Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJRAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Kokurikulum – Unit Beruniform (Bulan Sabit Merah Malaysia)

Kelas : Unit Beruniform

Bilangan murid : 24 orang lelaki, 18 orang perempuan.

Tarikh : 24 / 8 / 2016 (Rabu)

Masa : 2.30 petang – 4.00 petang (1 jam 30 minit)

Tajuk : Ikatan dan simpulan

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Mengaplikasikan simpulan dan ikatan sebagai bantuan kecemasan
kepada mangsa dengan betul.
2. Menambah pengetahuan tentang bantuan cemas dari segi balutan dan
ikatan.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menggunakan ikatan dan simpulan semasa mata pelajaran
Kemahiran Hidup

EMK : Keusahawanan – Kesanggupan belajar daripada kesilapan

Sumber / Bahan Bantu


Belajar : Tali kasut, kain anduh, slaid power point, kad gambar.
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan / BBB

Permulaan . 1. Murid- murid menyanyikan Guru mengambil kehadiran


(15 minit) lagu rasmi Bulan Sabit Merah dan memantau nyanyian BBB:
Malaysia (BSMM) dan lagu murid.
negaraku. Slaid dan video
2. Bacaan ikrar BSMM 1. Menyanyikan lagu lagu.
menggunakan Teori
iringan muzik. Pembelajaran:
2. Memilih seorang Kecerdasan
murid untuk pelbagai
mengetuai lafaz
bacaan ikrar. Strategi PdP:

Pembelajaran
Kontekstual

Kaedah/Teknik:

Semangat
patriotisme.

Fasa Permulaan

Perkembangan 1. Memberi pendedahan Langkah 1: BBB:


kepada murid tentang Menjelaskan kegunaan Kad Gambar
Langkah 1
kegunaan simpulan dan ikatan setiap ikatan dan simpulan
(20 minit) Video pertolongan
dalam kehidupan seharian. kepada murid dan situasi
cemas
2. Ikatan buku sila. untuk menggunakannya.

3. Simpul Manuk. 1. Murid ditayangkan


dengan sebuah video Kad manila.
4. Tindih Kasih
tentang pertolongan cemas.

2. Murid diberikan beberapa


keping kad gambar ikatan Strategi PdP:
dan simpulan mengikut Pengajaran
kumpulan. berpusatkan
3. Murid perlu mengenal bahan.
pasti setiap jenis ikatan dan
simpulan berdasarkan kad
gambar yang diperolehi. Kemahiran
membuat
4. Guru dan murid penilaian.
memeriksa jawapan yang
telah diselesaikan oleh
setiap kumpulan.

Fasa Imaginasi
Langkah 2.
1. Melakukan ikatan Langkah 2: BBB:
(20 minit) menggunakan tali kasut
Guru mengarahkan murid Tali Kasut
secara berpasangan :
mengeluarkan tali kasut
i. Ikatan buku sila Kain Anduh.
yang telah diminta dibawa.
ii. Simpul manuk Strategi PdP:
1. Murid diasingkan kepada
iii. Tindih kasih tiga kumpulan kecil. Pembelajaran
berkumpulan.
2. Setiap kumpulan perlu
duduk dalam pasangan Pengajaran
secara dua orang. berpusatkan murid.
3. setiap kumpulan diberikan Kemahiran
jenis ikatan atau simpulan membuat penilaian
untuk dilakukan. dan keputusan.
4. Secara berpasangan
dalam kumpulan, lakukan
ikatan yang ditugaskan
sambil pasangan anda
memerhati dan menilai.

5. Selesai satu ikatan, tukar


ke ikatan seterusnya. Fasa
Perkembangan

1. Simulasi ikatan dan Langkah 3: BBB:


simpulan pada kecederaan
Langkah 3 Mengenal pasti dan Lembaran Kerja
tertentu.
mengaplikasikan ikatan dan
(20 minit) 2. kecederaan patah dan luka. Kain anduh
simpulan pada kecederaan
3. Berbincang mengenai dan situasi yang sesuai dan
jawapan tugasan yang telah betul.
Strategi PdP:
disiapkan oleh murid. 1. setiap kumpulan diberikan
satu situasi kecederaan Kemahiran
2. Melatih murid membuat mengaplikasi.
penilaian kendiri. berdasarkan kad gambar.

3. Memupuk nilai kejujuran 2. setiap kumpulan perlu


dalam kalangan murid. memilih seorang ahli untuk
menjadi mangsa kecederaan
tersebut. Fasa Tindakan

3. Setiap kumpulan
berbincang dan diberikan
masa kurang 20 minit untuk
merawat mangsa..

3. Murid-murid dan guru


memeriksa jawapan
masing-masing

Penutup Membuat rumusan pengajaran 1. Membuat kesimpulan BBB:


(15 minit) dan penerapan nilai menerusi tentang sesi pengajaran dan
Video dan lagu
soal jawab terbuka antara pembelajaran bersama
murid dan guru. murid. Strategi PdP:
2. Mengimbas kembali jenis- Pengajaran
jenis ikatan dan simpulan. berpusatkan
bahan.
1. Guru memberikan rumusan 3.Setiap kumpulan perlu
dan kata-kata akhir mengenai memberikan soalan kepada Penerapan Nilai.
perkara yang dipelajari. guru dan kumpulan lain
Kemahiran
untuk berbincang.
2. Guru dan murid membuat
mengucapkan terima kasih 4.Nyanyian lagu BSMM oleh kesimpulan.
dan menyanyikan lagu BSMM guru dan murid.
Fasa Penutup
sebagai memupuk semangat.

Refleksi:

Kekuatan

Kelemahan

Cadangan penambahbaikan

Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing