Anda di halaman 1dari 1

UNDANGAN KHATAMAN AL-QUR’AN UNDANGAN KHATAMAN AL-QUR’AN

Ananda Keynisa Deaumu Nadhifa (DEA) Ananda Keynisa Deaumu Nadhifa (DEA)
Kalibuntu Blok Paing Pabedilan Cirebon Kalibuntu Blok Paing Pabedilan Cirebon

Kepada Yth. Bapak / Kepada Yth. Bapak /

Di Di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb Assalamu’alaikum Wr. Wb

Teriring salam silaturahmi kami haturkan kapada Saudara semoga Teriring salam silaturahmi kami haturkan kapada Saudara semoga
senantiasa dalam lindungan Allah SWT. senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT. Kami bermaksud Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT. Kami bermaksud
mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam acara Khataman Al- mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam acara Khataman Al-
Qur’an Ananda KEYNISA DEAUMU NADHIFA (DEA) Yang insya allah Qur’an Ananda KEYNISA DEAUMU NADHIFA (DEA) Yang insya allah
akan dilaksanakan pada : akan dilaksanakan pada :
Hari : Senin Malam Selasa Hari : Senin Malam Selasa
Tanggal: 9 Maret 2020 Tanggal: 9 Maret 2020
Pukul : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib) sd. Selesai Pukul : 18.30 WIB (Ba’da Maghrib) sd. Selesai
Tempat : Rumah Bapak Waid & Ibu Ijah Tempat : Rumah Bapak Waid & Ibu Ijah
Desa Kalibuntu Blok Paing - Pabedilan - Cirebon Desa Kalibuntu Blok Paing - Pabedilan - Cirebon
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kesediaan Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan kesediaan
dari Saudara kami haturkan banyak terimakasih. dari Saudara kami haturkan banyak terimakasih.
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu’alaikum Wr. Wb Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Hormat Kami Hormat Kami

Keluarga Besar Bapak Umar & Ibu Uum Keluarga Besar Bapak Umar & Ibu Uum