Anda di halaman 1dari 10

PENYATA TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA BAGI BULAN OKTOBER 2018

Nama : Jawatan : Tempoh siang / malam lebih masa


No. K/Pengenalan : No. Gaji : Siang 6.00 pg - 10.00 mlm
Malam 10.00 mlm - 6.00 pg
WAKTU BERTUGAS BIASA Nama Sekolah / Pejabat :
Isnin - Jumaat : 8.00 pg - 5.00 ptg
Sabtu : - Gaji Pokok : RM 1000.00 Kadar ELM sejam : Gaji Pokok x 12
Ahad / Cuti mingguan : - Alamat E-mail : 313 hari x 8 jam
No. Telefon Bimbit : RM 4.79
Tandatangan Pegawai Yang Menuntut
No. Akaun Bank : 7030695261
(Pengesahan No. Akaun Bank yang tertera adalah betul.)
Nama & Cawangan Bank : CIMB JELAPANG
____________________________
Tarikh : 19.11.2018

RINGKA ELAUN LEBIH MASA


JUMLAH JAM
SAN WAKTU WAKTU HARI BIASA HARI SABTU/AHAD HARI CUTI UMUM JUMLAH
BERTUGAS
TARIKH HARI BUTIR- BERTUGAS BERTUGAS /
LEBIH MASA
BUTIR BIASA LEBIH MASA SIANG MALAM SIANG MALAM SIANG MALAM CATATAN
(JAM)
TUGAS 1.125 1.25 1.25 1.5 1.75 2.0

29.10.2018 ISNIN 8 pg - 5 ptg 8 mlm - 12 tgh mlm 16.00 14.00 2.00


BERTUGAS SEBAGAI AJK PENILAIAN TENDER KBK &PKK

30.10.2018 SELASA 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 12 tgh mlm 7.00 3.50 2.00


31.10.2018 RABU 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 12 tgh mlm 7.00 3.50 2.00

7.00 4.00 0.00 4.00 14.00 2.00


JUMLAH X 1.125 X 1.25 X 1.25 X 1.5 X 1.75 X 2.0 47.38

~ELMFormatBaru2008~
JUMLAH 47.38
7.88 5.00 0.00 6.00 24.50 4.00

Jumlah kerja lebih masa 47.38 x kadar ELM Sejam 4.79 Saya mengaku bahawa saya telah membuat kerja lebihmasa
= 227.04 pada waktu dan tarikh yang dinyatakan di atas.
(Ringgit : LAPAN RATUS LIMA PULUH SATU DAN SEN ENAM PULUH SEMBILAN SHJ)

……………………………
(T.T. Pegawai Penuntut)

Adalah disahkan bahawa pegawai telah sebenarnya dikehendaki Adalah disahkan bahawa pegawai dibenarkan dibayar Elaun
kerja lebihmasa daripada waktu kerjanya. Bayaran tidak Lebihmasa yang melebihi 1/3 daripada gaji bulanannya
berlawanan dengan Pek.Perkh. 2/1997 dan Perintah Am Bab 'G'. mengikut Surat Pek. Perkh 21/77.

……………………………… ………………………………………
(Tandatangan Pegawai) (T.T. Pegawai Kump. A/Tertinggi G)

~ELMFormatBaru2008~
PENYATA TUNTUTAN KERJA LEBIH MASA BAGI BULAN NOVEMBER 2018
Nama : Jawatan : Tempoh siang / malam lebih masa
No. K/Pengenalan : No. Gaji : Siang 6.00 pg - 10.00 mlm
Malam 10.00 mlm - 6.00 pg
WAKTU BERTUGAS BIASA Nama Sekolah / Pejabat : SK BUNTONG
Isnin - Jumaat : 8.00 pg - 5.00 ptg
Sabtu : - Gaji Pokok : RM 1000.00 Kadar ELM sejam : Gaji Pokok x 12
Ahad / Cuti mingguan : - Alamat E-mail : 313 hari x 8 jam
No. Telefon Bimbit : RM 4.79
Tandatangan Pegawai Yang Menuntut
No. Akaun Bank :
(Pengesahan No. Akaun Bank yang tertera adalah betul.)
Nama & Cawangan Bank :
____________________________
Tarikh : 19.11.2018

RINGKA ELAUN LEBIH MASA


JUMLAH JAM
SAN WAKTU WAKTU HARI BIASA HARI SABTU/AHAD HARI CUTI UMUM JUMLAH
BERTUGAS
TARIKH HARI BUTIR- BERTUGAS BERTUGAS /
LEBIH MASA
BUTIR BIASA LEBIH MASA SIANG MALAM SIANG MALAM SIANG MALAM CATATAN
(JAM)
TUGAS 1.125 1.25 1.25 1.5 1.75 2.0

01.11.2018 KHAMIS 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 12 tgh mlm 7.00 3.50 2.00


BERTUGAS SEBAGAI AJK PENILAIAN TENDER KBK &PKK

02.11.2018 JUMAAT 8 pg - 5 ptg 8 pg - 12.30 tghari 4.50 4.50


07.11.2018 RABU 8 pg - 5 ptg 8 mlm - 12 tgh mlm 4.00 2.00 2.00
08.11.2018 KHAMIS 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 12 tgh mlm 7.00 3.50 2.00
09.11.2018 JUMAAT 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 12 tgh mlm 7.00 3.50 2.00
10.11.2018 SABTU - 8 pg - 12 tgh mlm 16.00 11.50 2.00
11.11.2018 AHAD - 8 pg - tgh 12 mlm 16.00 11.50 2.00
12.11.2018 ISNIN 8 pg - 5 ptg 5 ptg - 6.30 ptg 1.50 1.00

13.50 8.00 23.00 4.00 4.50 0.00


JUMLAH X 1.125 X 1.25 X 1.25 X 1.5 X 1.75 X 2.0 67.81

~ELMFormatBaru2008~
JUMLAH 67.81
15.19 10.00 28.75 6.00 7.88 0.00

Jumlah kerja lebih masa 67.81 x kadar ELM Sejam 4.79 Saya mengaku bahawa saya telah membuat kerja lebihmasa
= 324.98 pada waktu dan tarikh yang dinyatakan di atas.
(Ringgit : LAPAN RATUS LIMA PULUH SATU DAN SEN ENAM PULUH SEMBILAN SHJ)

……………………………
(T.T. Pegawai Penuntut)

Adalah disahkan bahawa pegawai telah sebenarnya dikehendaki Adalah disahkan bahawa pegawai dibenarkan dibayar Elaun
kerja lebihmasa daripada waktu kerjanya. Bayaran tidak Lebihmasa yang melebihi 1/3 daripada gaji bulanannya
berlawanan dengan Pek.Perkh. 2/1997 dan Perintah Am Bab 'G'. mengikut Surat Pek. Perkh 21/77.

……………………………… ………………………………………
(Tandatangan Pegawai) (T.T. Pegawai Kump. A/Tertinggi G)

~ELMFormatBaru2008~
SENARAI TUGAS HARIAN
BULAN OKTOBER 2018

NAMA :
JAWATAN :
UNIT/SEK :

TARIKH JENIS TUGAS TEMPOH MASA BILANGAN OUTPUT

T/T STAF : T/T KETUA UNIT/BHG.:

TARIKH : TARIKH :
SENARAI TUGAS HARIAN
BULAN NOVEMBER 2018

NAMA :
JAWATAN :
UNIT/SEK :

TARIKH JENIS TUGAS TEMPOH MASA BILANGAN OUTPUT

T/T STAF : T/T KETUA UNIT/BHG.:

TARIKH : TARIKH :
REKOD PERMOHONAN KERJA LEBIHMASA MENURUT PERINTAH AM BAB G PER-14
NAMA: SURIANI BINTI MOHD MAHYUDIN
JAWATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER FT19

KADAR BAYARAN KERJA LEBIHMASA BAGI 1 JAM : RM

TARIKH HARI JENIS TUGAS MASA JUMLAH PENGESAHAN PEGAWAI KELULUSAN KETUA
JAM TERATAS YG PALING HAMPIR JABATAN
(Nama, T/tangan dan tarikh) (T/tangan dan tarikh)
29.10.2018 ISNIN 8 pg - 12 mlm 16.00
MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
30.10.2018 SELASA DAN PENILAIAN TENDER 5 ptg - 12 mlm 7.00
31.10.2018 RABU PERKHIDMATAN KEBERSIHAN 5 ptg - 12 mlm 7.00
BANGUNAN DAN KAWASAN ZON
UTARA

Nota:
Kelulusan untuk menjalankan tugas lebihmasa hanya boleh didapati daripada PPD sahaja semasa ketiadaannya.
Timbalan PPD (Pengurusan Sekolah dan Organisasi) sahaja yang boleh meluluskan setelah mendapat
pengesahan daripada pegawai teratas yang paling hampir (Penolong Akauntan bagi Unit Kewangan, Pegawai
Eksekutif bagi Unit Tadbiran dan bagi lain-lain Pegawai mengikut hak masing-masing).
Bayaran haya akan dibuat bagi kerja masa 1 jam ke atas.

KELULUSAN KETUA SEKTOR/PEGAWAI PELAJARAN DAERAH ____________________________________________


TANDATANGAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
Diluluskan / Tidak diluluskan Cop Jawatan
REKOD PERMOHONAN KERJA LEBIHMASA MENURUT PERINTAH AM BAB G PER-14
NAMA: SURIANI BINTI MOHD MAHYUDIN
JAWATAN: JURUTEKNIK KOMPUTER FT19

KADAR BAYARAN KERJA LEBIHMASA BAGI 1 JAM : RM

TARIKH HARI JENIS TUGAS MASA JUMLAH PENGESAHAN PEGAWAI KELULUSAN KETUA
JAM TERATAS YG PALING HAMPIR JABATAN
(Nama, T/tangan dan tarikh) (T/tangan dan tarikh)
01.11.2018 KHAMIS 5 ptg - 12 mlm 7.00
MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER
02.11.2018 JUMAAT DAN PENILAIAN TENDER 8 pg - 12.30 tghari 4.50
PERKHIDMATAN KEBERSIHAN
BANGUNAN DAN KAWASAN ZON
UTARA

07.11.2018 RABU 8 mlm - 12 mlm 4.00


08.11.2018 KHAMIS MESYUARAT JAWATANKUASA TENDER 5 ptg - 12 mlm 7.00
09.11.2018 JUMAAT DAN PENILAIAN TENDER 5 ptg - 12 mlm 7.00
10.11.2018 SABTU PERKHIDMATAN KAWALAN 8 pg - 12 mlm 16.00
11.11.2018 AHAD KESELAMATAN ZON UTARA 8 pg - 12 mlm 16.00
12.11.2018 ISNIN 5 ptg - 6.30 ptg 1.50

Nota:
Kelulusan untuk menjalankan tugas lebihmasa hanya boleh didapati daripada PPD sahaja semasa ketiadaannya.
Timbalan PPD (Pengurusan Sekolah dan Organisasi) sahaja yang boleh meluluskan setelah mendapat
pengesahan daripada pegawai teratas yang paling hampir (Penolong Akauntan bagi Unit Kewangan, Pegawai
Eksekutif bagi Unit Tadbiran dan bagi lain-lain Pegawai mengikut hak masing-masing).
Bayaran haya akan dibuat bagi kerja masa 1 jam ke atas.

KELULUSAN KETUA SEKTOR/PEGAWAI PELAJARAN DAERAH ____________________________________________


TANDATANGAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH
Diluluskan / Tidak diluluskan Cop Jawatan