Anda di halaman 1dari 1

PERJANJIAN RUMAH SEWA

1. SEWA RUMAH WAJIB DIBAYAR SETIAP BULAN SEBELUM 5 HARIBULAN.

2. PENGGUNAAN AIR DAN ELETRIK WAJIB DI BAYAR SETIAP KALI BIL SAMPAI.

3. DILARANG MENGUBAH SUAI DAN MENCONTENG DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH.

4. JAGA KEBERSIHAN DI DALAM DAN DI LUAR RUMAH (TERMASUK PARIT).

5. PENYEWA DAN PEMILIK RUMAH SEWA TIDAK TERIKAT.

6. PENYEWA WAJIB MEMBAYAR CAGARAN RM700.00 SEBELUM MASUK DAN CAGARAN

INI AKAN DIKEMBALIKAN SETELAH PENYEWA BERHENTI MENYEWA.

PEMILIK RUMAH SEWA, PENYEWA,

......................................... .................................

(NORADHWA BIN HAMZAH) ( )