Anda di halaman 1dari 5

SK DE LA SALLE

LAPORAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

1. PANITIA : BAHASA INGGERIS


2. TARIKH / HARI : 27/12/2018 MASA : 11.30 PAGI
3. TEMPAT : BILIK GURU
4. PERJUMPAAN KALI KE : 1
5. NAMA GURU : i. NOREHAN BINTI KHAMSIM
ii. ROSNAH BINTI HJ ALLI
iii. YEOH SEOK CHEN
iv. CHOO CHEE SENG
6. STRATEGI PLC :
i. Teacher Sharing Sessions
7. PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN / DIPERSETUJUI :
i. Format penulisan RPH bagi CEFR (Tahun 1, 2 dan 3)

8. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL


i. Format penulisan RPH CEFR adalah seperti yang telah dibincangkan.

9. LAMPIRAN
Rujuk lampiran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

( ) ( )
KETUA PANITIA
SK DE LA SALLE
LAPORAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

1. PANITIA : BAHASA INGGERIS


2. TARIKH / HARI : 19/6/2019 MASA : 12.30
TENGAHARI
3. TEMPAT : BILIK GURU
4. PERJUMPAAN KALI KE :2
5. NAMA GURU : i. NOREHAN BINTI KHAMSIM
ii. ROSNAH BINTI HJ ALLI
iii. YEOH SEOK CHEN
iv. CHOO CHEE SENG
6. STRATEGI PLC :
i. Data Analysis
1. PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN / DIPERSETUJUI :
i. Post mortem kelemahan murid dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun 2019.
ii. Cadangan langkah intervensi.
iii. Format laporan PBD Tahun 1, 2 dan 3.
2. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
i. Melengkapkan borang post mortem dan intervensi dan serah pada Penolong Kanan Pentadbiran.
ii. Melengkapkan pelaporan PBD.

3. LAMPIRAN- RPH, BAHAN SUMBER Dan lain-lain


Rujuk lampiran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

( ) ( )
KETUA PANITIA
SK DE LA SALLE
LAPORAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

7. PANITIA : BAHASA INGGERIS


8. TARIKH / HARI : 24/6/2019 MASA : 12.30
TENGAHARI
9. TEMPAT : BILIK GURU
10. PERJUMPAAN KALI KE : 3
11. NAMA GURU : i. NOREHAN BINTI KHAMSIM
ii. ROSNAH BINTI HJ ALLI
iii. YEOH SEOK CHEN
iv. CHOO CHEE SENG
12. STRATEGI PLC :
ii. Teacher Sharing Sessions
13. PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN / DIPERSETUJUI :
ii. Penulisan RPH Pendidikan Sivik bagi matapelajaran Bahasa Inggeris.
iii.
iv.
v.
14. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
ii. Menyediakan RPH Pendidikan Sivik bagi kelas Bahasa Inggeris selama satu jam pada minggu
keempat setiap bulan.
iii.

15. LAMPIRAN- RPH, BAHAN SUMBER Dan lain-lain


Rujuk lampiran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

( ) ( )
KETUA PANITIA
SK DE LA SALLE
LAPORAN PROGRAM KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

16. PANITIA : BAHASA INGGERIS


17. TARIKH / HARI : 25/9/2019 MASA : 12.30
TENGAHARI
18. TEMPAT : BILIK GURU
19. PERJUMPAAN KALI KE : 4
20. NAMA GURU : i. NOREHAN BINTI KHAMSIM
ii. ROSNAH BINTI HJ ALLI
iii. YEOH SEOK CHEN
iv. CHOO CHEE SENG
21. STRATEGI PLC :
a. Vision Activity
22. PERKARA PENTING YANG DIBINCANGKAN / DIPERSETUJUI :
vi. Pemilihan buku aktiviti murid bagi tahun 2020.
vii.
viii.
23. TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL
iv. Menyerahkan senarai buku pada Kedai Buku untuk tindakan selanjutnya.

24. LAMPIRAN- RPH, BAHAN SUMBER Dan lain-lain


Buku Aktiviti Murid 2020 adalah seperti berikut:
Tahun 1- Super Minds
Tahun 2 - Super Minds
Tahun 3 - Get Smart
Tahun 4 - Get Smart
Tahun 5 - Praktis Go English
Praktis Go Writing
Tahun 6 - Praktis Go English
Praktis Go Writing

Disediakan oleh, Disahkan oleh,


( ) ( )
KETUA PANITIA