Anda di halaman 1dari 5

BAHASA MELAYU TAHUN 6

Minggu 7.
Tarikh 10.02.2020 ISNIN
Masa 9.10-10.10
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema KOMUNITI PRIHATIN
Tajuk Program Sarana
Standard Kandungan 1.4
Standard Pembelajaran 1.4.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan 4 kata ganti
nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila.
b) Murid boleh mengarang dan mengujarkan dialog tentang
program sarana secara berkumpulan
Aktiviti 1. Murid meneliti bahan
2. Murid membaca dialog menggunakan kata ganti nama yang
betul
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Mengarang dialog dalam kumpulan
5. Mengujarkan dialog berkumpulan
6. Rumusan dan ulasan guru
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Tarikh 11.02.2020 SELASA


Masa 11.30-12.30
Kelas
BAHASA MELAYU TAHUN 6
Aspek Kemahiran Membaca
Tema KOMUNITI PRIHATIN
Tajuk Program Sarana
Standard Kandungan 2.5
Standard Pembelajaran 2.5.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memabaca dan memahami bahan untuk memindahkan 4
maklumat dalam bentuk peta i think-peta pokok
Aktiviti 1. Murid membaca , memahami dan menyusun maklumat
2. Murid memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan di buku tulis.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Tarikh 13.02.2020 RABU


Masa 9.10-10.10
Kelas
Aspek Kemahiran Menulis
Tema KOMUNITI PRIHATIN
BAHASA MELAYU TAHUN 6
Tajuk Program Sarana
Standard Kandungan 3.3
Standard Pembelajaran 3.3.4
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membina kerangka dengan 4 isi yang sesuai dan menulis
karangan (laporan) bertajuk sarana sekolah
Aktiviti 1. Murid meneliti bahan dan membina kerangka
2. Murid menulis karangan jenis laporan dan syarahan.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan .
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Tarikh 13.02.2020 KHAMIS


Masa 10.30-11.30
Kelas
Aspek Aspek Seni Bahasa
Tema KOMUNITI PRIHATIN
Tajuk Program Sarana
Standard Kandungan 4.3
Standard Pembelajaran 4.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
BAHASA MELAYU TAHUN 6
a) Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul,
dan jelas, bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif
melalui lakonan.

Aktiviti 1. Murid berlakon berdasarkan skrip drama


2. Murid mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
betul
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Bersoaljawab tentang skrip secara lisan.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Tarikh 14.02.2020 JUMAAT


Masa 8.10-9,10
Kelas
Aspek Aspek Tatabahasa
Tema KOMUNITI PRIHATIN
Tajuk Program Sarana
Standard Kandungan 5.1
Standard Pembelajaran 5.1.5
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif, kata
adverb, kata penguat, dan kata penegas mengikut konteks
dengan betul.
BAHASA MELAYU TAHUN 6
Aktiviti 1. Murid meneliti bahan dan mengenal pasti kata adjektif dan kata
penguat
2. Murid bercerita dengan menggunakan kata adjektif dan kata
penguat yang betul
3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
4. Murid membuat latihan lembaran kerja.
Sistem Bahasa Pola Ayat
Pengisian Kurikulum Ilmu: Kemasyarakatan
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Buku teks, buku tulis
Penilaian Soalan (lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai