Anda di halaman 1dari 7

BAB 2: PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

2.1 PEMILIHAN PEKERJAAN-1994,1995,1998,2004,2006,2008


2.2 PENDAPATAN INDIVIDU-1995,1997,1998,1999,2001,2002,2003,2004 ,2009
2.3 PENDAPATAN BOLEHGUNA- 1993, 1994, 1996,2002,2004,2005,2007,2008
2.4 PENGGUNAAN PENDAPATAN BOLEH GUNA-1995,1997,2004*
-Belanjawan peribadi – 1994,1996, 2001,2005,2007,2008
-Tabungan – 1999, 2007*
- Pinjaman -1996, 2009
- Pelaburan -1998, 2005, 2008

TAHUN SOALAN
1993 2a) Apakah pendapatan boleh guna?(3m)
b) Terangkan secara terperinci bagaimana pendapatan boleh guna seseorang individu dikira (12m)
c) Apakah kesan pertambahan pendapatan boleh guna terhadap: (10m)
1) barang-barang perlu 11) barang-barang mewah 111) ekonomi secara keseluruhan
1994 1 c) Mengapakah seseorang itu perlu merancang belanjawannya ? (6m)
3a) Terangkan 3 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih sesuatu pekerjaan (6m)
1995 1 b) Encik Ahmad mempunyai wang sebanyak RM100 untuk memenuhi kehendaknya yang
tidak terbatas.Mengapakah Encik Ahmad perlu membelanjakan wang tersebut dengan
cara yang terbaik (5m)
1 Soalan 2 berdasarkan maklumat berikut

2
a) Hitungkan jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Halim bagi tahun
berkenaan (6m)
b) Apabila En. Halim bersara pada awal tahun hadapan, dia menjangka akan menerima
ganjaran daripada kerajaan sebanyak RM30 000 tunai.Beliau belum pasti bagaimana
harus memanfaatkan wang tersebut .Cadangkan 4 cara bgamana Encik Halim boleh
menggunakan wang ganjaran yang diterimanya itu untuk menambah pdptannya (12m)
c) Mengapakah anak Encik Halim memilih pekerjaan di sektor swasta ? (7m)
1996 3 a) Maklumat berikut merupakan senarai pendapatan dan perbelanjaan bagi encik anuar pada satu
bulan tertentu
RM RM
Pendapatan bulanan 1 500
Bonus 200
Elaun 150
Sewa rumah 500
Ansuran kereta 500

1
Bil 100
Hospital 50
Makanan 400
Wang saku 200
Derma 50
Akhbar dan majallah 50
Lain-lain 150
KWSP 150
Cukai pendapatan 50
Berdasarkan maklumat di atas ;
1) Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Anuar dan terangkan keadaan
perbelanjaannya. (5m)
11) Sediakan penyata anggaran belanjawan Encik Anuar yang terancang untuk bulan
seterusnya . (5m)
b) Terangkan kesan apabila perbelanjaan individu melebihi pendapatannya (8m)
c) Mengapakah individu membuat pinjaman ? (7m)
1997 1 a) 1) Terangkan pelbagai cara individu memperolehi pendapatan (9m)
11) Bagaimnakah individu menggunakan pendapatan boleh gunanya ? (6m)
1998 1 b) Terangkan pelbagai bentuk pelaburan (5m)
2 a)
Usah pilih kerja walaupun gaji rendah
Kuala Lumpur ,Jumaat – Dr.Mahathir Mohamad berkata, rakyat tidak seharusnya
memilih kerja,sebaliknya sanggup meneriima gaji lebih rendah berbanding yang
diterima sebelum ini.
Sumber : Berita Harian, Sabtu 10.1.98
(Disesuaikan )
Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan,saranan di atas sepatutnya mudah
diikuti.Jelaskan (10m)
b)
Kami telah menerajui eksport alat penyaman udara bilik buatan Malaysia ke seluruh
dunia. Sejajar dengan matlamat menambahkan keluaran, kami ingin mempelawa
warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk memenuhi kekosongan jawatan
berikut :
OPERATOR PENGELUARAN
(LELAKI DAN PEREMPUAN)
GAJI PERMULAAN RM700
Semua pemohon mestilah berumur di antara 17-25 tahun
Berdasarkan petikan di atas,bolehkah gaji permulaan yang ditawarkan sebanyak RM700
itu dianggap sebagai upah benar. Bincangkan (5m)
c) Jelaskan jenis-jenis pendapatan individu dalam sebuah ekonomi (10m)
1999 Jadual 1 menunjukkan pendapatan buruh,harga daging dan harga beras bagi tahun 1970 dan 1998

Tahun Pendapatan buruh Harga daging sekg Harga beras se kg


1970 RM300 RM2.50 RM0.50
1998 RM630 RM12.00 RM2.00
a) Hitungkan pendapatan benar bagi tahun 1970 dan 1998 serta nyatakan rumusan anda (4m)
b) Dalam jadual diatas,buruh menerima pendapatan dalam bentuk upah.Adakah benar faktor
buruh sahaja yang menerima pendapatan?Bincangkan (13m)
c) Pendapatan benar yang tinggi membolehkan individu menabung .Mengapakah individu
,menabung (8m)
2001 1 c) i) Seseorang pengguna tidak perlu membuat belanjawan peribadi.Adakah anda bersetuju
dengan pernyataan di atas? (6m)
ii) Terangkan langkah-langkah bagi menyediakan belanjawan peribadi (6m)
2 a) Mengapakah bunga perlu dibayar kepada pemberi pinjaman ? (7m)
b) Keuntungan adalah pulangan kepada usahawan. Jelaskan (6m)
2003 1 b) i ) Nyatakan maksud upah dalam ekonomi (4m)
ii) Hanya individu yang memiliki faktor pengeluaran yang akan menerima
pendapatan.Adakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas?
pernyataan di atas ?.Terangkan (9m)

2
2004 Rajah 1 menunjukkan maklumat tentang hadiah pertandingan kuiz bonanza.

1 c) Cadangkan 3 cara bagaimana pemenang kuiz itu boleh menggunakan wang tersebut
untuk menambahkan pendapatannya (9m)
2 a) Selain daripada untung,nyatakan dan terangkan jenis-jenis pendapatan individu yang lain
(9m)
b) Jelaskan maksud perkara-perkara berikut
i) pendapatan boleh guna (2m)
ii) pendapatan boleh cukai (2m)
iii) upah benar (2m)
c) Data 1 ialah maklumat diri Cik Aina
UMUR : 30 TAHUN
KELULUSAN : IJAZAH UNDANG-UNDANG
PEKERJAAN SEKARANMG : GURU TADIKA

Berdasarkan faktor pemilihan pekerjaan,mengapakah Cik Aina memilih kerjaya


sebagai guru tadika walaupun berkelulusan undang-undang ? (10m)

2005 1 a) Pendapatan boleh guna Encik Saiful pada bulan April ialah RM2000.Maklumat berikut
menunjukkan perbelanjaan beliau dalam bulan itu

Perbelanjaan RM
Sewa rumah 500
Hiburan / Rekreasi 300
Sumbangan kepada ibubapa 300
Kesihatan 100
Tambang 200
Bil Elektrik,air,telefon 200
Makanan 600

1) Adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau ?


Berikan alasan anda (5m)

11) Sediakan satu penyata belanjawan peribadi yang sistematik untuk Encik Saiful (6m)

b) Situasi berikut merupakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam sebuah kelas
Guru : Dari sudut ekonomi,ada pelbagai cara pelaburan yang boleh dipilih oleh
individu untuk menambah pendapatan masa depan
Murid 1 : Melalui tabungan juga kita boleh mendapat pulangan,kan cikgu
Murid 2: Tetapi pulangan pelaburan lebih tinggi
1) Terangkan cara-cara pelaburan yang dimaksudkan oleh guru itu (8m)
2) Bezakan pulangan yang dinyatakan oleh kedua-dua murid itu (6m)

3
2006 1 c)Berikut adalah maklumat mengenai Encik Shafiq
Encik Shafiq berkelulusan SPM adalah anak seorang pegawai kerajaan dan
tinggal di Alor Setar,Kedah. Enam bulan yang lepas,beliau telah bekerja sebagai
pencuci bangunan tinggi di sebuah syarikat di JB dengan gaji
RM1000.Sekarang belaiu telah bertukar kerja sebagai kerani di sebuah jabatan
kerajaan di ALor Setar Kedah dengan gaji RM750
Terangkan lima factor yang menyebabkan Encik Shafiq bertukar kerja (10m)

2007 2 a)Gambar 3 menunjukkan maklumat berkaitan dengan satu daripada sumber pendapatan Enciik
Samad bagi tempoh satu bulan tertentu

Huraikan dua sumber pendapatan Encik Samad selain daripada yang dinyatakan di atas (6m)
b) Jadual 1 berkaitan dgn pendapatan dan perbelanjaan Encik Amir pada satu bulan
tertentu

Butiran RM
Gaji 4000.00
KWSP 360.00
Cukai Pendapatan 15.00
PERKESO 20.00
Insurans Nyawa 100.00
Faedah Simpanan 100.00

Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Amir pada bulan tersebut (7m)

C 1) Jelaskan maksud belanjawan peribadi (2m)


11) Terangkan 2 kepentingan belanjawan peribadi kepada individu (4m)

d) Maklumat berikut berkaitan dengan satu persamaan dalam ekonomi

X + Perbelanjaan = Pendapatan –Potongan wajib

1) Apakah X ?
2) Terangkan tiga kepentingan X kepada individu (5M_)

2008 2 a) Perbualan berikut tentang kerjaya dua orang sahabat

Jamal : Arief : aku bangga menjadi petani yang berjaya


Arief : Engkau pun apa kurangnya…jadi pegawai bank
Bezakan kerjaya yang dipilih oleh Jamal dan Arief berdasarkan factor pemilihan pekerjaan (6m)

4
b) Maklumat berikut tentang pendapatan,pendapatan boleh cukai dan potongan wajib Encik
Farish dalam tempoh setahun

Pendapatan RM48 000.00


Pendapatan boleh cukai RM33 000.00
Zakat RM 600.00
KWSP 10%
PERKESO RM240.00

Hitung pendapatan boleh guna Encik Farish (9m)


d) Gambar 3 menunjukkan perbualan tentang tabungan dan pelaburan

1) Huraikan cara pelaburan yang dimaksudkan oleh Encik Gopal (3m)


2) Adakah anda bersetuju dengan cadangan yang dibuat oleh Ah Seng ? Beri 2 alasan (3m)

2009 1 c) Upah dan untung ialah dua jenis pendapatan individu dalam ekonomi.Bezakan kedua-
duanya (6m)

5
1) Terangkan tujuan Irfan dan Kamal membuat pinjaman (4m)
2) Hitungkan jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Irfan jika tempoh
pinjamannya ialah tujuh tahun (2m)
3) Mengapakah bank mengenakan kadar faedah kepada Irfan ? (2m)

Ramalan
2010

6
7