Anda di halaman 1dari 2

DOA ROSARIO

1. LAGU PEMBUKAAN
P : Bapak / Ibu, Saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Sebelum kita memulai doa rosario pada
malam hari ini, marilah kita awali dengan lagu pembukaan…
2. TANDA SALIB
3. SALAM
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita…… U: Sekarang dan selama – kamanya

4. KATA PEMBUKA / PENGANTAR


Bapak / Ibu / Saudara / Saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada malam ini kita berkumpul dan berdoa
di rumah (keluarga Bpk Petrus Leyn), Semoga dengan doa rosario ini kita dapat mengikuti dan meneladani hidup
Bunda Maria yang rendah hati dan yang selalu mengikuti kehendak Allah. Maka dari itu marilah kita hening
sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, mari kita hening sejenak …….(hening).
5. DOA TOBAT / PERMOHONAN AMPUN
P : Saya mengaku……………
U : Kepada Allah yang mahakuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.

P : Semoga Allah yang maha kuasa, mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang
kekal….. U : Amin

6. DOA PEMBUKAAN
P : Marilah kita berdoa
Ya Allah Bapa yang maha pengasih, kami bersyukur atas berkat dan karuniaMu yang menyertai kami sepanjang
hari ini, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mempersembahkan doa Rosario di
rumah keluarga Bpk. Petrus Leyn. Bapa curahkanlah Roh Kudus dan terangilah hati dan pikiran kami, sehingga
kami dapat berdoa sepenuh hati dan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan namaMu. Demi Kristus
putraMu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. U :Amin

P : Bapak / ibu / saudara / i dan anak2 yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk memulai devosi kepada
Bunda Maria.
P : Aku percaya akan Allah,Bapa Yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, ……….
U: dan akanYesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,yang dikandung dari Roh Kudus,….. P-U : Amin.
7 . KEMULIAAN
P : Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,……..
8. BAPA KAMI
P : Bapa Kami yang ada di Surga dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu diatas
bumi seperti di dalam surga……. P-U : Amin.
P :Salam Putri Allah Bapa
P :Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu.Terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu
Yesus……
U : Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. P-U : Amin
P :Salam Bunda Allah Putra
P :Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu
Yesus……
P :Salam Mempelai Allah Roh Kudus
P :Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu
Yesus……

1
# Kemulian
P : Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,…….. P-U : Amin.
# Terpujilah
P : Terpujilah Nama Yesus, Maria, dan Santo Yosep,…….
# Ya Yesus
P : Ya Yesus yang baik,……
U : Ampunilah dosa kami. Selamatkan kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. P-U : Amin

9. PERISTIWA-PERISTIWA (Doa Rosario)


P : Bapak / ibu / saudara / saudari dan anak2 yang terkasih, doa rosario kita pada malam hari ini, kita
mengenangkan dan merenungkan peristiwa – peristiwa …(Mulia). Pilih salah satu peristiwa sesuai dengan hari
P : Peristiwa Mulia I. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati.
P : Pada peristiwa Mulia pertama ini, kita berdoa bagi para pemimpin gereja.
Marilah kita berdoa bersama………

§     Bapa Kami…….. yang ada di surga dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
diatas bumi seperti di dalam surga…….dst
§     Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan,…………. (10X)
§ Kemuliaan Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,……..
§     Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosep…..
§     Ya Yesus yang baik…….

P : Peristiwa Mulia II. Yesus naik ke surga.


P : Pada peristiwa Mulia ke - 2 ini, kita berdoa untuk Bangsa dan Negara.
Marilah kita berdoa bersama………

P : Peristiwa Mulia III. Roh Kudus turun atas Para Rasul.


P : Pada peristiwa Mulia ke - 3 ini, kita berdoa bagi mereka yang sedang sakit, mengalami kesedihan dan
keputusasaan. Marilah kita berdoa bersama………

P : Kita selingi dengan lagu………


P : Peristiwa Mulia IV. Maria diangkat ke surga.
P : Pada peristiwa Mulia ke - 4 ini, kita berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini (keluarga
Bpk. Petrus Leyn). Marilah kita berdoa bersama………

P : Peristiwa Mulia V. Maria di mahkotai di surga.


P : Pada peristiwa Mulia ke - 5 ini, kita berdoa bagi kita semua yang hadir disini. Marilah kita berdoa bersama…

10. SALAM YA RATU


11. LITANI SANTA PERAWAN MARIA (PS.no 214)
P : Kita selingi dengan lagu sekaligus kolekte dijalankan………

12. DOA PENUTUP


P : Bapak / ibu / saudara / saudari dan anak2 yang terkasih, marilah kita akhiri doa rosario malam hari ini dengan
doa penutup
Allah Bapa, sumber segala kehidupan, sungguh agung karya-Mu yang kami kenangkan dalam ibadat Rosario ini.
Santa Maria telah kau jaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa, serta kau tampilkan kehadapan kami
sebagai teladan kesucian. Jagalah umat-Mu di Lingkungan St. Vincentius - Amban ini dalam kesucian, supaya
kami dapat hidup tanpa cela dihadapan-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa
kini dan sepanjang masa, Amin.

TANDA SALIB