Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PJPK KSSM TINGKATAN 1 2020


TARIKH & STANDARD
BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
Minggu PJ
1 MINGGU ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1
2-3/1 PJ
KOMPONEN KECERGASAN 3.1.1 5.2.1 Senaman Kapasiti Aerobik 1. Larian diagonal 1. Kon
PJ BERLANDASKAN KESIHATAN 4.1.1 2. Jam randik
Minggu (W1) 3.1 Melakukan senaman meningkatkan 3. Gelung rotan
2 kapasiti aerobik
6-10/1 PEMAKANAN 9.1.1 Makro Dan Mikro Nutrien 1. Duta kecil 1. Kad manila
PK 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.2 2. Label makanan 2. Kertas sebak
(MINGGU 1) 3. Marken pen

KOMPONEN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.1.2 5.2.2 1. “Larian Naga” 2. Kon


PJ KESIHATAN 4.1.2 Senaman Kapasiti Aerobik 3. Jam Randik
JAN (W2) 3.1 Melakukan senaman meningkatkan 4. Gelung rotan
Minggu
kapasiti aerobik
3
KOMPONEN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.1.2 5.2.2 1. “Mari Berlari” (FARLEK) 1. Kon
13 – 17/1 2. Jam randik
PJ KESIHATAN 4.1.2 Senaman Kapasiti Aerobik
(W3) 3.1 Melakukan senaman meningkatkan 3.Gelung rotan
kapasiti aerobik
KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.2.1 5.1.3 Senaman Kelenturan 1. “Kelenturan dengan tuala” 1. Carta otot
PJ KESIHATAN 4.2.1 2. Tuala
(W4) 3.2 b Melakukan senaman kelenturan
Minggu
4 PEMAKANAN 9.1.3 Makro dan Mikronutrien 1. Merancang diet 1. Kad manila
20-24/1 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.4 seimbang 2. Kertas sebak
PK
(MINGGU 2) 3. Marken pen

1
RPT PJPK 2020
TARIKH & STANDARD
BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.2.1 5.3.2 Senaman kelenturan 1. SIRKIT 8 1. Kon
PJ
KESIHATAN 4.2.2 2. Tilam
(W5) 3. Carta otot
Minggu 3.2 Melakukan senaman kelenturan
5 KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.3.1 5.1.3 Senaman Daya Tahan dan 1. Kad Kuat dan Daya Tahan 1. Kad gambar otot
27/1 – 31/1 PJ KESIHATAN 4.3.1 Kekuatan Otot Otot (DTO) 2. Kon
(W6) 3.3 Melakukan senaman meningkatkan
daya tahan dan kekuatan otot
KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.3.2 5.2.3 Senaman Daya Tahan dan 1.Bola Segar 1.Bola Segar
PJ KESIHATAN 4.3.2 Kekuatan Otot 2. Kon
Minggu (W7) 3.3 Melakukan senaman meningkatkan 4.3.3
6 daya tahan dan kekuatan otot
PERTOLONGAN CEMAS 10.1.1 D.R.A.B.C 1. Simulasi 1. Ka situasi
3-7/2 PK 10.1 Pengetahuan asas pertolongan asas dan 10.1.2 2. Pelakon
(Minggu 3) kepentingan bertindak dengan bijak 10.1.3
mengikut situasi

FEB KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.4.1 5.3.1 Komposisi Badan 1. Lipatan Tricep 1. Kaliper
PJ KESIHATAN 4.4.1 2. Carta peratusan
(W8) 3.4 Melakukan aktiviti yang melibatkan lemak
Minggu
komposisi badan 3. Kertas Rekod
7
KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.4.1 5.3.1 Komposisi Badan 1. Lipatan betis 1. Kaliper
10-14/2 PJ KESIHATAN 4.4.2 2. Carta peratusan
(W9) 3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan lemak
komposisi badan 3. Maker pen
KOMPONAN KECERGASAN BERLANDASKAN 3.4.1 5.3.1 Komposisi Badan 1.Peratusan lemak 2. Carta peratusan
PJ KESIHATAN 4.4.3 lemak
(W10) 3.4 Melakukan aktiviti yang melibatkan 3. Kertas Rekod
Minggu
komposisi badan
8 PERTOLONGAN CEMAS 10.1.3 D.R.A.B.C 1. Latihan amali 1. Kad situasi
17-21/2 PK 10.1 Pengetahuan asas pertolongan asas dan 2. Pelakon
(Minggu 4) kepentingan bertindak dengan bijak
mengikut situasi

2
RPT PJPK 2020
TARIKH & STANDARD
BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
OLAHRAGA ASAS 1.7.1 5.2.1 Berlari 1. Ke garisan sedia 1. Blok permulaan
PJ 2. Kon
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.1
Minggu 9 (W11)
24/2- 28/2 OLAHRAGA ASAS 1.7.1 5.2.5 Berlari 2. Bertukar baton 1. Baton
PJ 1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.2 2. Kon
(W12)

PJ
PENILAIAN KURIKULUM 1 ( Peralihan, Ting. 1 – 5 )
Minggu 10 (W13)
2 -6/3
PK
-sda-
(Minggu 5)

1. Alatan SEGAK
PJ
2. Borang SEGAK
MAC UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2020
Minggu 11 (W14)
9 –13/3
PJ
-sda-
(W15)

16-20/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

OLAHRAGA ASAS 1.7.2 5.2.5 1. Berlari 1. Lari berganti-ganti 2. Baton


PJ 3. Kon
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.2
(W16)
Minggu 12 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 1.1.1 1.Perkembangan Seksual 1. Tayangan video 1. LCD
23 – 27/3 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.2 Sekunder 2. Perbincangan 2. Laptop
PK
konteks kesihatan diri dan reproduktif 3. sumbangsaran 3. Kertas sebak
(Minggu 6)
(perkembangan seksual sekunder)

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN

3
RPT PJPK 2020
OLAHRAGA ASAS 1.7.3 5.1.2 Lompat Tinggi Gaya 1. Lumba ‘S’ berganti-ganti 1. Kon/maker
PJ
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 FOSBURY FLOP 2. Lumba ‘8’ berganti-ganti
(W17)
Minggu 3. Larian bentuk ‘J’
OLAHRAGA ASAS 1.7.3 5.1.4 Lompat Tinggi Gaya 1. Layangan 1. Tilam
13
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.3 FOSBURY FLOP 2. Lompat gunting 2. Palang/getah
30/3 -3/4 PJ
3. Lompat gaya FOSBURY 3. Tiang
(W18)
FLOP 4. Kon /Maker
5. Gelang getah
OLAHRAGA ASAS 1.7.4 5.1.3 Lontar peluru gaya 1. Lontar statik 1. Peluru
1.7 Kemahiran olahraga asas 2.7.4 5.4.1 PARRY O’BRIEN 2. Lontar POWER POSITION 2. Kon / maker
PJ
3. Gelongsor-Rotasi 3. Tuala muka
(W19)
Minggu 4. Lontar peluru gaya PARRY 4. Bola hoki/bola
O’BRIEN lembut
14
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 1.1.3 Perkembangan seksual 1. Tayangan video 1. LCD
6 -10/4 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.4 sekunder. 2. Pembinaan peta I Think 2. Laptop
PK
konteks kesihatan diri dan reproduktif 3. GaleryWalk / World Cafe 3. Kertas sebak
(Minggu 7) 4. Alat tulis
(perkembangan seksual sekunder)
APR
KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN 1.3.1 5.1.3 Kemahiran hantar dan 1. Kemahiran hantar dan 1. Bola sepak/bola
PJ 1.3 Bola sepak 2.3.1 serkap bola serkap bola tampar/bola
Minggu (W20) ( TGFU) ( TGFU) baling/b.jaring
15 2. Kon
13-17/4 KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN 1.3.3 5.1.2 Kemahiran menanduk 1. Kemahiran dongak langit 1.Bola sepak
PJ
1.3 Bola sepak 2.3.3 5.3.1 (TGFU) (Menanmduk) 2. Kon / maker
(W21) (TGFU)
KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN 1.3.4 5.2.1 Kemahiran mengelecek 1. Kemahiran mengelecek dan 1. Bola Sepak
PJ 1.3 Bola sepak 1.3.5 dan takel takel 2. Kon
(W22) 2.3.4 (TGFU) (TGFU) 3. Wisel
Minggu 2.3.5
16 PENYALAHGUNAAN BAHAN 3.1.1 Katakan tidak kepada 1. Lakar dan label tubuh 1. Lakaran tubuh
20-24/4 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.2 rokok, alkohol dan badan yang rosak akibat manusia
PK
terhadap penyalahgunaan bahan kepada dadah penyelahgunaan bahan 2. Kertas sebak
(Minggu 8)
diri, keluarga serta masyarakat (pengaruh 3. Alat tulis
rokok, alkohol dan dadah)

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN

4
RPT PJPK 2020
KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN 1.3.6 5.1.3 Kemahiran Menjaring 1. Kemahiran Menjaring 1. Bola Sepak
PJ 1.3 Bola sepak 2.3.6 5.3.2 Kemahiran Menjaga Kemahiran Menjaga 2. Bola getah
(W23) 5.4.2 Gawang Gawang 3. Pelbagai jenis bola
Minggu 17 (TGFU) (TGFU) 4. Kon
27/4 -1/5 KEMAHIRAN KATEGORI SERANGAN 1.3.6 5.1.3 Kami Mahir Kami Juara 1. Aplikasi semua kemahiran 1. Bola Sepak
PJ 1.3 Bola sepak 2.3.4 5.3.3 (TGFU) dalam permainan 2. Bola Getah
(W24) 2.3.6 5.4.3 2. Memasukan undang- 3. Kon
undang permainan
KEMAHIRAN KATEGORI JARING 1.6.1 5.1.1 Melakukan kemahiran 1. Servis Rendah Masuk 1. Raket
1.6 Badminton 1.6.2 5.1.3 servis Gelung 2. Tali panjang
Kemahiran servis 2.6.1 (TGFU) 2. Menerima Servis Rendah 3. Gelung
PJ
2.6.2 Hantar ke Kawasan Petak 4. Bulu tangkis
(W25)
Belakang 5. Kon
MEI Minggu 18 3. Servis Tinggi
4-8/5 (TGFU)
PENYALAHGUNAAN BAHAN 3.1.3 “Katakan Tidak Kepada 1. Tayangan Video 1. Laptop
3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.4 Rokok, Dadah dan 2. Penghasilan pamplet 2. LCD
PK
terhadap penyalahgunaan bahan kepada Alkohol” 3. Kertas A4 berwarna
(Minggu 9)
diri, keluarga serta masyarakat (pengaruh
rokok, alkohol dan dadah)

Minggu 19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020 ( Peralihan, Ting 1 – 5 )
11-15/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2020 ( Ting 1 – 5 )


Minggu 20
18-22/5
( 23/5 – 7/6 – cuti pertengahan tahun )

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN

5
RPT PJPK 2020
KEMAHIRAN KATEGORI JARING 1.6.2 5.2.1 Melakukan kemahiran 1. Smesy dan Drop 1. Raket
1.6 Badminton 1.6.3 menyerang 2. Lepasi Jaring 2. Tali panjang
PJ
Kemahiran Menyerang 2.6.2 (TGFU) (TGFU) 3. Gelung
(W26)
Mnggu 2.6.3 4. Bulu tangkis
21 5. Kon
KEMAHIRAN KATEGORI JARING 1.6.2 5.2.1 Melakukan kemahiran 1. Permainan Serang-serang 1. Raket
8-12/6
1.6 Badminton 1.6.3 menyerang (TGFU) 2. Tali panjang
PJ
2.6.2 (TGFU) 3. Gelung
(W27) 2.6.3 4. Bulu tangkis
5. Kon
KEMAHIRAN KATEGORI JARING 1.6.4 Melakukan kemahiran 1. Lob 1. Raket
1.6 Badminton 2.6.4 bertahan 2. Lift dan Blok 2. Tali panjang
PJ
5.3.2 (TGFU) (TGFU) 3. Gelung
Minggu (W28)
4. Bulu tangkis
22 5. Kon
15 -19/6 PK PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI 4.1.1 Pemikiran Positif 1. Perbahasan 1. Kertas sebak
4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi 4.1.2 2. Sumbangsaran 2. Alat tulis
(Minggu dalam kehidupan harian 4.1.3 3. Temuramah
10) 4.1.4
KEMAHIRAN KATEGORI JARING 1.6.4 5.3.2 Melakukan kemahiran 1. Permainan Serang – Tahan 1. Raket
JUN 1.6 Badminton 2.6.4 bertahan - Serang 2. Tali panjang
PJ (TGFU) (TGFU) /Jaring
(W29) 3. Gelung
4. Bulu tangkis
Minggu 23
5. Kon
22 -26/6 KEMAHIRAN REKREASI DAN 1.8.1 5.2.1 Aktiviti Kemahiran Tali 1. Spider-Web 1. Tali
KESENGGANGAN 2.8.1 5.2.2 Aras Rendah 2. Alligator Swamp 2. Palang
PJ
1.8 Rekreasi 5.3.1 3. kayu panjang(6
(W30)
kaki 3˝x2˝)
4. Kon
KEMAHIRAN REKREASI DAN 1.8.1 5.2.1 Aktiviti Kemahiran Tali 1. Giant Finger 1. Gelung/Tayar
KESENGGANGAN 2.8.1 5.2.2 Aras Rendah 2. Kayu/Rotan (1
PJ
1.8 Rekreasi 5.3.1 kaki)
(W31)
3. Kayu panjang
Minggu
/Tiang
24
PERHUBUNGAN 6.1.1 Kemahiran komunikasi 1. Win Lose or Draw 1. Kad Situasi /
29/6 - 3/7 6.1 Kemahiran interpersonal serta Komunikasi 6.1.2 brerkesan dalam 2. Main Peranan Perkataan /
PK Berkesan Dalam Kehidupan Harian 6.1.3 perhubungan Ayat
(Minggu 11)
6.1.4 interpersonal 2. Kertas sebak
3. Costume

6
RPT PJPK 2020
TARIKH & STANDARD
BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
KEMAHIRAN REKREASI DAN 1.8.2 5.2.5 Kemahiran Permainan 1. Frisbee Golf 1. Frisbee
PJ
KESENGGANGAN 2.8.1 5.3.1 Frisbee 2. Five to Five 2. Kon
(W32)
1.8 Rekreasi 2.8.2 5.3.2
Minggu 25
KEMAHIRAN REKREASI DAN 1.8.3 5.4.2 Kemahiran Permainan 1. Kemahiran permainan 1.Bola raga
6-10/7 PJ KESENGGANGAN 2.8.1 Sepak Raga Ratus sepak raga ratus 2. Bola takraw
(W33) 1.8 Rekreasi 2.8.3

KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.1 5.1.1 Lantunan dan layangan 1. Mari melantun 1. Trampolin
1.1 Gimnastik Asas 5.1.2 2. Mari beraksi 2. Tilam
PJ
Melakukan kemahiran lantunan dan 5.1.3 3. Manipulasi
(W34)
Minggu 26 layangan di atas trampolin. alatan
13-17/7
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 2.1.1 Pengaruh Multimedia 1. Sumbang Saran 1. Kertas Sebak
JULAI
PK 2.1 Kemahiran Menangani Pengaruh Dalaman 2.1.2 Kepada Tingkah Laku 2. Perbincangan Buzzer 2. Modul
(MINGGU 12) Serta Luaran Yang Mempengaruhi Seksual Berisiko 3. Peta I Think
Kesihatan Diri dan Reproduktif
KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.2 5.2.1 Lantunan dan layangan 1. Mari melantun 1. Trampolin
1.1 Gimnastik Asas 5.2.2 2. Mari beraksi 2. Tilam
PJ
Melakukan kemahiran lantunan dan 5.2.3 3. Manipulasi
(W35)
layangan di atas trampolin. alatan
Minggu 27
20-24/7 KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.2 5.2.1 Aksi layangan 1. Mari melantun 1. Trampolin
1.1 Gimnastik Asas 5.2.2 2. Mari beraksi 2. Tilam
PJ
Melakukan kemahiran lantunan dan 5.2.3 3. Manipulasi
(W36)
layangan di atas trampolin. alatan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 25/7-2/8 )


JUL/OGOS

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
OGOS Minggu 28 PJ KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.2 5.2.1 Aksi layangan 1. Mari melantun 1. Trampolin
3-7/8 (W37) 1.1 Gimnastik Asas 5.2.2 2. Mari beraksi 2. Tilam
Melakukan kemahiran lantunan dan 5.2.3 3. Manipulasi
layangan di atas trampolin. alatan

7
RPT PJPK 2020
KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 2.1.3 Pengaruh Multimedia 1. Sumbang Saran 1. Kertas Sebak
a. Kemahiran Menangani Pengaruh Dalaman 2.1.4 Kepada Tingkah Laku 2. Buletin 2. Modul
PK
Serta Luaran Yang Mempengaruhi Seksual Berisiko 3. Persembahan Kumpulan
(MINGGU 13)
Kesihatan Diri dan Reprodukti

PJ 1. Alatan SEGAK
UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2020 2. Borang SEGAK
Minggu 29 (W38)
10- 14/8 1. Alatan SEGAK
PK
UJIAN SEGAK – RUJUK BUKU PANDUAN SEGAK 2020 2. Borang SEGAK
(MINGGU 14)

KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.4 5.1.3 Aksi Trampolin/ 1. Aksi trampolin 1. Trampolin
1.1 Gimnastik Asas 2.1.4 5.2.4 Persembahan 2. Ttiru gaya saya 2. Tilam
PJ Melakukan kemahiran lantunan dan 5.4.2 3. Persembahan 3. Manipulasi
(W39) layangan di atas trampolin. 5.4.3 alatan
5.5.1
Minggu 30 KEMAHIRAN LANTUNAN DAN LAYANGAN 1.1.4 5.1.3 Persembahan 1. Aksi trampolin 4. Trampolin
17 - 21/8 1.1 Gimnastik Asas 2.1.4 5.2.4 2. Ttiru gaya saya 5. Tilam
Melakukan kemahiran lantunan dan 5.4.1 3. Persembahan 6. Manipulasi
PJ
layangan di atas trampolin. 5.4.2 alatan
(W40)
5.4.3
5.5.1
5.5.2
KEMAHIRAN ASAS BOLA JARING 1.4.1 5.1.2 Menghantar dan 1. Serang dan tawan 1. Bola Jaring
1.4 Bola Jaring 1.4.2 5.1.3 menerima 2. Jangan sentuh 2. Kon
Melakukan kemahiran asas bola jaring 2.4.1
dengan lakuan yang betul 2.4.2
Minggu
PJ 2.4.3
31
(W41)
24 - 28/8

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
Minggu PJ KEMAHIRAN ASAS BOLA JARING 1.4.1 5.1.1 Menghantar dan 1. Serang dan tawan 1. Bola Jaring
32 (W42) 1.4 Bola Jaring 1.4.2 5.1.3 menerima 2. Jangan sentuh 2. Bola getah
31/8 – 4/9 Melakukan kemahiran asas bola jaring 2.4.1 5.2.1 (TGFU) (TGFU) 3. Kon
dengan lakuan yang betul. 2.4.2 5.2.4 4. Ubah suai alatan

8
RPT PJPK 2020
KEMAHIRAN ASAS BOLA JARING 1.4.3 5.2.2 Gerak kaki 1. 3 lawan 3 1. Bola Jaring
PJ 1.4 Bola Jaring 2.4.3 5.3.2 (TGFU) 2. Serang dan hadang 2. Bola getah
(W43) Melakukan kemahiran asas bola jaring 2.4.4 5.3.3 (TGFU) 3. Kon
dengan lakuan yang betul. 4. Ubah suai alatan
KEMAHIRAN ASAS BOLA JARING 1.4.4 5.3.1 Menjaring dan 1. 3 lawan 3 1. Bola Jaring
1.4 Bola Jaring 1.4.5 5.3.2 mengadang 2. Jaring dan hadang 2. Bola getah
PJ
Melakukan kemahiran asas bola jaring 2.4.4 5.3.3 (TGFU) (TGFU) 3. Kon
(W44)
dengan lakuan yang betul. 2.4.5 4. Ubah suai alatan
Minggu 33
7 -11/9 KESELAMATAN 8.1.1 Buli dan Gangsterisme Ceramah Kes Juvana 1. LCD
PK 8.1 Menjaga Keselamatan Diri dan 8.1.2 Ikrar / Taat Setia 2. Laptop
SEPT (MINGGU 15) Mendemonstrasi Kemahiran Kecekapan 3. Lembaran Ikrar
Psikososial Dalam Kehidupan Harian 4. Akujanji
KEMAHIRAN ASAS BOLA JARING 1.4.6 5.1.1 Mengadang dan Pertandingan 1. Bola Jaring
1.4 Bola Jaring 2.4.6 5.1.2 mengacah (TGFU) 2. Kon
PJ
Melakukan kemahiran asas bola jaring 2.4.7 5.1.3 (TGFU)
(W45)
dengan lakuan yang betul. 5.5.1
Minggu 34 5.5.2
14-18/9 KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR 1.5.1 5.1.1 Kemahiran 1. 5 lawan 5 1. Bola Tampar
PJ 1.5 Bola Tampar 2.5.1 5.1.2 menyangnga 2. Melakukan kemahiran 2. Jaring/Tali
(W46) Melakukan kemahiran asas bola tampar 2.5.2 5.2.4 (TGFU) menyangga. 3. Kon
dengan lakuan yang betul. (TGFU)
KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR 1.5.1 5.1.1 Menyangga ku hebat 1. Pelbagai kumpulan kecil 1. Bola Tampar
Minggu 35 PJ 1.5 Bola Tampar 1.5.2 5.1.2 dan umpanan ku 2. Mengumpan dan 2. Jaring/Tali
21-25/9 (W47) Melakukan kemahiran asas bola tampar 2.5.1 5.2.4 mantap menyangga 3. Kon
dengan lakuan yang betul. 2.5.2 (TGFU) 3. Peningkatan aras kesukaran 4. Bola getah
KESELAMATAN 8.1.3 Buli dan Gangsterisme Ceramah Kes Juvana 1. Buku Skrap
PK 8.1 Menjaga Keselamatan Diri dan 8.1.4 Ikrar / Taat Setia 2. Lembaran Ikrar
(MINGGU 16) Mendemonstrasi Kemahiran Kecekapan 3. Akujanji
Psikososial Dalam Kehidupan Harian

TARIKH & STANDARD


BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN

9
RPT PJPK 2020
KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR 1.5.1 5.1.2 Mari Servis Mari 1. Melakukan servis 1. Bola Tampar
1.5 Bola Tampar 1.5.2 5.2.1 Bermain 2. Meyangga dan 2. Bola getah
PJ
Melakukan kemahiran asas bola tampar 1.5.3 5.3.4 (TGFU) mengumpan 3. Jaring/Tali
(W48)
dengan lakuan yang betul. 2.5.1 5.4.2 3. Kumpulan kecil 4. Kon
Minggu
2.5.4
36
KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR 1.5.4 5.4.1 Rejam Pantas Hadang 1. Kumpulan Kecil 1. Bola Tampar
28/9 – 2/10 1.5 Bola Tampar 1.5.5 5.4.2 Cekap 2. Aplikasi rejam dan hadang 2. Bola getah
PJ
Melakukan kemahiran asas bola tampar 2.5.4 5.4.3 (TGFU) 3. Guna semua kemahiran 3. Jaring/Tali
(W49)
dengan lakuan yang betul. 2.5.5 5.5.1 dalam permainan. 4. Kon
5.5.2 (TGFU)
KEMAHIRAN ASAS BOLA TAMPAR 1.5.4 5.4.1 Mari Beraksi 1. Dalam kumpulan kecil 1. Bola Tampar
1.5 Bola Tampar 1.5.5 5.4.2 (TGFU) 2. Guna semua kemahiran 2. Bola getah
PJ
OKT Melakukan kemahiran asas bola tampar 2.5.4 5.4.3 permainan. 3. Jaring/Tali
Minggu (W50)
dengan lakuan yang betul. 2.5.5 5.5.1 3. Guna pelbagai peraturan 4. Kon
37 5.4.1 5.5.2 permainan
5 - 9/10
PK
ULANGKAJI DAN REFLEKSI PDP
(MINGGU 17)

Minggu 38
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020 ( Peralihan, Ting 1 & 2 )
12-16/10

Minggu 39
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2020 ( Peralihan, Ting 1 & 2 )
19-23/10
PERGERAKAN BERIRAMA 1.2.1 5.1.1 Jom Lokomotor dan 1. Kenal lokomotor dan 4. Radio
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.1 5.1.2 bukan lokomotor bukan lokomotor. 5. LCD
PJ
melakukan langkah dalam tarian joget 5.1.3 Mari berdansa gerak 2. Kesedaran mengenai 6. L:ayar Putih
(W51)
Minggu mengikut muzik yang didengar kreatif ruang,masa. 7. Speaker
40 3. Mencipta gerak kreatif
26/10 -30/10 PERGERAKAN BERIRAMA 1.2.2 5.1.3 Kita Berjoget Warisan 1. Langkah setempat 1. Radio
PJ
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 5.2.1 Bangsa 2. Langkah empat penjuru 2. LCD
(W52)
melakukan langkah dalam tarian joget 5.3.2 3. Langkah terancang 3. L:ayar Putih
mengikut muzik yang didengar setempat 4. Speaker
TARIKH & STANDARD
BULAN BIDANG STANDARD KANDUNGAN TAJUK AKTIVITI BBB
MINGGU PEMBELAJARAN
Minggu 41 PJ PERGERAKAN BERIRAMA 1.2.2 5.1.3 Kita Bersumazau 1. Langkah tumindak 1. Radio
2-6/11 (W53) 1.2 Pergerakan Berirama 2.2.2 5.2.1 Warisan Bangsa 2. Langkah kumizod 2. LCD
melakukan langkah dalam tarian joget 5.3.2 3. Langkah mengambai 3. Layar Putih
mengikut muzik yang didengar 4. Speaker

10
RPT PJPK 2020
PERGERAKAN BERIRAMA 1.2.3 5.3.3 Mereka cipta Tarian Reka persembahan 1. Radio
1.2 Pergerakan Berirama 2.2.3 5.4.1 Rakyat dan 2. LCD
PJ melakukan langkah dalam tarian joget 5.4.2 mempersembahkan 3. L:ayar Putih
(W54) mengikut muzik yang didengar 5.4.3 4. Speaker
5.5.1
5.5.2

NOV
PJ PROGRAM LEPAS PEPERIKSAAN ( PORGRAM HIBUR DIDIK )
Minggu 42
9-13/11
PK
PROGRAM LEPAS PEPERIKSAAN ( PROGRAM HIBUR DIDIK )
(Minggu 18)

PJ PROGRAM LEPAS PEPERIKSAAN (PROGRAM HIBUR DIDIK )


Minggu
43 PROGRAM LEPAS PEPERIKSAAN
16-20/11
PJ
( 21/11 – 31/12 CUTI AKHIR TAHUN )

11
RPT PJPK 2020