Anda di halaman 1dari 3

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK KOTA MASAI Kod Sekolah: JBA 1117

JAMUNAH A/P BALAKRISHNAN


1. Nama Guru
KEJAYAAN DARI DALAM
2. Judul 3. Bidang: Kaunseling

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Buku ini membicarakan tentang jenis-jenis faktor dalaman yang amat penting pengaruhnya ke
atas kejayaan. Kejayaan kerjaya, profesion dan kehidupan manusia bergantung kepada dua jenis
faktor iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor dalaman memainkan peranan yang sangat
besar menentukan kejayaan. Faktor dalaman individu adalah ciri-ciri psikologis seseorang. Buku
ini memberi penjelasan tentang ciri-ciri psikologi yang perlu dikembangkan dalam diri seseorang
sebagai persediaan bagi mencapai kejayaan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Melalui pembacaan daripada buku ini saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai
tentang jenis-jenis faktor dalaman yang amat penting pengaruhnya ke atas kejayaan Selain itu
juga, saya dapat mengetahui bahawa ciri-ciri personality seseorang itu mempunyai pengaruh
yang amat penting pada kejayaan dalam dunia sebenar.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Melalui pembacaan buku ini, saya boleh meningkatkan lagi prestasi kejayaan saya dan saya akan
mendorong murid-murid saya dalam mencapai kejayaan.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK KOTA MASAI Kod Sekolah: JBA 1117

1. Nama Guru JAMUNAH A/P BALAKRISHNAN

2. Judul MENGURUS KANAK-KANAK YANG 3. Bidang: PENDIDIKAN


SUSAH BELAJAR
4. Tarikh Pembentangan - 5. Masa:-

6. Tempat Pembentangan
-
7. Sinopsis

Buku ini membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak bermasalah
pembelajaran. Dalam buku ini juga ianya meneroka mengenai topic pembelajaran serta berkenanaan
masalah-masalah yang menghalang proses pembelajaran. Bukan itu sahaja, buku ini juga
membincangkan cara menangani masalah pembelajaran serta meneroka kehendak-kehendak yang
perlu dimiliki oleh kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran. Secara keseluruhannya, buku ini
memberikan semua maklumat yang diperlukan oleh guru-guru terutama guru pendidikan khas. Pelbagai
ilmu pengetahuan yang dapat diperolehi daripada buku ini kerana banyak tip-tip yang relevan bagi
menangani masalah kanak-kanak seperti kanak-kanak disleksia,lemah keseluruhan pembelajaran,
lambat mengingat semula, sukar mengikut arahan, lemah kemahiran kognitif dan sebagainya.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Melalui pembacaan daripada buku ini saya dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai
pelbagai masalah pembelajaran yang dihidapi oleh kanak-kanak. Selain itu juga, saya dapat
mengetahui tip-tip yang sesuai yang boleh di amalkan bagi menghadapi kanak-kanak yang bermasalah
pembelajaran.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Aplikasi dalam p&p yang boleh diguna pakai melalui pembacaan saya daripada buku ini ialah saya
dapat mengetahui cara-cara untuk menangani masalah kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SK KOTA MASAI Kod Sekolah: JBA 1117

1. Nama Guru JAMUNAH A/P BALAKRISHNAN

2. Judul 3. Bidang: KAUSELING


55 PETUA KERJA BERPASUKAN
4. Tarikh Pembentangan - 5. Masa:-

6. Tempat Pembentangan
-
7. Sinopsis

Buku ini memberi kesedaran bahawa, manusia tidak boleh hidup berkeseorangan jika hendak berjaya
dalam kehidupan. Setiap hari kita perlu berurusan dengan orang lain sekitar kita. Manusia tidak boleh
menjadi seorang yang unggul jika tiada kemahiran bekerja dalam kumpulan. Buku ini juga
membicarakan tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan secara berkumpulan untuk melahirkan insan
yang boleh bekerjasama, berurusan dan berinteraksi sesame manusia. Buku ini juga merangkumi asas-
asas kerja berpasukan, menghadapi sifat manusia yang beraneka ragam, cara membina kebersamaan,
mengagihkan kerja dan peranan, mengendalikan mesyuarat, Teknik komunikasi dan menghadapi
konflik.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Melalui pembacaan daripada buku ini saya dapat mengetahui asa-asas kerja berpasukan, menghadapi
sifat manusia yang beraneka ragam, cara membina kebersamaan, mengagihkan kerja dan peranan,
mengendalikan mesyuarat, teknik komunikasi dan menghadapi konflik.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Aplikasi dalam sesi bimbingan kelompok yang boleh diguna pakai melalui pembacaan saya daripada
buku ini ialah saya dapat mengetahui aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan dalam memupuk dan
meningkatkan semangat berpasukan di kalangan murid.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(JAMUNAH BALAKRISHNAN) (MUHAMMAD TARIQ BIN ARIPIN)