Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

INOVASI STEM 2019


SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUAH,
KANOWIT

PESERTA:

Mastela Olivia Anak Justin


Prasella Anak Joseph
Joana Agatha Anak Jilan
INOVASI STEM
SK SUNGAI TUAH, KANOWIT
2019
1.0 PENGENALAN

Inovasi STEM SK Sungai Tuah, Kanowit merupakan salah satu aktiviti kokurikulum
akademik yang melibatkan penyertaan murid – murid di sekolah rendah dalam
bidang STEM, terutamanya bidang biologi dan alam sekitar. Program ini dijalankan
bagi menarik minat murid terhadap mata pelajaran STEM sekaligus memupuk
masyarakat yang saintifik selaras dengan Wawasan 2020. Program ini juga
dijadikan sebagai teras untuk membangunkan murid-murid dari segi penampilan
sahsiah, pencapaian akademik yang cemerlang dan membudayakan STEM dalam
kehidupan seharian mereka. Kali ini projek Invosi STEM SK Sungai Tuah
menampilkan perkongsian ilmu sains biologi dan alam sekitar iaitu berfokuskan topik
fotosintes seperti dalam silibus sains tahun 4 serta juga kesan rumah hijau. Sesuai
dengan fenomena global yang berlaku di sekeliling kita pada masa kini, peserta dari
SK SUNGAI TUAH akan mempersembahkan model fotosintesis serta kesan rumah
hijau kepada alam flora dan fauna.

2.0 MATLAMAT
Matlamat utama projek ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat
bertapa pentingnya proses fotosentesis kepada flora ataupun fauna yang mendiami
setiap pelusuk planet bumi serta menjaga keseimbangan alam demi mengelakkan
ketidakseimbangan ekosistem yang boleh mengundang pelbagai bencana alam seperti
banjir, pemanasan global, hujan asid dan banyak lagi seperti yang berlaku saban hari di
bumi ini.
3.0 OBJEKTIF
3.1 Memberi kesedaran di kalangan pelajar, guru dan masyarakat mengenai
kepentingan proses fotosentesis sebagai elemen penting dalam alam flora
demi membina keseimbangan ekosistem bumi.
3.2 Meningkatkan kefahaman terhadap kemahiran proses fotosentesis dan kesan
rumah hijau di kalangan pelajar.
3.3 Membimbing masyarakat akan pentingnya menjaga alam sekitar disamping
menongkah arus pembangunan masyarakat moden.
3.4 Mencetus kesedaran dan sikap menghargai alam sekitar di peringkat
sekolah rendah lagi.
3.5 Meningkatkan daya kreativiti, sikap berbudaya saing dan cuba jaya di
kalangan pelajar.
3.6 Mengembangkan bakat dan potensi pelajar selaras dengan kehendak
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan PPPM.
4.0 CARTA GANT – PELAKSANAAN PROJEK
BILANGAN HARI
PROSES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PERSEDIAAN
DAN
PERANCANGAN
PROJEK
Menyediakan
Kertas Kerja
Meluluskan
Kertas Kerja
Memilih
Pasukan
PEMBANGUNAN
PROJEK
Menyediakan
Bahan
Membangunkan
Model
Menguji
Kefungsian
Model
Mengenalpasti
Ralat Model
Memperbaiki
Ralat
Ujian Terakhir
Meluluskan
Model
PELAKSANAAN
Melatih
Pengguna Akhir
Respons
Pengguna
Menyediakan
Laporan Projek
5.0 KOS DAN BAHAN

BIL BAHAN-BAHAN / PERALATAN UNIT KOS SEUNIT (RM) TOTAL KOS(RM)


1 Kadbod Plastik 3 8.00 24.00
2 Kepingan Polisterin 3 5.00 15.00
3 Artifisial Rumput 1 31.00 31.00
meter
4 Gunting 1 4.5 4.50
5 Pisau Pemotong 1 2.5
6 Gam Panas 10 0.6 6.00
7 Mentol L.E.D 20 0.5 10.00
8 Mentol Lampu 1 3.00 3.00
9 Papan Lapis 8mm 1 5.00 5.00
10 Pita Pelekat 1 2.00 2.00
11 Kayu 1” x 2” x 12’ 1 6.00 6.00
12 Soket 3 Pin 1 3.50 3.50
Jumlah Kasar 110.00

6.0 CADANGAN REKABENTUK PROJEK

Anda mungkin juga menyukai