Anda di halaman 1dari 14

KALENDAR AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD PENUH MASA


(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM) SESI AKADEMIK 2020/2021

Jenis
Semester Januari - Jun 2020
PPK Pendaftaran Kursus dalam Talian
oleh Pelajar Lama (PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah
PPK Taklimat dan mengisi Instrumen
Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus
PPK (Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)

AP Praktikum (PISMP Bahasa Perancis Amb Jun 2014)

PPK Permohanan Pertukaran Kursus Elektif Terbuka PISMP


(dengan syarat)
PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1
PPK Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh Pensyarah

AP Internship B&K (PISMP Amb Jun 2016)


AP Praktikum (PDPP Amb Nov 2018)
AP Praktikum (PDPP Amb Jan 2019)
AP PBS 1 (PISMP Amb. Jun 2019)
CTS Cuti Pertengahan Semester
AP Internship (PISMP Amb Jun 2016)
PPK Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua Jabatan
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-50
PEP/KK Peperiksaan Ulangan 2
AP PBS 3 (PISMP Amb. Jun 2018)
K/T/A Kuliah
Cuti Pertengahan Penggal I (Sekolah)
PPK Mesyuarat Pemasangan Item Kertas Soalan Peperiksaan

BIG/UB Perkhemahan Unit Beruniform (PDPP Amb Jun 2019)

BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Nov 2018)


BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Jan 2019)
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Semester 2 Ambilan November
2018 - KDC)
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPM S2-Mod KDC)
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 S2 - KDC)

PPK Pendidikan Luar PJMK3113-Perkhemahan 5H4M (PISMP


Amb Jun 2016)
PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-51
PPK Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja
Kursus dan Ujian Amali (Fasa Selepas Moderasi)

PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah


MU Minggu Ulang kaji
Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP
AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika
berkenaan)
PPK Penilaian Pelajar terhadap P&P Pensyarah
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PPISMP/PISMP/ PDPP)

PPK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Kelayakan Calon


menduduki peperiksaan
PEP Peperiksaan Akhir
PPK Mesyuarat Penyelarasan Skema Pemarkahan
PEP/KK Pemeriksaan Skrip jawapan dan Moderasi
CS Cuti Akhir Semester IPG
Cuti Pertengahan Tahun (Sekolah)**
PEP Peperiksaan Akhir (PDPP Jun 2019 - KDC)
PPK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Keputusan
Peperiksaan
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-52
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 S3 - KDC)

PPK Keputusan Peperiksaan diumumkan

Kemas kini 19 November 2019

Jenis
Semester Mei - Oktober 2020
Pengurusan Pelajar Baharu, Pendaftaran Kursus dalam
Talian oleh Pelajar Baharu dan Interaksi Bersemuka
PPK (PDPP/PDPM - Mod KDC)***

PPK Pendaftaran Kursus dalam Talian oleh Pelajar Lama


(PPISMP/PISMP/PDPP)
PPK Taklimat dan mengisi Instrumen
Entrance Survey (PDPP/PDPM - Mod KDC)
PPK Pengurusan Pelajar Baharu dan Pendaftaran Kursus dalam
Talian oleh Pelajar Baharu (PPISMP)

PPK Taklimat dan mengisi Instrumen


Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah
Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus (Fasa Perancangan)
dan Tugasan Kerja
PPK Kursus diberikan (PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)

AP Praktikum Fasa 1 (PISMP Amb Jun 2018)


AP Praktikum Fasa 2 (PISMP Amb Jun 2017)
AP Praktikum (PDPP Amb Jun 2019)
PPK Permohonan Pertukaran Kursus Elektif Terbuka PISMP
(dengan syarat)
PPK Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua Jabatan
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Semester 3 Ambilan November
2018 - KDC)
AP Praktikum Fasa 1 (PDPM Amb Nov 2018)
PPK Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh Pensyarah

PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1


CTS Cuti Pertengahan Semester IPG
Cuti Pertengahan Penggal 2 (Sekolah)
AP PBS 2 (Amb Jun 2019)
K/T/A Kuliah
PPK Mesyuarat Pemasangan Item dan Pemurnian Kertas
Soalan Peperiksaan
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-53
PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus
SENAT Mesyuarat Senat IPG Kali Ke-54
BIG/UB Perkhemahan Unit Beruniform (PISMP Amb Jun 2019)

PPK Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja Kursus dan Ujian


Amali (Fasa Selepas Moderasi)
PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah
AP Praktikum Fasa II (PDPM Amb Nov 2018)
BIG/UB Bina Insan Guru (PDPP Amb Jun 2019)
BIG/UB Bina Insan Guru (PISMP Amb Jun 2018)
Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP
AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika
berkenaan)
MU Minggu Ulang kaji
PPK Penilaian Pelajar terhadap P&P Pensyarah
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPP/PDPM-Mod KDC)

PPK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Kelayakan Calon


Menduduki Peperiksaan
AK/HEP Program Transformasi Minda (PTM) Pelajar Sem 7
(PISMP)
PEP/KK Peperiksaan Akhir
PPK Pemeriksaan Skrip jawapan dan Moderasi
PPK Mesyuarat Penyelarasan Skema Pemarkahan
CS Cuti Akhir Semester IPG
PPK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Keputusan
Peperiksaan
PPK Keputusan Peperiksaan diumumkan

Kemas kini 19 November 2019

Jenis
Semester Nov 2020 - Februari 2021
PPK Pendaftaran Kursus dalam Talian oleh Pelajar Lama
(PPISMP/PISMP/PDPP)
K/T/A Kuliah
PPK Taklimat dan mengisi Instrumen
Entrance Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)
PPK Verifikasi Pelaksanaan Kerja Kursus
(Fasa Perancangan) dan Tugasan Kerja Kursus diberikan
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)

PPK Mesyuarat Pemasangan Item Kertas Soalan Peperiksaan

PPK Permohanan Pertukaran Kursus Elektif Terbuka PISMP


(dengan syarat)
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Jun 2020 - KDC)
BIG/UB Bina Insan Guru (PDPM Amb Jun 2020-KDC)
PPK Pemantauan P&P Pensyarah oleh Ketua Jabatan
(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM)
PPK Taklimat dan mengisi Instrumen
Entrance Survey (PDPP/PDPM - Mod KDC)
Cuti Akhir Tahun (Sekolah)
PEP/KK Peperiksaan Ulangan 1
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Amb Nov 2018 S4 - KDC)

PPK Penyemakan Kerja Kursus Pelajar oleh Pensyarah

PEP/KK Ujian Amali Kendalian IPG Kampus


PEP Peperiksaan Ulangan 2
PPK Verifikasi Penyemakan Moderasi Kerja
Kursus dan Ujian Amali (Fasa Selepas Moderasi)

PPK Markah masuk di BKKP oleh Pensyarah


Aktiviti Jabatan Akademik/Jabatan HEP
AK/HEP bagi pelajar yang tidak menduduki peperiksaan akhir (jika
berkenaan)
PPK Penilaian Pelajar terhadap P&P Pensyarah
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PPISMP/PISMP/PDPP)

MU/PEP Minggu Ulang kaji / Pep. Akhir


PPK Mesyuarat Penyelarasan Skema Pemarkahan
PPK Pengisian Instrumen Exit Survey (PDPP/PDPM-Mod KDC)
PPK Pemeriksaan Skrip jawapan dan Moderasi
CS Cuti Akhir Semester IPG
PPK Mesyuarat JKPPIPG Mengesahkan Keputusan Kerja
PPK Kursus/Peperiksaan
Keputusan Peperiksaan diumumkan
PEP Peperiksaan Akhir (PDPM Jun 2019 - KDC)

Catatan:
1. Praktikum dan
K/T/A Internship ke sekolah adalah tertakluk kepada cuti pe
Kuliah/Tutorial/Amali
2.
CTSPBS dikira sebagai minggu kuliah
Cuti Pertengahan Semester IPG
3. Pelaksanaan PBS terbuka kepada kesesuaian pelaksanaan kurikulum
CS Cuti Semester IPG
4. Bagi program yang dilaksanakan dalam mod KDC, tarikh BIG ditetap
AP***Pelajar Program
5. AmalanPendidikan
Profesional(Praktikum/Internship/PBS)
Guru Mod KDC akan mula interaksi p
6.
MUPetunjuk: Minggu Ulang kaji
PEP/KK Peperiksaan Akhir/ Kerja Kursus
BIG/UB Bina Insan Guru/ Perkhemahan UB
AK/HEP Aktiviti Akadmeik/ Aktiviti anjuran IPGK
PPK Pentadbiran & Pengurusan Kurikulum
SENAT Mesyuarat Senat IPG
Catatan:
1. Praktikum dan Internship ke sekolah adalah tertakluk kepada cuti persekolahan KPM, bukan cuti IPG KPM.
2. PBS dikira sebagai minggu kuliah
3. Bagi program yang dilaksanakan dalam mod KDC, tarikh BIG ditetapkan mengikut kesesuaian IPGK.
4. **Pelajar Program Pendidikan Guru Mod KDC akan mula interaksi pada cuti pertengahan tahun persekolahan
Kemas kini 19 November 2019
NUH MASA
EMIK 2020/2021
Kumpulan A Kumpulan B
Tarikh TARIKH
(Kedah, Kelantan, Terangganu dan (Negeri-negeri lain) MINGGU
Johor)

Semester Januari - Jun 2020


1
22 Dis 2019 - 27 Dis 2019 22 Dis 2019 - 27 Dis 2019
05 Jan 2020 - 20 Feb 2020 06 Jan 2019 - 21 Feb 2020 7
1
5 Jan 2020 - 9 Jan 2020 6 Jan 2020 - 10 Jan 2020

5 Jan 2020 - 23 Jan 2020 6 Jan 2020 - 24 Jan 2020 3

12
16 Feb 2020-14 Mei 2020 17 Feb 2020-15 Mei 2020
1
12 Jan 2020 - 16 Jan 2020 13 Jan 2020 - 17 Jan 2020
21 Jan 2020 - 23 Jan 2020 21 Jan 2020 - 23 Jan 2020 1
11
02 Feb 2020 - 16 April 2020 03 Feb 2020 - 17 April 2020
09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
09 Feb 2020-07 Mei 2020 10 Feb 2020-08 Mei 2020 12
16 Feb 2020-20 Feb 2020 17 Feb 2020 - 21 Feb 2020 1
21 Feb 2020 – 29 Feb 2020 22 Feb 2020 – 01 Mac 2020 1
23 Feb 2020-26 Mac 2020 24 Feb 2020-27 Mac 2020 4

23 Feb 2020-16 April 2020 24 Feb 2020-17 April 2020


24 Feb 2020-28 Feb 2020 24 Feb 2020-28 Feb 2020 -
25 Feb 2020 - 27 Feb 2020 25 Feb 2020 - 27 Feb 2020 1
01 Mac 2020-5 Mac 2020 02 Mac 2020 - 06 Mac 2020 1
01 Mac 2020 - 23 April 2020 02 Mac 2020-24 April 2020 8
13 Mac 2020 - 21 Mac 2020 14 Mac 2020 - 22 Mac 2020 1
1
16 Mac 2020 - 20 Mac 2020 16 Mac 2020 - 20 Mac 2020
-
16 Mac 2020 - 19 Mac 2020 16 Mac 2020 - 19 Mac 2020
17 Mac 2020- 22 Mac 2020 18 Mac 2020- 23 Mac 2020 1
17 Mac 2020- 22 Mac 2020 18 Mac 2020- 23 Mac 2020 1
1
23 Mac 2020 - 24 Mac 2020 23 Mac 2020 - 24 Mac 2020
1
23 Mac 2020 - 27 Mac 2020 23 Mac 2020 - 27 Mac 2020
1
04 April 2020 - 06 April 2020 04 April 2020 - 06 April 2020
1
09 April 2020 - 13 April 2020 10 April 2020 - 14 April 2020
06 April 2020 - 17 April 2020 05 April 2020 - 17 April 2020 2
13 April 2020-14 April 2020 13 April 2020 -14 April 2020
1
19 April 2020 - 23 April 2020 20 April 2020- 24 April 2020

19 April 2020 - 23 April 2020 20 April 2020- 24 April 2020 1


24 April 2020 - 03 Mei 2020 25 April 2020 - 03 Mei 2020 1

24 April 2020 - 21 Mei 2020 25 April 2020 - 21 Mei 2020

26 April 2020 - 03 Mei 2020 26 April 2020 - 03 Mei 2020 1


1
26 April 2020 - 30 April 2020 27 April 2020 - 01 Mei 2020
1
26 April 2020 - 03 Mei 2020 27 April 2020 - 01 Mei 2020
04 Mei 2020 - 21 Mei 2020 04 Mei 2020 - 21 Mei 2020 3
04 Mei 2020 - 25 Mei 2020 04 Mei 2020 - 25 Mei 2020
04 Mei 2020 - 11 Jun 2020 04 Mei 2020 - 12 Jun 2020 4
22 Mei 2020 - 06 Jun 2020 22 Mei 2020 - 07 Jun 2020 2
22 Mei 2020 - 06 Jun 2020 23 Mei 2020 - 07 Jun 2020 2
03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 03 Jun 2020 - 05 Jun 2020 1
1
14 Jun 2020 - 18 Jun 2020 15 Jun 2020 - 19 Jun 2020
24 Jun 2020 - 26 Jun 2020 24 Jun 2020 - 26 Jun 2020 -
1
20 Jun 2020 - 22 Jun 2020 20 Jun 2020 - 22 Jun 2020
29 06 2020 29 06 2020

Kumpulan
TARIKH A Kumpulan B
MINGGU
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan TARIKH
Johor)
Semester Mei - Oktober 2020 (Negeri-negeri lain)

24 Mei 2020 - 05 Jun 2020 24 Mei 2020 - 06 Jun 2020 2

24 Mei 2020 - 05 Jun 2020 25 Mei 2020 - 05 Jun 2020 1

25 Mei 2020 - 29 Mei 2020 25 Mei 2020 - 29 Mei 2020 1

01 Jun 2020 - 05 Jun 2020 01 Jun 2020 - 05 Jun 2020 1

07 Jun 2020 - 11 Jun 2020 08 Jun 2020 - 12 Jun 2020 1

07 Jun 2020 - 23 Julai 2020 08 Jun 2020 - 24 Julai 2020 7


07 Jun 2020 - 30 Jun 2020 08 Jun 2020 - 30 Jun 2020 3

14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12


14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12
14 Jun 2020 - 10 Sept 2020 15 Jun 2020 - 11 Sept 2020 12
21 Jun 2020 - 25 Jun 2020 22 Jun 2020 - 26 Jun 2020 1

21 Jun 2020 - 3 Sept 2020 22 Jun 2020 - 4 Sept 2020

23 Jun 2020 - 24 Jun 2020 23 Jun 2020 - 24 Jun 2020 1

05 Julai 2020 - 20 Ogos 2020 06 Julai 2020 - 21 Ogos 2020 6


05 Julai 2020 - 24 Sept 2020 06 Julai 2020 - 25 Sept 2020 12

07 Julai 2020 - 09 Julai 2020 07 Julai 2020 - 09 Julai 2020 1


24 Julai 2020 - 01 Ogos 2020 25 Julai 2020 - 02 Ogos 2020 1
24 Julai 2020 - 01 Ogos 2020 25 Julai 2020 - 02 Ogos 2020 1
02 Ogos 2020 - 06 Ogos 2020 03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 1
02 Ogos 2020 - 17 Sept 2020 03 Ogos 2020 - 18 Sept 2020 7
03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 03 Ogos 2020 - 07 Ogos 2020 1

25 Ogos 2020 - 27 Ogos 2020 25 Ogos 2020 - 27 Ogos 2020


06 Sept 2020 - 17 Sept 2020 07 Sept 2020 - 18 Sept 2020 2
08 Sept 2020 - 10 Sept 2020 08 Sept 2020 - 10 Sept 2020
10 Sept 2020 - 13 Sept 2020 10 Sept 2020 - 13 Sept 2020 -

13 Sept 2020 - 17 Sept 2020 14 Sept 2020 - 18 Sept 2020 1

13 Sept 2020 - 17 Sept 2020 14 Sept 2020 - 18 Sept 2020 1


13 Sept 2020 - 22 Okt 2020 14 Sept 2020 - 23 Okt 2020 6
17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1
17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 17 Sept 2020 - 21 Sept 2020 1

18 Sept 2020 - 15 Okt 2020 18 Sept 2020 - 15 Okt 2020

18 Sept 2020 - 27 Sept 2020 18 Sept 2020 - 27 Sept 2020 1


20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1
20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1

20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1

20 Sept 2020 - 24 Sept 2020 21 Sept 2020 - 25 Sept 2020 1

28 Sept 2020 - 02 Okt 2020 28 Sept 2020 - 02 Okt 2020 5 hari

28 Sept 2020 - 15 Okt 2020 28 Sept 2020 - 15 Okt 2020 3


28 Sept 2020 - 22 Okt 2020 28 Sept 2020 - 22 Okt 2020 4
28 Sept 2020 - 16 Okt 2020 28 Sept 2020 - 16 Okt 2020
16 Okt 2020 - 31 Okt 2020 16 Okt 2020 - 01 Nov 2020 2
25 Okt 2020 - 29 Okt 2020 26 Okt 2020 - 30 Okt 2020 1

30 Oktober 2020 30 Oktober 2020

Kumpulan
TARIKH A Kumpulan B
MINGGU
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan TARIKH
Johor)2021
Semester Nov 2020 - Februari (Negeri-negeri lain)
1
25 Okt 2020 - 29 Okt 2020 26 Okt 2020 - 30 Okt 2020
01 Nov 2020 - 31 Dis 2020 02 Nov 2020 - 31 Dis 2020 9
1
01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020
1
01 Nov 2020 - 05 Nov 2020 02 Nov 2020 - 06 Nov 2020

1
09 Nov 2020 - 13 Nov 2020 09 Nov 2020 - 13 Nov 2020
1
15 Nov 2020 - 19 Nov 2020 16 Nov 2020 - 20 Nov 2020
14 Nov 2020 - 16 Nov 2020 14 Nov 2020 - 16 Nov 2020 1
17 Nov 2020 - 20 Nov 2020 17 Nov 2020 - 20 Nov 2020 1
22 Nov 2020 - 11 Dis 2020 22 Nov 2020 - 11 Dis 2020
1
21 Nov 2020 - 27 Nov 2020 21 Nov 2020 - 27 Nov 2020
21 Nov 2020 - 31 Dis 2020 20 Nov 2020 - 31 Dis 2020 6
24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 24 Nov 2020 - 26 Nov 2020 1
1
28 Nov 2020 - 30 Nov 2020 28 Nov 2020 - 30 Nov 2020
4
01 Dis 2020 - 18 Dis 2020 01 Dis 2020 - 18 Dis 2020
13 Dis 2020 - 18 Dis 2020 13 Dis 2020 - 18 Dis 2020
15 Dis 2020 - 17 Dis 2020 15 Dis 2020 - 17 Dis 2020 1
1
21 Dis 2020 - 25 Dis 2020 21 Dis 2020 - 25 Dis 2020

22 Dis 2020 - 27 Dis 2020 22 Dis 2020 - 27 Dis 2020 1

25 Dis 2020-31 Dis 2020 25 Dis 2020-31 Dis 2020 1

27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1


1
27 Dis 2020 - 31 Dis 2020 27 Dis 2020 - 31 Dis 2020
29 Dis 2020 - 31 Dis 2020 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020
31 Dis 2020 - 07 Jan 2021 31 Dis 2020 - 07 Jan 2021
1
01 Jan 2021 - 07 Jan 2021 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021
01 Jan 2021 - 07 Jan 2021 01 Jan 2021 - 07 Jan 2021
01 Jan 2021 - 16 Jan 2021 01 Jan 2021 - 17 Jan 2021 2
03 Jan 2021 - 07 Jan 2021 04 Jan 2021 - 08 Jan 2021
8 Januari 2021 8 Januari 2021
15 Feb 2021 - 15 Feb 2021 15 Feb 2021 - 15 Feb 2021 1

cuti persekolahan KPM, bukan cuti IPG KPM.

ditetapkan mengikut kesesuaian IPGK.


aksi pada cuti pertengahan tahun persekolahan KPM
KALENDAR AKADEMIK

PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD PENUH MASA

(PPISMP/PISMP/PDPP/PDPM) SESI AKADEMIK 2020/2021

Kumpulan A
Jenis AKTIVITI TARIKH
(Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Johor)
Semester Januari - Mei
K/T/A Kuliah 05 Jan 2020 - 20 Feb 2020
CTS Cuti Pertengahan Semester IPG 21 Feb 2020 - 29 Feb 2020
K/T/A Kuliah 01 Mac 2020 - 23 April 2020
MU Minggu Ulang kaji 24 April 2020 - 03 Mei 2020
PEP Peperiksaan Akhir 04 Mei 2020 - 21 Mei 2020
CS Cuti Akhir Semester IPG 22 Mei 2020 - 06 Jun 2020

Kumpulan A

Jenis AKTIVITI TARIKH


(Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Johor)

Semester Jun - Oktober


K/T/A Kuliah 07 Jun 2020 - 23 Julai 2020
CS Cuti Pertengahan Semester IPG 24 Julai 2020 - 01 Ogos 2020
K/T/A Kuliah 02 Ogos 2020 - 17 Sept 2020
MU Minggu Ulang kaji 18 Sept 2020 - 27 Sept 2020
PEP Peperiksaan Akhir 28 Sept 2020 - 15 Okt 2020
CS Cuti Akhir Semester IPG 16 Okt 2020 - 31 Okt 2020

Kumpulan A

Jenis AKTIVITI TARIKH


(Kedah, Kelantan, Terengganu dan
Johor)

Semester November - Disember


K/T/A Kuliah 01 Nov 2020 - 24 Dis 2020
MU Minggu Ulang kaji/ Peperiksaan Akhir 29 Dis 2020 - 31 Dis 2020
CS Cuti Akhir Semester IPG 01 Jan 2021 - 16 Jan 2021

Catatan:
1. Praktikum dan Internship ke sekolah adalah tertakluk kepada cuti
2. PBS dikira sebagai minggu kuliah
3. Bagi program yang dilaksanakan dalam mod KDC, tarikh BIG dite
4. ***Pelajar Program Pendidikan Guru Mod KDC akan mula interak
5. Petunjuk:

K/T/A Kuliah/Tutorial/Amali
CTS Cuti Pertengahan Semester IPG
CS Cuti Semester IPG
AP Amalan Profesional(Praktikum/Internship/PBS)
MU Minggu Ulang kaji
PEP/KK Peperiksaan Akhir/ Kerja Kursus
BIG/UB Bina Insan Guru/ Perkhemahan UB
AK/HEP Aktiviti Akadmeik/ Aktiviti anjuran IPGK
PPK Pentadbiran & Pengurusan Kurikulum
SENAT Mesyuarat Senat IPG

Kemas kini 19 November 2019


Kumpulan B
TARIKH MINGGU
(Negeri-negeri lain)

06 Jan 2020 - 21 Feb 2020 7

22 Feb 2020 - 01 Mac 2020 1

02 Mac 2020 - 24 April 2020 8

25 April 2020 - 03 Mei 2020 1

04 Mei 2020 - 21 Mei 2020 3

22 Mei 2020 - 07 Jun 2020 2


20+2

Kumpulan B

TARIKH MINGGU
(Negeri-negeri lain)

08 Jun 2020 - 24 Julai 2020 7

25 Julai 2020 - 02 Ogos 2020 1

03 Ogos 2020 - 18 Sept 2020 7

18 Sept 2020 - 27 Sept 2020 1

28 Sept 2020 - 15 Okt 2020 3

16 Okt 2020 - 01 Nov 2020 2

19+2
Kumpulan B

TARIKH MINGGU
(Negeri-negeri lain)

er

02 Nov 2020 - 24 Dis 2020 8


29 Dis 2020 - 31 Dis 2020 1

01 Jan 2021 - 17 Jan 2021 2

9+2

Anda mungkin juga menyukai