Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

Pendidikan Moral 2020


TAHUN 1

MINGGU Standard Standard Kandungan Cadangan Aktiviti


Pembelajaran

MINGGU 1
1-5 JANUARI
2020
MINGGU 2 MINGGU TRANSISI TAHUN 1
6-12 JANUARI
2020
MINGGU 3
13-19 JANUARI
2020
Murid boleh : NILAI :
MINGGU 4 1. Agama atau 1.1 Menyatakan agama atau kepercayaan diri.  Kepercayaan kepada Tuhan
20-26 JANUARI Kepercayaan
2020 Saya 1.2 Menghuraikan kepentingan mempunyai agama atau CADANGAN AKTIVITI :
MINGGU 5 kepercayaan.  Murid menghasilkan peta
27 JANUARI - 2 bulatan tentang agama atau
FEBRUARI 1.3 Mengenal pasti ciptaan Tuhan. kepercayaan diri.
2020  Murid bercerita
1.4 Melahirkan rasa syukur terhadap ciptaan Tuhan. berpandukan gambar tentang
MINGGU 6
amalan keagamaan atau
3-8 FEBRUARI
1.5 Melaksanakan nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan. kepercayaan diri.
2020  Murid mewarnakan gambar
alam semulajadi ciptaan
Tuhan.
 Murid menanam pokok
bunga atau pokok taugeh di
dalam bilik darjah.

MINGGU 7 Murid boleh : NILAI :


10 - 15 2020 2.1 Menyenaraikan sifat baik hati yang ada pada diri.  Baik hati
FEBRUARI
2020 2.2 Memberi cadangan cara membantu orang lain. CADANGAN AKTIVITI :
MINGGU 8  Murid bercerita dan
17-22 2.3 Memberi alasan pentingnya menghulurkan bantuan. melakonkan mengikut gambar
FEBRUARI situasi yang berkaitan dengan
2.4 Menunjukkan perasaan apabila dapat memberi bantuan. pemberian bantuan.
2020
 Murid mengumpul keratan
2.5 Memberikan sokongan moral dan kebendaan kepada surat khabar yang
yang memerlukan menggambarkan perlakuan
baik hati.
 Murid menyanyikan lagu
bertemakan nilai baik hati.
 Murid mengumpul bahan
kitar semula dan menjualnya
untuk mendapat dana
membantu kawan yang
memerlukan.

MINGGU 9 3.Tanggungjawab Murid boleh : NILAI :


24 FEBRUARI - Diri 3.1 Menyenaraikan tanggungjawab terhadap diri sendiri.  Bertanggungjawab
1 MAC 2020
3.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan CADANGAN AKTIVITI :
MINGGU 10 tanggungjawab terhadap diri sendiri.  Murid menghasilkan buku
3 - 8 MAC atau kad kecil yang bertajuk
2020 3.3 Mencadangkan cara bertanggungjawab terhadap diri “Tanggungjawab Saya”.
sendiri.  Murid dikehendaki menjaga
kebersihan dan kekemasan
3.4 Berasa bangga apabila dapat melaksanakan kelas.
tanggungjawab terhadap diri sendiri.  Murid menyenaraikan
tanggungjawab terhadap diri
3.5 Melaksanakan tanggungjawab terhadap diri sendiri. selama seminggu dengan
melengkapkan jadual
tanggungjawab.
 Murid melakar peta bulatan
untuk menyatakan
kepentingan melaksanakan
tanggungjawab terhadap diri.

Murid boleh : NILAI :


4. Sikap 4.1 Mengucapkan terima kasih dalam pelbagai bahasa.  Berterima kasih
10 - 15 MAC Berterima Kasih
2020 4.2 Mengenal pasti pelbagai cara memberi penghargaan. CADANGAN AKTIVITI :
 Murid menyanyikan lagu
MINGGU 12 4.3 Menghuraikan kepentingan memberi penghargaan. berterima kasih ciptaan guru
17-22 MAC atau yang boleh didapati
4.4 Menyatakan perasaan apabila dapat memberi dalam youtube.
2020
penghargaan.  Murid menghasilkan kad
ucapan terima kasih dalam
4.5 Mencipta pelbagai cenderahati dan kraftangan sebagai pelbagai bahasa.
tanda penghargaan.  Murid menghasilkan
pelbagai cenderahati daripada
bahan terpakai atau origami
sebagai tanda penghargaan.
 Murid melakukan simulasi
atau main peranan untuk
menunjukkan pengiktirafan
dan penghargaan dalam
pelbagai situasi.

MINGGU 13 cuti pertengahan


24-29 MAC penggal 1
2020
MINGGU 14 Murid boleh : NILAI :
31 Mac - 5 5. Bersopan 5.1 Mengenal pasti tutur kata dan tingkah laku yang  Hemah tinggi
APRIL 2020 dalam Tutur Kata bersopan.
MINGGU 15 dan Tingkah CADANGAN AKTIVITI :
7-12 APRIL Laku 5.2 Meramalkan kesan tutur kata dan tingkah laku yang  Murid melakonkan situasi
2020 sopan. tingkah laku dan pertuturan
MINGGU 16 yang sopan semasa di kantin.
5.3 Menunjukkan cara berkomunikasi dengan beradab sopan  Murid menghasilkan poster
14 - 19 APRIL
dalam tutur kata dan tingkah laku. dengan menggunakan huruf
2020
daripada surat khabar untuk
5.4 Menzahirkan perasaan apabila beradab sopan dalam membina ungkapan berkaitan
pertuturan dan tingkah laku. hemah tinggi yang telah diberi.
 Murid dikehendaki memilih
5.5 Mengamalkan tutur kata dan tingkah laku yang bersopan. kad situasi berkaitan hemah
tinggi dan melakonkan situasi
yang tertulis pada kad
tersebut.
 Murid menyenaraikan tutur
kata yang bersopan dan
membuat corak di kertas
lukisan untuk di pamer.

MINGGU 17 Murid boleh : NILAI :


21 - 26 APRIL 6. Hormati Diri 6.1 Memberi contoh menghormati diri sendiri.  Hormat
2020
MINGGU 18 6.2 Menerangkan faedah menghormati diri sendiri. CADANGAN AKTIVITI :
28 APRIL - 3  Murid menyenaraikan cara
MEI 2020 6.3 Membanding beza cara menghormati diri sendiri dan menghormati diri sendiri.
MINGGU 19 tidak menghormati diri sendiri.  Murid dikehendaki memilih
gambar situasi yang berkaitan
5-10 MEI 2020
6.4 Menyatakan perasaan apabila dapat menghormati diri dengan sikap hormat.
sendiri.  Murid merekacipta bentuk
mahkota daripada kad manila
6.5 Mempraktikkan sikap menghormati diri sendiri dalam yang mengandungi ungkapan
kehidupan seharian. sikap hormat terhadap diri.
 Murid membuat poster
seperti Anti Merokok atau Anti
Buli dan sebagainya

MINGGU 19 Murid boleh : NILAI :


6-11 MEI 2018 7. Sayangi Diri 7.1 Menyenaraikan cara menjaga kebersihan dan  Kasih sayang
MINGGU 20 keselamatan diri.
13-18 MEI CADANGAN AKTIVITI :
2018 7.2 Menjelaskan dengan contoh kesan tidak menjaga  Murid meniru perlakuan
MINGGU 21 kebersihan dan keselamatan diri. guru cara menggosok gigi
20-25 MEI dengan betul.
7.3 Memberi alasan pentingnya menjaga kebersihan dan  Murid dikehendaki
2018
keselamatan diri. membawa bahan atau alatan
menjaga kebersihan dan
7.4 Mengekspresikan perasaan setelah menjaga kebersihan keselamatan diri untuk
dan keselamatan diri. pameran di dalam bilik darjah.
 Murid menonton tayangan
7.5 Mempraktikkan amalan menjaga kebersihan dan video yang berkaitan dengan
keselamatan diri dalam kehidupan seharian nilai sayangi diri seperti
menjaga kebersihan dan
keselamatan diri, cara mencuci
tangan dan cara memakai topi
keledar atau tali pinggang
keselamatan.

MINGGU 20 Murid boleh : NILAI :


12-17 MEI 8. Adil dalam 8.1 Menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian.  Keadilan
2020 Perlakuan
MINGGU 24 Seharian 8.2 Menceritakan sebab perlu berlaku adil dalam perlakuan CADANGAN AKTIVITI :
9-14 JUN 2020 seharian.  Murid dikehendaki
melengkapkan jadual tugasan
8.3 Menilai kesan ketidakadilan dalam perlakuan seharian. kelas secara adil.
 Murid melakukan simulasi
8.4 Menghayati sikap adil dalam perlakuan seharian. cara mengagihkan barang
secara adil dalam kumpulan.
8.5 Bertindak adil dalam perlakuan seharian  Murid dan guru bersoal
jawab sebab-sebab perlunya
berlaku adil dalam perlakuan
harian.
 Murid memadankan situasi
gambar dengan pernyataan
yang menunjukkan perlakuan
adil.

MINGGU 25 Murid boleh : NILAI :


16-21 JUN 9. Berani 9.1 Memberikan contoh perlakuan berani mempertahankan  Keberanian
2020 Mempertahankan maruah diri.
MINGGU 26 Maruah Diri CADANGAN AKTIVITI :
23 - 28 JUN 9.2 Mengenal pasti kepentingan bersikap berani untuk  Murid menonton tayangan
2020 mempertahankan maruah diri. video yang berkaitan dengan
sikap berani mempertahankan
9.3 Menilai kesan apabila bertindak berani secara melulu maruah diri.
tanpa berfikir.  Murid melakonkan cerita
teladan „Arnab dan Kura-kura‟.
9.4 Mengekspresikan perasaan apabila dapat  Murid mewarnakan poster
mempertahankan maruah diri. atau lukisan yang berkaitan
dengan sikap berani.
9.5 Mengaplikasikan sikap berani mempertahankan maruah  Murid melakukan
diri dalam pelbagai situasi. sumbangsaran berdasarkan
kad situasi atau keratan
akhbar yang berkaitan dengan
sikap berani.

MINGGU 27 Murid boleh : NILAI :


30 Jun - 5 10. Jujur dalam 10.1 Memberikan contoh perlakuan jujur dalam kehidupan  Kejujuran
JULAI 2020 Kehidupan seharian.
MINGGU 28 Seharian CADANGAN AKTIVITI :
7-12 JULAI 10.2 Menghuraikan sebab perlunya bersikap jujur.  Murid menonton tayangan
2020 video yang mempunyai nilai
MINGGU 29 10.3 Menunjuk cara bersikap jujur dalam kehidupan kejujuran.
seharian.  Murid melengkapkan peta
14-19 JULAI
pelbagai alir berkaitan
2020
10.4 Meluahkan perasaan apabila bersikap jujur. kepentingan bersikap jujur dan
memberikan sebab (situasi)
10.5 Mengaplikasikan sikap jujur dalam pelbagai situasi. dan akibat (kesan) bersikap
jujur.
 Murid melakonkan situasi
jual beli yang mengaitkan
sikap jujur.
 Murid menghasilkan
penanda buku yang
bertemakan kejujuran

MINGGU 30 Murid boleh : NILAI :


21 - 26 JULAI 11. Rajin dalam 11.1 Menyatakan ciri-ciri bersikap rajin.  Kerajinan
2020 Perlakuan Harian
MINGGU 31 11.2 Membincangkan kebaikan bersikap rajin. CADANGAN AKTIVITI :
28 JULAI - 2  Murid mengaitkan cerita
OGOS 2020 11.3 Mencadangkan aktiviti yang menunjukkan sikap rajin. semut dan belalang dengan
nilai kerajinan melalui kaedah
11.4 Mengekspresikan perasaan apabila bersikap rajin dalam sumbangsaran.
perlakuan seharian.  Murid menyanyikan lagu
„Rajin Adik Rajin‟ yang boleh
11.5 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian. dilayari melalui internet.
 Murid menjalankan projek
keceriaan bilik darjah secara
berterusan dengan menghias
sudut mata pelajaran
Pendidikan Moral.
 Murid melakukan simulasi
bersikap rajin mengikut situasi
yang diberi
MINGGU 32 Murid boleh : NILAI :
4 - 9 OGOS 12. Kerjasama 12.1 Memerihalkan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-  Kerjasama
2020 dalam Kehidupan sama.
MINGGU 34 Seharian CADANGAN AKTIVITI :
18-23 OGOS 12.2 Menghuraikan kebaikan bekerjasama dengan orang  Murid merekacipta model
2020 lain. daripada bahan kitar semula
atau tanah liat.
12.3 Merancang aktiviti yang menunjukkan sikap kerjasama.  Murid bermain permainan
dalaman/ tradisional secara
12.4 Meluahkan perasaan apabila melaksanakan aktiviti kumpulan.
bersama-sama.  Murid bersama-sama
membina model atau
12.5 Mempraktikkan nilai bekerjasama demi perpaduan monumen menggunakan straw
dalam kehidupan seharian. atau lidi dan sebagainya.
 Murid melakonkan situasi
berdasarkan sikap kerjasama
yang diberi oleh guru.

MINGGU 35 Murid boleh : NILAI :


25-30 OGOS 12. Kerjasama 12.1 Memerihalkan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-  Kerjasama
2020 dalam Kehidupan sama.
MINGGU 36 Seharian CADANGAN AKTIVITI :
1-6 12.2 Menghuraikan kebaikan bekerjasama dengan orang  Murid merekacipta model
SEPTEMBER lain. daripada bahan kitar semula
2020 atau tanah liat.
12.3 Merancang aktiviti yang menunjukkan sikap kerjasama.  Murid bermain permainan
dalaman/ tradisional secara
12.4 Meluahkan perasaan apabila melaksanakan aktiviti kumpulan.
bersama-sama.  Murid bersama-sama
membina model atau
12.5 Mempraktikkan nilai bekerjasama demi perpaduan monumen menggunakan straw
dalam kehidupan seharian. atau lidi dan sebagainya.
 Murid melakonkan situasi
berdasarkan sikap kerjasama
yang diberi oleh guru.

MINGGU 37 Murid boleh : NILAI :


8 - 13 13. 13.1 Memberi contoh sikap tidak keterlaluan dalam  Kesederhanaan
SEPTEMBER Kesederhanaan kehidupan seharian.
2020 dalam Diri CADANGAN AKTIVITI :
MINGGU 38 13.2 Mengenal pasti kepentingan bersikap sederhana.  Murid dibawa melihat
15-20 keadaan kantin sekolah
SEPTEMBER 13.3 Membanding beza antara sikap bersederhana dengan selepas waktu rehat untuk
sikap keterlaluan. mengenal pasti sikap
2020
keterlaluan murid dalam
MINGGU 39
13.4 Menyatakan perasaan apabila bersikap sederhana pembaziran makanan dan
22-27 dalam kehidupan seharian. utiliti.
SEPTEMBER  Murid merekacipta tabung
2020 13.5 Mengamalkan perlakuan sederhana dalam kehidupan dengan menggunakan bahan
seharian. kitar semula untuk
menggalakkan sikap
sederhana.
 Murid membuat catatan
perbelanjaan dalam buku saku
yang dibuat sendiri atau guru.
 Murid melengkapkan peta
bulatan mengenai kepentingan
bersikap sederhana.

MINGGU 40 Murid boleh : NILAI :


29 SEPTEMBER 14. Toleransi 14.1 Menyatakan cara bertoleransi dalam kehidupan  Toleransi
- 4 OKTOBER dalam Kehidupan seharian.
2020 Seharian CADANGAN AKTIVITI :
MINGGU 41 14.2 Membincangkan kebaikan bersabar dan bertolak ansur  Murid menjalankan projek
6 - 11 terhadap diri dan orang lain. „Pokok Toleransi‟ dengan
OKTOBER 2020 menggantung kad perkataan
MINGGU 42 14.3 Mendemonstrasi cara bertoleransi dalam pelbagai yang mengandungi kebaikan
13-18 situasi. toleransi di ranting pokok yang
OKTOBER 2020 disediakan oleh guru.
14.4 Melahirkan perasaan apabila dapat mengawal diri  Murid melakukan simulasi
dalam sesuatu situasi. beratur semasa membeli
makanan di kantin atau
14.5 Mempraktikkan sikap bertoleransi untuk memperkukuh menaiki bas.
perpaduan dalam kehidupan.  Murid bermain permainan
„Dam Haji‟ secara
berpasangan dengan
mengamalkan sikap bertolak
ansur, sabar dan mengawal
diri semasa menunggu giliran.
 Murid melengkapkan peta
dakap dengan ciri-ciri
toleransi.

MINGGU 43
20-25
OKTOBER 2020
MINGGU 44
27 - 1
NOVEMBER
2020
MINGGU 45
3-8
NOVEMBER
2020
MINGGU 46
10-15
NOVEMBER
2020
MINGGU 47
17 - 22
NOVEMBER
2020