Anda di halaman 1dari 3

1. Rajah berikut menunjukkan sebuah gambar rajah blok produk mekatronik. 3.

. 3. Maklumat berikut adalah tentang konsep analisis fungsi.


A Fungsi
Input Proses Output Padankan perkara itu dengan
B Objek menulis A, B, atau C dalam ruang
C Produk yang disediakan.

Pengaturcaraan Keterangan Perkara

Membentuk suatu sistem bagi sesebuah produk.


Tugas yang dilakukan oleh produk itu merubah objek
Peranti Masukan X Peranti Keluaran sasaran.

Apakah X? 4. Yang berikut adalah gambar rajah blok kereta kawalan jauh.

Input / Proses Output/ Keluaran


Masukan
2. Lengkapkan pernyataan berikut dengan Revolusi 1.0, Revolusi 2.0, Revolusi 3.0
atau Revolusi 4.0 Panel Pemacu
kawalan X motor Roda
tanpa berputar
Penggunaan meluas reka bentuk elektronik dengan reka bentuk wayar
bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik
Y
............................................................................. Nyatakan X dan Y di ruang yang disediakan.
Penggunaan reka bentuk mekanikal bagi
menggantikan tenaga manusia X:_______________________________________________________________
Y:_______________________________________________________________
.............................................................................
Penggabungan reka bentuk mekatronik
bersama internet benda, data raya, dan 5. Mekatronik merupakan gabungan sistem
pengkomputeran bagi membentuk sistem
pengeluaran pintar ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................
Penemuan tenaga elektrik yang membolehkan 6. Nyatakan fungsi bagi sistem di bawah.
produk dihasilkan dalam kuantiti lebih besar
dan cepat Sistem kawalan:

............................................................................. Sistem elektrik:


7. Nyatakan 3 contoh produk mekatronik sedia ada di pasaran. 12. Namakan garisan integrasi di bawah.
i)________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________

8. Nyatakan kepentingan analisis fungsi. 13. Namakan Teknik pembinaan di bawah:

9. Apakah contoh penambahbaikan yang boleh dilakukan pada produk


yang digunakan dalam gelap

10. Lakarkan satu bentuk rupa organik dan rupa geometri.

11. Tandakan / untuk produk mekatronik dan X untuk sebaliknya.

14. Lakarkan sebuah meja yang sesuai untuk kanak-kanak.

15. Apakah yang dimaksudkan dengan harta intelek.

Anda mungkin juga menyukai