Anda di halaman 1dari 3

KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

TUGASAN INDIVIDU (20%)

1
SESI 1 2019/2020

KOD KURSUS : DTU 2013

NAMA KURSUS : PENULISAN ILMIAH

TARIKH EDAR : BEL 120


TARIKH DIHANTAR/TEMPOH :

NAMA PENSYARAH : NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT

CONSOLIDATING LANGUAGE SKILLS


MAKLUMAT PENILAIAN TUGASAN:

ARAS TAKSONOMI CTU 101 C4, A3


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS (CLO) CLO 2 & CLO 3
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO) PLO 2 & PLO 3
TOPIK/BAB 4-6

PENGABSAHAN SOALAN: FUNDAMENTALS OF ISLAM


DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:
HBU 111
NAMA

PENYELARAS
JAWATAN PENSYARAH NATIONAL KESATRIADEKAN
PROGRAM I HAL EHWAL
AKADEMIK

MAT 133

PRE CALCULUS
BIO 121

INTRODUCTION TO CELL BIOLOGY


SOALAN:

Anda dikehendaki untuk menyediakan tugasan individu dalam skop masalah sosial. Berikut
merupakan kandungan yang perlu ada dalam tugasan anda:

1. Pengenalan
2. Huraian
3. Analisis
4. Kesimpulan
5. Rujukan

PANDUAN PELAJAR:

1. Tugasan yang disampaikan harus ditaip dengan menggunakan Times New Roman
bersaiz 12 point, langkau dua barisan (double spacing), dan perenggan yang
diseragamkan di kiri dan kanannya (justify) pada kertas A4 berwarna putih pada sebelah
muka kertas sahaja.
2. Format tugasan individu mestilah berasaskan format American Psychology Association
(APA).
3. Laporan tugasan yang lengkap, powerpoint dan handout hendaklah
diserahkan/dihantar pada hari pembentangan.
4. Pembahagian markah pembentangan adalah sebanyak 10% dan laporan 10%.

RUBRIK PEMARKAHAN:
KOLEJ TEKNIKAL YAYASAN SABAH

TUGASAN INDIVIDU (20%)

1
SESI 1 2019/2020

KOD KURSUS : DTU 2013

NAMA KURSUS : PENULISAN ILMIAH

TARIKH EDAR : BEL 120


TARIKH DIHANTAR/TEMPOH :

NAMA PENSYARAH : NORFADHILAH BINTI SALAMA @ SALAMAT

CONSOLIDATING LANGUAGE SKILLS


MAKLUMAT PELAJAR:

BIL NAMA CTU 101


NO. MATRIK PROGRAM

FUNDAMENTALS OF ISLAM
HBU 111

NATIONAL KESATRIA I
MAT 133

PRE CALCULUS
BIO 121

INTRODUCTION TO CELL BIOLOGY