Anda di halaman 1dari 3

BORANG MAKLUMAT MURID

MODUL PENGURUSAN MURID , SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

A. MAKLUMAT DIRI MURID


1 NAMA: UMAR MU'MIN BIN MOHD NAJIB
2 TARIKH LAHIR: 30 MARCH 2018
3 JANTINA: LELAKI
4 MY KAD:
5 NO SIJIL LAHIR: CQ 27855
6 NO PASSPORT:
7 WARGANEGARA: MALAYSIA
8 KETURUNAN: MELAYU
9 AGAMA: ISLAM
10 BAHASA PERTUTURAN: (01) MELAYU
11 TARIKH MASUK SEKOLAH : 2 JANUARI 2019
12 ANAK KE BERAPA: 1 -PERTAMA
13 ALAMAT TETAP: BT 13 KG JERENGKANG , LABU HILIR
Poskod: 71900
Bandar: SEREMBAN
Negeri: NEGERI SEMBILAN
14 ALAMAT SURAT MENYURAT: SAMA SPERTI DI ATAS
Poskod:
Bandar:
Negeri:

15 JARAK KE SEKOLAH: 500M BIL ADIK BERADIK: 2 ORG


16 MURID TINGGAL DENGAN : IBU BAPA TAHUN LAHIR:
17 ASRAMA: TIDAK ANAK 1: 2012
18 MURID BERKEPERLUAN KHAS: TIDAK ANAK 2: 2015
19 BANTUAN YANG DITERIMA: 1. SKIM BANTUAN BUKU TEKS

B. MAKLUMAT DIRI BAPA/PENJAGA UTAMA


20 NAMA PENUH: MOHD NAJIB BIN MAT SAID
21 STATUS BAPA : 01-MASIH HIDUP
22 KAUM/KETURUNAN: MELAYU
23 AGAMA: ISLAM
24 NO MYKAD:
25 NO PASSPORT
26 KEWARGANEGARAAN
Warganegara: √
Bukan warganegara:
Pemastautin tetap:
27 NO TELEFON:
Pejabat:
Rumah:
Bimbit:
28 BIL. TANGUNGGAN: 4 ORANG
29 PEKERJAAN:

Nama Majikan:
Alamat Majikan:
Poskod:
Bandar:
Negeri:

30 NO. CUKAI PENDAPATAN: -


31 PENDAPATAN SEBULAN :
Tiada maklumat pendapatan: -
Tiada pendapatan/Tidak bekerja: -

C. MAKLUMAT IBU/PENJAGA KEDUA

32 NAMA PENUH: SITI NORSALHA BINTI HASIM


33 STATUS IBU: 01- MASIH HIDUP
34 KAUM/KETURUNAN: MELAYU
35 AGAMA: ISLAM
36 NO MY KAD:
37 NO PASSPORT
38 KEWARGANEGARAAN
Warganegara: √
Bukan warganegara:
Pemastautin tetap:
39 NO TELEFON:
Pejabat:
Rumah:
Bimbit:
40 BIL. TANGUNGGAN: 4 ORANG
41 PEKERJAAN: G01-GURU

Nama Majikan: SK DATO' SHAHBANDAR ABU BAKAR


Alamat Majikan: BT 13, KG JERENGKANG, LABU HILIR
Poskod: 71900
Bandar: SEREMBAN
Negeri: NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

42 NO. CUKAI PENDAPATAN:


43 PENDAPATAN SEBULAN :
Tiada maklumat pendapatan: -
Tiada pendapatan/Tidak bekerja: -
MAKLUMAT TANGGUNGGAN

MYKAD/ TAHUN/ NAMA INSTITUSI/


BIL NAMA SURAT BERANAK UMUR TINGKATAN HUBUNGAN SEKOLAH
1
2
3
4

MAKLUMAT BANTUAN
(BULAT MANA YANG BERKENAAN)
SKIM PNJAMAN BUKU TKES YA / TIDAK
BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN(KWAMP) YA / TIDAK
RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN(RMT) YA / TIDAK
PROGRAM SUSU SEKOLAH(PSS) YA / TIDAK
BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN YA / TIDAK

PERAKUAN PENJAGA / IBU BAPA


Saya mengaku segala butiran yang diberi adalah benar belaka dan pendapatan yang diisytiharkan adalah pendapatan
yang benar
TANDATANGAN IBU/BAPA/PENJAGA
NAMA IBU/BAPA/PENJAGA
NO KAD PENGENALAN
TARIKH 3 JANUARI 2019