Anda di halaman 1dari 10

DAFTAR NILAI BULANAN SISWA

SMA AL FADLLU
Tahun Pelajaran 2017/2018

3. B. Indonesia

5. Matematika
No NAMA SISWA

4. B. Inggris

7. Biologi
6. Fisika
2. PKn
1. PAI
1 AHMAD SYUKRON MAKMUN 88 80 70 70 70 85 80
2 AHMAT MUNIF MUTAKIN 90 78 75 70 70 80 87
3 M. ALI AR RIZQI 90 78 85 90 94 85 98
4 M. HAIKAL KAMAL 88 80 80 88 80 80 86
5 M. NAJIB MIFTACHUR RIZQI 88 78 66 70 88 80 88
6 M. RENALDI 88 78 80 72 83 85 89
7 M. THORIQ AZIZ 90 78 85 80 81 87 91
8 MOH ARIF KURNIA RAHMAN 70 80 80 92 92 85 87
9 MOHAMAD ZAKI MUSTOFA 70 80 67 70 70 75 82
10 MUHAMMAD NAFI' MAULA ALFALAHY 75 78 75 70 86 75 82
11 MUTIARA AL FAJRI 95 80 85 70 82 80 88
12 NAUFAL ERDIAN 70 80 70 70 70 75 80
13 NUR KHASANAH 95 86 85 84 94 90 88
14 SHILFIA FAIQOTULMUNA 95 84 87 92 95 85 89
15 SITI FATIKAH 75 80 65 70 83 70 80
16 FAJRUL FALAH 75 80 70 70 70 70 85
LAI BULANAN SISWA
AL FADLLU
elajaran 2017/2018
Bulan Januari

18. Eng. Conversation


13. Seni Budaya
11. Ekonomi

12. Sosiologi
10. Geografi

17. B. Jawa
16. B. Arab
9. Sejarah

14. PJOK
8. Kimia

15. TIK
87 70 70 80 70 86 91 86
70 70 84 90 72 85 81 76
70 88 85 90 85 84 100 91
87 84 70 95 80 85 100 71
70 70 78 85 85 85 72 70
82 88 85 95 85 86 100 81
70 100 80 95 82 85 95 96
70 100 76 75 85 84 72 81
70 70 70 80 85 87 91 70
87 72 70 100 85 85 72 70
82 84 75 75 75 84 92 86
82 70 70 80 75 84 72 81
70 84 80 95 85 85 100 95
70 96 85 100 85 85 79 91
70 84 70 85 80 83 45 86
70 70 70 75 70 85 82 86

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMA AL FADLLU

Lama'atus Shobah, M.Si


DAFTAR NILAI BULANAN SISWA
SMA AL FADLLU
Tahun Pelajaran 2017/2018

3. B. Indonesia

5. Matematika
No NAMA SISWA

4. B. Inggris

7. Biologi
6. Fisika
2. PKn
1. PAI
1 AHMAD SYUKRON MAKMUN 88 78 75 95 70 84 82
2 AHMAT MUNIF MUTAKIN 75 78 78 70 70 80 79
3 M. ALI AR RIZQI 88 80 87 95 100 91 93
4 M. HAIKAL KAMAL 75 82 87 100 70 72 91
5 M. NAJIB MIFTACHUR RIZQI 75 80 70 70 84 72 86
6 M. RENALDI 80 84 85 95 79 78 83
7 M. THORIQ AZIZ 90 86 88 100 70 96 91
8 MOH ARIF KURNIA RAHMAN 75 74 85 100 83 95 88
9 MOHAMAD ZAKI MUSTOFA 80 74 72 70 70 86 84
10 MUHAMMAD NAFI' MAULA ALFALAHY 78 78 80 70 54 76 86
11 MUTIARA AL FAJRI 85 78 89 90 80 97 94
12 NAUFAL ERDIAN 70 90 73 95 70 71 83
13 NUR KHASANAH 95 86 88 95 85 95 95
14 SHILFIA FAIQOTULMUNA 85 80 89 100 94 100 93
15 SITI FATIKAH 82 90 70 95 70 70 79
16 FAJRUL FALAH 75 73 90 80 90 78
LAI BULANAN SISWA
AL FADLLU
elajaran 2017/2018
Bulan Februari

18. Eng. Conversation


13. Seni Budaya
11. Ekonomi

12. Sosiologi
10. Geografi

17. B. Jawa
16. B. Arab
9. Sejarah

14. PJOK
8. Kimia

15. TIK
90 85 80 80 85 72 80
70 85 80 78 84 70 75
100 95 78 87 83 85 90
95 90 80 75 84 70 85
70 85 78 85 84 80 70
100 85 80 78 85 80 80
95 95 78 87 85 90 85
95 85 80 85 84 70 75
95 80 78 78 85 70 85
100 80 80 72 84 70 80
95 85 78 75 83 75 80
70 80 80 78 81 72 80
95 95 78 82 84 95 90
95 85 78 80 84 72 80
70 80 80 75 80 70 80
70 95 80 87 83 70 80

Mengetahui,
Kepala Sekolah SMA AL FADLLU

Lama'atus Shobah, M.Si


DAFTAR NILAI BULANAN SISWA
SMA AL FADLLU
Tahun Pelajaran 2017/2018

3. B. Indonesia

5. Matematika
No NAMA SISWA

4. B. Inggris

7. Biologi
6. Fisika
2. PKn
1. PAI
1 AHMAD SYUKRON MAKMUN
2 AHMAT MUNIF MUTAKIN
3 M. ALI AR RIZQI
4 M. HAIKAL KAMAL
5 M. NAJIB MIFTACHUR RIZQI
6 M. RENALDI
7 M. THORIQ AZIZ
8 MOH ARIF KURNIA RAHMAN
9 MOHAMAD ZAKI MUSTOFA
10 MUHAMMAD NAFI' MAULA ALFALAHY
11 MUTIARA AL FAJRI
12 NAUFAL ERDIAN
13 NUR KHASANAH
14 SHILFIA FAIQOTULMUNA
15 SITI FATIKAH
16 FAJRUL FALAH
8. Kimia
elajaran 2017/2018
AL FADLLU
LAI BULANAN SISWA

9. Sejarah

10. Geografi

11. Ekonomi

12. Sosiologi

13. Seni Budaya

14. PJOK

Mengetahui,
15. TIK

Lama'atus Shobah, M.Si


16. B. Arab

Kepala Sekolah SMA AL FADLLU


17. B. Jawa

18. Eng. Conversation


Bulan Maret
DAFTAR NILAI BULANAN SISWA
SMA AL FADLLU
Tahun Pelajaran 2017/2018

3. B. Indonesia

5. Matematika
No NAMA SISWA

4. B. Inggris

7. Biologi
6. Fisika
2. PKn
1. PAI
1 AHMAD SYUKRON MAKMUN
2 AHMAT MUNIF MUTAKIN
3 M. ALI AR RIZQI
4 M. HAIKAL KAMAL
5 M. NAJIB MIFTACHUR RIZQI
6 M. RENALDI
7 M. THORIQ AZIZ
8 MOH ARIF KURNIA RAHMAN
9 MOHAMAD ZAKI MUSTOFA
10 MUHAMMAD NAFI' MAULA ALFALAHY
11 MUTIARA AL FAJRI
12 NAUFAL ERDIAN
13 NUR KHASANAH
14 SHILFIA FAIQOTULMUNA
15 SITI FATIKAH
16 FAJRUL FALAH
8. Kimia
elajaran 2017/2018
AL FADLLU
LAI BULANAN SISWA

9. Sejarah

10. Geografi

11. Ekonomi

12. Sosiologi

13. Seni Budaya

14. PJOK

Mengetahui,
15. TIK

Lama'atus Shobah, M.Si


16. B. Arab

Kepala Sekolah SMA AL FADLLU


17. B. Jawa

18. Eng. Conversation


Bulan April
DAFTAR NILAI BULANAN SISWA
SMA AL FADLLU
Tahun Pelajaran 2017/2018

3. B. Indonesia

5. Matematika
No NAMA SISWA

4. B. Inggris

7. Biologi
6. Fisika
2. PKn
1. PAI
1 AHMAD SYUKRON MAKMUN
2 AHMAT MUNIF MUTAKIN
3 M. ALI AR RIZQI
4 M. HAIKAL KAMAL
5 M. NAJIB MIFTACHUR RIZQI
6 M. RENALDI
7 M. THORIQ AZIZ
8 MOH ARIF KURNIA RAHMAN
9 MOHAMAD ZAKI MUSTOFA
10 MUHAMMAD NAFI' MAULA ALFALAHY
11 MUTIARA AL FAJRI
12 NAUFAL ERDIAN
13 NUR KHASANAH
14 SHILFIA FAIQOTULMUNA
15 SITI FATIKAH
16 FAJRUL FALAH
8. Kimia
elajaran 2017/2018
AL FADLLU
LAI BULANAN SISWA

9. Sejarah

10. Geografi

11. Ekonomi

12. Sosiologi

13. Seni Budaya

14. PJOK

Mengetahui,
15. TIK

Lama'atus Shobah, M.Si


16. B. Arab

Kepala Sekolah SMA AL FADLLU


17. B. Jawa

18. Eng. Conversation


Bulan Mei