BUKU LAPORAN KOKURIKULUM

SEKOLAH RENDAH / SEKOLAH MENENGAH

KELAB/PERSATUAN/SUKAN/ PERMAINAN/UNIT BERUNIFORM

TAHUN:

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI

MISI

PERLEMBAGAAN

PERLEMBAGAAN

GURU PEMBIMBING

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ..

AHLI JAWATANKUASA
KETUA PENOLONG : : 1. 2. SETIAUSAHA : 1. 2. BENDAHARI : ... . . . .

AHLI JAWATAN KUASA KECIL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. .. .. .. .. .. .. .. ..

SENARAI NAMA KEHADIRAN PELAJAR
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NAMA KELAS TARIKH

BIL 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

NAMA

KELAS

TARIKH

BIL 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

NAMA

KELAS

TARIKH

ARTA GANTT AKTIVITI TAHUNAN

AKTIVITI BULAN

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : . . . .

KEHADIRAN MURID:

KEHADIRAN GURU : 1. 2. 3. 4. 5. LAPORAN:

.. .. .. .. ..

DILAPORKAN OLEH:

(

)

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : . . . .

KEHADIRAN MURID:

KEHADIRAN GURU : 1. 2. 3. 4. 5. LAPORAN:

.. .. .. .. ..

DILAPORKAN OLEH:

(

)

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : . . . .

KEHADIRAN MURID:

KEHADIRAN GURU : 1. 2. 3. 4. 5. LAPORAN:

.. .. .. .. ..

DILAPORKAN OLEH:

(

)

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : . . . .

KEHADIRAN MURID:

KEHADIRAN GURU : 1. 2. 3. 4. 5. LAPORAN:

.. .. .. .. ..

DILAPORKAN OLEH:

(

)

LAPORAN AKTIVITI
TARIKH HARI MASA TEMPAT : : : : . . . .

KEHADIRAN MURID:

KEHADIRAN GURU : 1. 2. 3. 4. 5. LAPORAN:

.. .. .. .. ..

DILAPORKAN OLEH:

(

)

SENARAI PENCAPAIAN CEMERLANG PELAJAR

1. Nama Pelajar Pencapaian

: :

2. Nama Pelajar Pencapaian

: :

3. Nama Pelajar Pencapaian

: :

4. Nama Pelajar Pencapaian

: :

5. Nama Pelajar Pencapaian

: :

6. Nama Pelajar Pencapaian

: :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nama Pelajar Pencapaian

: :

8. Nama Pelajar Pencapaian

: :

9. Nama Pelajar Pencapaian

: :

10. Nama Pelajar Pencapaian

: :

11. Nama Pelajar Pencapaian

: :

12. Nama Pelajar Pencapaian

: :

13. Nama Pelajar Pencapaian

: :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BANCIAN KEDATANGAN

BULAN

JUMLAH PERATUS TANDATANGAN PERJUMPAAN KEDATANGAN

CATATAN

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV

LAPORAN PENYELIAAN

TARIKH

CATATAN

DISELIA OLEH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful