Anda di halaman 1dari 2

Borang Kesahan Pakar Bahasa

Penyelidik : NUR SYAZWANI BINTI TUAN ISMAIL


No. Matrik : 2016121340122
No. Kad pengenalan : 970903-01-7514
Program : PISMP
Ambilan : JUN 2016
Penyelia : PUAN JAMIA’ATON SOFFIAH BTE HARUN
Tajuk kajian : PENGETAHUAN DAN AMALAN GAYA PEMBELAJARAN
PELBAGAI
GURU PELATIH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Setelah menyemak dan meneliti item instrumen yang dibangunkan oleh penyelidik seperti nama di
atas, adalah disahkan bahawa hasilnya adalah seperti berikut:

No. Perkara Sesuai Kurang Diperbaik Ulasan/Cadangan


Sesuai i penambahbaikan
1. Format item
2. Tata Bahasa
3. Arahan

Sekian, terima kasih

.............................................. Tarikh :
Nama

Cop Jawatan
Pengalaman bekerja :

Kepakaran/Pengkhususan:
Borang Kesahan Pakar Bidang

Penyelidik : NUR SYAZWANI BINTI TUAN ISMAIL


No. Matrik : 2016121340122
No. Kad pengenalan : 970903-01-7514
Program : PISMP
Ambilan : JUN 2016
Penyelia : PUAN JAMIA’ATON SOFFIAH BTE HARUN
Tajuk kajian : PENGETAHUAN DAN AMALAN GAYA PEMBELAJARAN
PELBAGAI GURU PELATIH REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Setelah menyemak dan meneliti item instrumen yang dibangunkan oleh penyelidik seperti nama di
atas, adalah disahkan bahawa hasilnya adalah seperti berikut:

Bi Perkara Ya Tidak Diperbaiki Ulasan/Cadangan


l penambahbaikan
1. Setiap item menjawab

persoalan kajian
2. Konstruk/dimensi sejajar

dengan item yang dibina


3. Item mengukur konstruk dan

dimensi

Sekian, terima kasih

.............................................. Tarikh :
Tandatangan

Cop Jawatan
Pengalaman bekerja :

Kepakaran/Pengkhususan: