Anda di halaman 1dari 3

Mendarab dua punca kuasa dua ( B3D2E4)

(a)
(b) =
(c) =

Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan

kalkulator.(B3D3E1)
= (a)
(b) =
(c) =

Menganggarkan kuasa tiga suatu nombor

(B3D3E1) 1. =

2. =

3. =

Menentukan punca kuasa tiga suatu integer tanpa menggunakan kalkulator ( B3D3E3)

(a) =

(c)

Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan kalkulator(B3D3E3)

(a) =

(b) =

(c) =

Mengganggar punca kuasa tiga suatu

=
nombor(B3D3E3) (a)
(b) =
(c) =
(B4D2E1)

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua,kuasa dua dan
punca kuasa dua nomborGiven that x= and y= ,find the value of y-x

1. Given that find the value of y.

2. The area of each face of a cube is 100 .Calculate the total length in cm ,of
all the sides of the cubes.

B4D2E2

Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga,kuasa tiga dan
punca kuasa tiga nombor)

1. The volume of a cube is 125 .Find the surface area of the cube.

2. The volume of a cube is 729 .Find the total length of its edges

3. A cubic water tank,10 m in length is half filled with water.Find the volume of the
water.

(B5D2E1)

1. Find the value of =

2. Evaluate ( - + =

3. Find the value of

4.

5. Find the value of

6. Find the value of (