Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERANG RUKU

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


TEL : 09-6912275 FAKS : 09-6912660 FACEBOOK : www.facebook.com/ppkismkcr

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Minggu : Masa : hingga Kelas :
Hari : Tarikh : Mata Pelajaran :

Bidang / Tajuk

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

EMK : Program
Transisi Ke Kerjaya
(PTK)

Aktiviti
Pembelajaran
& Pemudahcaraan

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet Model
Buku Rujukan Modul Subjek TV / Projektor Internet / Wifi ___________________
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Kreativiti dan Inovasi Bahasa Pendidikan Kewangan TMK
Pendidikan Alam
Sains dan Teknologi Keusahawanan Patriotisme
Sekitar
NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan Kesabaran
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong Menolong Ketekunan
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal
TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Lembaran
Buku Teks Buku Kerja
Latihan Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
__ /__ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
__ /__ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
_______________________________________________________________________________________________
Tangguh : Aktiviti Pdpc tidak dapat dijalankan kerana:
Mesyuarat Kursus Aktiviti Luar
Program Guru
Cuti Rehat/Cuti Sakit
Sekolah Pengiring

Anda mungkin juga menyukai