Anda di halaman 1dari 67

TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Fizikal Cergas Diri, Keluarga,  Menjelaskan cara  Menghayati  Membasuh tangan Aktiviti PdP PM (Tahun 1)
Mental Sihat Sekolah, menjaga amalan sayangi diri dengan cara yang  Aktiviti PAK21  SK-2, 3, 6, 7
Masyarakat, kebersihan diri dengan betul sebelum dan berkaitan fizikal PI-Tahun 1& 3
Negara dan  Menghuraikan mengamalkan gaya selepas makan cergas dan mental  SK 6.1
Global kepentingan hidup sihat untuk  Menguruskan sihat. BI- Year 1
menjaga kesejahteraan peralatan/ bekas  Unit 4
kecergasan fizikal semua makanan dengan Aktiviti Kokurikulum  SOW
untuk kesihatan  Berkongsi bersih  Keterampilan diri Lessons 30-
mental dan emosi perasaan tentang  Mempraktikkan 39
penjagaan senaman bagi Program Sekolah BI- Year 2
makanan bagi mengekalkan  Program  Unit 5
menjaga kecergasan fizikal pemeriksaan
kecergasan fizikal untuk kesihatan kesihatan sekolah BI- Year 3
untuk kesihatan mental dan emosi Cth Obesiti,  Unit 1, 2,3
mental dan emosi kesihatan gigi,
 Mengadakan sesi mata, dan BM Tahun 1
luahan perasaan kekurangan zat
(Muhasabah diri) makanan Kerjasama
untuk kestabilan dengan KKM
emosi

1
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Belas Kasihan Diri, Keluarga,  Menjelaskan  Mengeksperasi  Menunjukkan akhlak Aktiviti PdP PM (Tahun 2)
Dalam Sekolah, keperluan menjaga adab dan perlakuan yang  Mengenal pasti cara  SK-2
Keluarga Masyarakat, akhlak dan berkomunikasi baik serta sopan membantu keluarga  SK-7
Negara dan perlakuan yang dengan ahli dalam keluarga dari aspek fizikal dan  SK-5
Global baik serta sopan keluarga melalui aktiviti mental  SK-7
dalam keluarga  Berkongsi lakonan berdasarkan  Simulasi dalam aktiviti  SK-11
 Menyatakan cara perasaan tentang situasi kekeluargaaan.
menjaga adab bantuan dan  Melakukan simulasi PI-Tahun 5
semasa sokongan dari segi adab berkomunikasi Aktiviti kokurikulum  SK 6.3
berkomunikasi fizikal dan mental dengan ahli keluarga  Bercerita
dengan ahli dengan ahli  Ikhlas membantu  Simulasi SEJ- Tahun 4
keluarga keluarga ahli keluarga  SK 1.2
 Menerangkan Progam sekolah
kepentingan sikap  Program motivasi
suka membantu bersama KPWKM
ahli keluarga tanpa
diminta

2
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Sekolah Bebas Diri, Keluarga,  Menjelaskan  Menzahirkan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM (Tahun 3)
Buli Sekolah, kepentingan perasaan sayang pertuturan dan  Membuat simulasi  SK-2
Masyarakat, menyayangi warga kepada warga perlakuan yang tentang kes buli di  SK-7
Negara dan sekolah sekolah sopan sekolah  SK-3
Global  Menerangkan ciri-  Menghargai jalinan  Menjalinkan  Mencari maklumat  SK-5
ciri pembentukan persahabatan dan persahabatan yang berkaitan kes buli dari  SK-7
sahsiah yang terpuji semangat sihat dan pelbagai sumber
 Menghuraikan berpasukan antara semangat PI-Tahun 2
kepentingan rakan berpasukan Aktiviti Kokurikulum  SK 5.2
pematuhan kepada  Melaporkan kes  Tayangan multimedia
peraturan sekolah buli berkaitan disiplin dan SEJ- Tahun 4
 Menyatakan cara- kerohanian  SK 1.3
cara menangani buli
Program sekolah
 Kerjasama dengan
SUHAKAM

3
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

4
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Masyarakat Diri, Keluarga,  Mengamalkan  Melahirkan  Menjalin dan Aktiviti PdP PM (Tahun 3-6)
Penyayang Sekolah, sikap mengambil perasaan simpati menjaga hubungan  Aktiviti PAK21  SK-2, 7
Merentasi Masyarakat, berat tentang terhadap yang positif tanpa berkaitan Masyarakat
Kaum dan Negara dan orang lain tanpa kesusahan orang mengira kaum dan Penyayang Merentasi PI-Tahun 3
Etnik Global mengira kaum dan lain tanpa mengira etnik Kaum dan Etnik  hadis
etnik kaum dan etnik  Memberi bantuan  Aktiviti kumpulan
 Menerangkan  Menunjukkan rasa dan sokongan tentang pemupukan SEJ- Tahun 4
unsur-unsur bangga di atas moral kepada semangat kekitaan  SK 1.4
pemupukan sumbangan secara orang lain tanpa
semangat kekitaan aktif kepada mengira kaum dan Aktiviti Kokurikulum SEJ- Tahun 6
 Mengamalkan kemajuan etnik  Permainan Dinamika  SK
simpati dan empati masyarakat  Menyertai aktiviti  Gotong royang 11.1,11.2.11.3
terhadap kemasyarakatan
kesusahan orang dan kebajikan Program sekolah BI- Year 3
lain tanpa mengira  program pencegahan  Unit 2
kaum dan etnik denggi
 Memberi contoh  Program pencegahan
sumbangan secara penculikan, penderaan
aktif kepada kanak-kanak,
kemajuan pengabaian warga tua,
masyarakat anak yatim dan lain-
lain.

5
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Jimat Air dan Diri, Keluarga,  Menyatakan  Mengekspresikan  Mengaplikasikan Aktiviti PdP PM-Tahun 1-6)
Elektrik Sekolah, sumber-sumber air rasa bangga sikap bersederhana  Debat mini berkaitan  SK13
Masyarakat,  Menjelaskan cara apabila dapat dalam penjimatan air dan
Negara dan penjimatan air dan berjimat-cermat kehidupandan elektrik BM- Tahun 4
Global elektrik dari segi air dan berjimat-cermat
 Menghuraikan cara elektrik  Mengamalkan Aktiviti Kokurikulum BI- Year 3
meningkatkan budaya berjimat-  Mencipta dan
ekonomi negara cermat dalam memasang notis
melalui penjimatan kalangan murid peringatan
air dan elektrik  Tidak melakukan  Aktiviti 3R
pembaziran air dan
elektrik Program sekolah
 Kempen “Let’s Save
The World”
 Menyahut seruan
kempen “Earth Hour”

6
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

7
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Sayangi Flora Diri, Keluarga,  Menjelaskan  Menunjukkan  Memelihara dan Aktiviti PdP PI-Tahun 5
dan Fauna Sekolah, kepentingan perasaan sayang memulihara alam  Menghasilkan kraf  SK 6.4
Masyarakat, memelihara dan akan alam sekitar sekitar tangan dari bahan
Negara dan memulihara alam  Kesedaran  Mengamalkan budaya terbuang BI- Year 1
Global sekitar menjaga alam sayangi alam sekitar  Perbincangan  Unit 3
 Menyatakan cara- sekitar tentang cara
cara untuk menghargai Flora BI- Year 3
menghargai flora dan Fauna  Unit 9
dan fauna
 Melaksanakan Aktiviti Kokurilum SEJ- Tahun 4
tindakan-tindakan  Aktiviti 3K  SK 2.0
yang sesuai untuk  Kebun sekolah
mengatasi isu dan  Sayangi sungai kita
masalah flora dan
fauna Program sekolah
 Kempen kelestarian
alam
 Melibatkan diri
dalam pengekalan
Tapak RAMSAR

8
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

9
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Sayangi Diri, Keluarga,  Menyatakan  Menunjukkan  Mengaplikasi budaya Aktiviti PdP PM Tahun 5
Sesama Insan Sekolah, kepentingan sikap sukakan sukakan keamanan  Buku skrap  SK 7
Masyarakat, keamanan sejagat keamanan  Melibatkan diri dalam berkaitan hak-hak
Negara dan  Mengetahui hak  Menunjukkan membantu mangsa asasi SEJ- Tahun 6
Global untuk sayang dan sikap mengambil perang atau bencana  Menonton video  SK 12.4
disayangi berat sesama alam melalui pelbagai berkaitan mangsa
 Menjelaskan insan cara perang BI- Year 1
tentang hak-hak
asasi manusia Aktiviti Kokurikulum
seperti pendidikan  Nyayian lagu
dan perlindungan bertema kasih
sayang
 Mencipta kad
ucapan

Program sekolah
 Kempen Kesedaran
Isu Keamanan Dunia
 Program
sukarelawan bagi
mangsa bencana
alam (Kerjasama
dengan MAPIM)
10
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

11
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Pemupukan Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Mengekspresikan  Pengukuhan jati diri Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
Jati Diri Sekolah, kepentingan perasaan melalui Prinsip Rukun  Buku skrap  SK-6
Masyarakat, pemupukan jati berkaitan Negara berkaitan identiti
Negara dan diri Malaysia pembentukan jati  Mengamalkan sikap negara PI-Tahun 6
Global  Mengenali identiti diri semangat setia  Sumbang saran  SK 6.3
diri dan negara  Menunjukkan negara berkaitan cara
 Menghargai sikap menghargai  Membuat kad memupuk jati diri SEJ- Tahun 5
identiti negara identiti negara pengenalan  SK 9.1, 9.2,
seperti Jalur  Berdiri tegak ketika Aktiviti Kokurikulum 9.3, 9.4, 9.5
Gemilang dan menyanyikan lagu  Pengucapan awam
Lagu Kebangsaan Negaraku  Cipta cogan kata SEJ- Tahun 6
 SK 10.3
Program sekolah
 Sambutan Hari BM- Tahun 6
Malaysia
 Projek
menggantikan Jalur
Gemilang

12
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Rukun Negara Diri, Keluarga,  Menjelaskan  Menghargai  Mengamalkan prinsip Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
Sekolah, prinsip-prinsip prinsip Rukun Rukun Negara dalam  Menghasilkan  SK-1
Masyarakat, Rukun Negara Negara kehidupan mobail Rukun
Negara dan dalam  Mengekspresikan  Hidup bersatu padu Negara SEJ- Tahun 6
Global mengekalkan perasaan bangga  Menghuraikan  SK 10.3
kedaulatan negara apabila dapat prinsip rukun
 Menerangkan mengamalkan negara BI- Year 4
pembentukan prinsip Rukun
Rukun Negara Negara demi Aktiviti Kokurikulum
 Menghuraikan kesejahteraan  Menghayati rukun
kepentingan negara negara
memahami,
menghormati dan Program sekolah
mengamalkan  Menyemarakkan
prinsip Rukun Kelab Rukun Negara
Negara

13
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

14
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH SAYANG Warisan dan Diri, Keluarga,  Mengenali  Menghargai  Memelihara warisan Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
Budaya Sekolah, warisan dan warisan dan dan budaya  Menghasilkan slaid  SK-6
Malaysia Masyarakat, budaya dalam budaya dalam Malaysia pembentangan
Negara dan negara negara  Meraikan keunikan berkaitan warisan PM (Tahun 6)
Global  Mengetahui  Bersyukur dapat warisan dan budaya dan budaya  SK-4
peranan dan hak mengamalkan Malaysia Malaysia
dalam warisan budaya  Pengucapan awam SEJ- Tahun 5
pengekalan masing-masing tentang kesan  SK 6.1, 6.2, 6.3
warisan budaya pengaruh budaya
Malaysia luar terhadap SEJ- Tahun 6
 Implikasi warisan budaya  SK 11.1, 11.3
pengaruh Malaysia
budaya luar BM- Tahun 3
terhadap warisan Aktiviti Kokurikulum
budaya Malaysia  Persembahan
kebudayaan
Malaysia

Program sekolah
 Karnival warisan dan
budaya (Kerjasama
ASWARA)
 Pertandingan tarian
15
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

16
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH Sistem Raja Diri, Keluarga,  Menyatakan  Mengekspresikan  Menghormati Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
SAYANG Berperlembagaan Sekolah, sistem Raja perasaan berkaitan Raja dan Negara  Mencari maklumat  SK-6
Masyarakat, Berperlembagaan sistem Raja  Simulasi mini berkaitan sistem
Negara dan  Menjelaskan Berperlembagaan parlimen Raja SEJ- Tahun 5
Global fungsi parlimen  Peranan dalam Berperlembagaan  SK 8.1
 Menjelaskan mempertahankan dari pelbagai
sistem kedaulatan negara sumber
perundangan  Menghasilkan peta
negara minda tentang
 Menerangkan pelbagai jenis
tentang bangsa mahkamah di
yang berdaulat Malaysia
 Menghuraikan
peranan Yang di- Aktiviti Kokurikulum
Pertuan Agong  Mencipta buku
 Mengenali skrap
pelbagai jenis
mahkamah yang Program sekolah
ada di Malaysia  Melawat
parlimen/muzium/
mahkamah/istana

17
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

18
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KASIH Cintai Malaysia Diri, Keluarga,  Menjelaskan cara  Mengekspresikan  Menunjuk cara Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
SAYANG Sekolah, mengekalkan perasaan apabila mempertahankan  Pidato tentang  SK-4
Masyarakat, persahabatan dengan dapat menjaga maruah negara kepentingan
Negara dan negara-negara lain rahsia negara  Melibatkan diri menjaga rahsia PM (Tahun 6)
Global  Mengetahui cara  Menghargai dalam kemajuan negara  SK-5
mempertahankan nama perjuangan sukan negara  Membuat folio  SK-9
baik negara pejuang pejuang
 Menghuraikan kemerdekaan kemerdekaan SEJ- Tahun 6
kepentingan menjaga  SK 12.4
rahsia negara Aktiviti Kokurikulum
 Memberi contoh  Nyanyian lagu
peranan dan jasa patriotik
pejuang terdahulu
untuk kemerdekaan Program sekolah
negara  Melawat Arkib
 Menyatakan peranan Negara (menonton
dan tanggungjawab filem pejuang
dalam mengharumkan negara)
nama negara  Menyemarakkan
Program cintai
Malaysia

19
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

20
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Hak Aku dan Diri, Keluarga,  Menerangkan tentang  Mengekspresikan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM (Tahun 1)
MENGHORMATI Dia untuk Sekolah, pendidikan kesihatan sikap bangga penampilan diri  Mengenal pasti dan  SK-3
Tidak Masyarakat, reproduktif dan sosial dengan maruah yang sopan melabel empat zon  SK-6
Disentuh Negara dan  Menjelaskan tentang diri yang positif  Mengamalkan sulit  SK-7
Global cara menjaga maruah  Mengekspresikan sikap dan  Membuat simulasi
diri perasaan dapat pemikiran yang cara menghindari PI-Tahun 4
 Menghuraikan cara- menjaga maruah positif sentuhan tidak  SK 6.1
cara menghargai diri diri  Mengaplikasi dan selamat
 Menerangkan sentuhan  Mengekpresikan mendemontrasi PM (Tahun 1)
tidak selamat perasaan secara Kemahiran berkata Aktiviti Kokurikulum  SK-3
 Menggunakan asertif berkaitan TIDAK kepada  Tayangan  SK-6
kemahiran berkata peribadi diri sentuhan tidak multimedia  SK-7
TIDAK kepada sentuhan selamat  Ceramah
tidak selamat
 Menjelaskan batasan Program sekolah
pergaulan dengan  Kempen Gaya Hidup
orang lain Sihat
 Ceramah berkaitan
sentuhan tidak
selamat (Kerjasama
KKM)

21
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

22
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Hormati Diri, Keluarga,  Menyatakan  Mengekspresikan  Menunjukkan Aktiviti PdP PM (Tahun 2)
MENGHORMATI Keluarga Sekolah, kepentingan menjalin perasaan bangga cara  Membuat banding  SK-6
Masyarakat, hubungan yang mesra terhadap keluarga menghormati beza tingkah laku  SK-9
Negara dan dan akrab sesama  Mengekspresikan ahli keluarga yang menaikkan
Global anggota keluarga perasaan dapat  Membuat nama atau PI-Tahun 1
 Menerangkan mempertahankan simulasi budaya mencemarkan  SK 6.2
pentingnya hormat- maruah keluarga tingkah laku yang maruah keluarga
menghormati sesama baik dalam  Membuat lakonan PI-Tahun 3
anggota keluarga keluarga cara beradab  SK 2.1
 Menyatakan adab-adab terhadap keluarga
terhadap keluarga SEJ- Tahun 4
 Menghuraikan tingkah Aktiviti Kokurikulum  SK 1.2
laku yang boleh  Sistem panggilan
mencemarkan maruah dalam keluarga
keluarga (semua keturunan
kaum)

Program sekolah
 Sambutan Hari Ibu
 Sambutan Hari Bapa
 Kempen Keluarga
Bahagia

23
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

24
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Menghargai Diri, Keluarga,  Mengenal pasti  Mengekspresikan  Komited terhadap Aktiviti PdP PM Tahun 3 & 5
MENGHORMATI Golongan Sekolah, kelebihan dan perasaan peningkatan diri  Membuat banding  SK 7
Orang Kurang Masyarakat, kekurangan diri bersyukur  Melihat perspektif beza tingkah laku
Upaya (OKU) Negara dan  Menghormati dan terhadap baharu dalam yang menaikkan BI- Year 3
Global menghargai golongan kelebihan dan kehidupan nama atau Unit 1
OKU kekurangan diri seharian mencemarkan
 Menghuraikan peranan  Menunjukkan  Menghormati hak maruah keluarga BM- Tahun 1
dan tanggungjawab sikap prihatin golongan OKU  Membuat lakonan
terhadap golongan OKU terhadap golongan cara beradab
 Menerangkan OKU terhadap keluarga
kepentingan
kemudahan untuk Aktiviti Kokurikulum
kesejahteraan golongan  Mengenali simbol
OKU dan kemudahan
untuk Murid
Berkeperluan Khas
(MBK)

Program sekolah
 Lawatan ke Pusat
Latihan
Perindustrian dan
Pemulihan Orang
25
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

26
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Hormati Diri, Keluarga,  Menyatakan cara  Menzahirkan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM Tahun 3
MENGHORMATI Warga Sekolah, menghormati warga perasaan hormat pertuturan dan  Membuat  SK 6
Sekolah Masyarakat, sekolah antara warga perlakuan yang pembentangan cara
Negara dan  Mengenal pasti hak sekolah hormat- menghormati warga SEJ- Tahun 4
Global dan tanggungjawab  Menghargai menghormati sekolah  SK 1.3
sebagai warga sekolah jalinan antara warga  Membuat lakonan
untuk dihormati dan persahabatan sekolah tentang BM- Tahun 3
menghormati dan semangat  Menjalinkan menghormati warga
 Menghuraikan berpasukan persahabatan sekolah
kepentingan antara warga yang sihat dan
menghormati warga sekolah semangat Aktiviti Kokurikulum
sekolah berpasukan  Mengenal warga
sekolah
(Pengurusan dan
lain-lain)

Program sekolah
 Sambutan Hari Guru
 Sambutan Hari
Kanak-kanak

27
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Malu Diri, Keluarga,  Menjelaskan  Mengekpresikan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM (Tahun 3)
MENGHORMATI Melakukan Sekolah, kepentingan rasa hormat tingkah laku yang  Menonton video  SK-6
Perkara Masyarakat, menghormati terhadap sopan berkaitan tingkah
Negatif Negara dan peraturan dan undang- peraturan dan  Menghormati laku kurang sopan PI-Tahun 3
Global undang undang-undang peraturan dan remaja dan  SK 6.2
 Memberi contoh sikap  Mengekspresikan undang-undang membuat ulasan
malu melakukan perasaan apabila  Menjaga batasan  Menghuraikan SEJ- Tahun 4
perkara negatif bertingkah laku pergaulan antara implikasi melakukan  SK 1.3
 Menyatakan cara sopan lelaki dan perkara negatif
bertingkah laku sopan  Menghargai diri perempuan BI- Year 1
 Menghormati batasan dapat menjaga Aktiviti Kokurikulum  SOW
pergaulan antara lelaki batasan pergaulan  Tayangan Lessons 30-
dan perempuan multimedia 39
 Ceramah

Program sekolah
 Ceramah tentang
remaja berhemah
 Ceramah Akil Baligh

28
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

29
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Hormat Diri, Keluarga,  Menyatakan cara  Menunjukkan  Mengucapkan Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
MENGHORMATI Kepelbagaian Sekolah, menghargai perasaan terima kasih atas  Menonton iklan  SK-14
Agama, Masyarakat, sumbangan masyarakat menghargai sumbangan atau pelbagai perayaan di PI-Tahun 4
Budaya dan Negara dan yang pelbagai budaya, sumbangan pertolongan Malaysia  SK 6.3
Etnik Di Global etnik dan agama masyarakat masyarakat  Mengumpulkan SEJ- Tahun 6
Malaysia  Menghuraikan pelbagai budaya,  Bekerjasama maklumat berkaitan  SK 11.1, 11.2,
kepentingan etnik dan agama memahami sumbangan 11.3
kepelbagaian budaya,  Menunjukkan kepercayaan, masyarakat yang PM (Tahun 6)
etnik dan agama perasaan hormat budaya, etnik dan pelbagai budaya,  SK-14
 Menyatakan amalan terhadap budaya agama mereka etnik dan agama PI-Tahun 6
agama dan masyarakat  SK 6.3
kepercayaan dalam  Menghargai Aktiviti Kokurikulum SEJ- Tahun 5
masyarakat berbilang amalan agama dan  Pertunjukan fesyen  SK 6.2
kaum dan etnik kepercayaan pakaian tradisional SEJ- Tahun 6
 Menghuraikan berbilang kaum Malaysia  SK 11.1, 11.2,
kepelbagaian warisan dan etnik  Tayangan 11.3
masyarakat berbilang  Berbangga dengan multimedia
kaum dan etnik kepelbagaian BM- Tahun 4
warisan Program sekolah
masyarakat  Karnival permainan
berbilang kaum tradisi kaum dan
dan etnik etnik
 Pameran warisan
30
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

31
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Menghormati Diri, Keluarga,  Menyatakan  Kesedaran  Mematuhi Aktiviti PdP BM- Tahun 5
MENGHORMATI Undang- Sekolah, kepentingan pentingnya undang-undang  Membuat
Undang Masyarakat, menghormati undang- menghormati negara lain pembentangan cara
Negara Lain Negara dan undang negara lain undang-undang  Memupuk menghormati
Global  Menjelaskan negara lain hubungan baik undang-undang
kepentingan  Mengekspresikan dengan negara- negara lain
memelihara hubungan perasaan negara lain  Menghuraikan
baik dengan negara- menghormati  Mengeratkan implikasi melanggar
negara lain kemerdekaan dan kerjasama dengan undang-undang
 Menerangkan kesan kedaulatan negara negara-negara lain negara lain
tidak menghormati lain
undang-undang negara Aktiviti Kokurikulum
lain  Bercerita tentang
negara luar yang
pernah dilawati dan
undang-undang
yang berlainan
dengan negara
Malaysia

Program sekolah
 Program Pertukaran
Pelajar
32
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Jauhi Rasuah Diri, Keluarga,  Menerangkan  Mengekspresikan  Menolak sebarang Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
MENGHORMATI Sekolah, kepentingan hormati perasaan apabila wang, hadiah,  Membuat simulasi  SK-3
Masyarakat, diri untuk tidak dapat menolak bonus, undi, lakonan situasi
Negara dan melakukan rasuah perlakuan rasuah perkhidmatan, menerima dan
Global  Menjelaskan  Memelihara diri jawatan, upah menolak rasuah PM (Tahun 6)
kepentingan hormati daripada memberi serta diskaun yang  Berkongsi  SK-10
pegangan agama untuk dan menerima ditawarkan untuk pengalaman
tidak melakukan rasuah rasuah mendapatkan berkaitan amalan PI-Tahun 6
 Menghuraikan sesuatu pulangan rasuah  SK 2.1
kepentingan hormati kepada pemberi
undang-undang dan Aktiviti Kokurikulum
hak negara untuk bebas  Tayangan
dari rasuah multimedia

Program sekolah
 Kempen Jauhi
Rasuah
 Ceramah berkaitan
rasuah (Kerjasama
dengan SPRM)

33
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

34
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS
dan SEJ
SIVIK
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Amalan 3R Diri, Keluarga,  Menyatakan maksud  Mengekspresikan  Mengamalkan Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
MENGHORMATI Sekolah, Reduce (kurangkan), perasaan apabila konsep fikir dahulu  Membuat peta  SK-3
Masyarakat, Reuse (guna semula) dapat sebelum buang minda tentang
Negara dan dan Recyle (kitar mengamalkan  Mengumpul bahan bahan yang boleh SEJ- Tahun 4
Global semula) konsep 3R terbuang dan dikitar semula  SK 2.1
 Menjelaskan peranan  Melahirkan terpakai untuk  Menghasilkan
dalam menghormati perasaan gembira dijual atau dikitar barangan serbaguna
kelestarian alam sekitar kerana dapat semula daripada bahan kitar
 Memberi contoh bahan menyumbang semula
yang boleh dikitar kepada kelestarian
semula alam Aktiviti Kokurikulum
 Menghuraikan  Gotong-royong
kepentingan amalan
kitar semula Program sekolah
 Kempen berkaitan
3R (Kerjasama
dengan Pusat Kitar
Semula)
 Ceramah berkaitan
kelestarian alam
(Kerjasama dengan
KeTTHA)
 Pertandingan Kitar
35
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
HORMAT- Dunia Aman Diri, Keluarga,  Menyatakan cara - cara  Menzahirkan  Menjalinkan Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
MENGHORMATI Sekolah, untuk menjamin perasaan simpati hubungan dengan  Mencari maklumat  SK-7
Masyarakat, keamanan dan dan empati rakan luar negara berkaitan dengan
Negara dan keharmonian negara terhadap melalui surat (pen- hak asasi manusia
Global dan global kesusahan orang pal) atau interaksi  Menyenaraikan cara SEJ- Tahun 6
 Menghormati hak asasi lain media sosial mengekalkan  SK 12.4
manusia untuk tidak  Menghargai keamanan global
ditindas keamanan negara BI- Year 6
 Menyenaraikan aktiviti dan global melalui Aktiviti Kokurikulum
untuk memberi pelbagai cara  Pengucapan awam
sumbangan kepada
keamanan global Program sekolah
 Menyatakan  Pengucapan awam
kepentingan berkaitan dunia
mengekalkan bebas perang
keamanan global

36
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

37
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
PENDIDIKAN SIVIK SIVIK DALAM
MATA
PELAJARAN
NILAI TERAS LITERASI SIVIK AMALI SIVIK BM, BI, PI, PM
SIVIK dan SEJ
TAJUK KONTEKS Keterampilan
Pengetahuan Karakter/ Sikap
Kewarganegaraa Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan
n Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi)
(Tindakan)
BERTANGGUNG Celik Wang Diri,  Menjelaskan sumber  Menghargai sumber  Menyediakan Aktiviti PdP PM (Tahun 1, 5
-JAWAB Keluarga, pendapatan murid (wang pendapatan yang tabungan  Membuat karangan & 6)
Sekolah, saku) diterima  Membuka pendek tentang  SK-13
Masyarakat,  Menyatakan pelbagai sumber  Bersyukur terhadap akaun simpanan menjamin
Negara dan pendapatan atau sumber pendapatan yang simpanan bank masa hadapan PI-Tahun 5
Global alternatif (hadiah,duit raya, diterima secara halal  Membuat lakonan  SK 6.2
biasiswa,saguhati)  Berterima kasih berkaitan dengan BI- Year 1
 Menerangkan cara membuat terhadap pemberian bagaimana sumber  Unit 4
pembayaran dan instrumen yang diterima pendapatan boleh
yang digunakan dibelanjakan BI- Year 3
(tunai,kredit,debit)  Unit 6
 Menjelaskan pendapatan Aktiviti Kokurikulum
mempengaruhi perbelanjaan  Keusahawanan
 Menjadi murid yang  Bijak wang
bertanggungjawab dalam  Permainan Saidina
membuat keputusan dan setara
kewangan  Kenal mata wang
 Menyatakan pelbagai cara dunia
penjimatan secara berhemah
 Menerangkan duit yang Program sekolah
disimpan dapat memenuhi  Hari Kantin
keperluan masa hadapan  Hari Kokurikulum
 Hari Sukan Sekolah
 Hari Graduasi
38
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

39
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Peranti Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Menzahirkan  Mengehadkan Aktiviti PdP SEJ- Tahun 4
JAWAB (Gajet Sekolah, kepentingan perasaan penggunaan gajet  Tayangan video/  SK 3.1
Mania) Masyarakat, penggunaan peranti mengawal emosi dalam kehidupan Keratan akhbar
Negara dan secara berhemah kesan daripada  Penggunaan gajet berkaitan kesan BM- Tahun 5
Global  Memberi contoh penggunaan gajet secara berhemah penggunaan peranti
penyalahgunaan yang keterlaluan secara berlebihan
peranti untuk  Mengekspresikan  Menyenaraikan cara
menghubungi nombor perasaan dapat menghadapi
kecemasan menggunakan ketagihan gajet
 Menjelaskan cara gajet dengan
menghadapi ketagihan berhemah Aktiviti Kokurikulum
gajet  Penggunaan gajet
berhemah

Program sekolah
 Kempen Katakan
Tidak Kepada
Nomophobia
‘Ketakutan yang
berlebihan yang
diakibatkan tidak
memegang telefon’
 Ceramah berkaitan
etika penggunaan
40
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

41
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Benci Diri, Keluarga,  Menyatakan definisi  Menghargai  Membuat Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
JAWAB Rasuah Sekolah, rasuah usaha kerajaan laporan atau  Membuat poster  SK-3
Masyarakat,  Menjelaskan jenis- membendung aduan berkaitan benci rasuah
Negara dan jenis rasuah gejala rasuah amalan rasuah  Pengucapan awam
Global  Menerangkan isu  Mengekspresikan yang berlaku berkaitan implikasi PM (Tahun 6)
utama mengenai perasaan apabila  Menolak rasuah  SK-10
rasuah di Malaysia dapat menolak sebarang wang,
 Menghuraikan kesan perlakuan rasuah hadiah, bonus, Aktiviti Kokurikulum PI-Tahun 6
amalan rasuah undi,  Simulasi  SK 2.1
terhadap masyarakat perkhidmatan,
Program sekolah
dan negara jawatan, upah
 Lawatan ke
serta diskaun
SPRM/IPD
yang ditawarkan
 Ceramah berkaitan
untuk
jenayah rasuah
mendapatkan
(Kerjasama dengan
sesuatu pulangan
SPRM/PDRM)
kepada pemberi

42
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

43
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Sekolahku Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Menzahirkan  Menjaga dan Aktiviti PdP PI-Tahun 5
JAWAB Rumahku Sekolah, kepentingan menjaga perasaan bangga mengekalkan  Membuat peta  SK 6.4
Masyarakat, persekitaran dan dengan kebersihan kebersihan sekolah minda berkaitan
Negara dan ketenteraman sekolah dan ketenteraman  Menyumbang cara menjaga SEJ- Tahun 4
Global  Menjelaskan sekolah kepada kebersihan dan  SK 1.4
kepentingan  Menyemarakkan perlindungan/ mengekalkan
mengekalkan perasaan sayang penjagaan dan ketenteraman BI- Year 2
kebersihan dan pemuliharaan sekolah  Unit 6
persekitaran sekolah bertanggungjawab persekitaran  Pembentangan
 Menyatakan cara terhadap  Melibatkan diri kumpulan tentang
menjaga kebersihan kebersihan dan dengan aktiviti implikasi jika tidak BM- Tahun 2
sekolah ketenteraman kitar semula menjaga kebersihan
 Menghuraikan sekolah dan ketenteraman
implikasi jika tidak  Memupuk sekolah
memainkan peranan perasaan
dan tanggungjawab menghargai nyawa Aktiviti Kokurikulum
dalam menjaga dan akibat ancaman  Gotong-royong
mengekalkan wabak denggi
Program sekolah
kebersihan dan
 Program 30 minit
ketenteraman sekolah
keceriaan sekolah
 Kempen Anti Aedes
peringkat sekolah
dan kebangsaan
44
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

45
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Hak Kanak- Diri, Keluarga,  Menerangkan hak  Menceritakan  Mengambil Aktiviti PdP PM (Tahun 5)
JAWAB Kanak Sekolah, kanak-kanak perasaan apabila tindakan  Tayangan video  SK-7
Masyarakat,  Menjelaskan hak kanak-kanak bertanggungjawab berkaitan dengan
Negara dan Convention on the dilindungi untuk menjaga hak buruh kanak-kanak
Global Rights of the Child  Menghormati hak asasi kanak-kanak dan membuat
(CRC) asasi kanak-kanak ulasan
 Menyatakan peranan  Pembentangan
dan tanggungjawab kumpulan tentang
terhadap hak kanak- peranan dan
kanak tanggungjawab
 Menyatakan terhadap
pengetahuan tentang pencabulan hak
Buruh Kanak-Kanak kanak-kanak

Aktiviti Kokurikulum
 Pengucapan awam
 Persembahan
nyanyian
 Pertunjukan bakat

Program sekolah
 Menyambut Hari
Kanak-kanak

46
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

47
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Jujur dan Diri, Keluarga,  Menerangkan ciri-ciri  Mengekspresikan  Berintegriti dalam Aktiviti PdP PM (Tahun 1-6)
JAWAB Amanah Sekolah, perlakuan berintegriti perasaan berkaitan membuat  Menghuraikan cara  SK-10
Masyarakat,  Menghuraikan integriti dalam diri keputusan menjalankan tugas
Negara dan kepentingan perlakuan dengan jujur dan PI- Tahun 2
Global jujur dan amanah amanah
dalam kehidupan  Berkongsi
pengalaman
berkaitan dengan
sikap jujur dan
amanah yang
pernah dilakukan
oleh murid

Aktiviti Kokurikulum
 Simulasi (berkaitan
kehidupan harian)

Program sekolah
 Pameran dan
ceramah Integriti
(Kerjasama dengan
IIM)

48
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Tepati Janji Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Mengekspresikan  Mengikut Aktiviti PdP PM (Tahun 2)
JAWAB dan Masa Sekolah, kepentingan menepati perasaan berkaitan peraturan dan  Sumbang saran  SK-4
Masyarakat, janji dan masa kepada menepati janji dan undang-undang tentang cara
Negara dan diri sendiri dan orang masa  Hadir awal ke menghargai masa BI- Year 2
Global lain  Menghargai setiap sekolah  Membuat  Unit 5
 Memberi contoh cara masa yang pembentangan
menghargai masa dikorbankan oleh kumpulan tentang SEJ- Tahun 4
ahli keluarga kepentingan SK 1.1
menepati janji dan
masa kepada diri BM- Tahun 6
sendiri dan orang
lain

Aktiviti Kokurikulum
 Permainan dinamika

Program sekolah
 Membuat ikrar janji
untuk dijadikan
pegangan dan
amalan

49
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

50
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Kata Tidak Diri, Keluarga,  Menyatakan bahaya  Menghargai diri  Menolak untuk Aktiviti PdP PM (Tahun 1-3)
JAWAB Pada Rokok, Sekolah, rokok apabila dapat terlibat dengan  Mendapatkan  SK-9
Inhalan dan Masyarakat,  Menerangkan jenis- menahan diri rokok, inhalan dan maklumat dari
Dadah Negara dan jenis inhalan dan daripada terlibat dadah brosur KKM
Global dadah dengan rokok, berkaitan dengan
 Menghuraikan kesan inhalan dan dadah bahaya rokok, BM- Tahun 5
buruk rokok, inhalan inhalan dan dadah
dan dadah  Membuat peta
 Menghuraikan minda tentang
kepentingan bertindak implikasi rokok,
tegas untuk tidak inhalan dan dadah
melibatkan diri dengan
rokok, inhalan dan Aktiviti Kokurikulum
dadah  Pengucapan awam
 Nyayian lagu
berkaitan kesihatan
 Melukis poster

Program sekolah
 Kempen bahaya
rokok, inhalan dan
dadah(PPDa &
Petronas)
51
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

52
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
BERTANGGUNG- Buli Siber Diri, Keluarga,  Menyatakanjenis-jenis  Menunjukkan  Membuat laporan Aktiviti PdP PM Tahun 1 & 5
JAWAB Sekolah, buli siber sikap benci kepada berkaitan buli siber  Mendapatkan  SK 3
Masyarakat,  Menjelaskan hak dan buli siber mengikut saluran maklumat dari
Negara dan tanggungjawab dalam  Mengawal emosi yang betul pelbagai media
Global menangani buli siber dalam menangani  Menggunakan tentang jenis-jenis
 Menerangkan implikasi buli siber bahasa yang sopan buli siber
buli siber dalam penggunaan  Pembentangan
 Mengenal pasti cara teknologi kumpulan tentang
menangani buli siber hak dan
tanggungjawab
dalam menangani
buli siber

Aktiviti Kokurikulum
 Simulasi
 Tayangan
multimedia

Program sekolah
 Kempen kesedaran
berkaitan buli siber
 Ceramah berkaitan
jenayah siber
53
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

54
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Fikirkan Diri, Keluarga,  Menyatakan ciri-ciri  Mengekspresikan  Komited terhadap Aktiviti PdP BI- Year 3
Boleh Sekolah, murid yang berfikiran perasaan peningkatan diri  Menghuraikan ciri-  Unit 10
Masyarakat, positif bersyukur  Boleh menerima ciri murid yang
Negara dan  Menyatakan terhadap secara terbuka berfikiran positif SEJ- Tahun4
Global pengetahuan tentang kelebihan dan cadangan dan idea  Membuat refleksi SK 3.1
kelebihan dan kekurangan diri  Boleh menerima kendiri tentang
kekurangan diri  Menyatakan rasa perubahan kelebihan dan
 Menghuraikan bersyukur  Melihat perspektif kekurangan diri
kepentingan terhadap sesuatu baharu dalam serta memperbaiki
mengamalkan perkara kehidupan diri ke arah yang
kesederhanaan hidup seharian lebih baik
 Memberi contoh
keikhlasan dalam Aktiviti Kokurikulum
kehidupan  Nyanyian lagu-lagu
patriotik dan
kerohanian

Program sekolah
 Kem motivasi
meningkatkan
keyakinan diri
 Melawat pesakit
kanser di hospital
55
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

56
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Keluarga Diri, Keluarga,  Menyatakan ciri-ciri  Menunjukkan  Memberi tumpuan Aktiviti PdP PM (Tahun 2)
Bahagia Sekolah, keluarga bahagia dalam perasaan bahagia dan perhatian  Nyanyian lagu  SK-7
Masyarakat Masyarakat, masyarakat dalam hidup kepada keluarga berkaitan dengan
Sejahtera Negara dan  Menghuraikan bermasyarakat  Berinteraksi dan keluarga SEJ- Tahun 4
Global kepentingan  Menghargai berkomunikasi  Simulasi  SK 1.3
berkomunikasi secara pergorbanan ahli dengan beradab menghadapi situasi
berkesan terhadap keluarga dengan ahli dalam keluarga
keluarga dan masyarakat  Buku skrap/ folio BM- Tahun 1
masyarakat  Mempertahankan berkaitan keluarga
 Mengetahui hak dan maruah keluarga
tanggungjawab dalam Aktiviti Kokurikulum
keluarga  Cipta kad ucapan
 Cipta brosur
 Melukis poster

Program sekolah
 Ceramah berkaitan
tanggungjawab
terhadap ibu bapa
 Program bersama
Kementerian
Pembangunan
Wanita, Keluarga
57
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Pengaruh Diri, Keluarga,  Menerangkan  Mempamerkan  Menangani Aktiviti PdP PM (Tahun 3)
Rakan Sekolah, kepentingan memilih sikap rakan yang pengaruh negatif  Pembentangan  SK-14
Sebaya Masyarakat, rakan dengan bijak baik rakan sebaya kumpulan tentang
Negara dan  Menyatakan ciri- ciri  Menghargai jalinan  Membuat ciri-ciri rakan yang PM (Tahun 4 &
Global rakan yang baik persahabatan dan keputusan yang baik 5)
 Menerangkan implikasi perhubungan bijak dalam  Simulasi berkaitan  SK-7
rakan sebaya terhadap dengan rakan memilih rakan situasi menolak
diri ajakan negatif rakan BI- Year 1
 Memberi contoh cara  Starter-
menolak pengaruh Aktiviti Kokurikulum Friends
negatif rakan  Peer buddy SEJ- Tahun 4
 Menerangkan  Cipta kad ucapan SK 5.3
kepentingan tidak untuk BFF
melibatkan diri dalam
kegiatan negatif Program sekolah BM- Tahun 3
 Program
Pembimbing Rakan
Sebaya (PRS)
 Program mentor-
menti

58
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

59
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Interaksi Diri, Keluarga,  Mengenal pasti ciri-ciri  Menghayati dan  Berkomunikasi Aktiviti PdP PM (Tahun 1)
Sihat Antara Sekolah, komunikasi berkesan mengekspresikan dengan berkesan  Pembentangan  SK-5
Rakan, Masyarakat,  Mengaplikasikan perasaan berkaitan dan beradab kumpulan berkaitan
Keluarga dan Negara dan kemahiran rundingan adab  Bersosial secara dengan ciri-ciri PI-Tahun 5
Masyarakat Global antara rakan, keluarga berkomunikasi sihat tanpa komunikasi  SK 6.3
dan masyarakat mengira bangsa berkesan
 Mengenal pasti kesan  Menjaga batasan  Simulasi tentang SEJ- Tahun 6
tidak mengamalkan adab bergaul interaksi sihat  SK 12.4
interaksi sihat terhadap antara rakan,
rakan, keluarga dan keluarga dan BM- Tahun 6
masyarakat masyarakat

Aktiviti Kokurikulum
 Permainan teka-teki
 Permainan bahasa
bertema

Program sekolah
 Speaker’s Corner
berkaitan dengan
interaksi sihat
antara rakan,
keluarga dan
60
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

61
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Rakan Baik Diri, Keluarga,  Menghuraikan  Menunjukkan  Bertolak ansur Aktiviti PdP PM Tahun 3
Selamanya Sekolah, kepentingan membina perasaan empati dengan kawan-  Berkongsi cerita  SK 8
Daripada Masyarakat, hubungan yang baik dan simpati kawan di sekolah tentang rakan baik
Pelbagai Negara dan tanpa mengira bangsa terhadap rakan pelbagai kaum dan daripada kaum lain SEJ- Tahun 5
Kaum Global dan etnik pelbagai kaum dan etnik  Membuat SK 9.1, 9.2, 9.3,
 Memberi contoh cara etnik  Mengambil inisiatif pembentangan 9.4, 9.5
menjalin dan  Menghargai rakan untuk berinteraksi kumpulan tentang
mengekalkan pelbagai kaum dan dengan kawan- cara menjalin dan BI- Year 4
persahabatan yang baik etnik kawan yang mengekalkan
pelbagai kaum dan berlainan bangsa persahabatan yang
etnik  Meminta maaf baik pelbagai kaum
 Menyatakan apabila kita dan etnik
kepentingan melakukan
memahami satu sama kesilapan Aktiviti Kokurikulum
lain  Menunjuk cara  Menulis surat
sikap jujur, kepada rakan
amanah dan  Mencipta
penyayang sebagai “Friendship
seorang sahabat Bracelet”

Program sekolah
 Sambutan hari jadi
perdana (peringkat
62
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Menghargai Diri, Keluarga,  Menyatakan  Menghayati  Menjaga nama Aktiviti PdP PM Tahun 5
Pemimpin Sekolah, sumbangan pemimpin sumbangan baik pemimpin  Tayangan video  SK 4
Masyarakat, yang terdahulu kepada pemimpin terdahulu berkaitan pejuang PM Tahun 6
Negara dan masyarakat terdahulu  Mencontohi sikap negara  SK 7
Global  Membincangkan  Mengekspresikan dan semangat  Menghasilkan buku
sumbangan pemimpin perasaan gembira cintakan negara skrap/ folio tentang SEJ- Tahun 5
terdahulu terhadap terhadap oleh pemimpin sumbangan SK 7.2
keharmonian dan pemimpin terdahulu pemimpin terdahulu
kesejahteraan terdahulu yang BI- Year 5
masyarakat berjiwa rakyat Aktiviti Kokurikulum
 Menerangkan peranan  Menghargai  Membuat topeng
pemimpin terdahulu sumbangan ‘wajah-wajah
yang berjiwa rakyat pemimpin perwira’
terdahulu  Bercerita tentang
tokoh kepimpinan

Program sekolah
 Lawatan ke Arkib
Negara / Muzium

63
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Semangat Diri, Keluarga,  Memberi contoh cara  Mengekspresikan  Membuat simulasi Aktiviti PdP PM (Tahun 6)
Patriotik Sekolah, menyemarakkan perasaan apabila kempen pemilihan  Sumbang saran ciri-  SK-6
Masyarakat, semangat patriotik dapat memilih pemimpin sekolah ciri pemimpin yang  SK-7
Negara dan  Menyatakan pemimpin yang  Berdiri tegak ketika adil
Global pengetahuan berkaitan adil lagu Negaraku dan  Mencari maklumat SEJ- Tahun 5
hak untuk mengundi  Menunjukkan lagu negeri berkaitan dengan  SK 7.1, 7.2, 7.3
 Menghuraikan ciri-ciri semangat cintakan hak dan
pemimpin yang adil negara tanggungjawab SEJ- Tahun 6
mengundi  SK 10.1,10.2

Aktiviti Kokurikulum
 Menyanyikan lagu
patriotik
 Simulasi patriotik

Program sekolah
 Semarakkan Hari
Kebangsaan
 Kibar Jalur Gemilang

64
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

65
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN
SIVIK DALAM
MATA
PENDIDIKAN SIVIK
PELAJARAN
BM, BI, PI, PM
NILAI TERAS SIVIK dan SEJ
LITERASI SIVIK AMALI SIVIK
Pengetahuan Karakter/ Sikap Keterampilan
TAJUK KONTEKS Cadangan Contoh
Kewarganegaraan Kewarganegaraan Kewarganegaraan
Aktiviti/ Program
(Pengetahuan) (Sosioemosi) (Tindakan)
KEGEMBIRAAN Berterima Diri, Keluarga,  Mengenal pasti cara  Mengekspresikan  Menzahirkan Aktiviti PdP PM Tahun 1-6
Kasih Sekolah, berterima kasih melalui rasa terima kasih ucapan terima  Membuat peta  SK 4
Masyarakat, perbuatan dan  Menghargai apa kasih melalui minda tentang cara
Negara dan pengucapan yang dilakukan perbuatan dan berterima kasih
Global  Menerangkan oleh orang lain pengucapan  Menghasilkan BM- Tahun 4
kepentingan ucapan  Memelihara sesuatu untuk
terima kasih apabila hubungan baik menunjukkan rasa
menerima bantuan dengan rakan, jiran terima kasih kepada
daripada orang lain dan masyarakat seseorang
 Menghuraikan implikasi
tidak mengamalkan Aktiviti Kokurikulum
budaya berterima kasih  Aktiviti ‘Suara
Malaysia’

Program sekolah
 Sambutan Hari guru
 Program muhibbah
bersama guru,
murid dan ibu bapa
(sarana ibu bapa)

66
TAJUK & PERINCIAN PENDIDIKAN SIVIK SEKOLAH RENDAH

67