Anda di halaman 1dari 9

SULIT

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016

SEJARAH

TAHUN 4

MASA : 1 JAM

NAMA MURID : ………………………………………………………………………………..

TAHUN : …………………………………………

BAHAGIAN MARKAH MARKAH


MURID PENUH

SOALAN OBJEKTIF 40

BAHAGIAN A 20

BAHAGIAN B 20

BAHAGIAN C 20

MARKAH KESELURUHAN 100

___________________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak termasuk muka hadapan
SOALAN OBJEKTIF

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 Jabatan Pendidikan Negeri Selangor


SULIT Sejarah | Tahun 4
2

Pilih jawapan yang betul.

1 Apakah maksud sejarah menurut Kamus Dewan?


A Peristiwa yang akan berlaku
B Cerita yang menarik untuk dibaca
C Peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu lampau
D Kisah-kisah dongeng yang telah berlaku pada waktu lampau

2 Menurut Ibn Khaldun, sejarah menceritakan hal tentang


A manusia dan alam sekitar
B manusia, haiwan dan tumbuhan
C manusia dan Tuhan yang menciptakan alam
D manusia dan perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut

3 Antara berikut, manakah merupakan sumber pertama?


A Fosil
B Buku
C Akhbar
D Majalah

4 Naskhah tulisan tangan dipanggil sebagai


A fosil
B artifak
C akhbar
D manuskrip

5 Apakah yang kamu faham mengenai kaedah arkeologi?


A Kaedah temubual
B Kaedah bahan bercetak
C Kaedah gali cari harta karun
D Kaedah gali cari artifak dan fosil
6 Sekiranya kamu menemu bual guru untuk memperoleh maklumat sejarah,
kamu telah melaksanakan
SULIT Sejarah | Tahun 4
3

A kaedah lisan
B kaedah bertulis
C kaedah arkeologi
D kaedah pandang dengar

7 Apakah maksud Sebelum Masihi (SM)?


A Zaman purba
B Zaman dahulu kala
C Zaman selepas kelahiran Nabi Isa
D Zaman sebelum kelahiran Nabi Isa

8 Berapakah tempoh masa bagi alaf?


A 1 tahun
B 10 tahun
C 100 tahun
D 1000 tahun

9 Apakah nama tempat yang berfungsi menyimpan dan mempamerkan


bahan tinggalan sejarah yang berharga?
A Arkib
B Muzium
C Sekolah
D Hospital

10 Berikut merupakan tapak arkeologi yang terdapat di Malaysia KECUALI


A Gua Niah, Sarawak
B Bukit Tengkorak, Sabah
C Arkib Negara, Kuala Lumpur
D Candi Lembah Bujang, Kedah

11 Antara berikut, yang manakah BUKAN ahli keluarga asas?


A Ibu
B Ayah
C Datuk
SULIT Sejarah | Tahun 4
4

D Kakak

12 Apakah nama panggilan bagi ibu dan bapa orang India berketurunan
Tamil?
A Ayah dan ibu
B Apai dan indai
C Apak dan amih
D Appa dan amma

13 Antara berikut, manakah amalan yang sesuai ketika makan?


A Berdoa sebelum makan
B Makan dengan gelojoh
C Bercakap ketika makan
D Bermain-main ketika makan

14 Apakah dokumen yang mengandungi keterangan mengenai butir-butir


kelahiran?
A Sijil kelahiran
B Sijil kematian
C Sijil perceraian
D Sijil perkahwinan

15 Antara berikut, amalan manakah yang perlu anda lakukan apabila ingin
keluar dari rumah?
A Keluar secara senyap-senyap dengan rakan anda
B Meminta izin daripada bapa dan ibu terlebih dahulu
C Keluar begitu sahaja tanpa meminta kebenaran bapa dan ibu
D Menggunakan pintu belakang tanpa pengetahuan bapa dan ibu
(40 markah)
BAHAGIAN A
(i) Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

nama baik tanah tinggi sungai penanaman Guru besar


SULIT Sejarah | Tahun 4
5

teh
perdaganga Tanah lencana Peraturan Lokasi
n pamah

1 Setiap murid wajib memakai _______________ sekolah.

2 _________________ sekolah diwujudkan bagi menjamin keselamatan dan


disiplin murid.

3 _________________ adalah ketua kepada semua guru di sekolah.

4 Semua murid perlu sentiasa menjaga __________________ sekolah.

5 _________________ sekolah adalah tempat di mana sesebuah sekolah itu


berada.

6 Cameron Highlands, Pahang merupakan salah satu contoh tempat


pelancongan di kawasan ________________.

7 Kawasan tanah tinggi sesuai dengan aktiviti _______________________.

8 _________________ merupakan kawasan yang rata dan rendah.

9 Penduduk di kawasan pinggir laut menjalankan aktiviti ___________________


dan penangkapan ikan.

10 Pada zaman dahulu, ______________ merupakan jalan perhubungan dan


pengangkutan.
(20 markah)
BAHAGIAN B
(i) Tuliskan alamat lengkap rumah kamu pada sampul surat berikut.
SULIT Sejarah | Tahun 4
6

(6 markah)

(ii) Namakan tujuh benua yang terdapat di dunia ini pada peta
berikut.

5
7 6

(14 markah)
BAHAGIAN C
(i) Pada pendapat kamu, apakah keistimewaan yang terdapat di
sekolah kamu?
SULIT Sejarah | Tahun 4
7

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(10 markah)

(ii) Bumi kita semakin tercemar. Cadangkan langkah yang boleh


diambil untuk memelihara alam sekitar.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(10 markah)

- KERTAS SOALAN TAMAT -


JAWAPAN

Soalan Objektif
1. C 6. A 11. C 16. C
SULIT Sejarah | Tahun 4
8

2. D 7. D 12. D 17. A
3. A 8. D 13. A 18. A
4. D 9. B 14. A 19. D
5. D 10. C 15. B 20. D
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian A
1. lencana 6. tanah tinggi
2. Peraturan 7. penanaman teh
3. Guru Besar 8. Tanah pamah
4. nama baik 9. perdagangan
5. Lokasi 10. sungai
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian B
(i) Perkara yang perlu ada dalam alamat:
- Nombor rumah
Contoh:
- Nama jalan/lorong
- Nama taman/kampung No. 8, Jalan Lestari Putra 6,
- Poskod Taman Lestari Putra,
43300 Seri Kembangan,
- Nama daerah Selangor
- Nama negeri
(1 perkara yang ada pada alamat = 1 markah)

(ii) 1. Asia 5. Amerika Selatan


2. Afrika 6. Australia
3. Eropah 7. Antartika
4. Amerika Utara
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

Bahagian C
(i) Mesti ada sekurang-kurangnya 5 jawapan:
- Kawasan sekolah yang bersih
- Kemudahan yang mencukupi
- Guru-guru yang berpengalaman
- Kawasan yang strategik
SULIT Sejarah | Tahun 4
9

- Banyak mendapat anugerah


* Apa-apa jawapan yang munasabah boleh diterima
(1 jawapan yang betul = 2 markah)

(ii) Mesti ada sekurang-kurangnya 5 jawapan:


- Mengamalkan kitar semula
- Mengurangkan penggunaan beg plastik
- Menjimatkan penggunaan elektrik
- Mengamalkan guna semula
- Menjaga kebersihan
* Apa-apa jawapan yang munasabah boleh diterima
(1 jawapan yang betul = 2 markah)