Anda di halaman 1dari 3

INTERVENSI SETIAP MATA PELAJARAN UPSR

MATA PELAJARAN INTERVENSI KELAS DAN INDIVIDU GURU MP


Bahasa Malaysia 1. Memberi motivasi serta memperbanyakkan En Dominic David.
latihan dan bimbingan kepada murid.

Bahasa Inggeris 1. Memperbanyakkan latihan penulisan. Pn Lily James


2. Meningkatkan perbendaharaan kata melalui Billy
aktiviti bercakap di depan kelas dan semasa
perhimpunan.

Matematik 1. Memperbanyakkan latihan dan bimbingan En Rozali Bin


kepada murid. Abdul Ghani

Sains 1. Memberi motivasi serta memperbanyakkan En Andre Tajin


latihan dan bimbingan kepada murid

INISIATIF SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID SERTA


PRESTASI UPSR 2020

PROGRAM TARIKH/TEMPO AKTIVITI CATATAN


H
PELAKSANAAN
Kelas Bermula Minggu 1. Menghabiskan sukatan Guru lain turut terlibat
Tambahan Kedua Februari mata pelajaran. semasa
2. Latih-tubi berterusan melaksanakan latih
dengan bimbingan guru MP. tubi MP berkaitan.
Perkampunga Fasa 1 – Mac hingga 1. Latih tubi menjawab soalan Semua kakitangan
n UPSR April. berformat UPSR. sekolah dan ibubapa
Fasa 2 – Jun-Ogos 2. Latih tubi berterusan murid Tahun 6
dengan bimbingan rakan dilibatkan dalam
sebaya dan guru (mentor- pelaksanaan
mantee) program.
Ceramah Mac 1. Ceramah motivasi murid 1. Penceramah
motivasi murid 2. Ceramah ibubapa dijemput dari
serta 3. Bengkel teknik menjawab. kalangan guru
pendedahan cemerlang di
teknik dalam daerah
menjawab dan SISC+ setiap
UPSR MP.
Ibubapa Feb-Sept. 1. Ibubapa angkat yang dilantik 1 guru = 1 murid
angkat di kalangan guru-guru akan Tahun 6
membimbing anak angkat
masing-masing dalam
semua MP yang belum
dikuasai.