Anda di halaman 1dari 9

Khamis 16 Januari 2014

Penggolongan Kata Nama


Golongan kata nama dikelompokkan kepada dua kumpulan.
i) Kata Nama Am
ii) Kata Nama Khas

Kata Nama Am:


Kata Nama Am ialah perkataan yang merujuk kepada manusia,
binatang, benda-benda atau perkara-perkara yang umum
sifatnya

Kata Nama Khas:


Kata Nama Khas merujuk kepada nama ruang, binatang,
tempat dan benda secara khusus dan ejaannya bermula
dengan huruf besar.

  Manusia Binatang Tempat


murid burung pasar
Kata Nama Am
pekebun kucing padang
Kata nama khas Kata nama khas
  Kata nama khas tak hidup
hidup manusia hidup bukan manusia
Ahmad Lassie Pahang
Kata Nama Khas Edelina Si Belang Pulau Pinang
Chandran Sang Kancil Gunung Tahan

Latihan
Nyatakan jenis kata nama am atau kata nama khas untuk perkataan
yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut:

1 Rumah yang terletak di atas bukit itu besar. _________________


2 Pekedai itu mesra orangnya. ___________________
3 Hari ini hari Isnin. ________________
4 Banduan itu mencuba membolos dari penjara itu. ____________
5 Pelanggaran peraturan sekolah sering dilakukan oleh pelajar yang
nakal. ____________
6 Broker itu menerima dalal daripada pembeli rumah itu. _____________
7 Pulau Pinang ialah negeri yang kecil. ______________
8 Pengemis itu meminta sedekah daripada orang ramai. ________________
9 Si Comel ialah kucing peliharan adikku. _________________
10 Krishnan mempunyai menantu yang baik kelakuannya. _____________

1|Page
Kata Ganti Nama:
Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, Kata ganti nama dibahagikan kepada dua sub-
golongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri (Nik Safiah Karim et. al
: 2004 : 88).
i)        Kata ganti nama tunjuk
ii)       Kata ganti nama diri
Ganti nama diri pula dibahagikan kepada ganti nama diri orang dan ganti nama diri tanya.
Ganti nama diri orang terdiri daripada ganti nama diri orang pertama, ganti nama diri orang
kedua dan ganti nama diri orang ketiga. (Nik Safiah Karim, et al : 1989 : 63)

Kata Ganti Nama Tunjuk:


Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti pada kata nama dan
mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujukkan itu (Nik Safiah Karim,
1989 : 64). Ada dua kata ganti nama tunjuk iaitu ini untuk menunjukkan pada yang dekat dan
itu untuk menunjukkan ada yang jauh.

Kata Ganti Nama:


Kata ganti nama diri dibahagikan kepada kata ganti nama diri
pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri

2|Page
ketiga.
 

Kata Ganti
Nama Diri Penggunaan Contoh Ayat
Pertama
Merujuk kepada Aku hendak pergi ke
Aku
diri sendiri perpustakaan
Digunakan oleh Beta berharap negara
Beta
kerabat diraja bertambah maju dan makmur.
"Hamba mohon ampun
Merujuk kepada
Hamba daripada baginda," kata Hang
diri sendiri
Tuah
Merujuk diri "Kita akan berkelah di Port
Kita sendiri dan diri Dickson," kata Ahmad kepada
orang kedua Azri.
Merujuk diri
dan rakannya
"Kami diminta membersihkan
apabila
Kami bilik darjah,"kata Amin dan Ali
bercakap
kepada Zulkifli.
dengan orang
kedua
Merujuk diri Saya dilantik menjadi ketua
Saya
sendiri darjah dalam kelas 2 Arif.
Digunakan oleh
rakyat ( kita )
apabila “ Patik akan menangkap
Patik
bercakap penjenayah itu,” kata Hang
dengan sultan Tuah kepada Sultan Mahmud.
dan kaum
kerabatnya.

3|Page
Tuanku

digunakan apabila bercakap dengan sultan dan kaum


kerabatnya.

Ayat contoh :
“ Patik akan menangkap penjenayah itu,” kata Hang Tuah
kepada Sultan Mahmud.

Kata Ganti
Nama Diri Penggunaan Contoh Ayat
Kedua
Merujuk diri Anda dikehendaki beratur
Anda
orang kedua ketika menaiki LRT.
Merujuk diri Awak disuruh membersihkan
Awak
orang kedua bilik darjah.
Engkau hendak pergi ke kedai
buku?
Digunakan
untuk orang
kedua jika
orang tersebut
Engkau ialah rakan
karib, musuh
dan juga
digunakan
untuk Tuhan.

Kalian Digunakan “Kalian mesti siapkan latihan


apabila tatabahasa yang diberi hari ini
bercakap juga,” kata Cikgu Rosmi kepada
dengan jumlah pelajar-pelajar 5 Kejora.
orang yang
ramai dalam
erti kata lain
“kamu

4|Page
semua”

Kata Ganti
Nama Diri Penggunaan Contoh Ayat
Ketiga
Digunakan apabila
bercakap / berbual
tentang seseorang
Beliau dilantik menjadi
Beliau yang kita hormati
pegawai penerangan.
seperti guru, polis,
menteri, doktor dan
sebagainya.
Digunakan apabila
bercakap / berbual
tentang kerabat
Baginda telah berangkat
Baginda diraja ( sultan,
ke luar negeri.
permaisuri, putera,
puteri, bonda dan
ayahanda sultan)
Digunakan apabila
bercakap tentang
Dia datang awal ke
Dia seseorang ( sahabat,
pejabat sekolah
adik, kakak, musuh
dan sebagainya )
Digunakan apabila
bercakap tentang Pentas dihiasi oleh
Mereka
bilangan manusia mereka dengan cantik.
yang ramai.

Tuliskan kata nama am pada ruang yang disediakan, dalam ayat-ayat berikut.

5|Page
1. Azli selalu melanggan majalah setiap bulan. [ ]

2. Buku yang dijual di kedai itu sangat mahal. [ ][ ]

3. Armizan suka makan nasi di restoran itu. [ ] [nasi]

4. Di kampung saya terdapat sebuah tasik yang cantik. [ ][

]
5. Murid-murid sedang menduduki peperiksaan di dewan besar. [

][ ]

Latihan
Nyatakan jenis kata nama am atau kata nama khas untuk perkataan
yang bergaris dalam ayat-ayat yang berikut:
1 Rumah yang terletak di atas bukit itu besar. _________________
2 Pekedai itu mesra orangnya. ___________________
3 Hari ini hari Isnin. ________________
4 Banduan itu mencuba membolos dari penjara itu. ____________
5 Pelanggaran peraturan sekolah sering dilakukan oleh pelajar yang
nakal. ____________
6 Broker itu menerima dalal daripada pembeli rumah itu. _____________
7 Pulau Pinang ialah negeri yang kecil. ______________
8 Pengemis itu meminta sedekah daripada orang ramai. ________________
9 Si Comel ialah kucing peliharan adikku. _________________
10 Krishnan mempunyai menantu yang baik kelakuannya. _____________

Tuliskan sama ada perkataan di bawah adalah kata nama am atau kata nama khas

6|Page
1. Hutan Simpan Hulu Gombak [ ]
2. penduduk [ ]
3. Lubuk Tedung [ ]
4. orang [ ].
5. peserta [ ]
6. Zoo Negara [
7. Rakan Muda Majlis Perbandaran Ampang Jaya [ ]
8. Biro Rekreasi MARDI, Serdang [ ].
9. Kampung Kemensah [
10.ikan [ ]
11.ikan talapia, patin dan kaloi [ ].
12.restoran [ ]
13.kolam ikan [ ],
14. kasut [
15.bukit [ ].

Selasa 01 / 04 / 2014

Soalan Tanpa Kata Tanya

1. Bolehkah kamu menerangkan kepada saya kejayaan


kamu dalam pelajaran ?

7|Page
___________________________________________________________

2. Kamu sihat ?
___________________________________________________________

3. Kamu masih belajar di Sekolah Kebangsaan Sri


Kelana ?
___________________________________________________________

4. Bolehkah kamu beritahu saya cara kamu menjaga


kesihatan diri ?
___________________________________________________________

Isnin 09 / 01 /
2017

Imbuhan Pinjaman ( Imbuhan Asing )

8|Page
angkasawan budayawan cendiakawan
jurumudi autograf mahasiswa
jutawan budiman automatik
automobil dwibahasa dwitahunan
budiman karyawan olahragawan
peragawati seniman sasterawan
usahawan

1. Hanya golongan ____________ yang layak menjadi tenaga pengajar di


universiti.
2. Rusia sering menghantar ______________ ke angkasa lepas.
3. _______________ itu memiliki beberapa buah rumah banglo dan kereta
mewah.
4. Jentera itu bergerak secara ______________ dan akan berhenti dengan
sendiri.
5. Adik telah mendapatkan ______________ seorang pemain bola sepak
Manchester United.
6. Datuk Lee Chong Wei ialah ______________ negara tahun 2012.
7. ______________ agung negara ialah Tan Sri P. Ramlee.
8. A. Samad Said ialah ________________ negara yang terkenal kerana telah
menghasilkan banyak puisi yang menarik.
9. Datuk Yusof Haslam merupakan seorang ________________ dalam seni
perfileman.
10. Lelaki yang _______________ itu dihormati oleh penduduk setempat kerana
dia suka menolong mereka.
11._______________ sedang menggayakan pakaian yang direka oleh pereka
fesyen yang terkenal.
12. Para _____________ di syarikat itu bermesyuarat untuk memajukan
perniagaan mereka.
13. Jamal merujuk kamus ______________untuk menterjemahkan perkataan
yang tidak difahaminya.
14. Majalah sekolah diterbitkan secara _______________
15. ______________kapal itu sentiasa memastikan kapalnya belayar dengan
selamat.
16. Para __________________ dari universiti itu sibuk menyiapkan projek
tugasan mereka.

9|Page

Anda mungkin juga menyukai