Anda di halaman 1dari 15

UJIAN BULAN MAC 2020

BAHASA MELAYU KERTAS 1

NAMA : ____________________________________________________________ KELAS : ________________


Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :
…………………………………… …………………………………… ……………………………………
………….. ………….. …………..
(UMMU SARAFILA ZAMRI) (PN JUNAIDAH PARUDIN) (PN ROSLIAH ROSMIN)
GURU BAHASA MELAYU KETUA PANITIA BAHASA PEN KANAN AKADEMIK
TAHUN 5 SKSTP2 MELAYU SKSTP2 SKSTP2

Anda mungkin juga menyukai