Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN AKTIVITI HARIAN OLAHRAGA

Tarikh : 16 JANUARI 2020


Masa : 7.00 – 8.20AM
Tempat : PADANG SEKOLAH
Bilangan Murid: 112
Tunjang Pembelajaran: Kemahiran
Tajuk : Olahraga
Sub tajuk : (a) Padang – Merejam lembing

Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:


Psikomotor : i. Melakukan kemahiran merejam lembing sejauh 10 meter sebanyak 2 daripada 4 cubaan dengan teknik yang betul.

ii. Melakukan aktiviti-aktiviti merejam lembing mengikut urutan fasa yang betul.
ii. Memegang lembing dengan teknik pegangan yang betul tanpa batal.
Kognitif : i. Mengetahui peranan kaki dan pinggul semasa menjalani aktiviti merjam lembing.
ii. Menyatakan bahagian otot yang terlibat semasa membuat rejaman.

Afektif: i. Menunjukkan perasaan gembira semasa menjalani aktiviti pergerakan badan ini.
ii. Menunjukkan minat untuk belajar sesuatu yang baru.

Kemahiran Berfikir: menunjukkan sebab/mengenal pasti.


Pengalaman sedia ada : Murid-murid pernah melihat acara merejam lembing di sekolah atau melalui televisyen.
Penerapan nilai : Bertanggungjawab dan tolong menolong
Penggabungjalinan : Matematik dan Sains

BSPP : Gelung rotan, lembing


EMK : Kreativiti
BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
/MASA FOKUS P&P CATATAN
Permainan Kecil
Dalam bentuk bulatan. Dalam
Memanaskan 1. Aktiviti - Secara berpasangan. kawasan Kon(4)
Badan memanaskan
(5 minit) badan& regangan - Membuat regangan secara

berpasangan (sama jantina). X1 X2 X1X2 X1X2

- Dengan menghadap X1 X2 X1X2

pasangan masing-masing, X1 X2 G X1X2

pegang kedua-dua tangan X1 X2 X1 X2

pasangan. X1X2 X1X2 X1X2

- Apabila wisel dibunyikan,

cuba pijak kaki pasangan

masing-masing.

- Kira siapa dapat pijak paling

banyak, dikira sebagai

pemenang.

- Wisel dibunyikan sekali lagi

sebagai penamat.
Regangan

- Dalam pasangan yang sama.

- Tarik tangan serentak dalam

arah yang berbeza. X1 akan

tarik, dalam masa sama X2

juga menarik.

- Tolak tangan serentak secara

berlawanan. X1 akan

menolak, X2 juga akan

menolak.

- Buat sehingga maksimum

dalam setiap lakuan.

Perkembangan Demostrasi Guru Penerangan mengenai gaya rejaman Dalam separa bulatan. Alatan :
(8 minit) lembing. lembing
- Teknik yang digunakan
semasa merejam lembing.
o Gaya berdiri x G x
o Gaya lungsuran x x x x x x
- Kedudukan kaki, dan tangan
bagi gaya tersebut.
Petunjuk:
x- murid
G- guru
Latih tubi
Aktiviti 1: Pegangan lembing. 1. Semua murid melakukan
aktiviti bayangan bagi gaya
berdiri dan merejam tanpa
lembing. Dalam barisan memanjang.
a. Lakuan sedia ->
Mengilas badan -> G
merejam
2. Setiap murid mengambil
sebatang lembing.
3. Tunjukkan cara pegangan
X X X X X X X X
yang betul.

Terdapat tiga teknik asas memegang


lembing iaitu:- Petunjuk:
a) Memegang lembing antara x- murid
jari telunjuk dengan ibu jari (dikenali
G- guru
sebagai gaya Amerika).
b) Memegang lembing di
antara ibu jari dengan jari tengah
(dikenali sebagai gaya Finnish).
c) Memegang lembing di
antara jari telunjuk dengan jari
tengah (dikenali sebagai “U-Grip).

Aspek
Keselamatan :
Aktiviti 2 : Gaya berdiri dan Teknik Merejam Lembing Yang Betul Barisan memanjang
merejam. A. Fasa Pergerakan Pastikan tiada
menghadap guru. 8 orang -
a) Semasa membuat larian di landas murid yang
laro (gaya atas bahu)
dalam barisan.
sedang
i) Lembing berada di atas kepala mengambil bola
dan selari dengan tanah. G semasa membuat
ii) Siku tangan yang memegang lontaran. Tggu
lembing mengarah ke hadapan. semua habis
iii) Tangan yang bebas dibengkokkan membuat
dan menyilang badan di aras muka. lontaran.
iv) Berlari dengan lurus.
X X X X X X X X X X
- Menekankan
teknik yang betul
b) Semasa bersedia untuk merejam bukan lontaran
i) Langkah akhir lebih besar Petunjuk: paling jauh dalam
daripada langkah-langkah x- murid latih tubi.
sebelumnya. G- guru
ii) Tumit kaki hadapan
menekan kuat ke atas tanah apabila
larian dihentikan dengan tiba-tiba.
iii) Berat badan dirasa di kaki
belakang.
iv) Lentikkan badan ke
belakang.

c) Semasa merejam lembing


i) Tarik lembing dengan kuat melalui
atas bahu.
ii) Tangan bebas digerakkan ke
belakang.
iii) Kaki belakang menolak kuat
(pergerakan pinggang).
iv) Berat badan dipindahkan ke kaki
hadapan.

d) Ikut lajak dan pulihan


i) Kaki belakang bertapak di
hadapan selari dengan garis
lengkungan bulatan.
ii) Bahu kanan menghala ke
kawasan hadapan.
iii) Mata mengikut
pergerakan lembing.

a) Lembing mesti dipegang di


bahagian balutannya.
b) Rejaman dikira batal sekiranya
mata lembing (kepalanya) tidak
menyentuh tanah terlebih dahulu
iaitu tidak mendahului bahagian-
bahagian lain lembing.
c)Rejaman dikira batal jika pelontar
menyentuh garis lengkungan bulatan
atau kawasan di hadapannya.
d)Pelontar hanya boleh
meninggalkan landas lari setelah
lembing itu mendarat.
e)Lembing mestilah direjam melalui
atas bahu atau bahagian lengan.

Kemuncak Permainan Kecil: 1. Dalam kumpulan, buat Murid dibahagikan kepada 2 Gegelung rotan(1),
(13 minit) Olimpik Rejaman rejaman secara bergilir-gilir. kumpulan. Kumpulan merah dan lembing(6), kayu
2. Gunakan sama ada rejaman kumpulan kuning. rekod (1)
gaya statik atau berlari untuk
membuat lontaran..
3. Murid diberi satu tanda untuk X XXXX
menentukan rekod rejaman
masing- masing.
4. Setelah selesai, rekod paling X XXXX
jauh diumumkan.
5. Percubaan kedua dilakukan. Petunjuk:
6. Rekod kedua adalah penentu x- murid
kumpulan yang merejam G- guru
paling jauh terbanyak. - Gelung rotan (kawasan
rejaman.

- Tanda rekod

Penutup 1. Menyejukkan Badan 1. Aktiviti regangan berfokuskan


Dalam bulatan
(5 minit) dengan tangan, pergelangan x x x x
tangan dan jari.
2. Sambil membuat regangan, x x
berjalan perlahan-lahan dalam x x
bulatan.
a. Murid berdiri sambil x G x
mengoyangkan jari ke x x
atas, ke bawah, ke x x
depan dan ke
belakang. x x x x
b. Tarik telapak tangan ke
atas, Tarik ke tepi, Tarik Petunjuk:
ke bawah .
c. Tutup jari dan tolak ke
x- murid
depan, ke bawah dan ke G- guru
atas.
3. Kiraan sehingga empat sahaja.
4. Tarik nafas tiga kali perlahan
dan hembus panjang yang
terakhir.

2. Rumusan Pelajaran 1. Semasa merejam, kita


hendaklah memfokuskan
2.1 Rumusan kognitif & tenaga kita kepada lengan.
Psikomotor Lajak atau lungsuran yang
baik memberi kelebihan
kepada semasa merjejam.
Oleh itu, teknik yang betul
amat perlu.
2. Kerjasama dalam kumpulan,
sudah memadai apabila kita
2.2 Rumusan Afektif melakukan yang terbaik ikut
kemampuan.
- Penerapan Nilai
- Pujian / Teguran f) Cara merejam yang luar biasa
tidak dibenarkan.