Anda di halaman 1dari 13

Jawab semua soalan. Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Maklumat yang berikut merupakan pemerhatian yang direkodkan oleh seorang


murid.

Kucing dan arnab berbulu lembut manakala siput dan kura-kura


bercangkerang keras

Apakah kemahiran proses sains yang berkaitan dengan maklumat di atas?

A. Meramal
B. Mengelas
C. Membuat hipotesis
D. Membuat inferens

2. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kemahiran proses sains?

A. Berkomunikasi
B. Membersihkan peralatan sains
C. Mengendalikan specimen dengan betul
D. Menyimpan peralatan dan bahan sains

3. Rajah 1 menunjukkan tiga ekor ikan di dalam sebuah bekas.

Rajah 1

Selepas dua hari, dua ekor ikan lagi dimasukkan ke dalam bekas tersebut.
Ramalkan apa yang akan berlaku.

1
A. Beberapa ekor ikan akan mati.
B. Ikan-ikan itu akan membiak.
C. Kuantiti air akan berkurang dengan cepat.
D. Bilangan ikan akan bertambah dengan cepat.

4. Ahmad telah menjalankan eksperimen tentang keperluan asas haiwan. Diakhir


eksperimen didapati hanya seekor sahaja lipas terus hidup daripada empat lipas
di balang yang berbeza. Apakah pembolehubah yang di malarkan?

A. Jenis haiwan
B. Kehadiran makanan
C. Kehadiran air dan makanan
D. Kedaan lipas selepas seminggu.

5. Manakah alatan berikut digunakan untuk menyukat isi padu cecair?

A. Jam randik
B. Tabung uji
C. Termometer
D. Silinder penyukat

6. Berikut merupakan inferens mengapa murid dilarang masuk ke dalam bilik sains
tanpa kebenaran guru. Antara inferens berikut yang manakah yang salah?

A. Terdapat bahan yang berbahaya di dalam bilik sains


B. Jika berlaku kemalangan tiada sesiapa yang tahu
C. Mengelakkan kehilangan radas dan bahan yang terdapat di dalam bilik
sains
D. Memudahkan murid-murid untuk mengambil alatan dan radas di dalam
bilik sains sesuka hati.

2
7. Rajah 2 menunjukkan seorang penyelam di dasar laut.

Rajah 2

Berdasarkan rajah, apakah keperluan yang perlu dibawa semasa

berada di dasar laut?.

A. Air
B. Udara
C. Makanan
D. Pasangan

8. Rajah 3 menunjukkan udara diperlukan oleh manusia untuk


menjalani proses P .

Rajah 3

Antara berikut yang manakah mewakili P ?

A. Pembiakan
B. Pertumbuhan
C. Perkumuhan
D. Pernafasan

3
9. Apakah organ yang ditunjukkan dalam Rajah 4?

Rajah 4

A Ginjal
B Peparu
C Jantung
D Trakea

10. Semasa menarik nafas, manusia akan menyedut lebih banyak gas. Apakah gas
tersebut?

A Oksigen
B Karbon dioksida
C Oksigen dan karbon dioksida
D Karbon dioksida dan wap air

11. Berikut merupakan laluan udara semasa proses menghembus nafas.

X Trakea Y

Apakah yang diwakili oleh X dan Y?

X Y

4
A Mulut Peparu
B Hidung Peparu
C Peparu Hidung
D Peparu Salur udara

12. Antara berikut, aktiviti manakah yang kadar pernafasan manusia paling tinggi?

A tidur
B berjalan
C kawad kaki
D membaca

13. Berdasarkan Rajah 5 di bawah, apakah kadar pernafasan bagi aktiviti tersebut?

Rajah 5

Kadar pernafasan

X Y Z

A Tinggi Rendah Sederhana

B Sederhana Tinggi Rendah

C Rendah Tinggi Sederhana

5
D Rendah Sederhana Tinggi

14. Mengapakah kadar pernafasan semasa aktiviti cergas lebih tinggi?

A Badan perlu bergerak lebih aktif.


B Badan memerlukan lebih banyak oksigen.
C Peparu lebih banyak menyedut gas karbon dioksida.
D Waktu rehat adalah lebih baik berbanding waktu menjalankan
aktiviti.

15. Jadual 1 menunjukkan nama murid dan kadar pernafasan mereka selepas
melakukan satu aktiviti fizikal.

Nama murid Kadar pernafasan selepas melakukan aktiviti fizikal dalam satu
minit
Ikhwan 100
Firdaus 105
Hafiz 110
Jadual 1

Apakah kesimpulan daripada jadual di atas?

A Individu yang sama mempunyai kadar pernafasan yang sama.


B Individu yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang sama.
C Individu yang berbeza mempunyai kadar pernafasan yang
berbeza.
D Hafiz mempunyai kadar pernafasan paling tinggi manakala Ikhwan
paling rendah.

16. Manusia perlu menyingkirkan bahan buangan yang tidak


diperlukan oleh badan.
6
Berdasarkan penyataan di atas ia merujuk kepada satu proses
hidup manusia. Apakah proses tersebut?

A Pernafasan
B Perkumuhan
C Penyahtinjaan
D Tindak balas terhadap rangsangan

17. Mengapakah manusia perlu menjalani proses perkumuhan dan penyahtinjaan?

A Untuk mengawal suhu badan


B Untuk mendapatkan tenaga
C Untuk mengekalkan kesihatan badan
D Untuk bertindak balas terhadap rangsangan

18. Antara berikut yang manakah benar tentang hasil daripada perkumuhan?

A Ginjal – najis
B Kulit – darah
C Menghembus nafas – gas karbon dioksida
D Menarik nafas – gas oksigen dan wap air

19. Antara berikut yang manakah yang terlibat dalam proses pernafasan dan
perkumuhan?

A Peparu
B Kulit
C Ginjal
D Hidung

7
20. Rajah 6 di bawah menunjukkan keratan rentas bagi sebuah organ.

Rajah 6

Apakah fungsi organ tersebut?

A Mengeluarkan tinja
B Menyingkirkan peluh
C Memproses air kencing
D Membebaskan gas karbon dioksida

21. Rajah 7 di bawah menunjukkan salah satu bahagian yang terdapat dalam badan
manusia.

Rajah 7

8
Bahagian tersebut terlibat dalam satu proses hidup manusia. Apakah proses
tersebut?

A Pernafasan
B Perkumuhan
C Penyahtinjaan
D Bergerak balas terhadap rangsangan

22. Apakah maksud penyahtinjaan?

A Menyingkirkan peluh dari badan


B Menyingkirkan bahan buangan dari badan
C Menyingkirkan sisa makanan yang tidak dihadam dari badan
D Menyingkirkan sisa toksik dan bahan beracun dari badan

23. Antara penyakit berikut yang manakah boleh dihidapi jika proses penyahtinjaan
tidak berlaku?

A Batu karang
B Kanser usus
C Kencing berdarah
D Serangan jantung

24. Bahan yang tidak dicernakan perlu disingkirkan daripada badan,


kerana boleh mendatangkan mudarat kepada badan. Antara berikut yang
manakah kesan jika kita tidak bernyahtinja dengan sempurna?

9
A. Kanser usus dan radang usus.
B. Kanser paru-paru dan sakit jantung.
C. Kanser hati dan kencing manis.
D. Kanser peparu dan kencing manis.

25. Antara berikut yang manakah merupakan organ perkumuhan?

A. jantung, kulit dan peparu.


B. ginjal, peparu dan kulit.
C. jantung, ginjal dan peparu.
D. jantung, peparu dan kulit.

26. Gambar- gambar di bawah merupakan organ yang terdapat dalam badan
manusia. Antara berikut, organ yang manakah mengeluarkan peluh?

A B C D

10
27. Antara organ deria berikut, yang manakah betul dipadankan dengan jenis
rangsangan yang dikesan?

Organ Deria Rangsangan yang dikesan

Hidung Bau
A
Telinga Sentuhan
B
C
Mata Rasa

D Kulit Bunyi

28. Rajah 8 menunjukkan tindakkan ikhwan apabila dia terpijak duri pokok semalu.

Rajah 8
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada tindakan Ikhwan?

A. Manusia mudah terkejut


B. Manusia boleh mengesan rasa sakit
C. Manusia bergerak balas terhadap rangsangan
D. Sesetengah tumbuhan menyebabkan gerak balas manusia

29. Antara yang berikut yang manakah benar tentang rangsangan?

A. Situasi yang pelbagai


B. Perubahan persekitaran yang mendadak
C. Tindakan yang diambil oleh seseorang

11
D. Keadaan atau perubahan yang dapat dikesan

12
30. Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan manusia bergerak balas
terhadap rangsangan?

KERTAS SOALAN TAMAT

13