendidikan dan falsafah sosial boleh digunakan sebagai saringan untuk memilih objektif pendidikan. ‡ Nilai sesuatu yang baik, yang ditekankan dalam falsafah boleh menentukan sama ada menerima atau menolak sesuatu objektif.
HASSAN M. GHAZALIUPSI

TAPISAN OBJEKTIF PENDIDIKAN


Menggunakan psikologi dalam memilih objektif: ‡ Pengetahuan psikologi dapat menentukan sama ada sesuatu objektif itu sesuai atau tidak bagi tahap pencapaian dan umur pelajar. Pengetahuan psikologi memberi petunjuk tentang jangka masa belajar yang diperlukan oleh pelajar.

HASSAN M. GHAZALIUPSI

SEKIAN, TERIMA KASIH