Anda di halaman 1dari 1

Katulis.

com

PROGRAM TAHUNAN

Nama sekolah : SDN..........................................


Kelas/semester : VI (Enam) / 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020

Tema Sub Tema Pelajaran ke Alokasi waktu Ket.


1 1 Hari
2 1 Hari Jan Mg Ke 2
1 3 1 Hari
Lingkungan
4 1 Hari 1 Minggu
Sehat,
Masyarakat 5 1 Hari Jan Mg Ke 2
6 1 Hari
1 1 Hari
2 1 Hari Jan Mg Ke 3
2
Masyarakat 3 1 Hari
VI 1 Minggu
Sehat, 4 1 Hari
Menuju
Nagara Jan Mg Ke 3
Masyarakat 5 1 Hari
Sehat 6 1 Hari
1 1 Hari
2 1 Hari Jan Mg Ke 4
3
Membangun 3 1 Hari
1 Minggu
Masyarakat 4 1 Hari
Sehat 5 1 Hari Jan Mg Ke 4
6 1 Hari

Ulanga harian Remidi dan


2 Hari Jan Mg Ke 5
Pengayaan

Proyek Kelas + Listerasi 1 Minggu Jan Mg Ke 5

Mengetahui, ..............., ................. 2019


Kepala Sekolah Guru Kelas VI

......................... ....................................
NIP. .................. NIP. ............................