Anda di halaman 1dari 3

Amalan membaca membentuk bangsa berjaya

Austin Larry Jelani

Cantik sungguh si bunga kejora,


Buat hiasan di hari raya,
Marilah sahut seruan negara,
Bangsa membaca bangsa berjaya.

Terima kasih peneraju acara,panel juri teguh saksama, penjaga masa


yang setia dengan detiknya, para peserta yang dikagumi dan seluruh
warga dewan berkarisma. Selamat Sejahtera dan salam ceria semuanya.
Berdirinya saya di sini adalah untuk membawa kita bersama-sama
menghayati pidato bertajuk “Amalan membaca membentuk Bangsa
Berjaya”

Hadirin yang dimuliakan,


Sebelum bibir mengatur kata, sebelum mulut memulakan bicara, marilah
kita bersama-sama menelusuri mauduk pidato saya pada hari ini. buku
penulisan Kholid A. Harras dalam menyatakan bahawa membaca
merupakan jendela dunia, bermkasud semua informasi, maklumat
difahami dengan cepat dan mudah. Maka bangsa yang menjadi bangsa
yang berpengetahuan dan membawa kejayaan kepada dunia.

Warga dewan yang dihormati,


Seorang penulis barat Ray Bradbury, pernah menyebut tidak perlu
menghancurkan buku untuk meruntuhkan peradaban, sebaliknya hanya
perlu untuk memastikan orang berhenti membaca, runtuhlah segala-
galanya. Jelas bahawa amalan membaca itu memberi impak terhadap
pembangunan sesebuah ketamadunan negara bangsa yang berjaya.
Jesteru itu, izinkan saya membawa warga dewan untuk mengahayati
wacana ilmiah ini agar kita menjadi sebahagian bangsa yang berjaya dan
cemerlang.
Sidang dewan sekalian,
Sebagai pembuka tirai perbincangan pertama, ayuhlah kita menelusuri
sejarah ketamadunan sebuah negara bangsa yang berjaya. Tamadun
Islam buktinya menggalakan bangsanya untuk membaca sehingga lahir
ilmuwan seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi. Maka jelas amalan
membaca membentuk bangsa yang berjaya dan berdaya saing. Mereka
pada memulakan penerokaan hanya dengan membaca sehingga dapat
menghasilkan pelbagai penemuan baru yang digunakan sehingga pada
hari ini.

Hadirin yang dimuliakan,

Hujah saya yang kedua, memetik kata-kata mantan Perdana Menteri


Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi di mana beliau dalam ucapannya
pernah berkata bahawa amalan membaca dapat memberikan nilai
tambah kepada diri kita. Melalui bacaan yang mendalam kita secara tidak
lansung membentuk diri kita untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia.
Buya Hamka seorang ilmuwan barat menyatakan bahawa membaca
buku-buku yang baik bererti memberi makanan rohani yang baik. Jelas
bangsa yang seimbang dari sudut intelek dan rohani adalah bangsa yang
berjaya.
Warga dewan yang dimuliakan,

Hujah saya yang ketiga, bangsa yang berilmu pastinya membibitkan


bangsa yang berjaya. Namun perlu kita beringat bahawa menuntut ilmu
tanpa membaca ibarat basikal tanpa roda. Hanya dengan membaca kita
memperoleh wawasan mahupun pengetahuan baru tentang pelbagai
perkara baru. Maka sesebuah bangsa akan termotivasi untuk terus
melakukan perubahan dan maju selaras dengan negara-negara lain.

Beralih kita kepada hujah saya yang terakhir di bawah lembayung kata
bangsa membaca, teknologi terkuasa. Sebut sahaja Toyota, Mazda,
Mitshubitshi dan Honda membuktikan bahawa teknologi automobil Jepun
terhasil daripada sikap bangsanya yang suka membaca. Melalui bacaan,
masyarakat akan menjumpai pelbagai ilmu baru berkaitan dengan
teknologi semasa dan akan dibawa dalam pembangunan negara.
Jelaslah bahawa bangsa membaca, teeknologi terkuasa.

Warga dewan yang dimuliakan,

Sebagai penutup wacana ilmu kita pada hari ini, ayuhlah kita menyahut
cabaran Kementerian Pendidikan Malaysia dengan menjadikan Malaysia
Negara Membaca Tahun 2030. Hanya dengan membaca kita dapat
menjadikan Bangsa Malaysia sebagai sebuah bangsa yang berjaya dan
negara Malaysia terus bersaing di mata dunia.

Sekian Terima Kasih.