Anda di halaman 1dari 4

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL

SMA NEGERI 18 KOTA BANDUNG


TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KELAS : X MIPA 2
MATA PELAJARAN : FISIKA

NILAI
NO NAMA L/K
P K S
1 ADILA FAUZIA LESTARI P 87 82 2
2 ALVINA NAZIRA RAHMAN P 75 80 2
3 ANNISA JULIANI DINATA P 78 80 2
4 AUDIGNA KHOIRUNNISA SANUSI P 84 82 2
5 CAROLINA APRILIA P 84 82 2
6 DELVINA ERSANDA PUTRI P 78 80 2
7 DIFA PRATAMA ABDUL BAITS L 85 82 2
8 DITSAR AL IMAN L 87 82 2
9 ERVILLO LAUNDRA PERMANA L 80 80 2
10 FAJAR ALISINA WIBOWO L 78 80 2
11 FARIZ RIZWAN L 80 80 2
12 GERRY HAEKAL RASYID L 82 82 2
13 HARIADI SATRIA L 82 82 2
14 INDRIANI KURNIA P 85 82 2
15 INTAN PUJASTARI P 84 82 2
16 JIHAN MEDINA RAMADHANI P 82 82 2
17 LINA MARLIANA P 82 82 2
18 LUTHFI MUHAMAD ZAKIRI L 78 80 2
19 MAWAR SUKMAWATI P 80 80 2
20 MILA YUNIARTI P 76 80 2
21 MOHAMAD FERZA YUDHISTAMA L 75 80 2
22 MUHAMMAD ABDULLAH AL GHIFARI L 80 80 2
23 NABIEL FAIKHAR AHSAN L 80 80 2
24 NUR HADIATI P 76 80 2
25 NURSHIFA P 82 82 2
26 RAFI RENZI MAULANA L 76 80 2
27 RANDI WAHYU ANSHORI L 80 80 2
28 ROONEY ALOINTA SEMBIRING L 80 80 2
29 SARAH AZKA PUTRI FEBRIANTI P 80 80 2
30 SILMA PUTRI SHOPWATUNNAJAH P 78 80 2
31 SYAKHIFA ANTI LUTHFIAH P 78 80 2
32 THALITA LUTHFI SOMANTRI P 78 80 2
33 VENNIDA SHAFA PADGITA GHALIYAH PUT P 82 82 2
34 YUNIAR KALIA KAMAL P 78 80 2

Bandung, Desember 2019


Guru Mata Pelajaran

KUSMAWAN
NIP. 197811192009021002
KET

Anda mungkin juga menyukai