Anda di halaman 1dari 1

Sungguh Nyata

do=C/D cipt.Putut.HBP

___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___


S 1> . 1> 1> . 1> 7 6 5 4 3 5 6 . 6 5 . 6 5 2 3 4 3 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___
A 5 . 5 5 . 5 4 3 4 5 5 3 4 . 4 3 . 4 2 2 7< 7< 1 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___
T 3> . 3> 3> . 3> 2> 1> 7 6 5 5 1> . 1> 1> . 1> 7 6 5 5 5 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ___ ___
B 1 . 1 5< . 5< 5< 6< 7< 2 1 1 4 . 4 1 . 1 5< 5< 5< 5< 1 0
1.Ter- gu-ling ba-tu pe- nu- tup ku-bur tak a- da Tu-han-ku di-sa-na
2.Dia bang-kit di ha- ri ming-gu pa- gi meng-ha-pus- kan do-sa ma-nu-sia

< ___ < ___


S 4 . 2 . 6 5 2 3 0 4 . 2 . 6 5 7 1> 0
___ ___
A 2 . 7< . 4 3 1 1 0 2 . 7< . 4 3 2 5 0
___ ___
T 7 . 5 . 7 1> 1> 5 0 7 . 5 . 7 6 7 1> 0
___ ___
B 5< . 5< . 5< 1 1 1 0 5< . 7< . 7< 1 2 1 0
1.Ba- nyak o- rang he- ran mung- kin- kah ter- ja- di
2.Di- a yang tlah bang- kit da- ri o- rang ma- ti

___ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ___


S 2 . 3 2 . 1 2 2/ 2 6< 6< 0 2 . 3 2 . 1 2 2/ 2 6 6 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ___
A 2 . 6< 6< . 6< 2 2/ 2 6< 6< 0 2 . 6< 6< . 6< 2 2/ 2 3 3 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ___
T 4 . 3 4 . 3 4 3 4 6 3 0 4 . 3 4 . 3 4 3 1> 7 6 0
___ ___ ____ ____ ___ ___ ____ ___
B 2 . 2 2 . 2 6< 6< 6< 6< 1 0 2 . 2 2 . 2 6 6 3 1 6< 0

1.ku- ha- rus ber-syu-kur pa-da-Nya yang re- la se-rah-kan nya-wa-Nya


2.per- ca- ya- lah ka-wan ka-wan- ku ber- to- bat - lah a-gar se-la-mat

_____ ____ ____ ============


S 1> 1> 1> 1> 1> 1> 0 0 0 0 1> 7 1> 2> 1> 0 0 0
_____ ____ ____ ============
A 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 4 3 4 5 0 0 0
_____ ____ ____ ============
T 3> 3> 3> 3> 3> 3> 0 0 0 0 3> 2> 1> 2> 3> 0 0 0
_____ ____ ____ ============
B 1 1 3 3 5 1 0 0 0 0 5 4 3 2 1 0 0 0
Ke-bang- ki-tan Ye-sus sung - nya- ta