Anda di halaman 1dari 11

KELAB BOLA

TAMPAR
SJK(C)
WANGSA MAJU
PELAN
STRATEGIK
2019 -
2022
ISI KANDUNGAN

1. NAMA PERSATUAN BOLA TAMPAR

2. VISI PERSATUAN BOLA TAMPAR

3. MISI PERSATUAN BOLA TAMPAR

4. MATLAMAT PERSATUAN BOLA TAMPAR

5. OBJEKTIF PERSATUAN BOLA TAMPAR

6. ANALISIS S.W.O.T.

7. PELAN STRATEGIK 2019 – 2022

8. PELAN TAKTIKAL TAHUN 2019

9. PELAN OPERASI TAHUN 2019

10. CARTA GANTT

11. PERANCANGAN TAHUNAN 2019

12. CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN


PERANCANGAN STRATEGIK TAHUN 2019 – 2022

1. NAMA PERSATUAN : PERSATUAN BOLA TAMPAR

2. VISI : PERSATUAN BOLA TAMPAR LEE RUBBER SELAKU BADAN


SUKAN MAMPU MEMPERKASAKAN BOLA TAMPAR DI
SEKOLAH DAN CEMERLANG DI PERINGKAT
KEBANGSAAN.

3. MISI : MEMPERTINGKATKAN DAN MEMANTAPKAN MUTU


PERMAINAN BOLA TAMPAR DI SEKOLAH MENERUSI
PROGRAM MINGGUAN DAN KLINIK BOLA TAMPAR.

4. OBJEKTIF : MELAHIRKAN WARGA YANG SIHAT, CERGAS DAN


BERSATU PADU.

5. MATLAMAT : MEMUPUK SEMANGAT KESUKANAN DAN KERJASAMA

DI KALANGAN MURID KE ARAH PEMBENTUKAN BANGSA

MALAYSIA YANG SIHAT, CERGAS DAN BERSATU PADU.


ANALISA LATAR BELAKANG:
Kelab Bola Tampar SJKC Wangsa Maju ditubuhkan untuk memberi peluang kepada murid-murid
mengambil bahagian, lebih berdaya saing dan memotivasikan murid untuk mendalami bidang sukan
bola tampar.

6. ANALISIS S.W.O.T

KEKUATAN: K1. Sokongan yang sepenuhnya daripada pihak sekolah, Lembaga Sekolah dan
pihak PIBG
K2. Guru dan jurulatih yang bertauliah.
K3. Murid-murid yang berbakat dan berkebolehan.

KELEMAHAN: KL1. Kekangan masa untuk menjalankan latihan dan pemilihan murid.
KL2. Segelintir ibu bapa kurang memberi galakan dan kerjasama kepada pihak
sekolah.

PELUANG: P1. PIBG aktif memajukan sekolah.


P2. Murid yang berminat dalam acara sukan ini.

ANCAMAN: A1. Kekurangan fasiliti (padang).


A2. Murid sendiri tidak mahu turun padang.
7. PELAN STRATEGIK (SASARAN & ARAH TUJU TAHUN 2019 – 2022)

STRATEGI PENINGKATAN PRESTASI PERSATUAN BOLA TAMPAR


Tempoh pelaksanaan : Tahun 2019 – 2022
Bidang : Ko – Kurikulum
Matlamat :1. Memupuk minat murid dalam permainan bola tampar.
2. Menyediakan pasukan sekolah bagi pertandingan luar sekolah.

OTTI OTTI OTTI


Tempoh Kumpulan Pelaksanaa TOV ETR
Bil Matlamat Program 1 2 3
masa sasaran n 2018 2022
2019 2020 2021
01. Memupuk -Kemahiran asas 4 tahun Murid-murid Guru
minat murid (Mingguan) tahun 3,4,5,& penasihat/
6 50% 60% 75% 85% 100%
-Klinik/bengkel bola Jurulatih
tampar
02. Pertandingan Pertandingan 4 tahun Murid-murid Guru
luar sekolah. *6 lawan 6. tahun 3,4,5,& penasihat/ 50% 55% 70% 85% 100%
6 Jurulatih
8. PELAN TAKTIKAL PERSATUAN BOLA TAMPAR 2019

Bil Nama Objektif Aktiviti Tempoh Kumpulan Pelaksanaan Kos Penilaian dan Indikator
Program masa sasaran Pemantauan Kejayaan

01. -Kemahiran Memastikan 1.Mesyuarat 1 tahun Murid-murid Guru RM200 Guru penasihat 100% ahli
asas penyertaan Jawatankuas tahun penasihat PK terlibat
menyeluruh di a 3,4,5,& 6
(Mingguan) PK Kokurikulum secara
kalangan murid Kokurikulum
dalam persatuan. aktif
2.Agihan
tugas
Klinik/ Memastikan
latihan pratikal di
bengkel
kalangan murid
bola tampar dijalankan
sepenuhnya.
02. Pertandinga Meningkatkan 1.Mesyuarat 1 tahun Murid-murid Guru RM300 Guru penasihat 80% ahli
n minat dan jawatankuasa tahun penasihat PK terlibat
motivasi diri murid 3,4,5,& 6
*6 lawan 6. PK Kokurikulum secara
untuk menyertai Kokurikulum
aktiviti yang 2.Agihan aktif
dianjurkan. tugas

3.Tetapkan
tarikh
pertandingan
9. PELAN OPERASI PERSATUAN BOLA TAMPAR 2019

Bil Program/Aktiviti Pelaksanaan Pegawai Tarikh mula Tarikh akhir Indikator


Bertanggungjawa kejayaan
b
01. -Kemahiran asas Mesyuarat Guru penasihat Januari Oktober 100% ahli
(Mingguan) Jawatankuasa Pk kokurikulum terlibat aktif
Agihan tugas
Klinik/
Bengkel bola tampar
02. Pertandingan*6 lawan 6. Mesyuarat Guru penasihat Feb September 80% ahli terlibat
Jawatankuasa Pk kokurikulum aktif
Pembentukan
AJK
Tetapkan tarikh
pertandingan
Agihan tugas
10. CARTA GANTT
Bil Program/Aktivit Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
i

         
1. Kemahiran
asas
(Mingguan)

Klinik/ Bengkel
bola tampar

       
2. Pertandingan

*6 lawan 6.
11. PERANCANGAN TAHUNAN
Perancangan
- Penubuhan jawatankuasa kokurikulum

- Penyediaan takwim

- Mesyuarat jawatankuasa kokurikulum

- Penyediaan rancangan tahunan aktiviti

- Penyediaan perlembagaan kegiatan kokurikulum

Pengenalan
- Pembahagian tugas kepada guru

- Pengagihan murid kepada aktiviti kokurikulum

- Penyediaan peralatan secukupnya

- Aktiviti kokurikulum bermula


1. Penyeliaan
1.1 Penyeliaan buku kedatangan kegiatan murid
1.2 Penyediaan buku kawalan kegiatan kokurikulum murid
1.3 Penyemakan stok
1.4 Pencerapan

2. Pelaporan
Merekod maklumat kegiatan murid

3. Penilaian
Mewujudkan carta perbandingan kejayaan
Bil Aktiviti Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
1. Perancangan
1.1 Penubuhan
jawatankuasa ko-
kurikulum
1.2 Penyediaan
takwim
1.3 Mesyuarat
jawatankuasa ko-
kurikulum
1.4 Penyediaan
rancangan
tahunan
1.5 Penyediaan
perlembagaan
kegiatan ko-
kurikulum
2 Pengenalan
2.1 Pembahagian
tugas kepada
guru
2.2 Pengagihan murid
kepada aktiviti ko-
kurikulum
2.3 Penyediaan
peralatan
secukupnya
2.4 Aktiviti ko-
kurikulum bermula

12. CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN

Anda mungkin juga menyukai