Anda di halaman 1dari 79

Nama Madras : MA Pesantren Al-Amin Kelas : 10 IPA Satu

Alamat : Jl. RA. Basuni 18 Mojokerto Semester : Ganjil


No. Induk : 131235160027190001 Tahun Pelajaran : 2019/2020
Nama Siswa
### Achmad Andi Mayoni Program Studi : Ilmu Pengetahuan Alam
A. MATERI UMUM
Rata2
No Mata Pelajaran KKM Nilai Harian UTS NR Predikat
Harian
A. KELOMPOK A (WAJIB)
1 Pendidikan Agama 
a. Al-Qur'an Hadits  75 - - - - - - Tuntas
b. Aqidah Akhlaq   75 - - - - - - Tuntas
c. Fiqih  75 - - - - - - Tuntas
d. Sejarah Kebudayaan Islam  75 - - - - - - Tuntas
2 Pendidikan Kewarganegaraan 75 - - - - - - Tuntas
3 Bahasa
a. Bahasa & Sastra Indonesia 75 - - - - - - Tuntas
b. Bahasa Arab 70 - - - - - - Tuntas
c. Bahasa Inggris 75 - - - - - - Tuntas
4 Matematika 75 - - - - - - Tuntas
5 Ilmu Pengetahuan Alam
a. Fisika 75 - - - - - - Tuntas
b. Kimia 75 - - - - - - Tuntas
c. Biologi 75 - - - - - - Tuntas
6 Ilmu Pengetahuan Sosial
a. Geograf - - - - - - - -
b. Ekonomi - - - - - - - -
c. Sosiologi/Antropologi - - - - - - - -
7 Sejarah 75 - - - - - - Tuntas
B KELOMPOK B (WAJIB)
1 Seni Budaya 75 - - - - - - Tuntas
2 Teknologi Informasi & Kom 75 - - - - - - Tuntas
Pendidikan Jasmani, Olah
3 75 - - - - - - Tuntas
Raga, dan Kesehatan
C KELOMPOK C(PEMINATAN)
1 Matematika 75 - - - - - - Tuntas

Jumlah 0 0 0
D. KELOMPOK D (PESANTREN)
Rata2
No Mata Pelajaran KKM Nilai Harian Harian
UTS NR Predikat

1 Tauhid 70 - - - - - - Tuntas
2 Aswaja 70 - - - - - - Tuntas
3 Tafsir 70 - - - - - - Tuntas
4 Hadits 70 - - - - - - Tuntas
5 Mustholah Hadits 65 - - - - - - Tuntas
6 Fiqih 2 70 - - - - - - Tuntas
7 Qowaidul Fiqh 70 - - - - - - Tuntas
8 Nahwu 60 - - - - - - Tuntas
9 Balaghoh 60 - - - - - - Tuntas
10 Bimbingan Membaca Kitab 65 - - - - - - Tuntas
11 Ushul Fiqh 70 - - - - - - Tuntas
12 -
13 -
Jumlah 0 0 0
Total 0 0 0
LEGER KELAS 10_IA 1 10_IA 1 10_IA 2 Hal. 2
KLIK DERET BIRU, UNTUK ENTRI
Mapel : Matematika Peminat ( MM ) MatematikaPILIH KELAS DISINI
Peminatan NILAI HARIAN TIAP2 MAPEL
Sem/TP : Gasal / 2019-2020 NILAI RAPOR MAPEL UMUM NILAI RAPOR MAPEL PESANTREN
LIHAT RAPOR UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM UM PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS

MAPEL QH AQ FK SK PK BD BA BG MTMM FS KM BO SJ GE EK SO SB PJ TI TH AS TF HD MH FQ UF QF NW BM BL UM
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75 75 75 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 70 70 70 70 65 70 70 70 60 65 60 1495
1 131235160 Achmad Andi Mayoni
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
LEGER KELAS 10_IA 1 10_IA 1 Hal. 3
Mapel : Matematika Peminat ( MM ) PILIH KELAS DISINI
Sem/TP : Gasal / 2019-2020
LIHAT RAPOR
MAPEL PS TOTAL RANK NK
NO NIS NAMA
KKM 740 2235 KKM
1 131235160 Achmad Andi Mayoni
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 4
Mapel : Al-Qur'an-Hadits (QH) Hadits
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS Hal. 5
LIHAT10_IA
Mapel : Al-Qur'an-Hadits
LEGER1
(QH)
PUENTING!
1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 6
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Aqidah Akhlak (AQ) khlak
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS Hal. 7
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING!
Mapel : Aqidah Akhlak (AQ) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 8
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Fikih (FK) Fikih
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS Hal. 9
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING!
Mapel : Fikih (FK) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 10
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : S K I (SK) SKI
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - ­ ­ ­ - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - ­ ­ ­ - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - ­ ­ ­ - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - ­ ­ ­ - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - ­ ­ ­ - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - ­ ­ ­ - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - ­ ­ ­ - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - ­ ­ ­ - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - ­ ­ ­ - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - ­ ­ ­ - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - ­ ­ ­ - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - ­ ­ ­ - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - ­ ­ ­ - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - ­ ­ ­ - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - ­ ­ ­ - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - ­ ­ ­ - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - ­ ­ ­ - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - ­ ­ ­ - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - ­ ­ ­ - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - ­ ­ ­ - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - ­ ­ ­ - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - ­ ­ ­ - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - ­ ­ ­ - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis ­ ­ ­ ­ ­ - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar ­ ­ ­ ­ ­ - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata ­ ­ ­ ­ ­ - - - - - - -
27 ­ ­ ­ ­ ­ - - - - - - -
28 ­ ­ ­ ­ ­ - - - - - - -
29 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
30 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
31 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
32 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
33 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
34 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
35 ­ ­ ­ ­ ­ - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 11
Mapel : S K I (SK) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - ­

25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - ­

26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - ­

27 - - - - - - - - ­

28 - - - - - - - - ­

29 ­

30 ­

31 ­

32 ­

33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 12
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : PKn (PK) PKn
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni ­ ­ - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro ­ ­ - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana ­ ­ - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim ­ ­ - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad ­ ­ - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A ­ ­ - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo ­ ­ - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel ­ ­ - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama ­ ­ - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto ­ ­ - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh ­ ­ - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya ­ ­ - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi ­ ­ - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono ­ ­ - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama ­ ­ - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara ­ ­ - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman ­ ­ - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah ­ ­ - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan ­ ­ - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar ­ ­ - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah ­ ­ - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan ­ ­ - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya ­ ­ - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 13
Mapel : PKn (PK) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 14
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Bahasa Indonesia (BD) nesia
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 15
Mapel : Bahasa Indonesia (BD) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 16
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Bahasa Arab (BA) Arab
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 17
Mapel : Bahasa Arab (BA) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 18
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Bahasa Inggris (BG) nggris
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 19
Mapel : Bahasa Inggris (BG) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 20
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Matematika (MT) atika
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 21
Mapel : Matematika (MT) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 22
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Matematika Peminat(MM) natan
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELASLIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 23
Mapel : Matematika Peminat(MM) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 24
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Biologi (BO) iologi
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 25
Mapel : Biologi (BO) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 26
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Fisika (FS) Fisika
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 27
Mapel : Fisika (FS) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 28
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Kimia (KM) Kimia
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 29
Mapel : Kimia (KM) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 30
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : IPS (IS) IPS
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM -
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 31
Mapel : IPS (IS) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 32
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Sejarah (SJ) ejarah
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 33
Mapel : Sejarah (SJ) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 34
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Geograf (GE) ografi
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 35
Mapel : Geograf (GE) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 36
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Ekonomi (EK) onomi
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 37
Mapel : Ekonomi (EK) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 38
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Sosiologi (SO) iologi
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELASLIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 39
Mapel : Sosiologi (SO) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 40
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Seni Budaya (SB) udaya
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 41
Mapel : Seni Budaya (SB) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 42
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Penjasorkes (PJ) orkes
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 43
Mapel : Penjasorkes (PJ) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -

2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -

3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -

4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -

5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -

6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -

7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -

8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -

9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -

10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -

11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -

12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -

13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -

14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -

15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -

16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -

17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -

18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -

19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -

20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -

21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -

22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -

23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -

24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -


25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 44
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : TIK/Keterampilan (TI) pilan
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 45
Mapel : TIK/Keterampilan (TI) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 75 75 75 75
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 46
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Tauhid (TH) auhid
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 47
Mapel : Tauhid (TH) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 48
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Aswaja (AS) swaja
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni ­ ­ - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro ­ ­ - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana ­ ­ - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim ­ ­ - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad ­ ­ - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A ­ ­ - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo ­ ­ - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel ­ ­ - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama ­ ­ - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto ­ ­ - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh ­ ­ - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya ­ ­ - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi ­ ­ - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono ­ ­ - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama ­ ­ - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara ­ ­ - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman ­ ­ - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah ­ ­ - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan ­ ­ - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar ­ ­ - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah ­ ­ - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan ­ ­ - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya ­ ­ - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 49
Mapel : Aswaja (AS) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 50
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Tafsir (TF) Tafsir
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 51
Mapel : Tafsir (TF) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 52
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Hadits (HD) Hadits
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 53
Mapel : Hadits (HD) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 54
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Mustholah Hadits (MH) adits
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 65
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 55
Mapel : Mustholah Hadits (MH) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 65 65 65 65
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 56
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Fiqh (FQ) Fiqh
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 57
Mapel : Fiqh (FQ) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 58
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Ushul Fiqh (UF) l Fiqh
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni ­ ­ - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro ­ ­ - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana ­ ­ - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim ­ ­ - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad ­ ­ - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A ­ ­ - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo ­ ­ - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel ­ ­ - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama ­ ­ - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto ­ ­ - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh ­ ­ - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya ­ ­ - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi ­ ­ - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono ­ ­ - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama ­ ­ - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara ­ ­ - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman ­ ­ - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah ­ ­ - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan ­ ­ - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar ­ ­ - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah ­ ­ - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan ­ ­ - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya ­ ­ - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 59
Mapel : Ushul Fiqh (UF) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 60
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Qowaidul Fiqh (QF) Fiqh
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020
WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILA
KD
NO NIS NAMA
KKM 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 61
Mapel : Qowaidul Fiqh (QF) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE
WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 70 70 70 70
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 62
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Nahwu (NW) ahwu
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 60
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 63
Mapel : Nahwu (NW) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 60 60 60 60
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 64
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : BMK (BM) BMK
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 65
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 65
Mapel : BMK (BM) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 65 65 65 65
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 66
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Balaghoh (BL) aghoh
Sem/TP : PTS Ganjil/ 2019-2020 WAJIB ISI KKM DICELL BIRU BILA KOLOM BAWAHNYA ADA N

KD
NO NIS NAMA
KKM 60
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - -
30 - - - - - - - -
31 - - - - - - - -
32 - - - - - - - -
33 - - - - - - - -
34 - - - - - - - -
35 - - - - - - - -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M.


DAFTAR NILAI KELAS
LIHAT10_IA
LEGER1 PUENTING! Hal. 67
Mapel : Balaghoh (BL) 1. CELLS HIJAU JANGAN DIUBAH
WAJIB ISI :KKM
Sem/TP PTSDICELL BIRU
Ganjil/ BILA KOLOM BAWAHNYA ADA NILAI
2019-2020 2. BILA COPY PASTE, PAKE PASTE VALUE

KD RH UTS UAS NR
NO NIS NAMA
KKM 60 60 60 60
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya - - - - - - - - -
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis - - - - - - - - -
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar - - - - - - - - -
26 131235160 Valentino Candra Adinata - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, Oktober 2018
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

H. Muhammad Imaduddin, S.Pd.I,M.M. __________________


Kajian Kitab Kuning & Sosial
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 68
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Ekstrakurikuler (EX) ikuler
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

Tilawatil Qur'an

Jurnalistik
Pramuka

Kaligraf
NO NIS NAMA

Banjari

Futsal
Volly

PMR
Silat
KIR
1 131235160 Achmad Andi Mayoni - - - - - - - - - - -
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro - - - - - - - - - - -
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana - - - - - - - - - - -
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim - - - - - - - - - - -
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad - - - - - - - - - - -
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima A - - - - - - - - - - -
7 131235160 Akbar Dian Husodo - - - - - - - - - - -
8 131235160 Alejandra Rehagel - - - - - - - - - - -
9 131235160 Alfin Rian Utama - - - - - - - - - - -
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto - - - - - - - - - - -
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh - - - - - - - - - - -
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya - - - - - - - - - - -
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi - - - - - - - - - - -
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono - - - - - - - - - - -
15 131235160 Febrio Haris Pratama - - - - - - - - - - -
16 131235160 Julfa Dwi Anggara - - - - - - - - - - -
17 131235160 Maulana Habibur Rohman - - - - - - - - - - -
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah - - - - - - - - - - -
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan - - - - - - - - - - -
20 131235160 Muhammad Fajar - - - - - - - - - - -
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah - - - - - - - - - - -
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan - - - - - - - - - - -
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah
Hal. 69

Drs. H. Sukisno
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 PILIH PELAJARAN DISINI Hal. 70
Mapel : Organisasi (OG) Organisasi
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA OG1 KET_OG1 OG2 KET_OG2

1 131235160 Achmad Andi Mayoni


2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

Drs. H. Sukisno
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 OG1 KET_OG1 Hal. 71
Mapel : Organisasi (OG) OSIS TP. 2018/2019 KETUA
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA OG3 KET_OG3 OG4 KET_OG4

1 131235160 Achmad Andi Mayoni


2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

Drs. H. Sukisno
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 72
LIHAT LEGER
Mapel : Organisasi (OG)
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA OG5 KET_OG5

1 131235160 Achmad Andi Mayoni


2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah

Drs. H. Sukisno
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 73
Mapel : Organisasi (OG)
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

NO NIS NAMA

1 131235160 Achmad Andi Mayoni


2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui Mojokerto, 20 Nopember 2013
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Drs. H. Sukisno Moch. Nur Muhaimin


DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 74
PILIH PELAJARAN DISINI LIHAT LEGER
Mapel : Ketidakhadiran (AB) adiran
JUMLAH KEGIATAN
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

KD KETIDAKHADIRAN %
NO NIS NAMA
KET S I A S I A 100%
1 131235160 Achmad Andi Mayoni 0
2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro 0
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana 0
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim 0
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad 0
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa 0
7 131235160 Akbar Dian Husodo 0
8 131235160 Alejandra Rehagel 0
9 131235160 Alfin Rian Utama 0
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto 0
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh 0
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya 0
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi 0
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono 0
15 131235160 Febrio Haris Pratama 0
16 131235160 Julfa Dwi Anggara 0
17 131235160 Maulana Habibur Rohman 0
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah 0
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan 0
20 131235160 Muhammad Fajar 0
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah 0
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan 0
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya 0
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis 0
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar 0
26 131235160 Valentino Candra Adinata 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah
Hal. 75
Drs. H. Sukisno
DAFTAR NILAI KELAS 10_IA 1 Hal. 76

Kerajinan/Kedisiplinan
PILIH PELAJARAN DISINI

Kerapihan/Kebersihan
Mapel : Kepribadian (PR) adian
LIHAT LEGER
Sem/TP : UTS Ganjil 2019-2020

Kelakuan
NO NIS NAMA KD

1 131235160 Achmad Andi Mayoni


2 131235160 Adam Asy'ari Guntoro
3 131235160 Afriansyah Irkham Maulana
4 131235160 Ahmad Luthfi Khakim
5 131235160 Ahmad Shobyhul Fuad
6 131235160 Ahmada Harir Ats Tsaqofi Bima Arizwa
7 131235160 Akbar Dian Husodo
8 131235160 Alejandra Rehagel
9 131235160 Alfin Rian Utama
10 131235160 Ariq Rizqi Wahyu Wiyanto
11 131235160 Auwaludin Ikhwan Habibulloh
12 131235160 Edward Aqilah Adi Surya
13 131235160 Elyas Febrian Prayogi
14 131235160 Fadhli Ilham Nafi'an Yuswono
15 131235160 Febrio Haris Pratama
16 131235160 Julfa Dwi Anggara
17 131235160 Maulana Habibur Rohman
18 131235160 Muhamad Ilham Firmansyah
19 131235160 Muhammad Bachtiar Juliawan
20 131235160 Muhammad Fajar
21 131235160 Muhammad Khoiron Ubaidillah
22 131235160 Muhammad Mahmud Ikhsan
23 131235160 Muhammad Nabil Abiyya
24 131235160 Qithfirul Rifqi Azis
25 131235160 Tri Bintang Maulana Akbar
26 131235160 Valentino Candra Adinata
27
28
29
30
31
32
33
34
35
RATA-RATA
MINIMUM
MAXIMUM
STD.DEV
Mengetahui
Kepala Madrasah
Hal. 77

Drs. H. Sukisno
JUMLAH SANTRI=>> 0 CELL "HIJAU" UNTUK UBAH CATATAN
TERBAIK: 1 - 1 1 Pertahankan prestasimu!
SANGAT BAIK: 2 - -0.26 2 UTS Ganjil 2019-2020
BAIK: -0.25 - -0.51 -0.25 Tingkatkan prestasimu! LIHAT LEGER
SEDANG: -0.5 - -0.76 -0.5 Tingkatkan belajarmu!
KURANG: -0.75 - 0 -0.75 Belajarlah yang giat dan rajin!

RANKINGCATATAN
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
AT LEGER