Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PROGRAM PASCA

UPSR 2019
A. PENDAHULUAN

Setiap tahun Unit Kurikulum dan Ko-Kurikulum dengan kerjasama Jawatankuasa Tahun
Enam Sekolah ini telah merangka dan menjalankan aktiviti untuk murid-murid Tahun Enam.
Aktiviti-aktiviti yang dikelolalakan saban tahun adalah sebagai wadah bagi mengisi masa
yang berfaedah untuk murid-murid setelah mereka menjalani UPSR. Setiap aktiviti yang
dirancang menjurus kepada kesesuaian aktiviti murid yang menepati Falsafah Pendidikan
Negara. Dua pengisian besar yang dimurnikan dalam program tersebut iaitu melibat Aktiviti
Dalaman dan Aktiviti Luaran.

B. RASIONAL

Melalui program ini diharap dapat melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dalam
mencapai hasrat agar mereka bersedia dari segi jasmani dan mental sebelum melangkah ke
alam sekolah menengah. Justeru itu, keperibadian mulia perlu dipupuk dan diterap seawalnya
agar sikap berketrampilan yang ada pada murid dapat dikembangkan untuk menjadi insan
yang mempunyai matlamat dan berwawasan.

C. OBJEKTIF

1. Memberi dorongan dan keyakinan kepada murid agar mereka mampu menyelesaikan
sesuatu masalah.

2. Menyedari bahawa anak-anak adalah generasi yang perlu disemai mengikut peredaran
zaman agar mereka tidak lari daripada landas- landas agama

3. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang menarik dan menggalakkan interaksi social
secara lebih positif.

4. Memupuk semangat bekerjasama dan setia kawan dalam kumpulan di dalam masa yang
sama menerapkan gaya kepimpinan.

5. Memberi pengalaman baru, mengasah bakat dan menonjolkan kreativiti serta kemahiran
yang terpendam.

6. Untuk menarik minat murid-murid supaya rajin hadir ke sekolah disamping membasmi
anggapan tempoh belajar telah habis dengan berakhirnya ujian UPSR

D. TEMPOH MASA – Sepanjang bulan September sehingga Oktober 2019

E. SASARAN – Murid-murid Tahun 6

Page | 1
F. BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA

JAWATAN BIDANG TUGAS


 Memantau program
PENGERUSI
 Mempengerusi dan mengendalikan mesyuarat
 Menguruskan surat menyurat
SETIAUSAHA  Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat
 Mengeluarkan surat kebenaran ibu bapa
 Menyusun dan menyelaras program Menyediakan
PENYELARAS PROGRAM
laporan penuh program
 Membentuk jawatankuasa kecil di kalangan guru Tahun
6 untuk membantu aktiviti. Membahagikan kumpulan
PENYELARAS AKTIVITI murid Menjalankan aktiviti dengan lebih menarik serta
mampu memberikan keseronokan kepada murid untuk
mencapai objektif.
 Mendapatkan anggaran perbelanjaan daripada
BENDAHARI jawatankuasa Mengurus dan menyelia perolehan serta
perbelanjaan Menyediakan laporan perbelanjaan
 Sentiasa membantu dan memberi kerjasama kepada
Penyelaras Aktiviti. Sentiasa berbincang dan melahirkan
GURU-GURU TAHUN 6
pandangan untuk memurnikan lagi aktiviti agar
kelihatan teratur dan menarik.

G. JAWATANKUASA PENGELOLA

Jawatan Nama Pegawai


Pengerusi Pn. Halina Jonh Jinuli (GB)
En Rayner Bin Douli (GPK 1)
Naib Pengerusi En Stanley George Hill Jr (GPK HEM)
En Joseph Michael (GPK KOKUM)
Penyelaras Program Pn Lily Bte James Billy ( GURU KELAS TAHUN 6 )
Setiausaha En Mohd. Faiz Bin Iberahim (GURU KAUNSELING)
Bendahari En Andre Tajin

Page | 2
H. PENYELARAS AKTIVITI

AKTIVITI PENYELARAS
Permainan Dalaman En Alphansus Timbun
Keceriaan Sekolah En Andre Tajin
Permainan Luar En Mohd. Faiz Bin Iberahim
ICT En Rozali Bin Abdul Ghani
Rekreasi En Joseph Michael
Akedemik En Rayner Bin Douli
Pendidikan Moral Pn Halina John Jinuli
Motivasi En Stanley George Hill Jr

I. CADANGAN AKTIVITI PROGRAM

MINGGU TARIKH AKTIVITI


1 17-20.09.2019 Permainan Dalaman / Permainan Luar
- Bola Sepak / Bola Jaring
- Permainan Dalaman
- Mencari Harta Karun/ Maraton/ Senamrobik
- Pertandingan Antara Kumpulan (Olahraga / Permainan
Kecil)
2 23-27.09.2019 Keceriaan Sekolah / ICT
- Google Classroom
- Menanam Bunga@Herba / Keceriaan
3 30.09.2019- Rekreasi / Motivasi
04.10.2019 - Ceramah Motivasi – Persediaan Ke Sekolah Menengah
/ Panduan Ketika Di Sekolah Menengah
- Ceramah Disiplin/ salah laku murid
4 07-11.10.2019 Akedemik / Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
14-18.10.2019 - Bahasa Melayu
Syarahan / Kuiz / Pantun
- Bahasa Inggeris
Kuiz / Reading / Oral / Vocabulary / Spelling
- Matematik
Kuiz / Cari Harta Karun / Sifir
- Sains
Kuiz / Cari Harta Karun / Info Sains
- Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
Ceramah / Zikir / Doa / Amali Wuduk / Amali Solat
Kebersihan / Halal Haram / Perbincangan Rukun Islam
dan Rukun Iman / Budi Pekerti / Akhlak
5 21-25.10.2019 Minggu Ulangkaji / Peperiksaan Akhir Tahun
**Semua aktiviti yang telah dirancang akan dijalankan selepas waktu rehat iaitu pukul 10:50
pagi sehingga masa terakhir pdp.

Page | 3
J. ANGGARAN KESELURUHAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA AMAUN (RM)


1 Hadiah Pertandingan 200.00
2 Minuman 400.00
3 Bahan dan Peralatan 100.00
4 Saguhati Penceramah 400.00

JUMLAH KESELURUHAN 1 100.00

K. RUMUSAN

Sokongan yang padu oleh pihak pentadbir dan guru-guru diharap akan dapat melicinkan
tugas jawatankuasa yang mengelola program ini. Kerjasama dan komitment dari semua pihak
diharap dapat menyumbang kepada kemenjadian murid Tahun 6 2019.

Disediakan oleh Disahkan oleh

Pn Lily Bte James Billy Pn Halina John Jinuli


Guru Kelas Tahun 6 Guru Besar,
Penyelaras Program Selepas UPSR 2019 SK Kinaluan Tambunan
SK Kinaluan Tambunan

Page | 4