Anda di halaman 1dari 9

Sejarah Monitor

Monitor komputer merupakan sejenis peranti persisian output yang berupaya memaparkan
askara dan/atau imej, baik diam atau bergerak, yang dijanakan oleh komputer dan
diproseskan oleh kad grafik.
Tedapat empat jenis Monitor, iaitu Monitor monokrom, Monitor warna, Monitor segerak
berbilang, dan Monitor ELD (Elektro Luminescent Display). Setiap Monitor mempunyai ciri-
ciri dan sejarah tersendiri.
Mutu Monitor tergantung kepada beberapa faktor. Yang terutama ialah bilangan piksel yang
dipaparkan oleh skrinnya; lebih banyak pikselnya, lebih tajamnya teks dan grafik yang
dipaparkan.
Pada awalnya semua monitor adalah dari jenis tiub sinar katod (CRT) sama seperti yang
digunakan pada tiub televisyen, namun kini monitor jenis LCD semakin digemari kerana
monitor LCD menggunakan ruang yang kecil, ringan serta lebih menjimatkan tenaga elektrik
berbanding monitor CRT

Sejarah Monitor

Istilah "mod paparan" merujuk kepada ciri-ciri paparan komputer, khususnya bilangan warna
maksimum dan peleraian imej maksimum (dalam piksel lintang dan piksel lajur).
Terdapatnya banyak mod paparan yang boleh di dapati dalam sistem komputer peribadi pada
hari ini.
Paparan komputer peribadi yang terawal merupakan Monitor monokrom yang digunakan
untuk pemproses kata dan sistem komputer berdasarkan teks pada dekad 1970-an. Pada tahun
1981, IBM memperkenalkan sistem paparan Penyesuai Grafik Warna (CGA). Sistem paparan
ini berupaya memberikan empat warna, dan mempunyai peleraian maksimum 320 piksels
datar dan 200 piksel tegak. Walaupun CGA mencukupi untuk kegunaan permainan komputer
yang mudah seperti permainan solitaire dan permainan dam, ia tidak mencukupi untuk
pemprosesan kata, penerbitan atas meja ataupun penggunaan grafik yang canggih.
Pada tahun 1984, IBM memperkenalkan sistem paparan Penyesuai Grafik Tertingkat (EGA)
yang dapat memberikan sehingga 16 warna yang berlainan dan peleraian sehingga 640 x 350.
Ini memperbaiki kelihatannya berbanding paparan yang lebih awal, dan memungkinan
pembacaan teks dengan mudah. Bagaimanapun, EGA tidak memberikan peleraian imej yang
mencukupi untuk kegunaan-kegunaan tahap tinggi seperti reka bentuk grafik dan penerbitan
atas meja. Mod ini kini sudah usang, walaupun ia kekadang masih boleh didapati di
pemprosesan lama dan komputer peribadi di rumah kediaman.
Pada tahun 1987, IBM memperkenalkan sistem paparan Tatasusunan Grafik Video (VGA).
Kini, ini telah merupakan piawai minimum yang dapat diterima untuk komputer peribadi.
Peleraian maksimum tergantung kepada bilangan warna yang dipaparkan. Pengguna boleh
memilih antara enam belas warna pada 640 x 480, ataupun 256 warna pada 320 x 200.
Pada tahun 1990, IBM memperkenalkan sistem paparan Tatasusunan Grafik Terluas (XGA)
sebagai waris untuk paparan 8514/A. Versi yang berikut, iaitu XGS-2, memberikan peleraian
800 x 600 piksel dalam warna yang benar (16 juta warna) dan peleraian 1024 x 768 dalam
65,536 warna. Kedua-dua tahap peleraian imej ini mungkin merupakan jenis yang terpopular
di kalangan individu dan perniagaan kecil pada hari ini.
Persatuan Piawai-Piawai Elektronik Video (VESA) telah mengasaskan antara muka
pengaturcaraan piawai untuk paparan Tatasusunan Grafik Video Super (SVGA) yang
digelarkan Sambungan BIOS VESA ("VESA BIOS Extension"). Lazimnya, paparan SVGA
dapat mendukung palet sehingga 16 juta warna, tergantung kepada jumlah ingatan video yang
tersedia dalam sesuatu komputer yang akan menghadkan bilangan warna yang dapat
dipaparkan. Spesifikasi peleraian imej berbeza-beza. Pada umumnya, lebih besar skrin
Monitor SVGA, lebih banyak piksel dapat dipaparkan secara datar dan tegak
Diposkan oleh el nino di 23.49
Sejarah Monitor

Istilah "mod paparan" merujuk kepada ciri-ciri paparan komputer, khususnya bilangan warna
maksimum dan peleraian imej maksimum (dalam piksel lintang dan piksel lajur).
Terdapatnya banyak mod paparan yang boleh di dapati dalam sistem komputer peribadi pada
hari ini. Paparan komputer peribadi yang terawal merupakan Monitor monokrom yang
digunakan untuk pemproses kata dan sistem komputer berdasarkan teks pada dekad 1970-an.
Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan sistem paparan Penyesuai Grafik Warna (CGA).
Sistem paparan ini berupaya memberikan empat warna, dan mempunyai peleraian maksimum
320 piksels datar dan 200 piksel tegak. Walaupun CGA mencukupi untuk kegunaan
permainan komputer yang mudah seperti permainan solitaire dan permainan dam, ia tidak
mencukupi untuk pemprosesan kata, penerbitan atas meja ataupun penggunaan grafik yang
canggih. Pada tahun 1984, IBM memperkenalkan sistem paparan Penyesuai Grafik
Tertingkat (EGA) yang dapat memberikan sehingga 16 warna yang berlainan dan peleraian
sehingga 640 x 350. Ini memperbaiki kelihatannya berbanding paparan yang lebih awal, dan
memungkinan pembacaan teks dengan mudah. Bagaimanapun, EGA tidak memberikan
peleraian imej yang mencukupi untuk kegunaan-kegunaan tahap tinggi seperti reka bentuk
grafik dan penerbitan atas meja. Mod ini kini sudah usang, walaupun ia kekadang masih
boleh didapati di pemprosesan lama dan komputer peribadi di rumah kediaman. Pada tahun
1987, IBM memperkenalkan sistem paparan Tatasusunan Grafik Video (VGA). Kini, ini
telah merupakan piawai minimum yang dapat diterima untuk komputer peribadi. Peleraian
maksimum tergantung kepada bilangan warna yang dipaparkan. Pengguna boleh memilih
antara enam belas warna pada 640 x 480, ataupun 256 warna pada 320 x 200. Pada tahun
1990, IBM memperkenalkan sistem paparan Tatasusunan Grafik Terluas (XGA) sebagai
waris untuk paparan 8514/A. Versi yang berikut, iaitu XGS-2, memberikan peleraian 800 x
600 piksel dalam warna yang benar (16 juta warna) dan peleraian 1024 x 768 dalam 65,536
warna. Kedua-dua tahap peleraian imej ini mungkin merupakan jenis yang terpopular di
kalangan individu dan perniagaan kecil pada hari ini. Persatuan Piawai-Piawai Elektronik
Video (VESA) telah mengasaskan antara muka pengaturcaraan piawai untuk paparan
Tatasusunan Grafik Video Super (SVGA) yang digelarkan Sambungan BIOS VESA ("VESA
BIOS Extension"). Lazimnya, paparan SVGA dapat mendukung palet sehingga 16 juta
warna, tergantung kepada jumlah ingatan video yang tersedia dalam sesuatu komputer yang
akan menghadkan bilangan warna yang dapat dipaparkan. Spesifikasi peleraian imej berbeza-
beza. Pada umumnya, lebih besar skrin Monitor SVGA, lebih banyak piksel dapat dipaparkan
secara datar dan tegak. Baru-baru ini, spefikasi-spefikasi baru telah muncul. Ini termasuk
Tatasusunan Grafik Terluas Super (SXGA) dan Tatasusunan Grafik Terluas Ultra (UXGA).
Spesifikasi SXGA biasa digunakan untuk merujuk kepada skrin-skrin yang mempunyai
peleraian 1280 x 1024; UXGA merujuk kepada peleraian 1600 x 1200. Pada hari ini,
spesifikasi yang lama (VGA and SVGA) sering digunakan untuk rujukan kepada keupayaan
peleraian tipikal.

Label: Sejarah IT ( Information Technology )

Diposkan oleh kEncuZ *


Sejarah Perkembangan
Arsitektur perangkat keras komputer tradisional terdiri dari empat komponen utama yaitu
"Prosesor", "Memori Penyimpanan", "Masukan" (Input), dan "Keluaran" (Output). Model
tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von-Neumann (Gambar 1.2,
“Arsitektur Komputer von-Neumann”). Pada saat awal, komputer berukuran sangat besar
sehingga komponen-komponennya dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Sang
pengguna – menjadi programer yang sekali gus merangkap menjadi menjadi operator
komputer – juga bekerja di dalam ruang komputer tersebut.

Walaupun berukuran besar, sistem tersebut dikategorikan sebagai "komputer pribadi" (PC).
Siapa saja yang ingin melakukan komputasi; harus memesan/antri untuk mendapatkan alokasi
waktu (rata-rata 30-120 menit). Jika ingin melakukan kompilasi Fortran, maka pengguna
pertama kali akan me- loadkompilator Fortran, yang diikuti dengan " load" program dan data.
Hasil yang diperoleh, biasanya berbentuk cetakan (print-out). Timbul beberapa masalah pada
sistem PC tersebut. Umpama, alokasi pesanan harus dilakukan dimuka. Jika pekerjaan
rampung sebelum rencana semula, maka sistem komputer menjadi " idle"/tidak tergunakan.
Sebaliknya, jika perkerjaan rampung lebih lama dari rencana semula, para calon pengguna
berikutnya harus menunggu hingga pekerjaan selesai. Selain itu, seorang pengguna
kompilator Fortran akan beruntung, jika pengguna sebelumnya juga menggunakan Fortran.
Namun, jika pengguna sebelumnya menggunakan Cobol, maka pengguna Fortran harus me-"
load". Masalah ini ditanggulangi dengan menggabungkan para pengguna kompilator sejenis
ke dalam satu kelompok batch yang sama. Medium semula yaitu punch card diganti dengan
tape.

Gambar 1.2. Arsitektur Komputer von-Neumann

Selanjutnya, terjadi pemisahan tugas antara programer dan operator. Para operator biasanya
secara eksklusif menjadi penghuni "ruang kaca" seberang ruang komputer. Para programer
yang merupakan pengguna (users), mengakses komputer secara tidak langsung melalui
bantuan para operator. Para pengguna mempersiapkan sebuah job yang terdiri dari program
aplikasi, data masukan, serta beberapa perintah pengendali program. Medium yang lazim
digunakan ialah kartu berlubang (punch card). Setiap kartu dapat menampung informasi satu
baris hingga 80 karakter Set kartu job lengkap tersebut kemudian diserahkan kepada para
operator.

Gambar 1.3. Bagan Sebuah Komputer Personal

Perkembangan Sistem Operasi dimulai dari sini, dengan memanfaatkan sistem batch
(Gambar 1.4, “Bagan Memori Untuk Sistem Monitor Batch Sederhana”). Para operator
mengumpulkan job-job yang mirip yang kemudian dijalankan secara berkelompok. Umpama,
job yang memerlukan kompilator Fortran akan dikumpulkan ke dalam sebuah batch bersama
dengan job-job lainnya yang juga memerlukan kompilator Fortran. Setelah sebuah kelompok
job rampung, maka kelompok job berikutnya akan dijalankan secara otomatis.

Gambar 1.4. Bagan Memori Untuk Sistem Monitor Batch Sederhana

Pada perkembangan berikutnya, diperkenalkan konsep Multiprogrammed System. Dengan


sistem ini job-job disimpan di memori utama di waktu yang sama dan CPU dipergunakan
bergantian. Hal ini membutuhkan beberapa kemampuan tambahan yaitu: penyediaan I/O
routine oleh sistem, pengaturan memori untuk mengalokasikan memori pada beberapa Job,
penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, serta pengalokasian
perangkat keras lain (Gambar 1.4, “Bagan Memori Untuk Sistem Monitor Batch Sederhana”).
Peningkatan lanjut dikenal sistem "bagi waktu"/"tugas ganda"/"komputasi interaktif" (Time-
Sharing System/ Multitasking/ Interactive Computing). Sistem ini, secara simultan dapat
diakses lebih dari satu pengguna. CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di
disk. CPU dialokasikan hanya pada job di memori dan job dipindahkan dari dan ke disk.
Interaksi langsung antara pengguna dan komputer ini melahirkan konsep baru, yaitu response
time yang diupayakan wajar agar tidak terlalu lama menunggu.

Hingga akhir tahun 1980-an, sistem komputer dengan kemampuan yang "normal", lazim
dikenal dengan istilah main-frame. Sistem komputer dengan kemampuan jauh lebih rendah
(dan lebih murah) disebut "komputer mini". Sebaliknya, komputer dengan kemampuan jauh
lebih canggih disebut komputer super (super-computer). CDC 6600 merupakan yang pertama
dikenal dengan sebutan komputer super menjelang akhir tahun 1960-an. Namun prinsip kerja
dari Sistem Operasi dari semua komputer tersebut lebih kurang sama saja.

Komputer klasik seperti diungkapkan di atas, hanya memiliki satu prosesor. Keuntungan dari
sistem ini ialah lebih mudah diimplementasikan karena tidak perlu memperhatikan
sinkronisasi antar prosesor, kemudahan kontrol terhadap prosesor karena sistem proteksi
tidak, teralu rumit, dan cenderung murah (bukan ekonomis). Perlu dicatat yang dimaksud satu
buah prosesor ini ialah satu buah prosesor sebagai Central Processing Unit (CPU). Hal ini
ditekankan sebab ada beberapa perangkat yang memang memiliki prosesor tersendiri di
dalam perangkatnya seperti VGA Card AGP, Optical Mouse, dan lain-lain.

Sejarah Monitor dan Jenisnya dari masa ke masa [Pic Inside]


Monitor merupakan interface terpenting yang menghubungkan manusia dan PC. Pada saat
komputer pertama beroperasi pada tahun 1938, monitor sudah berusia 83 tahun.
Pengembangannya masih tetap berlangsung sampai saat ini.

Sejarah Monitor
Tahap perkembangan monitor computer yang digunakan saat ini sebenarnya terbagi dua fase.
Fase pertama pada tahun 1855 ditandai dengan penemuan tabung sinar katoda oleh ilmuwan
dari Jerman, Heinrich Geißler. Ia merupakan bapak dari monitor tabung. Lalu, 33 tahun
kemudian, ahli kimia asal Austria, Friedrich Reinitzer, meletakkan dasar pengembangan
teknologi LCD dengan menemukan kristal cairan. Teknologi tabung sejak awalnya memang
dikembangkan untuk merealisasikan monitor. Namun, Kristal cairan masih menjadi
fenomena kimiawi selama 80 tahun berikutnya. Saat itu, tampilan atau frame rate pun belum
terpikirkan.

Selama ini, banyak yang menganggap bahwa Karl Ferdinand Braun sebagai penemu tabung
sinar katoda. Sebenarnya, ia merupakan pembuat aplikasi pertama untuk tabung, yaitu
osiloskop pada tahun 1897. Perangkat inilah yang menjadi basis pengembangan perangkat
lain, seperti televisi atau layar radar. Pada tahun yang sama, Joseph John Thomson
menemukan elektron, yang mempercepat pengembangan teknik tabung.

Monitor CRT pertama (Cathode Ray Tube) dikembangkan untuk menerima siaran televisi.
Milestone-nya adalah tabung televise pertama dari Wladimir Kosma Zworykin(1929), full
electronic frame rate dari Manfred von Ardenne (1930), dan pengembangan tabung sinar
katoda pertama yang dapat direproduksi oleh Allen B. Du Mont (1931).

Pada generasi awal komputer, belum menggunakan monitor khusus seperti sekarang ini.
Komputer waktu itu terhubung dengan TV keluarga sebagai layar penampil dari pengolahan
data yang dilakukannya. Yang cukup menjadi masalah adalah bahwa resolusi monitor TV
saat itu hanya mampu menampilkan 40 karakter secara horisontal pada layar.

Monitor khusus untuk komputer dikeluarkan oleh IBM PC, yang pada awalnya memiliki
resolusi 80 X 25 dengan kemampuan warna “green monochrome”. Monitor ini sudah mampu
menampilkan hasil yang lebih terang, jelas dan lebih stabil.
Pada generasi berikutnya muncul mono graphics (MGA/MDA) yang memiliki 720x350.
Selanjutnya di awal tahun 1980-an muncul jenis monitor CGA dengan range resolusi dari
160x200 sampai 640x200 dan kemampuan warna antara 2 sampai 16 warna. Monitor EGA
muncul dengan resolusi yang lebih bagus yaitu 640x350. Monitor jenis ini cukup stabil
sampai berikutnya munculnya generasi komputer Windows.

Semua jenis monitor ini menggunakan digital video - TTL signals dengan discrete number
yang spesifik untuk mengatur warna dan intensitas cahaya. Antara video adapter dan monitor
memiliki 2, 4, 16, atau 64 warna tergantung standard grafik yang dimiliki.

Selanjutnya dengan diperkenalkannya standard monitor VGA, tampilan grafis dari sebuah
Personal Computer menjadi nyata. VGA dan generasi-generasi yang berhasil sesudahnya
seperti PGA, XGA, atau SVGA merupakan standard analog video dengan sinyal R (Red), G
(Green) dan B (Blue) dengan continuous voltage dan continuous range pada pewarnaan.
Secara prinsip analog monitor memungkinkan penggunaan full color dengan intensitas yang
tinggi.
Generasi monitor terbaru adalah teknologi LCD yang tidak lagi menggunakan tabung
elektron CRT tetapi menggunakan sejenis kristal liquid yang dapat berpendar. Teknologi ini
menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama Flat Panel Display dengan layar berbentuk
pipih, dan kemampuan resolusi yang tinggi.

Berbagai Jenis Monitor


Dengan perkembangannya yang sangat pesat, saat ini terdapat tiga jenis teknologi monitor.
Ketiga golongan teknologi tersebut adalah CRT (Cathode Ray Tube), Liquid Crystal Display
(LCD) dan Plasma gas.

a. Cathode Ray Tube


Teknologi Tabung Brown (CRT Display) ditemukan pada tahun 1897, akan tetapi teknologi
ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah penemuan
teknologi CRT sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus.
Akan tetapi teknologi ini mempunyai satu kelemahan yaitu semakin besar display yang akan
dibuat maka semakin besar pula tabung yang digunakan.
Spoiler for

Pada monitor CRT, layar penampil yang digunakan berupa tabung sinar katoda. Teknologi ini
memunculkan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik
di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk menampilkan sisi terang dan diperlemah untuk
sisi gelap.
Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibanding dengan kedua teknologi yang lain.
Meski demikian resolusi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk berbagai keperluan. Hanya
saja energi listrik yang dibutuhkan cukup besar dan memiliki radiasi elektromagnetik yang
cukup kuat.

b. Liquid Crystal Display (LCD) atau Flat Display Panel (FDP)


Monitor LCD tidak lagi menggunakan tabung elektron tetapi menggunakan sejenis kristal
liquid yang dapat berpendar. Teknologi ini menghasilkan monitor yang dikenal dengan nama
Flat Panel Display dengan layar berbentuk pipih, dan kemampuan resolusi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan CRT. Karena bentuknya yang pipih, maka monitor jenis flat tersebut
menggunakan energi yang kecil dan banyak digunakan pada komputer-komputer portabel.
Spoiler for

Kelebihan yang lain dari monitor LCD adalah adanya brightness ratio yang telah menyentuh
angka 350 : 1. Brigtness ratio merupakan perbandingan antara tampilan yang paling gelap
dengan tampilan yang paling terang.
Liquid Crystal Display menggunakan kristal liquid yang dapat berpendar. Kristal cair
merupakan molekul organik kental yang mengalir seperti cairan, tetapi memiliki struktur
spasial seperti kristal. (ditemukan pakar Botani Austria – Rjeinitzer) tahun 1888. Dengan
menyorotkan sinar melalui kristal cair, intensitas sinar yang keluar dapat dikendalikan secara
elektrik sehingga dapat membentuk panel-panel datar.
Lapisan-lapisan dalam sebuah LCD:
• Polaroid belakang
• Elektroda belakang
• Plat kaca belakang
• Kristal Cair
• Plat kaca depan
• Elektroda depan
• Polaroid depan
Elektroda dalam lapisan tersebut berfungsi untuk menciptakan medan listrik pada kristal cair,
sedangkan polaroid digunakan untuk menciptakan suatu polarisasi.
Dari sisi harga, monitor LCD memang jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan monitor
CRT. Dan beberapa kelemahan yang masih dimilikinya seperti kurang mampu digunakan
untuk bekerja dalam berbagai resolusi, seperti misalnya monitor dengan resolusi 1024 X 768
akan terkesan agak buram jika dipekerjakan pada resolusi 640 X 420. Tatapi akhir-akhir ini
kelemahan tersbut sudah mulai di atasi dengan teknik anti aliasing.

c. Plasma Gas atau Organic Light Emitting Diode (OLED)


Monitor jenis ini menggabungkan teknologi CRT dengan LCD. Dengan teknologi yang
dihasilkan, mampu membuat layar dengan ketipisan menyerupai LCD dan sudut pandang
yang dapat selebar CRT.
Spoiler for

Plasma gas juga menggunakan fosfor seperti halnya pada teknologi CRT, tetapi layar pada
plasma gas dapat perpendar tanpa adanya bantuan cahaya di belakang layar. Hal itu akan
membuat energi yang diserap tidak sebesar monitor CRT. Kontras warna yang dihasilkan pun
lebih baik dari LCD. Teknologi plasma gas ini sering bisa kita jumpai pada saat pertunjukan-
pertunjukan musik atau pertandingan-pertandingan olahraga yang spektakuler. Di sana
terdapat layar monitor raksasa yang dipasang pada sudut-sudut arena tertentu. Itulah monitor
yang menggunakan teknologi plasma gas.
Setelah kita melihat begitu pesatnya perkembangan LCD, sekarang kita dapat saksikan
perkembangan FDP terbaru yang boleh kita katakan sebagai Flat Panel Display Masa Depan.
Kenapa FDP terbaru ini kita namakan FDP Masa Depan ? Karena 5-10 tahun yang akan
datang mungkin Teknologi LCD akan digantikan posisinya oleh FDP Masa Depan ini. FDP
Masa Depan ini berbasis active matrix berteknologi Organic Light Emitting Diode (OLED).