Anda di halaman 1dari 31

m

'ASHARAH
MURASALAT
KHWAJAH
AHRAR
HIMPUNAN SEPULUH
SURAT- SURAT HADHRAT
KHWAJAH 'UBAIDULLAH
AHRAR NAQSHBANDI
TERJEMAHAN DAN SUSUNAN:
'ABDU DHA'IF FAQIR HAQIR KHAKPAEY BUZURGAN LA SYAIK MISKIN
HADHRAT MAULAWI JALALUDDIN AHMAD AR-ROWI
NAQSHBANDI MUJADDIDI UWAISI
GHAFFARA ALLAHU LAHU WALI WALIDAIHI
WALI MASYAIKHIHI WALI JAMI'IL MUSLIMIN

KHANQAH KHALILIYAH NAQSHBANDIYAH MUJADDIDIYAH


NAQSHBAND ACADEMY OF QURAN SUNNAH AND HADITS
GUA DAMAI GOMBAK MALAYSIA
1432 H / 2010 M
‫‪m‬‬
‫ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ‬

‫ﺭﺡ‬ ‫ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺍﺣﺮﺍﺭ‬


‫  


‫‪١٤٣٢‬ھ‬

‫‪1‬‬
KANDUNGAN
MUQADDIMAH - 3

SURAT PERTAMA - 11

SURAT KEDUA - 15

SURAT KETIGA - 20

SURAT KEEMPAT - 21

SURAT KELIMA - 22

SURAT KEENAM - 23

SURAT KETUJUH - 24

SURAT KELAPAN - 26

SURAT KESEMBILAN - 27

SURAT KESEPULUH - 28

KHATIMAH - 30

2
MUQADDIMAH

H
adhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar (1404-
1490 Masihi) adalah seorang pemimpin
Tariqah Sufiyah Naqshbandiyah dan pada
hakikatnya adalah merupakan seorang yang
memerintah sebahagian besar Mawarannahr pada
pertengahan akhir kurun yang kelima belas.

Beliau telah dilahirkan di sekitar Tashkent dan


kemudian telah berpindah ke Samarqand untuk
melanjutkan pengajiannya namun tidak dapat
disempurnakan.

Kemudian beliau telah ke Herat untuk


menyambung pengajiannya berkenaan Ilmu
Tasawwuf, khasnya dibawah asuhan Hadhrat
Maulana Syeikh Ya'aqub Charkhi Rahmatullah
'Alaih yang merupakan salah seorang daripada
khalifah Hadhrat Khwajah Khwajagan Shah
Bahauddin Naqshband Rahmatullah 'Alaih.

Oleh kerana beliau memiliki takluk perhubungan


yang baik dengan para pemimpin Timurid di
Mawarannahr khasnya Sultan Abu Sa'id, maka
Hadhrat Khwajah Ahrar Rahmatullah 'Alaih telah
berjaya mendapatkan kedudukan yang teguh
dalam wilayah pemerintahan.

3
Beliau menjadi perantara untuk mendamaikan
pertelingkahan di antara putera-putera Timurid,
mengaturkan perundingan dengan para pemimpin
suku kaum yang berpindah-randah, menyusun
pertahanan untuk memelihara Samarqand dan
beliau juga telah menjadi seorang tuan tanah yang
paling berkuasa dalam wilayahnya dan mungkin
juga seorang yang paling kaya di Mawarannahr.

Beliau telah banyak membantu dalam menegakkan


ketinggian kuasa Naqshbandi ke seluruh Asia
Tengah. Para khalifah dan para pengikutnya yang
datang sesudahnya telah memikul pengaruh beliau
dan menyebarkannya ke tempat yang lebih jauh
sehingga ke Turki, Turkistan Timur dan India.

Kajian tentang Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar


Rahmatullah 'Alaih dan peranannya dalam
menempa kejayaan bagi Tariqah Sufiyah
Naqshbandiyah di empayar Timuriyah pada abad
ke-15 telah dibingkaikan dengan dua pertimbangan
utama:

1. Pertama, penyelidikan tentang karisma


kepemimpinan Sufi seperti Hadhrat
Khwajah 'Ubaidullah Ahrar sering
bergantung pada bahan-bahan sejarah di
bawah karangan Hagiografi iaitu tentang
kehidupan Para Wali.

4
2. Kedua, kajian tentang fenomena Asia
Tengah seperti kewujudan Naqshbandiyah
sehingga tahun 1990-an merupakan suatu
bidang istimewa bagi para sarjana Russia
yang menjalankan kajian dengan sistem
metodologi dan epistemologi Marxsis yang
tidak selalunya bersikap baik terhadap
sebarang gerakan keagamaan yang masyhur
dan sistem kepercayaan.

Himpunan surat-surat yang dikaji ini adalah


merupakan contoh kejayaan yang jelas bagaimana
pengajian tentang Naqshbandiyah dapat mengatasi
segala halangan pensejarahan seperti itu dan
menawarkan perspektif baru dan segar bagi para
penuntut dan cendekiawan Sufi di Asia Tengah dan
seluruh Dunia Islam.

Seorang penyair besar dan negarawan Chaghata'I


yang bernama 'Ali Shir Nava'i (1441-1501) telah
memilih untuk menghimpun dan menyajikan
koleksi persuratannya yang terkemuka
sebagaimana telah dilakukan oleh orang-orang
sezaman dengannya yang terkenal seperti
'Abdullah Marvarid (Sharaf Namah), Khwandamir
(Namah Nami) dan Husain Va'iz Kashifi (Makhzan
Al-Insya). Salinan surat-surat ini telah disebarkan
oleh generasi yang sesudahnya hingga ke India,
Iran dan Anatolia.

5
Dalam mengkaji himpunan persuratan 'Ali Shir
Nava'i yang dikenali di kalangan para sarjana
Russia sebagai Navoi Al'bom terdiri daripada 594
surat yang bertanda-tangan asli oleh beberapa
tokoh Naqshbandiyah untuk mahkamah pusat di
Herat dalam kerajaan Timuriyah pada separuh
kedua abad ke-15. Sebahagian dari himpunan surat
itu telah ditulis oleh penyair besar Timuriyah iaitu
Hadhrat Khwajah Maulana 'Abdur Rahman Jami.

Navoi Al'bom kini masih disimpan di Institut


Pengajian Oriental Akademi Sains Republik
Uzbekistan dan telah diterbitkan di Russia dengan
judul Pis'ma-avtografy Abdarrakhmana Pzhani iz
"Al'boma Navoi" pada tahun 1982 dan dalam
bahasa Parsi dengan judul Nama-ha va Munsha'at-i
Jami pada tahun 2000 oleh editor penelitian
ini. Surat yang selebihnya dalam naskah ini ditulis
oleh Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar dan
sejumlah saudara yang sekeruhanian dengannya
dari Kota Samarqand dan kawasan-kawasan
terpencil.

Para sarjana Russia telah mengakui nilai


sumbangan yang besar dari kesusasteraan ini dan
menganggapnya sebagai suatu artifak budaya yang
unik yang telah dibacakan di jabatan pemerintahan
dan di Khanqah serta tersentuh oleh para tokoh
negarawan dan pemimpin Tariqah Naqshbandiyah.

6
Kira-kira separuh dari himpunan surat ini adalah
dari Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar
sementara yang selebihnya berasal dari berbagai
keperibadian tokoh Naqshbandiyah, termasuk
antara lain Hadhrat Khwajah Mir Abdul Awwal
Nishapuri yang merupakan menantu Hadhrat
Khwajah 'Ubaidullah Ahrar dan juga seorang
penulis riwayat Para Masyaikh, Hadhrat Khwajah
'Ali yang dijelaskan sebagai wakil atau seorang
yang berkuasa penuh dan Hadhrat Khwajah
Muhammad Tabadkani yang merupakan seorang
penyair terkemuka dan sebagai Syaikh di Herat.

Isi surat-surat ini kebanyakannya berbentuk rayuan


terhadap 'Ali Shir Nava'i dan Sultan Husain Baiqara
bagi pihak para pengikut yang berada di bawah
tanggungan Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar.
Kemungkinan besar para pembaca akan mendapati
kandungan surat tertentu agak berulang-ulang dan
sekadar perkhabaran biasa namun ini tidak
bermakna bahawa surat-surat ini tidak bernilai
sama sekali.

Banyaknya permintaan dan rayuan yang


digabungkan dengan keputusan Nava'i untuk
menjaga mereka menunjukkan bahawa Hadhrat
Khwajah 'Ubaidullah Ahrar dan tokoh-tokoh
Naqshbandiyah yang lain menikmati suatu
hubungan yang khusus dengan kerajaan dan tidak
takut untuk memanfaatkannya secara berterusan.

7
Gerakan ini berakar pada keyakinan Hadhrat
Khwajah 'Ubaidullah Ahrar bahawa perundangan
Syari'ah hanya boleh dilakukan oleh para penguasa
dan pemerintah Islam dengan menyokong dan
adakalanya menegur para pemerintah terhadap
pelaksanaan undang-undang Islam secara
berterusan.

Apa yang pasti dari nada dan isi kandungan surat


ini menunjukkan keperihatinan beliau terhadap
beberapa isu kenegaraan seperti penebusan dari
cukai, perlindungan dan izin untuk perjalanan,
penghantaraan dan permohonan untuk sokongan
kewangan lebih dari isu-isu yang berkaitan dengan
keruhanian.

Surat-surat dari Hadhrat Khwaja 'Ubaidullah Ahrar


akan terbukti menjadi alat yang sangat berharga
bagi mereka yang ingin menelusuri berbagai
perkaitan antara Naqshbandiyah dan kuasa
Timuriyah berdaulat yang telah memberikan
sumbangan terhadap kejayaan Tariqah Sufiyyah
Naqshbandiyah di bawah pimpinan Hadhrat
Khwaja 'Ubaidullah Ahrar.

8
Dalam kepelbagaian surat-surat beliau, Hadhrat
Khwajah 'Ubaidullah Ahrar Rahmatullah 'Alaih
telah mendedahkan segala penglibatannya secara
khusus dalam keseluruhan perkara termasuklah
politik, sosial dan ekonomi menerusi perhubungan
persahabatannya dengan para pemimpin kerajaan
Timurid sehingga beliau telah dikurniakan
keupayaan untuk memelihara dan menjaga segala
kepentingan orang-orang berlainan yang patuh
kepada beliau. Beliau juga telah menggesa dengan
setegas-tegasnya terhadap perlaksanaan Syariah
dan memberikan amaran berhati-hati terhadap
pandangan toleransi terhadap orang-orang yang
tidak beriman.

Dalam salah sebuah suratnya, beliau telah berusaha


untuk mencari cahaya perdamaian terhadap suatu
pemberontakan yang sedang berlaku di Balkh pada
ketika itu. Beliau telah berusaha menghindarkan
kejayaan bagi pihak pemberontak dan telah
memberikan jaminan bahawa segala khabar angin
yang menyatakan bahawa Samarqandi akan
menghantarkan bantuan kepada puak pemberontak
adalah palsu semata-mata. Dalam surat beliau yang
lain, Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah 'Alaih telah menyeru para pemimpin
agar mematuhi Syariah walau dalam apa jua
keadaan sekalipun dan tetap bersatu dalam
keimanan sebagai persediaan untuk menangkis
serangan daripada pihak luar.

9
Dalam suratnya yang telah dikirimkan kepada
Hadhrat Maulana 'Abdur Rahman Jami
Rahmatullah 'Alaih (1492), seorang 'alim, penyair
dan Sufi yang berada di Herat, beliau telah
meminta pengecualian cukai untuk keluarga
sahabatnya.

10
SURAT PERTAMA
Sesudah daripada mengangkatkan ucapan doa,
permohonan Faqir ini adalah:

‫ﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻢ ﺁﻧﭽﮧ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﻭﻥ‬

‫ﲟﻦ ﺟﮕﺮﻫﺎ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﻥ‬


Gar Nagoyim Ancheh Daram Darun,
Baman Jagarha Gardad Andar Hal Khun.

Jikalau tidak ku ungkapkan apa yang ada


di dalam diriku,
Nescaya seluruh isi perutku akan bertukar
menjadi darah.

Hal keadaan cangkir Faqir ini telah menjadi rosak


kerana disebabkan segala kemahuan matabenda
duniawi yang halnya tidaklah tersembunyi dari
Para Azkiya yang pantas dalam pemahaman.
Kerosakannya tidaklah begitu teruk yang mana
dengan perantaraan Tahrir penulisan dan Taqrir
pengucapan akan dapat memperjelaskannya. Apa
yang dapat diperkatakan ialah bahawa, seseorang
yang mengalihkan pandangan Basirahnya dari
Allah Subhanahu Wa Ta'ala walau sekelip
pandangan mata, nescaya dia tidak akan mendapat
petunjuk Hidayat untuk seluruh baki
kehidupannya.

11
Tiadalah kebahagiaan hakiki yang sebenar
melainkan dalam Iqbal menghadapkan diri dengan
Qalb hati dan Qalib anggota tubuh badan. Akan
menjadi jelas kepada orang yang sentiasa sibuk
menghadapkan dirinya, dengan orang yang
terhalang dari hakikat kebenaran dalam Iqbal
menghadapkan diri. Sehingga kini, kelepasan bagi
Faqir ini masih belum terhasil sedangkan saat
kematian datang menghampiri. Dalam masa ini,
apakah yang dapat dibuat oleh seseorang?

Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan 'InayatNya


dapat mengaturkan bagi Para Pemerintah agar
menambahkan usaha untuk mendapatkan
kebahagiaan hakiki maka adalah diharapkan ianya
dapat menjaga dan memelihara keperluan rakyat
dan menghidupkan Syari'at NabiNya.

Kita harap agar semua Faqir seperti kita ini dapat


mengambil faedah dan limpahan kurniaan
menerusi cahaya Para Pemerintah ini supaya
dapatlah kita menghadirkan diri pada waktu
urusan yang penting. Namun begitu, keadaan yang
sedang berlaku di kalangan manusia adalah
bertentangan sama sekali demi kesenangan segera
yang sementara di Dunia, maka bagaimanakah Para
Faqir yang seperti kita ini dapat mencapai
kebahagiaan dalam menumpukan perhatian
Tawajjuh kepada maksud?

12
Kita yang Faqir ini juga berharap dengan kelemah-
lembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak
terbatas, hanya semata-mata dengan 'Inayat
pengawasanNya agar Dia mengurniakan kita
dengan kebahagiaan yang hakiki yakni Iqbal
menghadapkan diri dengan sebenar-benarnya
kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari
dengan kekurniaanNya dan kemuliaanNya.

Wassalam.

Al-Faqir 'Ubaidullah Ahrar

PENJELASAN SURAT PERTAMA

Kebanyakan surat-surat Hadhrat Khwajah


'Ubaidullah Ahrar telah dituliskan kepada 'Ali Shir
Navai dan kepada Hadhrat Maulana 'Abdur
Rahman Jami Rahmatullah 'Alaih.

Perkataan Faqir menurut pengertian bahasa bererti


seorang yang sangat memerlukan dan perkataan ini
biasanya digunakan bagi merujuk kepada golongan
Sufi.

Hadhrat Khwajah Ahrar sering merujuk dirinya


sebagai Faqir dan sering menandatangani surat-
suratnya dengan nama "Al-Faqir 'Ubaidullah".

13
Perkataan Iqbal bererti berdiri menghadapkan
wajah kepada Allah Tuhan Semesta Alam yang
mendatangkan segala kebaikan. Beliau menjelaskan
bahawa dia telah menulis surat ini ketika
penghujung usianya.

Beliau mengeluh tentang dirinya yang masih belum


dapat menghasilkan kelepasan Ruhaniah kerana
perselisihan yang disebabkan oleh Para Pemerintah
kerajaan Timurid. Pada masa yang sama beliau
mencela kehendak hawa nafsu duniawi Para
Pemerintah tersebut yang telah mendorong kepada
perselisihan. Kenyataan ini memberikan kiasan
tentang perselisihan yang berlaku di antara putera-
putera kerajaan Timurid.

Beliau juga telah memberikan nasihat kepada Para


Pemimpin tersebut agar mencari kebahagiaan yang
sebenar lagi hakiki menerusi dakwah menyebarkan
amalan Syari'at, memenuhi keperluan rakyat jelata
dan menzahirkan bantuan kepada golongan Sufi
yang Faqir.

14
SURAT KEDUA
Sesudah daripada mengangkatkan doa, permintaan
Faqir ini adalah bahawa dalam surat bantuan yang
telah kamu kirimkan ada menyatakan bahawa,
kami sedang mengharapkan satu masa untuk
memenuhi permintaan kamu. Kami sentiasa
menerima apa juga yang telah kami minta. Kenapa
perkara yang sedemikian ini berlaku?

Ianya sungguh terang seterang mentari bagi semua


orang bahawa kemurahan dan bantuan Raja yang
mulia terhadap Faqir ini dan beberapa bantuan
yang telah diberikan oleh para pegawai istana
kepada Faqir ini tidak dapat dibayangkan oleh
sesiapa pun.

Tiada niat lain melainkan permintaan yang telah


disampaikan bagi pihak Mirza Sultan Mahmud
pada suatu masa dahulu, ketika Maulana Khwaja
'Ali telah mendapat peluang berkhidmat denganmu
dan mempersembahkan permohonan orang yang
tak berdaya ini kepada para pegawai. Kami sedang
membuat permohonan yang sama. Jikalau terdapat
sebarang kesalahan dalam menuliskannya, kami
meminta kemaafan. Daku percaya bahawa dengan
cahaya kemaafan Raja yang mulia, kegelapan azab
siksaan terhadap orang yang zalim dan bersalah
akan lenyap.

15
Kini, permohonan Faqir adalah perkara ini. Kerana,
dengan apa yang berlaku di kalangan Para Putera
Raja, telah datang banyak kesukaran dan akan
datang berterusan ke atas rakyat jelata. Ramai yang
telah ditangkap dan sedang ditangkap sebagai
tahanan.

Kami meminta, bahawa untuk melepaskan orang-


orang Muslim, Raja yang mulia seharusnya
memanggil saudara-maranya datang dekat
padanya. Jika permohonan ini melampaui batas,
ianya adalah kerana kejahilanku dan kita
seharusnya bertaubat dari melakukannya.

Kita berharap pada kurniaan Allah Subhanahu Wa


Ta'ala yang tak terbatas agar Dia membalas dengan
kejayaan terhadap kesemua mereka yang berusaha
melakukan amal kebaikan kepada rakyat jelata
yang Muslim.

Dengan kurniaan dan kehormatanNya.

Salam hormat.

Al-Faqir 'Ubaidullah

16
PENJELASAN SURAT KEDUA

Hadhrat Khwajah 'Ali Rahmatullah 'Alaih adalah


murid dan menantu kepada Hadhrat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar Rahmatullah 'Alaih dan telah
mendapat gelaran Wakil yang bertanggungjawab
dan kewibawaan yang telah diperolehinya dalam
kelompok Naqshbandi di Samarqand.

Hadhrat Khwajah 'Ali Rahmatullah 'Alaih adalah


merupakan Guru Murshid pembimbing Ruhani
kepada Sultan Ahmad dan menjadi sebagai orang
tengah di antara Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah
Ahrar Rahmatullah 'Alaih dan Sultan Ahmad.

Hadhrat Khwajah 'Ali Rahmatullah 'Alaih sering


melakukan safar perjalanan ke istana di Herat bagi
pihak Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar
Rahmatullah 'Alaih dan kebanyakan surat beliau
adalah berkenaan mensuraikan perselisihan di
kalangan putera Raja kerajaan Timurid dan
Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar Rahmatullah
'Alaih cuba menjadi perantara bagi mencapai
perdamaian.

Hadhrat Khwajah 'Ali Rahmatullah 'Alaih telah


banyak mengirimkan surat kepada Sultan Husain
Baiqara supaya menyokong usaha perdamaian.

17
Surat-surat tersebut adalah merujuk kepada
perbalahan yang berlaku di antara Sultan Ahmad,
Sultan Mahmud dan 'Umar Syaikh yang
merupakan tiga orang putera Sultan Abu Sa'id.

Kejadian tersebut bukanlah perbalahan yang


pertama kali diselesaikan oleh Hadhrat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar Rahmatullah 'Alaih. Ketika
zaman pemerintahan Sultan Abu Sa'id, Sultan
Mahmud dan 'Umar Syaikh telah mengaturkan bala
tentara untuk menyerang Samarqand yang berada
di bawah jajahan Sultan Ahmad.

Kisah permusuhan yang telah berlaku ini dapat


dirujuk dalam kitab Manaqib Ahrar dan kitab
Silsilat karangan Qazi Muhammad Burhanuddin
Samarqandi. Sebagai tindakbalas, Sultan Ahmad
telah meletakkan dirinya dalam keadaan berjaga-
jaga untuk mempertahankan kawasannya dan
beliau telah membawa Hadhrat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar untuk berunding bagi mencapai
perdamaian.

Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar telah


memainkan peranan yang sangat penting dalam
berusaha mencari perdamaian terhadap
pertelingkahan yang berlaku di kalangan putera-
putera Sultan Abu Sa'id.

18
Dalam surat ini telah menunjukkan kepada kita
betapa keteguhan da ketabahan Hadhrat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar menghadapi keadaan tersebut
dengan mencari jalan penyelesaian bagi mencapai
perdamaian.

Kandungan surat ini telah menjelaskan bahawa


Hadhrat Khwajah 'Ali telah mempersembahkan
permohonan Hadhrat Khwajah 'Ubaidullah Ahrar
kepada Sultan Husain Bayqara agar melapangkan
segala keadaan kesusahan akibat pertelingkahan ini
terhadap rakyat jelata di Mawarannahr.

19
SURAT KETIGA
Sesudah daripada mengangkatkan doa, adalah
dengan ini dilapurkan bahawa yang dimuliakan
Amir Abul Ghaiyts telah berada di sini yakni
Mawarannahr, untuk beberapa lama. Oleh kerana
suatu keperluan yang disebabkan oleh kematian
bapanya, beliau telah pergi menuju ke Khurasan
untuk menjaga keselamatan ahli keluarganya.
Adalah diharapkan dengan kehormatan serta
pertimbangan akal yang baik, beliau tidak
menghadapi sebarang kesusahan di sana. Salam!

Khwajah 'Ubaidullah Ahrar

PENJELASAN SURAT KETIGA

Abul Ghaiyts adalah saudara kepada 'Abdul


Awwal Nishapuri yang merupakan seorang
pengikut dan menantu kepada Hadhrat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar. Bapa mereka telah mewariskan
perkampungan Khanshah di Nishapur kepada
mereka sebagai wakaf bagi keluarga. Dalam
himpunan surat-surat Para Masyaikh Mawarannahr
ini banyak dinyatakan tentang tahap perundangan
di Khanshah, pembahagian dan pembiayaan hasil
serta keadaan kekeluargaan 'Abdul Awwal.

20
SURAT KEEMPAT
Sesudah daripada mengangkatkan doa, adalah
dilaporkan bahawa telah jelas kepada para pegawai
Raja yang mulia bahawa Maulana Amir yang
keluarganya sedang berada di sini yakni
Mawarannahr sentiasa menanti Raja yang mulia
menunjukkan rasa belas kasih dan memberikan
keizinan kepada Maulana Amir untuk dating ke
sini.

Mereka sentiasa berterusan meminta dari Faqir ini


dengan berkata, "Mintalah pada para pegawai Raja
yang mulia agar menunjukkan rasa belas kasihan
dan memberi keizinan kepada Maulana Amir.
Kerana kesedihan mereka, daku telah jelas menjadi
lebih berani untuk meminta supaya Maulana Amir
diberikan keizinan.

Daku meyakini bahawa Rahmat belas kasihan akan


dipertunjukkan terhadap keluarga Maulana Amir
di sini dan supaya dia diberikan keizinan.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah

21
SURAT KELIMA
Sesudah daripada mengangkatkan doa, adalah
telah dilapurkan bahawa Raja yang mulia telah
menunjukkan belas kasihannya terhadap kaum
keluarga Amir 'Abdul Wahhab, hantarkan beliau ke
Mawarannahr dan Faqir ini akan senantiasa
mendoakan kesejahteraan yang kekal abadi untuk
Raja yang mulia dan ianya benar-benar telah
menyerap di dalam permohonan doa ini.

Amir 'Abdul Wahhab telah memiliki sebahagian


harta, sebuah tempat tinggal dan berbagai harta
yang lain. Beliau telah mengahantar seseorang
untuk menjual harta-hartanya. Permintaan kami
dari kemuliaan Tuan adalah agar dapat melihat
harta-hartanya itu dapat dijual tanpa sebarang
halangan.

Daku percaya bahawa pemikiran baik Tuan akan


terarah untuk memastikan supaya hak-hak orang
Muslim dapat dikembalikan kepada para
pemiliknya.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah Ahrar

22
SURAT KEENAM
Sesudah daripada mengangkatkan permohonan
doa, adalah telah dilapurkan bahawa Amir 'Abdul
Wahhab telah memesan senaskhah salinan kitab
Sahih Bukhari.

Kitab tersebut telah berada tersimpan di Herat dan


masih belum sampai kepadanya. Adapun telah
diketahui bahawa sekarang kitab tersebut telah
berada di tangan para pegawai Raja yang mulia,
semoga bayang-bayang kebaikannya dapat
diabadikan.

Permintaan adalah bahawa dengan kebaikan niat


Tuan yang mulia, agar dapatlah kitab tersebut
sampai ke tangannya. Daku percaya bahawa
dengan fikiran Tuan yang mulia akan dapat
memastikan barangan yang menjadi miliknya akan
sampai kepadanya.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah

23
SURAT KETUJUH
Sesudah daripada mengangkatkan permohonan
doa, adalah dilapurkan yang permintaan Faqir ini
ialah bahawa barangsiapa yang telah menerima
kemuliaan menerusi kekurniaan yang tidak
bersyarat dari Allah Ta'ala dan telah diberkati
dengan bertambahnya nikmat amal kebajikan dan
hikmah, bahawa kenikmatan yang sedemikian
tidak sepatutnya diperbelanjakan kecuali pada
tempat yang meridhakan Allah Ta'ala.

Kami sedang menantikan saat Allah Ta'ala


mengurniakan kepada Para Pemerintah dengan
keberkatan dalam membelanjakan sumber
pendapatan dalam apa juga maksud kehendak
mereka, khususnya dengan mengikuti Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu
'Alaihi Wasallam, menerusi penentangan terhadap
adat resam dan budaya asing dan dengan cara
meninggalkannya.

Pujian dan sanjungan hanya bagi Allah bahawa Dia


Maha Berkuasa untuk memungkinkan segala
harapan tersebut. Kami adalah sangat berharap
supaya budaya adat resam tersebut secara
keseluruhannya tidak akan berkembang. Jika
terdapat sebarang permintaan yang selain dari
perkara ini,

24
Para Faqir seperti kami adalah sangat berharap agar
Allah Ta'ala akan menjauhkan mereka dari kita.
Tiada seorang pun dari kalangan kami yang ada
sebarang permintaan lain kecuali perkara ini.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah Ahrar

25
SURAT KELAPAN
Sesudah daripada mengangkatkan permohonan
doa, adalah menjadi permintaan bahawa jika orang
yang membawa surat ini memerlukan sesuatu dari
Raja yang mulia, dengan kemuliaan kekurniaanmu
agar permintaannya dikurniakan.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah

26
SURAT KESEMBILAN
Sesudah daripada mengangkatkan permohonan
doa, permintaan Faqir ini adalah bahawa Tuan
adakalanya bertanya tentang keadaanku. Telah
berlalu beberapa tempoh masa sejak perkara ini
tamat, namun yang pastinya kejadian ini tidaklah
berlaku kerana sesuatu perkara yang tidak
disenangi atau pun mungkin kerana sebarang
kenyataan dari pihak daku yang telah
menyebabkannya? Betapa besarnya harapan
keinginan Faqir ini untuk mewujudkan perdamaian
di kalangan kaum kerabat supaya orang-orang
Muslim tidak menderita, namun pada setiap saat
dan ketika ada sesuatu yang berlaku untuk
mengusir harapan tersebut. Adalah diharapkan
agar Raja yang dimuliakan juga akan memberikan
sepenuh keazaman Tuan bagi mencapai maksud
ini. Adalah diharapkan bahawa menerusi
kemurahanNya yang tak terbatas, Allah Ta'ala
dapat mengaturkan bagi kesemua kaum kerabat ini
untuk berdamai antara satu sama lain dan
bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan
oleh Allah Ta'ala, supaya Para Hamba Allah Ta'ala
tidak menghadapi penderitaan dan bahaya.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah

27
SURAT KESEPULUH
Sesudah daripada mempersembahkan permohonan
doa, adalah dilaporkan bahawa sekelian para
pekerja Istana Raja telah memohon untuk membuat
sebarang ikhtiar bagi memulihkan perdamaian di
antara Raja dan saudara-maranya dalam keadaan
yang mana dari sebarang kawasan yang telah
dikurniakan oleh Allah kepadanya, hendaklah
diberikan sebahagian kawasan kepada saudara-
maranya.

Kaedah perdamaian yang sedemikian adalah tidak


diiktiraf oleh para jurukhidmat Dargah, bahkan
sebahagian dari mereka telah berpendapat bahawa
tindakan yang sedemikian adalah bertentangan
dengan Syara'. Pada pendapat Faqir ini adalah
bahawa melakukan perkara yang sedemikian bagi
melancarkan perdamaian di antara sesama Muslim
bukanlah suatu jalan Istiqamah.

Daku juga telah memahami bahawa untuk


mempersembahkan permohonan tersebut di
hadapan para jurukhidmat Istana Raja adalah suatu
perkara yang buruk. Hamba tidak boleh bertindak
melampauinya, namun daku masih lagi berharap
agar dengan usaha para jurukhidmat, kaedah
perdamaian yang sedemikian akan berakhir,
supaya kesedihan sekelian saudara-mara akan

28
dapat berkurangan. Faqir ini juga akan dapat
terselamat dari menyalahkan mereka saban hari.
Setakat ini dengan usaha yang telah daku lakukan
dengan kemampuan yang ada padaku, apakah
mereka juga akan jatuh kasihan dan mengurangkan
kebimbanganku.

Mereka telah menangguhkannya pada musim


dingin ini. Daku amat berharap tuan dapat
menggunakan akal pemikiran yang bijak dalam
menanggani permasalahan ini. Apakah kebaikan
yang dapat datang daripada dua kelompok Muslim
yang bersaudara antara satu sama lain apabila
mereka berperang?

Bagi orang yang memegang surat ini, jika dia


mendapat peluang, akan mengumumkan kepada
tuan yang mulia apa sahaja yang diketahuinya.
Telah banyak kebaikan dan kekurniaan telah
ditunjukkan kepada beliau dan daku yakin bahawa
beliau akan dapat dipertimbangkan untuk menjadi
seorang orang harapan tuan.

Salam!

Al-Faqir 'Ubaidullah

29
KHATIMAH

A
lhamdulillah, hamba yang dhaif faqir-haqir
hina-dina lagi miskin yang berada di
bawah telapak kaki sekelian Para Masyaikh
Akabirin Naqshbandiyah Mujaddidiyah telah
sempurnakan Risalah 'Asharah Murasalat Khwajah
'Ubaidullah Ahrar An-Naqshbandi Rahmatullah
'Alaih ini dengan diterjemahkan, disunting dan
disusun pada pagi jam 5:00AM tarikh 5 Muharram
Al-Haram tahun Hijriyyah 1432 bersamaan 11
Disember 2010 bertempat di Khanqah Khaliliyah
Naqshbandiyah Mujaddidiyah, Gua Damai,
Gombak, Selangor, Malaysia.

Harapan dan doa faqir, agar dapatlah risalah ini


menjadi sumber penghasilan limpahan Faidhzan
Rabbaniyyah bagi sekelian Para Murid dan
Khwajagan Naqshbandiyyah. Sebarang teguran
yang membina adalah dialu-alukan dari para
pembaca sekelian.

Ya Ilahi! Dengan kehormatan Hadhrat Sayyidina


Wa Murshidina Wa Maulana Khwajah Khwajagan
Pir Piran Qutub Dauran Qayyum Zaman Burhan
Naqshband Qiblah Khwajah Khan Muhammad
Sahib Khanqah Sirajiyah Rahmatullah 'Alaih,
terimalah sekelian amalan kami untuk kebaikan di
Dunia dan di Akhirat. Amin, Ya Rabb Al-'Alamin.

30