Anda di halaman 1dari 1

3) a) Apa itu DDC/LCC

b) Perbezaan DDC/LCC

Contoh soalan: Pengurusan perpustakaan memerlukan skim pengkelasan tertentu bagi


memudahkan penentuan tajuk perkara, pencarian dan dapatan semula maklumat.
Bandingkan DUA (2) jenis skim pengkelasan yang biasa digunakan di Malaysia. (6 markah)

Terdapat dua jenis skim pengkelasan yang biasa digunakan di Malaysia. Antaranya
adalah Dewey Decimal Classification (DDC). DDC telah dicipta untuk penggunaan semua
perpusatakaan awam dan perpusatakaan sekolah sama ada besar atau kecil dengan pelbagai
koleksi bahan sumber pengetahuan. DDC telah dibangunkan pada tahun 1876 sebagai satu
cara untuk menyusun semua ilmu. Sistem DDC ini sesuai digunakan di perpustakaan awam
dan perpustakaan sekolah kerana DDC adalah sistem perkatologan yang bergantung kepada
rangka kerja mudah yang bermula dengan sepuluh kelas subjek. Seterusnya, DDC juga hanya
menggunakan nombor sahaja yang memudahkan perpustakaan untuk mengkatalog buku dan
menfailkannya di dalam komputer.

Selain itu, Library of Congress Classification (LCC) digunakan di perpustakaan-


perpustakaan besar seperti perpustakaan kongres, perpustakaan universiti dan perpustakaan
akademik di mana bahan-bahan perpustakaan disusun mengikut bidang perkara. Sistem ini
mempunyai pelbagai kelas di peringkat tertinggi untuk menggabungkan perubahan dan
penambahan ilmu pengetahuan baru, terutamanya dalam bidang kejuruteraan dan sains
komputer. Di samping itu, LCC hanya menggunakan kombinasi abjad dan nombor untuk
memudahkan susunan buku di rak dilakukan dengan tepat dan berkesan.