Anda di halaman 1dari 30

PERANAN KERAJAAN – MENGATASI KEMELESETAN EKONOMI

 MENINGKATKAN PENGELUARAN PRODUK KOMODITI DAN EKSPORT


 Menggunakan teknologi moden dalam menghasilkan dan meningkatkan pengeluaran produk.
 Mempelbagaikan sumber ekonomi dan tidak tertumpu kepada satu jenis komoditi.
 Mencari pasaran eksport di negara serantau dan dunia
 Memberi insentif pelaburan kepada pemodal asing
 Peranan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dengan mengadakan kerjasama strategik dengan
syarikat swasta tempatan dan multinasional.

 MENGAWAL MATA WANG DAN ALIRAN PERTUKARAN WANG


 Mengurangkan pengambilan buruh asing yang tidak mahir
 Menghalang rakyat menyimpan wang di luar negara melalui akta dan dasar perundangan
 Mengelakkan perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka
 Tidak bersandarkan kepada mata wang Amerika Syarikat dan menggantikannya dengan mata
wang dinar.

 MERANGKA PELAN JANGKA PENDEK DAN PANJANG


 Pelan induk dasar perbelanjaan kerajaan yang kompetitif
 dapat meningkatkan pengaliran wang dalam negara
 Menggalakkan rakyat berbelanja dan membeli barangan tempatan, kerajaan mengawal harga
barangan, dan meningkatkan pengeluaran barangan pengguna.
 Memberi insentif kepada rakyat dan mengurangkan kadar faedah pinjaman.

 MENGURANGKAN IMPORT BARANGAN MAKANAN DAN BARANGAN KEPERLUAN


 Mengimport barangan luar akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan berlaku defisit
 Kempen menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan
 Menaikkan cukai barangan yang diimport dan harga akan menjadi mahal, maka rakyat kurang
membeli barang import.
PERANAN RAKYAT – MENGATASI KEMELESETAN EKONOMI

 PERBELANJAAN BERHEMAH
 -Pengguna hendaklah merancang perbelanjaan harian secara bijaksana.
 -Membeli barangan mengikut keutamaan yang mustahak dan diperlukan sahaja.
 -Elakkan pembaziran semasa pembelian barangan keperluan harian.

 MEMBELI BARANGAN TEMPATAN


 Pengguna hendaklah mengutamakan dan membeli barangan tempatan.
 Hal ini dapat mengurangkan kadar import dan pengaliran mata wang Malaysia ke luar negara.
 Pasaran mata wang tempatan akan berkembang dan akan membantu mengurangkan krisis
ekonomi yang melanda negara kita.

 TIDAK MENABUNG DI LUAR NEGARA


 Rakyat tempatan hendaklah mempunyai kesedaran utnuk menyimpan wang mereka dalam
negara saja.
 Pihak bank menyediakan kadar keuntungan yang menarik dan selamat.
 Rakyat yang mempunyai simpanan di luar negara atau mempunyai pelaburan di luar negaru
hendaklah membawa balik keuntungan ke Malaysia sama ada disimpan atau dilaburkan
semula dalam
CIRI PEMIMPIN YANG BERINTEGRITI TINGGI

 MEMPUNYAI VISI DAN MISI YANG JELAS UNTUK MEMAJUKAN NEGARA


 Visi dan misi yang jelas untuk memajukan negara dapat memudahkan para pegawai
pelaksana menjalankan tugas mengikut bidang masing-masing dengan bersungguhsungguh
 Slogan lMalaysia "Rakyat didahulukan pencapaian diutamakan" telah menampak hasil yang
jelas dalam usaha kerajaan membantu rakyat pelbagai golongan berpendapatan rendah
 Pemimpin politik hendaklah bertindak secara profesional dalam pengagihan bantuan kepada
rakyat tanpa mengira keturunan dan parti mana yang dianggotainya.

 MEMPUNYAI PEGANGAN AGAMA/MORAL YANG KUKUH


 Hal ini penting supaya para pemimpin dapat menjalankan tugas dengan penuh kejujuran,
ikhlas, bertanggungiawab, tidak mengira masa, dan cekap
 Mereka menganggap tugas yang dijalanan sebagai ibadah dan perkara ini dapat mengelakkan
kegiatan-kegiatan negatif seperti rasuah dan penyelewengan kuasa untuk kepentingan
peribadi
 Mereka tidak akan menggunakan agama sebagai alat politik untuk mencapai matlamat atau
tujuan politik

 SEDIA MENDENGAR DAN MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN


 Pemimpin politik yang berintegriti tinggi akan mendengar semua pendapat orang bawahan
atau rakyat biasa.
 Pendapat yang baik dan boleh dilaksanakan akan diterima dan pendapat yang tidak baik akan
diberi penjelasan mengapa pendapat mereka tidak diterima
 Pemimpin mesti bersedia bila-bila masa untuk mendengar rintihan dan permasalahan yang
dihadapi oleh mereka.
 Tindakan segera hendaklah dilaksanakan sekiranya perkara tersebut melibatkan kepentingan
atau keselamatan orang ramai.

 MENUNJUKKAN KEMATANGAN DALAM MENANGANI MASALAH


 Pemimpin politik hendaklah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip integriti seperti
kejujuran, ikhlas, tidak mudah dipengaruhi, keadilan, dan bertanggungjawab dalam
melaksanakan semua tugas yang diamanahkan kepadanya.
 Kepentingan orang yang dipimpin lebih diutamakan berbanding kepentingan peribadi atau
kepentingan keluarganya
 Keadilan dalam menyelesaikan sebarang masalah tanpa mengira kaum hendaklah ada dalam
diri seseorang pemimpin politik di Malaysia kerana negara mempunyai pelbagai bangsa dan
kaum yang hidup bersama dalam sebuah negara yang aman serta makmur.
 PEMIMPIN MESTILAH BERSIH LUAR DAN DALAM
 Seseorang pemimpin mestilah bersih dari segi akhlak danperbuatannya. Pemimpin politik
hendaklah ditapis terlebih dahulu sebelum menjadi seorang calon pilihan raya supaya
seseorang calon tersebut benar-benar bersih
 Hal ini penting supaya rakyat tidak tersalah pilih calon yang tidak bersih seperti rasuah,
berlakunya penyelewengan, dan mementingkan diri sendiri
 Hanya pemimpin yang benar-benar bersih dan ikhlas dapat memberikan khidmat terbaik
kepada rakyat tanpa mengira keturunan dan taraf mereka.

 PEMIMPIN MESTILAH MESRA DENGAN RAKYAT


 Pemimpin hendaklah selalu mendampingi rakyat yang telah memilih mereka sebagai wakil
mereka di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri
 Pemimpin wajib rajin turun padang untuk mendengar masalah yang rakyat hadapi di kawasan
mereka dan masalah tersebut hendaklah diambil tindakan segera.
 Sikap mesra pemimpin dan mengambil berat masalah rakyat akan menjadikan mereka
sebagai pemimpin yang disenangi oleh rakyat

 PEMIMPIN HENDAKLAH BERILMU DAN BERPENGETAHUAN LUAS


 Seseorang untuk menjadi pemimpin mestilah mempunyai kelayakan yang tinggi supaya
mereka dapat merangka program yang dapat memajukan negara
 Pemimpin yang berilmu akan mempunyai wawasan yang jauh untuk memajukan negara
dalam pelbagai bidang
 Pemimpin yang berilmu pengetahuan yang tinggi juga penting untuk mereka mengadakan
rundingan dan kerjasama dengan negara-negara lain di dunia terutamanya negara-negara
maju dalam bidang politik, sosial dan ekonomi
 Hanya pemimpin yang berilmu saja dapat memajukan ekonomi negara.
PUNCA – JENAYAH

 FAKTOR PERSEKITARAN
 Sikap tamak seseorang individu akan mendorong mereka melakukan jenayah bagi
memaksimumkan kesenangan dan mengurangkan penderitaan
 Kawasan setinggan atau kawasan yang banyak pendatang tanpa izin akan meningkatkan
kadar jenayah
 Kawasan yang kurang pemantauan pihak berkuasa juga akan meningkatkan kadar jenayah.

 FAKTOR PERTAMBAHAN PENDUDUK


 Semakin banyak penduduk semakin kurang peluang pekerjaan dalampasaran
 Apabila mereka gagal mendapatkan pekerjaan secara halal, mereka akan mendapatkan
secara haram iaitu melakukan secara haram seperti merompak, meragut, dan sebagainya
 Hal ini ditambah lagi persaingan dengan pekerja asing yang sanggup dengan upah yang
rendah

 FAKTOR KEJATUHAN EKONOMI


 Kemelesetan ekonomi juga merupakan faktor meningkatnya kadar jenayah di Malaysia
 Apabila mereka sukar mendapatkan sesuatu kerana tiada pekerjaan atau diberhentikan kerja,
sedangkan mereka terpaksa membayar ansuran kereta, rumah dan keperluan lain
 Akhirnya mereka terpaksa pecah amanah, penipuan, merompak, mengedar dadah, dan
sebagainya.

 FAKTOR MEDIA MASSA


 Pengaruh unsur ganas dan cara-cara melakukan ienayah banyak disiarkan oleh televisyen.
 Hal ini akan ditiru oleh mereka untuk melakukan jenayah
 Kemudahan internet juga menunjukkan cara-cara menghasilkan dadah sintatik yang akan
ditiru oleh mereka yang mahir dan seterusnya akan mengedarkan kepada penagih-Penagih
dadah

 FAKTOR KURANG PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG


 Kekurangan tenaga penguatkuasaan dan tenaga mahir dalam bidang tertentu telah
menyebabkan pelbagai jenayah berlaku
 Penjenayah mempunyai mang dan peluang untuk melakukan jenayah seperti
penyelewengan, pecah amanah, pembunuhan, rompakan, dan pelbagai jenayah lagi.
 FAKTOR KURANG PENGHAYATAN NILAI AGAMA/MORAL
 Kebanyakkan mereka yang terlibat dengan jenayah tersebut tidak menghayati ajaran agama
masing-masing
 Bagi mereka perbuatan seperti rasuah, pecah amanah, penyelewengan, dan lain-lain tidak
menjadi kesalahan

 FAKTOR PENGARUH DADAH


 Mereka yang terlibat dengan penagihan dadah sanggup melakukan apa saja untuk
mendapatkan wang bagi membeli dadah
 Mereka sanggup membunuh, mencuri, merompak, meragut, melacurkan diri, dan lain-lain
lagi yang menyalahi undang-undang negara

 FAKTOR KECELARUAN MENTAL


 Kecelaman mental boleh menyebabkan jenayah kejam seperti membunuh dan merogol.
 Kes pembunuhan kejam adalah contoh personaliti pelakunya yang dikenali sebagai
psikopatik atau sosiopatik serla mempunyai 'split personality'
LANGKAH MENGATASI JENAYAH

 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
 Semua agensi yang berkaitan dengan keselamatan dan keharmonian negara telah
bekerjasama rapat bagi mencegah jenayah seperti polis, RELA, Jabatan Pertahanan Awam,
Jabatan lmigresen, Kastam Diraja Malaysia, dan lain-lain lagi
 Semua agensi beke{asama dalam membanteras jenayah seperti rompakan, rogol, ragut,
kegiatan pelanunan, penyeludupan, pemerdagangan manusia dan lain-lain lagi
 Rondaan yang beterusan dan kawalan yang ketat di pintu masuk negara dapat mengurangkan
jenayah tersebut

 PENGGUNAAN PERALATAN YANG CANGGIH BAGI MENGAWASI KEGIATAN JENAYAH


 Penggunaan kamera iitar tertutup di kawasan yang berisiko tinggi dapat membantu
mengesan penjenayah yang melakukan jenayah
 Penggunaan satelit berkuasa tinggi juga dapat mengesan penjenayah yang melakukan
rompakan atau pembunuhan dengan segera
 Pihak polis dapat bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut

 KESEDARAN DALAM KALANGAN ORANG AWAM


 Kesedaran orang awam juga penting dalam usaha mencegah dan memerangi jenayah
 Orang ramai boleh mengambil bahagian dalam program dan aktiviti pencegahan jenayah
 Mereka sedar tentang langkah-langkah untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, dan harta
benda mereka. Hal ini dapat mengurangkan peluang dan ruang kepada penjenayah untuk
melakukan jenayah

 KEMPEN PENCEGAHAN JENAYAH


 Kempen-kempen pencegahan jenayah hendaklah digiatkan dalam media massa untuk
memberi kesedaran dan peringatan kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga
keselamatan diri, keluarga, dan harta benda mereka.
 Kempen-kempen juga boleh diadakan pada peringkat sekolah untuk memberi kesedaran
kepada pelajar-pelajar tentang cara-cara mencegah jenayah dan kesankesannya sekiranya
mereka terlibat dengan aktiviti jenayah
 PERANAN MASYARAKAT
 Masyarakat boleh menubuhkan kelab Rukun Tetangga untuk menjaga keselamtan kawasan
mereka sebagai tambahan kepada rondaan pihak polis.
 Masyarakat mempunyai tanggungiawab yang besar untuk mencegah jenayah dengan
melaporan aktiviti-aktiviti yang mencurigakan di kawasan mereka kepada polis.

 KERJASAMA ANTARA KERAJAAN MALAYSIA DAN NEGARA LAIN


 Kerajaan hendaklah bekerjasama dan menyelaraskan dengan kerajaan dan organisasi
antarabangsa dalam membendung kegiatan jenayah seperti kes-kes penipuan,
penyelewengan, pemerdagangan manusia, penyeludupan, dan keganasan
 Kerjasama yang erat Malaysia dengan negara-negara lain dapat membendung kegiatan
jenayah tersebut dari berleluasa

 KERAJAAN HARUS MEMPERKASA EKONOMI NEGARA


 Kerajaan hendaklah memperkasa ekonomi negara bagi meningkatkan peluang pekerjaan
kepada rakyat Malaysia
 Ekonomi negara yang kukuh dapat mengurangkan kegiatan jenayah
 Peluang pekerjaan dapat ditingkatkan dan hal ini dapat mengelakkan mereka terlibat dengan
kongsi gelap, pengedaran dadah, meragut, menyamun, merompak, dan sebagainya.
BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA

 MENGURANGKAN KADAR JENAYAH


 -Pengurangan sebanyak 20% jenayah jalanan pada akhir tahun 2010
 -Lebih banyak polis ditugaskan untuk membuat rondaan di kawasan yang berisiko tinggi
 -Sebanyak enam ribu kakitangan kerajaan dari pelbagai kementerian telah mengambil alih
tugas pentadbiran yang sebelum ini dilaksanakan oleh pihak polis

 MEMERANGI RASUAH
 Kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memerangi gejala rasuah dalam semua
aspek pentadbiran negara
 Semua pengagihan perolehan dibuat tender terbuka atau terhad
 Usaha berterusan diiaksanakan untuk memulihkan kedudukan Malaysia dalam Indeks
Persepsi Rasuah yang diletakkan oleh Transparency Internasional
 Semua agensi dan kementerian yang berkaitan telah bekerjasama dalam membanteras
rasuah

 MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN


 Malaysia telah mencapai kejayaan yang cemerlang dalam sistem pendidikannya dengan kadar
literasi dewasa sebanyak 92%
 Semua kanak-kanak dapat menguasai kemahiran membaca dan mengira ketika melangka ke
Tahun 4 sebelum hujung tahun 2012
 Menjelang tahun 2010, 80% kanak-kanak disasarkan mendapat akses pendidikan prasekolah

 MENINGKATKAN TARAF HIDUP ISI RUMAH BERPENDAPATAN RENDAH


 Masih terdapat 200 ribu isi rumah miskin dan 40 ribu miskin tegar di Malaysia
 Kerajaan telah menetapkan tumpuan untuk membasmi kemiskinan dan kemiskinan tegar
dengan memberi latihan dan bantuan bagi meningkatkan produktiviti mereka
 Selain itu, kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah untuk meningkatkan produktiviti isi
rumah berpendapatan rendah yang tidak masuk dalam miskin atau miskin tegar
 MENAMBAH BAIK PENGANGKUTAN AWAM BANDAR
 Kerajaan telah mensasarkan 25%o daripada penduduk Lembah Klang menggunakan
pengangkutan awam menjelang 2012 berbanding hanya 16% sekarang.
 Pengangkutan awam seperti monorel dan LRT telah ditambah bagi menampung permintaan
yang semakin meningkat dari pengguna

 MEMPERKASA PRASARANA LUAR BANDAR DAN PEDALAMAN


 Kerajaan akan terus giat memperkasa infrastruktur kawasan luar bandar dan pedalaman agar
tiada yang tercicir dari merasai hasil kemakmuran negara
 Kerajaan telah memulakan satu program pembangunan infrastruktur asas luar bandar di
Semenajung, Sabah, dan Sarawak
 Masih banyak lagi yang perlu dilakukan bagi membantu penduduk luar bandar yang mewakili
35% penduduk Malaysia
PUNCA – INFLASI DI MALAYSIA

 KENAIKAN HARGA MINYAK DI PASARAN DUNIA


 Kenaikan harga minyak di pasaran dunia telah menyebabkan keralaan terpaksa menaikkan
harga minyak untuk mengurangkan beban kewangan dengan pemberian subsidi
 Kenaikan harga minyak telah menyebabkan kos pengeluaran barang meningkat dan
peningkatan kos ini kemudiannya dipindahkan kepada pengguna
 Pengeluar akan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan dan akhimya inflasi akan
berlaku

 BENCANA ALAM
 Bencana alam seperti banjir atau kemarau yang berlaku dalam atau luar negara akan
menyebabkan inflasi
 Hal ini kerana penawaran barangan sama ada dalam atau luar negara akan berkurangan dan
menyebabkan harga barangan meningkat
 Sebagai contoh tepung gandum, kacang soya, beras, dan buah-buahan yang kebanyakan
masih diimport dari luar Negara

 KENAIKAN MATA WANG ASING


 Kenaikan mata wang asing berbanding Ringgit Malaysia (RM) juga merupakan punca
berlakunya inflasi
 Barangan yang diimport akan menjadi lebihmahal seperti tepung gandum, kacang soya, dan
beras
 Makanan tersebut merupakan makanan utama rakyat Malaysia yang mesti dibeli sebagai
barang keperluan harian

 PERMINTAAN YANG DI LUAR JANGKAAN


 Permintaan pasaran yang lebih tinggi daripada bekalan juga mencetuskan inflasi
 Pada musim perayaan atau cuti sekolah (banyak kenduri kahwin), pemintaan akan meningkat
yang menyebabkan kenaikan harga barangan
 Sikap rakyat Malaysia yang suka berbelanja mengikut nafsu dan bukan mengikut keperluan
juga menyebaban inflasi
 Hal ini ditambah dengan sikap pemborong atau peniaga yang mengambil kesempatan untuk
memperoleh keuntungan yang berlipat ganda
 BEKALAN WANG MENINGKAT DI PASARAN
 Bekalan wang meningkat melebihi bekalan barangan atau perkhidmatan dalam pasaran juga
menyebabkan inflasi berlaku
 Pendapatan rakyat bertambah dengan kenaikan gaji atau harga komoditi pertanian
meningkat menyebabkan pendapatan rakyat yang boleh dibelanjakan telah meningkat
 Wang yang banyak mengejar barangan yang sedikit akan menyebabkan inflasi berlaku

 PERANAN PIHAK PENGELUAR BARANGAN


 Pengeluar barangan atau perkhidmatan mempunyai kuasa untuk menentukan harga
 Pengeluar atau pembekal berkemungkinan akan menaikkan harga barangan atau
perkhidmatan mereka untuk menikmati keuntungan yang lebih besar sama ada kos
meningkat atau tidak
 Sebagai contoh, Tenaga Nasional Berhad dan ASTRO

 FAKTOR-FAKTOR YANG BERLAKU DI LUAR NEGARA


 Apabila kos bahan-bahan mentah atau barang siap atau perkhidmatan yang diimport dari luar
negara meningkat, akan menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan di pasaran
tempatan juga akan meningkat
 Kenaikkan harga barangan import boleh berlaku secara langsung iaitu inflasi yang berlaku di
negara pengeksport atau tidak langsung melalui perubahan kadar penukaran wang asing yang
memihak kepada negara pengeksport
LANGKAH – MENGATASI INFLASI

 PERANAN PIHAK KERAJAAN


 Kerajaan telah mengambil beberapa langkah seperti mengadakan dasar fiskal menguncup
iaitu kerajaan menaikkan cukai dan mengurangkan perbelanjaan dan kemampuan membeli
masyarakat akan menurun
 Dalam dasar kewangan menguncup kerajaan boleh mengurangkan bekalan wang melalui
langkah menaikkan nisbah cadangan, menaikkan kadar faedah bank, menjual bon kerajaan di
pasaran terbuka, mengetatkan kawalan kredit terpilih, dan pembujukan moral
 Hal ini akan mengurangkan perbelanjaan dan permintaan agregat. Pengurangan permintaan
agregat akan menyebabkan harga umum menurun dan akhirnya inflasi dapat diatasi

 GALAKAN KEPADA SEKTOR INDUSTRI


 Kerajaan memberi galakan kepada firmafirma untuk menambahkan pengeluaran masing-
masing melalui pengurangan cukai, galakan pelaburan, dan sebagainya
 Pertambahan kuantiti pengeluaran dapat dilaksanakan dengan perkembangan teknologi dan
peningkatan daya pengeluaran atau kemahiran buruh. Hal ini akan menambah penawaran
agregat

 KAWALAN TERHADAP BARANGAN IMPORT


 Kerajaan hendaklah mempergiatkan kempen menggunakan barangan dan perkhidmatan
tempatan berbanding barangan import. Hal ini dapat mengelakkan inflasi yang diimport
 Kawalan langsung iaitu pihak kerajaan mengetatkan dan mengawal pengimportan barangan
ke Malaysia. Hal ini bagi mengurangkan kesan inflasi yang diimport
 Hal ini dapat memantapkan deficit pendapatan negara supaya nilai mata wang Malaysia tidak
jatuh berbanding mata wang asing terutamanya dollar Amerika dan seterusnya mengawal
inflasi

 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
 Penguatkuasaan undang-undangmerupakan tindakan yang ampuh untuk membendung
kenaikan harga barangan atau perkhidmatan dan seterusnya mengekang inflasi
 Demi mencegah penyelewengan peniaga yang tamak dengan menyorokkan barangan
keperluan asas serta menaikan harga barangan keperluan sesuka hati mereka, harus
dikenakan tindakan dan hukuman yang semaksimum mungkin sebagai pengajaran kepada
peniaga lain.
 Masyarakat juga hendaklah prihatin dengan melaporkan kegiatan peniaga yang tamak
tersebut kepada pihak berkuasa
 PERANAN PEMIMPIN DAN PENJAWAT AWAM
 Mereka haruslah melaksanakan polisi kerajaan dengan berkesan untuk mengawal inflasi
 Kerajaan harus memantapkan deficit pendapatan negara, meningkatkan kadar faedah
simpanan, mengawal kenaikkan gaji secara rasional serta memastikan pengagihan barangan
keperluan di seluruh Negara

 TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
 Pengguna hendaklah mengamalkan berjimat cermat iaitu membeli mengikut keperluan
sahaja dan bukan mengikut nafsu
 Berbelanja secara sederhana terutamanya pada musim-musim perayaan
 Sebagai contoh, teluq daging ayam, tepung, gula dan lain-lain menghadapi kekurangan
bekalan di pasaran gara-gara sikap pengguna membeli secara berlebihan

 KEMPEN MEMBELI BARANGAN TEMPATAN


 Rakyat digalakkan membeli barangan tempatan berbanding barangan import
 Jika semua rakyat bersatu hati dan bekerjasama, petani, peniaga, dan pengusaha Industri
Kecil dan Sederhana (IKS) memperoleh manfaatnya
 Galakan Menanam Sendiri KeperluanHarian
 Orang ramai juga digalakkan menanam sendiri keperluan harian seperti salur sayuran dan
buah-buahan di kawasan rumah seperti tanaman hidroponik
 Jika ini berjaya dilakukan, permintaan terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan
berkurangan, harga barangan tersebut akan menurun dan seterusnya inflasi dapat dikawal
KELEMAHAN – SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM

 KETIDAKSERAGAMAN DALAM PELAKSANAAN POLISI DAN PROSEDUR KERJA


 Ketidakseragaman polisi dan prosedur kerja akan mengakibatkan pelaksanaan penyampaian
khidmat awam lambat dan menyusahkan pelanggan
 Pihak pelaksana akan berasa keliru, tidak jelas tugasan dan bidang kerja akan menjejaskan
sistem penyampaian
 Pelaksanaan yang bercelaru dalam tadbir urus akan membina imej negatif dalam kalangan
rakyat dan pelanggan

 KARENAH BIROKRASI
 Karenah birokrasi akan merencatkan kelancaran prosedur kerja
 Urusan dengan pelanggan mengambil masa atau tempoh yang lama hal ini banyak
membuang masa pelanggan.
 Situasi ini akan meningkatkan lagi sentimen negatif terhadap tadbir awam

 PENYALAHGUNAAN KUASA DAN PENYELEWENGAN


 Penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan masih beriaku dalam kalangan penjawat awam
 Amalan rasuah masih berlaku bagi mendapatkan tender atau menpercepatkan sesuatu
kelulusan berkaitan lesen, pelbagai permit .
 Menghalang peluang orang lain dan membuka ruang kepada pihak tertentu mengambil
kesempatan menyeleweng atau salahguna kuasa

 KETIDAKCEKAPAN PENJAWAT AWAM


 Penjawat awarn yang kurang cekap, tidak bermotivasi dalam melaksanakan tugas
 Banyak buang masa bersembang dan melakukan perkara-perkara yang tiada kaitan dengan
urusan pejabat
 Budaya kerja yang pasif dan kurang produktiviti menjejaskan tadbir urus baik
LANGKAH – MENINGKATKAN SISTEM PENYAMPAIAN KHIDMAT AWAM

 MEMBANGUNKAN MODAL INSAN


 Pembangunan sumber manusia seperti latihan kemahiran yang berterusan dan pembelajaran
sepanjang hayat.
 Meningkatkan sistem pendidikan peringkat tinggi dalam bidang utama pembangunan negara
 Memberikan ganjaran dan upah yang setimpal kepada mereka yang menunjukkan potensi
yang cemerlang dalam ke4'a.

 MEMPERKASAKAN AGENSI KERAJAAN


 Kerajaan melalui kementeriannya memastikan institusi pelaksana MAMPU, INTAN, dan JPA
mempunyai KPI dan NKRA untuk memastikan unit tersebut berfungsi mengikut apa yang
dirancang pada landasan yang betul.
 Institusi pelaksana hendaklah membuat pemantauan yang berterusan dan penilaian
kompetensi penjawat awam bagi memastikan tahap pengetahuan dan kemahiran bidang
kerja.

 AMALAN KEPIMPINAN MELALUI TELADAN


 Kepimpinan organisasi mestilah menjadi contoh terbaik kepada kakitangan di bawahnya
dengan melaksanakan sesuatu tugas yang dipertanggunglawabkan dengan penuh dedikasi
dan amanah
 Kerajaan perlu tegas dengan mengambil tindakan undang-undang terhadap manamana
pegawainya yang terlibat dengan rasuah, salahguna kuasa, masalah disiplin, mensabotaj
organisasi, dan sebagainya yang akan menjejaskan sistem penyampaian khidmat awam.

 MENYELERASKAN DASAR DAN POLISI KERAJAAN


 Penyelarasan dasar dan polisi antarajabatan dan kementerian sangat penting dilaksanakan
supaya tidak berlaku pertindihan arahan.
 Kerjasama antara jabatan merupakan tulang belakang kepada negara untuk mencapai misi,
visinya dan seterusnya membolehkan sistem penyampaian khidmat awam berjalan lancar
dan berkesan pada setiap bahagian.

 MEMBINA KETEGASAN KEPADA OBJEKTIF DAN MATLAMAT DI SETIAP JABATAN KERAJAAN


 Pegawai atasan hendaklah memberikan penegasan terhadap objektif dan matlamat setiap
jabatan kepada pegawai bawahannya.
 Hal ini kerana pegawai bawahan perlu memahami setiap misi dan visi organisasinya perlu
selaras dengan visi nasional.

 MEMBENTUK IMEJ AGENSI DAN JABATAN KERAJAAN.


 Kerajaan perlu merangka kempen yang berterusan untuk membentuk imej agensi dan
jabatan kerajaan agar kelihatan bersih, mesra pelanggan, dan cekap dalam melaksanankan
tugas-tugas yang dipertanggungjawab dan diamanahkan kepada mereka.
LANGKAH KERAJAAN – MELAHIRKAN MODAL INSAN BERKEMAHIRAN TINGGI

 MEMPERGIAT USAHA MENARIK BAKAT


 Kerajaan telah menubuhkan "Talent Corporation" di bawah Jabatan Perdana Menteri pada
awal tahun 2011
 Tujuannya adalah untuk menambah bilangan tenaga kerja yang berbakat dan berkualiti serta
menjalin kerjasama dengan jaringan bakat di seluruh dunia

 MEMPERLUAS AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI


 Peruntukan dana disediakan untuk menaik taraf sekolah, asrama, kemudahan. Dan peralatan
serta mempertabatkan profesion guru
 Pelbagai kategori dan kelompok sekolah yang cemerlang dalam semua bidang juga akan
diberi ganjaran seperti SPT. System bia'ah dan sekolah kluster
 Yuran persekolahan dimansuhkan, pelajar mendapat bantuan persekolahan sebanyak RM I 00
bagi pelajar sekolah Tahun I hingga pelajar Tingkatan 5

 MEMPERKASA PENDIDIKAN AWAL


 Kadar kemasukan pelajar ke pra-sekolah telah meningkat melebihi 70% selepas tahun 2011
 Untuk mencapai sasaran tersebut, kelas-kelas telah ditambah dan pemantapan kurikulum
serta pelantikan guru prasekolah lepasan ijazah

 MEMANTAPKAN PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH


 sekolah di Malaysia akan terus diberi bantuan
 Kerajaan menyediakan biasiswa bagi guruguru yang melanjutkan pelajaran
 Kerajaan juga berusaha untuk memantapkan lagi penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris dalam kalangan pelaiar (MBMMBI )
 Kerajaan telah mengambil guru penuntur jati dari United Kingdom dan Australia untuk
mempertingkatkan pengajaran bahasa Inggeris
 Kerajaan juga telah menubuhkan Sekotah Berprestasi Tinggi (SBT) dan sekolah kluster untuk
membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalaman semua aspek pendidikan

 MENGARUS PERDANAKAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN LATIHAN VOKASIONAL


 Kerajaan telah memberi penekanan kepada pendidikan teknikal dan vokasional seperti yang
dilaksanakan di negara-negara maju
 Di negara maju, pendidikan teknikal dan vokasional menjadi antara pilihan utama pelajar
kerana pendidikan tersebut menyediakan prospek ke4'aya yang baik
 Jabatan Pembangunan Kemahiran akan mengeluarkan sijil-sijil yang diiktiraf bagi kemasukan
dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi
 MEMPERKASA PENGAJIAN TINGGI
 Peratusan staf akademik berkelulusan PhD bertambah baagi universiti penyelidikan dan juga
di pusat pengajian tinggi yang lain
 Pensyarah berpeluang menikmati kenaikkan pangkat di IPTA ke peringkat tertinggi Gred
Turus III, II, I serta dianugerahkan sebagai Profesor Ulung tanpa memegang jawatan
pentadbiran
 Menyokong peranan dan sumbangan pensyarah dan tenaga pengajar meningkat kemahiran
dan menyalurkan maklumat kepada siswazah.

 MEMPERGIAT PROGRAM LATIHAN DAN KEMAHIRAN


 Kerajaan menjalankan dana bagi mempergiat "Program Industrial Skill Enhancement" di Pusat
Latihan Kemahiran Negeri berhrjuan meningkatkan kemahiran graduan kejuruteraan dan
pekerja teknikal selaras dengan keperluan pasaran
 Graduan jurusan lain juga digalakkan untuk mengembangkan kompetensi dan
kebolehpasaran melalui Program Pentauliahan Profesional, Pembangunan Sukan,
Keusahawanan, Skim Pengurusan Kebolehpasaran Siswazah, dan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT)

 PROGRAM LATIHAN MALAYSIA


 Kerajaan telah menubuhkan pelbagai pusat kemahiran untuk semua lapisan masyarakat bagi
memperkasa modal insan secara keseluruhannya
 Program tersebut dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan melalui peningkatan
kemahiran dan mempelajari kemahiran baharu
 Matlamat kerajaan ialah setiap rakyat mempunyai kemahiran tertentu mengikut kebolehan
dan potensi untuk mereka gunakan dalam pekerjaan yang mereka ceburi

 MENINGKATKAN PRODUKTIVITI PEKERJA


 Kerajaan telah menubuhkan Majlis Konsultasi Gaji Negara untuk meningkatkan produktiviti
pekerja
 Gaji yang setimpal akan memberi semangat kepada pekerja untuk meningkatkan produktiviti
mereka
 Sebagai contoh pelaksanaan gaji minimum yang dilaksanakan dalam semua sektor pekerjaan
telah memberi motivasi kepada pekerja

 MEMPERLUAS PENGLIBATAN WANITA DALAM EKONOMI


 Kerajaan telah menguatkuasakan Peraturanperaturan Kerja (Pekerja Separa masa) bagi
menggalakkan penyertaan lebih banyak wanita sebagai pekerja separuh masa
 Wanita-wanita yang mempunyai pelbagai kemahiran dan kelulusan yang tinggi telah
digalakkan untuk melakukan kerja-keria separuh masa dan boleh dilaksanakan di rumah
 Hal ini dapat mengelakkan pembaziran tenaga mahir dari kalangan kaum wanita lebih-lebih
lagi mereka yang mempunyai kelulusan professional dalam pelbagai bidang
PERSEDIAAN –MENGHADAPI GLOBALISASI

 PENGURUSAN DAN PEMASARAN YANG SISTEMATIK


 Pengurusan mestilah terlatih dan berdaya tahan
 Pengurusan kewangan yang cekap dan tidak berlaku pembaziran
 Pengurusan teknologi canggih seperti peralatan telekomunikasi dan intemet
 E-dagang digerakkan untuk pasaran dunia dengan menyediakan laman web
 Promosi yang agresif dijalankan

 MENINGKATKAN KUALITI BARANG DAN PERKHIDMATAN


 Teknologi canggih digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti barangan yang
dihasilkan
 Pengusaha perlu peka dengan perubahan dan penggunaan teknolgi terkini
 Mutu barang tempatan ditingkatkan setanding dengan barang import
 Pusat latihan untuk melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang bagi menghasilkan
barang yang bermutu tinggi.
 Barangan yang berkualiti mampu menembusi dan bersaing di pasaran dunia

 PENEROKAAN PELUANG PASARAN DAN PELABURAN DI LUAR NEGARA.


 Para usahawan perlu berani melabur di luar negara terutamanya negara membangun yang
mampu menyediakan tenaga buruh yang banyak dan murah.
 Memastikan bekalan bahan mentah yang banyak dan murah
 Pihak kerajaan meneroka pasaran baharu terhadap barangan keluaran negara
 Kerajaan membawa rombongan perdagangan melawat ke luar negara untuk meninjau
peluang dan potensi pasaran barangan Malaysia
 Para usahawan juga harus agresif dalam memasarkan barangan mereka

 BANTUAN KEWANGAN
 Para usahawan dibantu dari segi kewangan untuk meningkatkan kecekapan syarikatnya
 Modal yang besar mampu menggerakkan syarikat dengan pembelian teknologi terkini
 Modal yang besar juga menyebabkan usahawan mampu menjalankan penyelidikan dan
pembangunan untuk menghasilkan produk yang pelbagai dan bermutu tinggi.

 PEMBANGUNAN RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI


 Meningkatkan keupayaan sistem maklumat dan data serta barang dan perkhidmatan
 Sistem transaksi yang moden dan memudahkan urus niaga, cepat, dan cekap
 Sistem kewangan dan pengurusan elektronik
 sebagai contoh e-dagang, e-kewangan, dan e-perolehan
FAEDAH – URUS NIAGA ELEKTRONIK

 MEMUDAHKAN DAN MEMPERCEPATKAN URUS NIAGA


 Urus niaga dan perkhidmatan e-dagang boleh diakses dengan mudah setiap masa dan di
mana saja sama ada di pejabat, rumah, atau di mana-mana saja
 Segala pesanan dan pembayaran boleh dilakukan melalui intemet atau talian elektronik

 MEMUDAHKAN PENGELUAR DAN PENGGUNA MENDAPATKAN MAKLUMAT


 Memberi peluang kepada syarikat-syarikat untuk menghantar mesej-mesej pemasaran dan
maklumat produk kepada pengguna multinasional di seluruh dunia melalui intemet
 Ketepatan maklumat membolehkan pengeluar dan pengguna membuat keputusan dengan
beful dan akan membawa keuntungan kepada syarikat dan negara.
 Orang ramai berpeluang mengikuti keadaan dan perkembangan ekonomi dunia dan pasaran
saham dalam dan luar negeri dengan cepat dan mudah
 Menjimatkan kos urus niaga

 PASARAN YANG LEBIH LUAS


 E-dagang telah memberi peluang kepada pemiaga-perniaga Malaysia memasarkan barangan
mereka di dalam dan luar negeri dengan lebih luas lagi
 E-dagang telah menggaiakkan perdagangan antara sesebuah negara dengan sebuah negara
lain

CABARAN – INTEGRITI

 MEMANTAPKAN INTEGRITI PENJAWAT AWAM


 Kesukaran untuk menerapkan budaya dan nilai murni dalam sektor awam
 Wujud kelompok yang tegar mengamalkan nilai-nilai negatif yang bercanggah dengan etika
dan akauntabiliti, golongan cops-out dan parasit dalam tadbir urus
 Tiada semangat setiakawan, dan tidak gemar kerja berpasukan, suka menonjol dan
mengambil kesempatan serta mengampu ‘Kurang motivasi dan rendah nilai moral

 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN SEIMBANG


 polarisasi etnik menjejaskan matlamat tadbir urus mencapai perpaduan
 wujud sentimen dalam semua aspek kehidupan terutama bidang ekonomi
 terdapat kaum yang menguasai sosioekonomi
 amalan pendidikan tidak formal kurang berkesan memupuk perpaduan
 golongan tua tidak membina semangat toleransi
LANGKAH – MENINGKATKAN INTEGRITI

 PERSEKITARAAN BUDAYA KERJA


 membudayakan masyarakat untuk mengenal dan minat kepada etika dan integrity seterusnya
mengamalkannya
 budaya kerja akan lebih berkualiti apabila wujud persekitaraan kepimpinan yang cekap, yang
mengamalkan konsep kepimpinan melalui teladan dan Bersih Cekap Amanah
 Persekitaraan budaya kerja berkualiti juga perlu ada penilaian kompetensi dan
penguatkuasaan untuk mengurangkan amalan negatif dalam pengurusan tadbir urus

 KECUKUPAN DAN KECEKAPAN SUMBER


 Perlu ada sumber tenaga yang terlatih yang ada kemahiran tinggi dan cekap mengendalikan
kerja, pengurusan kerja yang bersistem
 Kecekapan pengunrsan akan mengurangkan risiko ketirisan dalam organisasi
 Mempunyai sumber kewangan yang kukuh
 Memiliki logistik dan teknologi modenyang cukup

 KEPIMPINAN MELALUI TELADAN


 Merupakan faktor penentu kepada kejayaan sesebuah tadbir urus baik
 Mempunyai iltizam yang kukuh, dapat memberi inspirasi kepada kakitangan dalam tadbir
urus, dapat menanam sikap dan sifat kepimpinan unggul, kesederhanaan, dan boleh
dicontohi
 Mempunyai akhlak mulia, memiliki etika kerja yang boleh mengubah sikap dan budaya kerja,
mesra kakitangan dan masyarakat
 Dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi dan mempunyai mempunyai
wawasan memajukan organisasi

 PERUNDANGAN DAN PROSES PENGUATKUASAAN YANG BERKESAN


 Menggubal akta yang lebih rasional dan realistik bagi semua kategori kesalahan
 Amalan penguatkuasaan yang konsisten dan menyeluruh
 Menubuh Biro Pengaduan Awam ( SPA ) - orang ramai dapat mengemukakan aduan berkaitan
penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan amalan kerja negatif( rasuah )
 Mewujudkan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan
(JKKMKPK) di peringkat persekutuan, negeri dan daerah

 MEMBINA PRINSIP TADBIR URUS KORPORAT


 Amalan prinsip korporat yang dapat menjiwai syarikat dan memberi bimbingan tingkah laku
dan amalan dalam kalangan pekerja swasta
 Menggubal garis panduan integrity korporat atau kod etika korporat ( MCCG )
 Amalan ini dapat meningkatkan ketelusan dan pertanggungjawabnya

 MEMBUDAYAKAN ETIKA DAN INTEGRITI


 Dilaksanakan secara menyeluruh dalam aspek pengurusan dan tanggungjawab perkhidmatan
awam
 Penerapan dan penghayatan serta amalan mumi diperkukuhkan , contoh mengikut prinsip
dalam kod etika keq'a, ISO 9000 dan PIN
PUNCA JENAYAH BUKAN INDEKS

 SIKAP MATERIALISTIK
 Sikap ingin hidup mewah dalam kehidupan malas berusaha
 Kekayaan melambangkan imej dan kebanggaan masyarakat moden dengan pelbagai
kemewahan seperti rumah besar, kereta besaq syarikat, dan saham-saham syarikat
 Sikap tamak dan mengikut nafsu haloba

 KURANGNYA PENGHAYATAN TERHADAP AGAMA/MORAL


 Lemahnya iman dan pegangan agama menyebabkan mereka melakukan penyelewengan,
penipuan dan pelbagai jenayah bukan indeks
 Sudah menjadi kebiasaan dalam hidup mereka dan mereka tidak berasa salah melakukanya

 KURANG PEMANTAUAN/KAWALAN PIHAK BERKUASA


 Kakitangan yang kurang menyebabkan pihak berkuasa sukar melaksanakan undang-undang
dengan tegas untuk membanteras pelaku jenayah bukan indeks
 Sukar untuk membanteras sepenuhnya kerana pengamal jenayah bukan indeks menggunakan
teknologi moden yang sukar dikesan
 Terdapat pegawai yang belot menyebabkan penguatkuasaan undang-undang gagal

 PENDAPATAN YANG RENDAH


 Gaji yang rendah menyebabkan mereka melakukan rasuah dan pecah amanah untuk
menampung kos hidup yang semakin tinggi terutamanya di kawasan bandar
 Pelbagai keperluan hidup seperti rumah, kenderaan, makan minum, dan keperluan anak-anak
sekolah semakin meningkat
 Kenaikkan harga barang dan keperluan hidup yang lain telah memberi tekanan kepada
mereka untuk melakukan rasuah, pecah amanah, dan penyelewengan
LANGKAH – MENGATASI JENAYAH BUKAN INDEKS

 PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG TEGAS DAN BERTERUSAN


 Hukuman yang lebih berat dikenakan ke atas pelaku jenayah bukan indeks
 Mengenakan tindakan tatatertib terhadap pengawai yang melalrrrkan penipuan dan pecah
amanah
 Membawa persalah di mahkamah untuk tindakan yang sewajarnya
 Tingkatkan pemantauan dan rondaan dengan menambah bilangan kakitangan yang mahir
dalam teknologi maklumat

 PERANAN PIHAK BERKUASA


 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan polis perlu melakukan tugas mereka
dengan amanah, jujur dan tegas
 Agensi-agensi kerajaan yang terdedah kepada rasuah seperti kastam, imigresen, polis dan
lain-lain perlu penyeliaan yang lebih ketat
 Dalam institusi kewangan, kelemahan dalam transaksi wang perlu diatasi segera Prosedur
kerja perlu dikemaskinikan

 MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA


 Anggota polis dan badan pencegah rasuah iaitu SPRM perlu ditambah
 Anggota yang mahir diperlukan kerana jenayah bukan indeks merupakan mereka yang
professional dalam bidang mereka
 Anggota yang mahir dapat mengesan penyelewengan yang amat halus dan sukar dikesan
 Menghantar pihak berkuasa berkursus untuk meningkatkan kepakaran mereka dalam bidang-
bidang tertentu

 DIDIKAN AGAMA/MORAL
 Pegangan agama yang kuat dapat memupuk nilai kejujuran dan amanah
 Takut kepada Tuhan
 Pegawai-pegawai perlu dihantar berkursus atau motivasi untuk menyedarkan tentang
tanggungiawab mereka terhadap agama, bangsa dan negara
FAKTOR – RASUAH

 SIKAP MATERIALISTIK
 Keninginan hidup mewah yang melampaui kemampuan diri
 Sikap ingin kepada kekayaan supaya dipandang tinggi dan berbangga dengan kekayaan
material
 Kekayaan harta benda dipandang tinggi dan hebat dalam masyarakat

 KURANG DIDIKAN AGAMA/MORAL


 Kurang penghayatan ilmu agama./ moral menyebabkan seseorang mudah te{ebak dengan
gejala sosial seperti rasuah
 Akhlak yang mulia dan terpuji kurang diamalkan oleh masyarakat
 Mereka kurang sedar tentang dosa dan pahala

 KARENAH BIROKRASI
 Karenah birokrasi telah menyebabkan rasuah berlaku
 Urusan permohonan permit, tanah, dan lain-iain yang rumit menyebabkan mereka sanggup
memberi rasuah kepada pegawai yang menguruskannya dengan cepat

 SIKAP MASYARAKAT
 Sikap masyarakat yang kurang memberikan kerjasama dan menggangap rasuah sebagai
perkara biasa
 Mereka kurang membuat laporan kerana tidak mahu menjadi saksi dalam perbicaraan di
mahkamah
 Mereka juga menjadi mangsa ugutan dan sebagainya oleh pihak tenuduh

 MEMPUNYAI PELUANG DAN RUANG UNTUK MENERIMA RASUAH


 Mereka yang mempunyai kuasa dan peluang untuk melakukan kegiatan rasuah
 Pekerjaan yang terdedah dengan unsur-unsur rasuah seperti polis, kastam, imigtesen, dan
pegawai pegawai yang berkuasa untuk melulusakan lesen, permit, tender dan lain-lain lagi.
LANGKAH – MENCEGAH RASUAH

 PENGUATKUASAAN UNDAN G-UNDANG


 Melalui penguatkuasaan undang-undang pencengahaan rasuah sperti Akta Pence gahan
Rasuah 1997 - Mengikut Seksyen 10(a) hingga Seksyen 15 memPeruntukan hukuman penjara
minimum 14 hari penjara dan maksimum 20 tahun
 Denda lima kali nilai suapal atau RM 10 ribu atau mana-mana yang lebih tinggi

 KEMPEN KESEDARAN
 Kempen-kempen kesedaran tentang tanggungjawab warga yang baik untuk tidak melakukan
rasuah sama ada memberi atau menerima rasuah
 Kempen-kempen yang dijalankan oleh kerajaan melalui media massa terutamanya media
elektronik tentang keburukan rasuah kepada diri, keluarga, dan Negara

 TANGGUNGIAWAB MASYARAKAT
 Masyarakat harus mempunyai rasa tanggungjawab untuk bekerjasama membanteras
kegiatan rasuah yang berlaku
 Mereka boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa seperti Suruhanjaya pencegahan
Rasuah Malaysia (SPRM) atau polis.
 Mereka juga boleh menjadi saksi apabila proses pendakwaan dijalankan

 DIDIKAN AGAMA/MORAL
 Didikan agamalmoral penekanan kepada nilai-nilai murni harus diberi sejak kecil lagi supaya
mereka sedar tentang kesan-kesan negatif rasuah
 Kurikulum di sekolah memberi penekanan kepada pelajar supaya mereka berasa benci
dengan kegiatan rasuah seperti mana mereka membenci dadah
CABARAN – PERKHIDMATAN AWAM

 MEMPERKASAKAN DAYA SAING


 Perlu ada keupayaan tadbir urus untuk menarik pelaburan asing ( FDI )
 Kekurangan daya saing akan menghalang kemasukan dan memperlahankan aliran dan negara
 Daya saing yang lemah akan mengurangkan produktiviti dan membataskan tawaran dan
peluang pekerjaan kepada rakyat
 Meningkatkan daya saing akan dapat meningkatkan kompetensi dan produktiviti pekerja dan
meningkatkan KDNK Negara

 MENGURUSKAN PERHMBUHAN EKONOMI BERASASKAN EKUITI


 Mengubah daripada orientasi pengeluaran kepada ekonomi berasaskan pengetahuan (k-
economics)
 Mengenal pasti sumber sedia ada dan menjana pertumbuhan Negara
 Mengagihkan sumber ouput secara saksama

 MENJANA POTENSI INSAN (MODAL INSAN)


 Perlu mengurus secara cekap dan efektif
 Melaksanakan pendekatan secara strategic dari aspek pemilihan, pembangunan sumber dan
pengurusan personel
 Membangunkan sistem pendidikan yang relevan dan kompetitif dengan persekitaraan kerja
dalam perkhidmatan awam
 Melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berintegriti, dedikasi dan bermotivasi
tinggi

 MENERAJU TRANSFORMASI KERAJAAN


 Keupayaan unfuk memodenkan perkhidmatan awam
 Mensasarkan perkhidmatan yang berkualiti dan holistik
 Sistem penyampaian maklumat kerajaan membantu menyiarkan dasar dan hasrat keraiaan
 Untuk melakukan tranformasi secara menyeluruh kepada semua rakyat untuk berubah minda
dan fizikal
 Pemimpin tadbir urus yang mempunyai tahap intelektual yang tinggi dan dapat mencetus
idea tranformasi secaramenyeluruh

 MENGEKALKAN TAHAP PROFESIONALISME DAN ETOS KERJA


 Untuk mengamalkan prinsip keadilan dalam organisasi untuk mengelak ketidakcekapan
pengurusan kemanusiaan
 Mengekalkan etos tradisi dalam organisasi seperti budaya kerja yang baik dan beretika
dengan mengamalkan sikap jujur, berwawasan dan kreatif.

 MEMENUHI EKSPEKTASI STAKE HOLDERS DAN PELANGGAN


 Berupaya untuk mengurus organisasi dengan cemerlang terutama dalam urusan kewangan
dan pendidikan
 Berupaya untuk meningkatkan system penyampaian awam yang berkesan
 Untuk meningkatkan budaya kerja yang berkualiti dan yang ada kemahiran serta ciri-ciri
kepimpinan organisasi yang unggul suatu cabaran
KEPENTINGAN PERPADUAN

 RAKYAT BERASA SELAMAT SEMASA MENJALANKAN TUGAS SEHARIAN


 Rakyat bebas menjalankan aktiviti harian tanpa sekatan
 Tanpa keamanan rakyat hidup dalam ketakutan seperti berlaku di negara Iraq dan Palestin

 MENJAMIN PEMBANGUNAN NEGARA BERTERUSAN


 Keadaan negara yang aman membolehkan pembangunan negara berjalan lancar
 Pelabur asing tidak teragak-agak untuk melabur di Malaysia seterusnya memberikan peluang
pekerjaan kepada rakyat
 Negara yang kucar kacir menakutkan pelabur untuk melabur

 MENJAMIN KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA


 Rakyat yang bersatu padu dapat menghakis ancaman musuh dari dalam dan luar negeri
 Rakyat dapat rnengelak dari diperalatkan oleh anasir-anasir luar bagi menjajah dari segi
ekonomi dan politik
 Dapat mengelakkan dari dipergunakan dan dipengaruhi kuasa atau negara luar
 Mengekalkan kemerdekaan Negara

LANGKAH – WUJUDKAN PERPADUAN

 SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN


 Sukatan pelajaran yang menitikberatkan semangat perpaduan seperti matapelajaran Sejarah
dan Sivik
 Menitikberatkan nilai-nilai murni seperti dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral
 Aktiviti kokurikulum dapat memupuk nilainilai murni yang positif
 Sekolah wawasan, aliran dan sukatan yang sama dan bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar

 MERAPATKAN JURANG EKONOMI RAKYAT


 Dasar ekonomi baru dibentuk bagi merapatkan jurang ekonomi antara kaum
 Kerajaan berusaha supaya satu-satu bidang ekonomi tidak dikuasai oleh satu-satu kaum
tertentu sahaja
 Kekayaan negara diagihkan sama rata antara kaum - yang susah dan miskin akan dibantu
untuk meningkatkan taraf hidup mereka

 MEMPERKENALKAN KONSEP 1 MALAYSIA


 Konsep ini diperkenalkan supaya rakyat dapat hidup bersatu padu dalam pelbagai lapangan
kehidupan
 Bantuan akan diberi kepada mereka yang masih ketinggalan dalam bidang ekonomi dan
pendidikan
 Bantuan diberi tanpa mengira kaum dan agama - mereka yang layak akan dibantu
BAGAIMANA TADBIR URUS – BANGUNKAN NEGARA

 MELAKSANA DASAR PENGAGIHAN EKONOMI YANG SAKSAMA


 Kerajaan menyediakan program pembangunan ekonomi kepada semua etnik
 Etnik Melayu,Cina dan India saling membantu dan berkeq'asama terlibat dalam aktiviti
ekonomi
 Kerajaan menyediakan infrastruktur ekonomi merangsang penglibatan semua kaum
meningkatkan pendapatan isi rumah dan Negara
 Menyediakan kemudahan kredit dan pinjaman tanpa faedah dapat membantu usahawan
meningkatkan produktiviti dan pendapatan
 Keberkesanan pelaksanaan pelan pembangunan ekonomi dengan penggunaan kuasa dalam
beberapa dasar-dasar ekonomi, contoh Dasar Ekonomi Baru ( DEB )

 MENJADI INSTITUSI BIROKRASI YANG CEKAP


 Pengurusan tadbir urus yang cekap dapat mengurangkan kerenah birokrasi
 Memudahkan dan mempercepatkan urusanpelanggan dengan pihak kerajaan
 Program dan dasar perkhidmatan awam dapat meningkat keupayaan dan imej tadbir urus
baik
 Slogan piagam pelanggan dan konsep mesra pelanggan membantu tadbir urus meningkatkan
kecekapan dan pengurusan pejabat

 MENGGIATKAN PENGLIBATAN AGENSI AWAM DALAM PEMBANGUNAN NEGARA


 Unit Perancang Ekonomi (UPE) dan Unit Penyelaras Pelaksanaan (UPP) berfungsi sebagai
agensi pusat yang merancang dan menyelaras pembangunan peringkat persekutuan dan
negeri
 Penglibatan agensi ini akan memudahkan tadbir urus melaksanakan dasar pembangunan
Negara

 MENJAGA KESELAMATAN, KEHARMONIAN DAN KEBAJIKAN RAKYAT


 Kerajaan melaksanakan program penerapan nilai-nilai mumi
 Dasar sosial dan penerapan budaya dan etika dalam kehidupan dapat mewujudkan
keharmonian dan kesejahteraan hidup
 Kerajaan berusaha menerapkan konsep perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai
etnik seperti konsep 1 Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.

 MENGADAKAN HUBUNGAN DENGAN NEGARA LUAR


 Hubungan serantau dan antarabangsa dalam bidang pentadbiran, sosial dan ekonomi
 Mengambil model ekonomi negara Jepun dan Korea Selatan
 Berlaku pemindahan teknologi dan mekanisme ekonomi baru melalui proses pendidikan
peringkat tinggi dalam dan luar negara
 Kerajaan dapat mempelbagaikan sumber dan meningkatkan Produktiviti
 Keselamatan negara terjamin melalui kerjasama pertahanan dengan Negara sempadan dan
antarabangsa

 MENYEDIAKAN PRASARANA SOSIAL


 Membina pusat pendidikan taraf dunia dan pusat kesihatan Yang moden
 Melaksanakan program pendidikan sepanjang hayat dan menyediakan sukatan dan Penilaian
Yang selaras
 Melengkapkan infrastruktur hospital dan kilinik (contoh klinik 1 Malaysia) untuk memenuhi
keperluan rakyat
LANGKAH – MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SIHAT

 MENYEDIAKAN KEMUDAHAN RAWATAN DAN PERUBATAN


 Kemudahan perubatan disediakan di bandar dan luar bandar
 Menyediakan doktor dan pakar-pakar perubatan di setiap klinik dan hospital kerajaan
 Ubat-ubatan yang digunakan secara terkawal dan berkesan

 PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN PERALATAN MODEN


 Menggunakan kaedah rawatan yang terkini dalam Proses Pembedahan
 Peralatan moden digunakan untuk mendiagnostik penyakit dalam proses pembedahan
 Teknoiogi laser dan nuklear digunakan dalam bidang Perubatan

 RAWATAN BERKALA
 Kanak-kanak menerima tawatan yang berterusan sejak dari dalam kandungan lagi
 Ibu-ibu mengandung dan bayi perlu mendapat suntikan imunisasi untuk menghasilkan
antibodi
 Rawatan awal dapat melahirkan rakyat yang sihat dan cergas

 AMALAN PERMAKANAN YANG SEIMBANG


 Pemakanan yang seimbang sePerti karbohidrat, protein, dan vitamin dalam kehidupan
seharian
 Elakkan makanan yarlg mengandungi bahan pengawet, pewarna dan perisa yang berlebihan
 Makanan hendaklah dimasak terlebih dahulu supaya kuman-kuman mati
 Makanan hendaklah sentiasa bersih sebelum dimakan

 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)


 Penyelidikan terus dijalankan bagi memastikan kesihatan rakyat terus dijamin
 Penyelidikan tentang punca penyakit
 Penyelidikan tentang vaksin yang sesuai untuk melawan penyakit berjangkit
 Penyelidikan bagi menghasilkan makanan tambahan yang dapat menjadikan rakyat sihat dan
cergas

 KAWASAN PERSEKITARAN YANG BERSIH


 Persekitaran tempat tinggal mestilah bersihdan bebas dariPada Pencemaran
 Air dalam longkang dan parit hendaklah sentiasa mengalir supaya nyamuk Aedes tidak
membiak yang menyebabkan demam denggi
 Sampah sarap hendaklah dibersihkan untuk menggelakkan pembiakan lalat dan tikus
 Sistem pembentukan najis hendaklah sistematik supaya tidak mencemarkan air yang boleh
mengundang pelbagai penyakit
 MENGADAKAN SENAMAN YANG BERTERUSAN
 Bersenam membolehkan seseorang iru berpeluh dan membakar lemak Yang berlebihan
dalam badan manusia
 Kandungan lemak yang rendah dalam badan mengurangkan risiko seseorang berpenyakit
 Jantung akan mengepam darah dengan cekap, peredaran darah bertambah baik dan tekanan
darah akan berkurangan

Anda mungkin juga menyukai