Anda di halaman 1dari 2

PELAN TAKTIKAL

Matlamat 3 : Peningkatan Motivasi, disiplin dan sahsiah pelajar

Iniasitif / Strategik 1. Meningkatkan motivasi belajar murid


2. Membentuk amalan budaya penyayang
3. Memberi keazaman untuk berjaya kepada murid
4. Memberi hala tuju kerjaya pelajar
Bil Program T.jawab Tempoh / Kos/ Output/ KPI Sasaran Pelan
Kekerapan Sumber Outcome murid Kontigensi
1. Program Hala Guru B&K 23/2/2017 RM100.00 Meningkatkan Murid Ting.3&5
Tuju Kerjaya PCG Kaunseling pengetahuan hala tuju mengetahui hala
Pelajar kerjaya tuju kerjaya
2. Program Guru B&K 21/2/2017 RM 30.00 Meningkatkan Murid Ting. 5
Motivasi Kerjaya PCG B&K motivasi kerjaya bermotivasi
(kongsi jaya ke pelajar untuk
IPTA) mendapatkan
kerjaya yang
sesuai
3. Program Guru B&K Sepanjang RM200.00 Meningkatkan Amalan Mewujudkan Semua
Mentor Mentee tahun PCG Kaunseling budaya penyayang pelajar dan guru pelajar
yang
membudayakan
amalan
penyayang
4. Program Guru B&K 8/2/2017 RM780.00 Meningkatkan Pelajar lebih Ting.3&5
Motivasi pelajar motivasi pelajar bermotivasi
untuk belajar