Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Tarikh 11 Mac 2020


Kelas 5 Cerdas
Masa 10.30 – 11.00 Pagi
Modul Kemahiran (Kategori Jaring)
Tajuk 14. Jaringanku Cantik
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran menjaring melepasi pengadang.
Standard
1.6, 2.6, 5.2, 5.4
Kandungan
Standard
1.6.7, 2.6.6, 5.2.4, 5.4.7
Pembelajaran
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menjaring dengan melepasi pengadang.
Objektif
2. Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk menjaring.
Pembelajaran
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
4. Bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Bola pelbagai saiz, gelung, bangku panjang, dan skital.
Penilaian
Murid dapat melakukan kemahiran menjaring melepasi pengadang.
P&P
Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana…………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………
.

Anda mungkin juga menyukai