Anda di halaman 1dari 1

NAMA

SEKOLAH UJIAN BERTULIS


OKTOBER
2 Jam
ARAHA
N:

1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.


2. Tulis nama dan angka giliran anda pada ruang
yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan
kepada pengawas peperiksaan pada akhir
peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:

Mark Mark Mark Marka


Soala Soala
ah ah ah h
n n
penu Diperol penu Diperol
1 6 8 6
2 6 9 6
3 6 1 6
0
4 6 1 1
1 0
5 6 1 1
2 0
6 6 1 1
3 0
7 6 1 1
Jumla 4 0
h

NAMA : ………………………..
………………………………………………………...………
TERH
AD