Anda di halaman 1dari 2

Minggu : 11 Hari :RABU Tarikh : 11 MAC 2020

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

4.3 Ekspresi 4.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Kreativiti dan inovasi,
Tahun: 5 Valluvar 4.3.1 4.4.1 Keusahawanan
4.3.2 4.4.2 (EK1 - EK5) ,
4.3.3 4.4.3 TMK dan Nilai Murni

Bidang: Mengenal Kraf Tradisional Bahan Bantu Belajar


Jahitan 1. Contoh tekat
2. Media :
gunting,jarum,ram
dan alatan lain yang
Tajuk : Uncang Duit sesuai, mounting
board, kertas warna
atau kain yang sesuai,
benang, bahan lain
yang sesuai.

Refleksi
seramai ../... orang
murid dapat mencapai
objektif yang
telah ditetapkan.

.....orang murid yang tidak


mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas
dalam sesi pembelajaran
yang akan datang.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Murid menghasilkan kraf dengan kemahiran jahitan
menggunakan teknik yang betul.
2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

Aktiviti PdP
1. Guru memaparkan contoh karya menggunakan komputer guru
dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang ada pada karya.
(EK1
2. Murid menghasilkan kraf dengan mengaplikasikan bahasa seni
visual , media dan teknik dengan betul.(EK3,EK4)
3. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.(EK 5)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat uncang duit
berdasarkan empat standard kandungan.