Anda di halaman 1dari 78

DAFTAR ANGGOTA DASPEN PGRI

YAYASAN DANA SETIAKAWAN GURU JAWA TENGAH


ALAMAT CABANG GUMELAR, KABUPATEN BANYUMAS
KEADAAN PER 1 JULI 2019

NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

1 Aryanto, A.Ma 26-016404 198805052010011004 Banyumas 05-May-88 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/04/11
2 Titi Utami, A.Ma Pd 26-013391 131802288 Banyumas 16-Dec-66 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/10/88
3 Siti Rokhayati, A.Ma.Pd 26-014649 500114749 Banyumas 06-May-70 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/01/10
4 Kudiyono,S.Pd 26-014599 500114792 Banyumas 2 Mart 70 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/04/05
5 Kursin Fahrudin 26-014317 500114786 Banyumas 5 Mart 69 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/04/05
6 Tarno K 26-013110 131937462 Banyumas 25-Jun-66 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/06/93
7 Kuswan 26-012878 196512025 Banyumas 31-Dec-65 Tendik SDN 1 Gumelar 01/09/09
8 Triyayati, S.Pd 26-012334 132044547 Banyumas 6 Peb 65 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/10/91
9 Datim, S.Pd.I 26-011037 131371678 Banyumas 17 Peb 63 Pendidik SDN 1 Gumelar 16/12/85
10 Purwanto, S.Pd 26-010386 131184108 Banyumas 12 Peb 63 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/04/86
11 Fera Dian Puspita Rini 199103202019022004 Banyumas 20 Mart 91 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/07/19
12 Tofik Suprapto 198408082010011030 Banyumas 08-Aug-84 Pendidik SDN 2 Gumelar
13 Nartem 26-014648 500155862 Banyumas 07-May-70 Pendidik SDN 2 Gumelar 01/01/10
14 Dwiyanto, S.Pd 26-012329 131922154 Banyumas 10 Peb 65 Pendidik SDN 2 Gumelar 01/02/91
15 Soliyah, S.Pd 26-011679 131796416 Banyumas 10-Jan-64 Pendidik SDN 2 Gumelar 01/03/88
16 N e t i, S.Pd 26-010249 130839085 Banyumas 12-Dec-61 Pendidik SDN 2 Gumelar 16/12/85
17 Muhammad Faiz Jawahir,S.Pd 198406212019021000 Banyumas 08-Aug-84 Pendidik SDN 2 Gumelar 01/07/19
18 Filiasepti, S.Pd.SD 26-016553 Banyumas 01-Apr-83 Pendidik SDN 3 Gumelar 01/11/2016
19 Paryati,S.Pd,SD 198102122011012003 Banyumas 12-Feb-81 Pendidik SDN 3 Gumelar
20 Sutini 26-014380 196906346 Banyumas 21-Jun-69 Pendidik SDN 3 Gumelar 01/04/11
21 Wasmanto, A.Ma.Pd 26-009907 131931251 Banyumas 01-May-63 Pendidik SDN 3 Gumelar 01/07/90
22 Sugiyah, S.Pd 26-011091 131184089 Banyumas 5 Mart 63 Pendidik SDN 3 Gumelar 16/12/85
23 Warkum, A.Ma 26-009537 130839019 Banyumas 11-Oct-60 Pendidik SDN 3 Gumelar 17/12/85
24 Hermi Suprapti 26-014788 500156165 Banyumas 02-Nov-70 Pendidik SDN 4 Gumelar 01/04/11
25 Eli Suprihatin, S.Pd 26-013127 131802389 Banyumas 24-Jun-66 Pendidik SDN 4 Gumelar 01/10/88
26 Kustirah 26-012569 132018402 Banyumas 16-Jun-65 Pendidik SDN 4 Gumelar 01/12/93
27 Lasini, S.Pd 26-010494 131513121 Banyumas 15-Apr-62 Pendidik SDN 4 Gumelar 01/08/86
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

28 D i r u n, S.Pd 26-008774 131028198 Banyumas 02-Aug-60 Pendidik SDN 4 Gumelar 16/12/85


29 Haryati, S.Pd 26-009367 130838966 Banyumas 01-Jul-60 Pendidik SDN 4 Gumelar 17/12/85
30 Eni Suprati,A.Ma 26-016282 198411152010012035 Banyumas 15-Nov-84 Pendidik SDN 5 Gumelar 01/04/11
31 Amin Iskandar 26-016179 198210371 Banyumas 19-Oct-82 Pendidik SDN 5 Gumelar 01/04/11
32 Sumiarsi,S.Pd.SD 26-013514 131893767 Banyumas 24 Mart 67 Pendidik SDN 5 Gumelar 01/03/91
33 Kuswadi, S.Pd 26-009156 131185784 Banyumas 27 Mart 60 Pendidik SDN 5 Gumelar 01/12/85
34 Sri Wurnaningsih, S.Pd 26-009069 130735544 Banyumas 02-Jan-60 Pendidik SDN 5 Gumelar 01/12/85
35 Slamet, S.Pd 26-011642 131728826 Banyumas 24-Dec-63 Pendidik SDN 3 Gumelar 01/02/91
36 Tohirun, S.Pd 26-008775 131028267 Banyumas 25-Aug-59 Pendidik SDN 5 Gumelar 17/12/85
37 Siswoyo Banyumas 24 Mei 85 Pendidik SDN 5 Gumelar
38 Subowo,S.Pd.SD 26-016487 Banyumas 20-Jun-72 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/11/16
39 Kustinah, S.Pd 26-013219 132018760 Banyumas 12-Aug-66 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/11/92
40 Dawud 26-012840 500166965 Banyumas 16-Nov-65 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/01/10
41 Tugiman, S.Pd 26-012491 131836458 Banyumas 05-May-65 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/03/89
42 Tatik Indarti 26-011296 131184212 Banyumas 16-Jun-63 Pendidik SDN 1 Cihonje 16/12/85
43 Wasono, S.Pd 26-009744 131028215 Banyumas 20 Peb 61 Pendidik SDN 1 Cihonje 16/12/85
44 Khambali, A.Ma.Pd 26-0093000 130839086 Banyumas 04-Jun-60 Pendidik SDN 1 Cihonje 17/12/85
45 Wahyu Dwi Utami 199406272019022010 Banyumas 27-Jun-94 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/07/2019
46 Karno, S.Pd 26-016493 Banyumas 16-Jul-83 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/11/2016
47 Erni Yuli Yanti,S.Pd 26-016464 Banyumas 14-Apr-82 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/11/2016
48 Tatih Setyo Budiasih, A.Ma 26-015450 197408300 Banyumas 23-Aug-74 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/04/11
49 Suwarti, S.Pd 26-013564 132068538 Banjarnegara 17-Apr-67 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/01/91
50 Subagyo, S.Pd 26-009538 131796432 Banyumas 10-Oct-60 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/03/88
51 Darso, S.Ag 26-011317 131796786 Banyumas 10-Jun-63 Pendidik SDN 2 Cihonje 01/08.1986
52 I k e Winarni, A.Ma 26-016138 500133219 Banyumas 25-Apr-82 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/04/11
53 Susmi Hartini, S.Pd 26-015564 132243212 Banyumas 26-Aug-75 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/08/03
54 Wasito Utomo 26-015322 197306369 Banyumas 23-Jun-73 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/04/11
55 Edi Cahyono 26-014966 500155986 Banyumas 14-Jul-71 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/04/11
56 Karisem, S.Pd 26-011611 131796791 Banyumas 03-Nov-63 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/08/86
57 Sumiyati, S.Pd 26-010303 131028196 Banyumas 25-Oct-62 Pendidik SDN 3 Cihonje 16/12/85
58 Sudiningsih, S.Pd 26-010001 131028291 Banyumas 26-Jul-61 Pendidik SDN 3 Cihonje 18/12/85
59 Sumiyati, S.Pd 26-009043 131513033 Banyumas 25-Jan-60 Pendidik SDN 3 Cihonje 01/04/86
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

60 Pujieni Pendidik SDN 4 Cihonje


61 Suharti 26-016559 Banyumas 10 Okt 83 Pendidik SDN 4 Cihonje 01/11/2016
62 Carsilah 26-016525 Banyumas 4 Mart 80 Pendidik SDN 4 Cihonje 01/11/2016
63 Waluyo 26-012949 196602161991101000 Banyumas 16 Peb 66 Pendidik SDN 4 Cihonje 01/12/1992
64 Sri Hartati,A.Ma.Pd 26-008938 130653223 Banyumas 20-Nov-59 Pendidik SDN 4 Cihonje 16/12/85
65 Sri Sunarni 26-010969 500125294 Banyumas 06-Dec-62 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/08/09
66 Rasito 26--014818 132243231 Banyumas 26-Jan-71 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/05/00
67 Rusmini, A.Ma 26-014600 500125630 Banyumas 11-May-70 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/04/11
68 Suyono, A.Ma 26-014237 500133130 Banyumas 07-Dec-68 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/04/11
69 Susiyati 26-013007 500155656 Banyumas 26 Mart 66 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/01/10
70 Subagyo, S.Pd 26-012992 131930595 Banyumas 13 Mart 66 Pendidik SDN 5 Cihonje 01/06/1993
71 Mulatsih Ari Cahyaningrum 26-016112 198201288 Banyumas 28-Jan-82 Pendidik SDN 1 Cilangkap 01/04/11
72 Esti Yuli Prihatin, S.Pd.SD 26-016529 Banyumas 03-Jul-80 Pendidik SDN 1 Cilangkap 01/11/2016
73 Warsiti, S.Pd 26-011503 131184014 Banyumas 18-Sep-63 Pendidik SDN 1 Cilangkap 17/12/85
74 Siti Amanah 26-011123 131969436 Banyumas 13 Mart 63 Pendidik SDN 1 Cilangkap 01/10/91
75 Sutijah, A.Ma .Pd 26-010250 131082510 Banyumas 01-Dec-61 Pendidik SDN 1 Cilangkap 16/12/85
76 Wurtiyah, S.Pd 26-009427 131513031 Banyumas 2 Agust 60 Pendidik SDN 1 Cilangkap 0I/08/1986
77 Etika Dwi Pangesti 199209252019022007 Banyumas 25-Sep-92 Pendidik SDN 1 Cilangkap 01/07/19
78 Retno Yuliani, S.Pd. SD 26-016552 Banyumas 11-Apr-83 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/11/2016
79 Tusimah, S.Pd 26-014591 197003112006042000 Banyumas 11-Mar-70 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/03/2008
80 Rosalia Dwiyanti, S,Pd 26-012816 131802394 Banyumas 25-Nov-65 Pendidik SDN 2 Cilangkap 18/02/91
81 Sarwin, S.Pd 26-011093 131698018 Banyumas 9 Mart 63 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/03/87
82 Rusmanto, S.Pd 26-009099 131028199 Banyumas 5 Peb 60 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/12/85
83 Gatot Sudarso, S.Pd 26-008824 130838925 Banyumas 15-Sep-59 Pendidik SDN 2 Cilangkap 17/12/85
84 Nurhakim 199406212019021003 Banyumas 21-Jun-94 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/07/19
85 Emawati 26-016515 Banyumas 22 Okt 78 Pendidik SDN 3 Cilangkap 01/11/2016
86 S e k o, S.Pd 26-014589 132177572 Banyumas 6 Mart 70 Pendidik SDN 3 Cilangkap 01/07//01
87 Sartono 26-013146 500133138 Banyumas 12-Jun-66 Pendidik SDN 3 Cilangkap 01/01/10
88 Rusito 26-012796 500133143 Banyumas 12-Oct-65 Pendidik SDN 3 Cilangkap 01/04/11
89 Wartini 26-012041 196407321 Banyumas 16-Jul-64 Pendidik SDN 3 Cilangkap 01/04/11
90 Saryoto 26-011986 500160741 Banyumas 02-Jun-64 Tendik SDN 3 Cilangkap 01/01/10
91 K a r n o, S.Pd 26-010825 131185840 Banyumas 19-Sep-62 Pendidik SDN 3 Cilangkap 27/09/85
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

92 Yunus 26-008717 130839134 Banyumas 06-Jul-59 Pendidik SDN 3 Cilangkap 18/12/85


93 Ema Filiana Setyaningsih, A.Ma 26-016139 198204290 Banyumas 12-Apr-82 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/04/11
94 Yuli Wahyuningsih A. Ma 26-016002 500125301 Banyumas 21-Jul-80 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/04/11
95 Fajar Herowati, S.Pd.SD 26-016139 132242732 Banyumas 03-Oct-74 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/04/00
96 Saryoto, A.Ma 26-012311 131513082 Banyumas 1 Peb 65 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/08/86
97 Eni Purwati,S.Pd 26-008773 130653178 Banyumas 09-Aug-59 Pendidik SDN 1 Paningkaban 17/12/85
98 Raras Arum Widasworo 199002132019022003 Wonogiri 13-Feb-90 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/07/2019
99 Eriyanti 26-016469 Banyumas 05-Jan-85 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/11/2016
100 Slamet Ariyanto, S.Pd 26-016463 Banyumas 23-Sep-81 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/11/2016
101 Sri Wahyuni 26-015976 198003142006042017 banyumas 14 Mart 80 Pendidik SDN 2 Paningkaban 04/01/99
102 Rusnaeni 26-016172 198209292 Banyumas 10-Sep-82 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/04/11
103 Dwi Suyati,A.Ma 26-016148 500125297 Banyumas 25-May-82 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/04/11
104 Purbo Wasono 26-015897 Banyumas 28 Mei 1979 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/10/2014
105 Kaminah 26-014548 500155825 Banyumas 10-Jan-70 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/01/10
106 Carum 26-014238 500155749 Banyumas 21-Dec-68 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/01/10
107 K a s n o, S.Pd 26-011167 131323711 Banyumas 21-Apr-63 Pendidik SDN 2 Paningkaban 18/12/85
108 Slamet 26-011132 500167651 Banyumas 12 Mart 63 Penjaga SDN 2 Paningkaban 01/04/11
109 Sumirah 26-010569 131513128 Banyumas 03-May-62 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/08/86
110 Wasmiyati, S.Pd 26-009703 131028285 Banyumas 01-Jan-61 Pendidik SDN 2 Paningkaban 18/12/85
111 Novi Nur Sa'diyah 199211102019022009 Banyumas 10-Nov-92 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/07/2019
112 Suyono 26-016263 198406272006041000 Banyumas 27-Jun-84 Pendidik SDN 1 Karangkemojing
113 Mugi Lestari, S.Pd 26-016190 500133122 Banyumas 17-Dec-82 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 01/04/11
114 Sulastri 26-016456 Banyumas 30-Apr-77 Pendidik SDN 1 Karangkemojing
115 Fajaryati 26-014318 196903305 Purbalingga 5 Mart 69 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 01/04/11
116 Kusmini, S.Pd 26-013648 132008367 Banyumas 15-Jun-67 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 01/03/92
117 Suparto 26-010305 131327265 Banyumas 01-Jan-62 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 24/12/85
118 Sumirah,S.Pd 26-009426 131032995 Purbalingga 05-Aug-60 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 24/12//1985
119 Sigit Saryoto 198501212019021006 Banyumas 21-Jan-85 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 01/07/2019
120 Ira Dwi Cahyanti, S.Pd 26-016468 Banyumas 21-May-83 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/11/2016
121 Armo 26-016461 Banyumas 30-Oct-79 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/11/2016
122 Hardianto 26-016457 Banyumas 17-Apr-77 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/11/2016
123 Tuswin, A.Ma 26-015034 500114760 Banyumas 05-Oct-71 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/04/11
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

124 Abdul Kholik 26-012490 131515459 Brebes 15-May-65 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 19/02/91
125 Ramijo, S.Pd.SD 26-008716 130838955 Banyumas 10-Jul-59 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 17/12/85
126 Risky Nazia Muhandis 199405012019021004 Brebes 1 Mei 1994 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/07/2019
127 Rohayati 26-016466 Banyumas 23-Dec-82 Pendidik SDN 3 Karangkemojing
128 Nurlana Mufidah Fauzi, A.Ma 26-016394 198801048 Banyumas 30-Jan-82 Pendidik SDN 3 Karangkemojing 01/04/11
129 WARKINO, S.Pd.SD 26-016459 197806022014061003 Banyumas 02-Jun-78 Pendidik SDN 3 Karangkemojing
130 Kusdiyanti, S.Pd 26-012106 131512999 Banyumas 17-Sep-64 Pendidik SDN 3 Karangkemojing 18/02/92
131 Kristina Wulandari 26-016293 198502212006042005 Kebumen 21 Peb 85 Pendidik SDN 4 Karangkemojing
132 Sri Setyowati,S.Pd 26-015761 Banyumas 27-Sep-77 Pendidik SDN 4 Karangkemojing
133 Suherman 26-016455 Banyumas 04-Jan-77 Pendidik SDN 4 Karangkemojing
134 Kunsiyati, S.PD 26-013694 131962898 Banyumas 17-Jul-67 Pendidik SDN 4 Karangkemojing 01/03/91
135 Darsiti, S.Pd 26-013618 131930336 Banyumas 01-Jun-67 Pendidik SDN 4 Karangkemojing 01/02/91
136 Ari Udiyani 198501272019021000 Banyumas 27-Jan-85 Pendidik SDN 4 Karangkemojing 01/07/19
137 Aziz Fahrudin 26-016567 Banyumas 10-Oct-83 Pendidik SDN 1 Gancang 01/11/2016
138 Wiwi Puji Raharti 26-016462 Banyumas 05-May-83 Pendidik SDN 1 Gancang 01/11/16
139 Irianto 26-013093 500160377 Banyumas 17-May-66 Pendidik SDN 1 Gancang 01/04/10
140 Kartum, S.Pd.SD 26-012850 131857758 Banyumas 01-Dec-65 Pendidik SDN 1 Gancang 01/02/91
141 Siti Samroh,A.Ma.Pd 26-012449 132101707 Banyumas 18-Apr-63 Pendidik SDN 1 Gancang 01/03/94
142 S a r y o,S.Pd.SD 26-012770 131728917 Banyumas 20-Oct-65 Pendidik SDN 1 Gancang 01/06/88
143 Fitriyaningsih 199205052019022007 Banyumas 5 Mei 1992 Pendidik SDN 1 Gancang 01/07/2019
144 Awal Suhaji, S.Pd 26-016467 Jakarta 21-Feb-83 Pendidik SDN 2 Gancang 01/11/2016
145 Anita Wardani, A.Ma. 26-016173 500133221 Banyumas 25-Sep-82 Pendidik SDN 2 Gancang 01/04/11
146 Tina Suyanti, S. Pd 26-013906 500109895 Banyumas 25-Jan-68 Pendidik SDN 2 Gancang 01/10/91
147 Siti Rochani, S.Pd.I 26-011168 131371705 Banyumas 21-Apr-63 Pendidik SDN 2 Gancang 16/12/85
148 Waryono, S.Pd 1206003759 131323727 Banyumas 13-Sep-62 Pendidik SDN 2 Gancang 17/12/85
149 Wijiyono, S.Pd 26-08776 131028305 Banyumas 10-Aug-59 Pendidik SDN 2 Gancang 17/12/85
150 Prayitno, S.Pd.SD 26-016528 Banyumas 10-Jul-80 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/11/2016
151 Sartam, S.Pd.SD 26-012342 131922154 Banyumas 7 Peb 65 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/08/90
152 Suharso 26-009181 131327317 Brebes 14-Apr-60 Pendidik SDN 1 Kedungurang 17/12/85
153 Parwati 26-013008 Banyumas 29 Mart 66 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/04/2011
154 Rudi Hariyanto 198503152019021003 Banyumas 15 Mart 85 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/07/2019
155 Henu Robi'at Praditiya 199109262019021008 Banyumas 26-Sep-91 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/07/2019
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

156 Yusep Kurniawan 26-016420 19880925 Banyumas 25-Sep-88 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/04/11
157 Rini Kusmiati 26-016550 Banyumas 09-Mar-83 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/11/16
158 Dasirin, A.Ma 26-014293 500125302 Banyumas 12 Peb 69 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/04/11
159 Bejo Sutrisno, S.Pd 26-013515 131893755 Banyumas 30 Mart 67 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/03/91
160 Titin Sumarni,A.Ma 26-011929 131962891 Banyumas 14-May-64 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/03/91
161 Sodikun, S.Pd 26-010689 131802408 Banyumas 14-Jul-62 Pendidik SDN 2 Kedungurang 01/10/88
162 P u t u t Budiono 26-009791 131184269 Banyumas 10 Mart 61 Pendidik SDN 2 Kedungurang 16/12/85
163 AMINUDIN, S.Pd.SD 26-016505 Banyumas 01-Dec-75 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/11/2016
164 Toyib 26-012626 131969427 Banyumas 10-Jul-65 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/10/91
165 Dirman 26-012395 500133139 Banyumas 19 Mart 65 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/04/11
166 Curigo, S.Pd.SD 26-012105 131184084 Banyumas 01-Sep-64 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/04/87
167 Kuswan,S.Pd.SD 26-013465 131992921 Banyumas 9 Peb 67 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/03/92
168 Cici Alfiani 198403302019022004 Banyumas 30 Mart 84 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/07/2019
169 Alipi Sukmawati Wardani Banyumas 23-May-77 Pendidik SDN 1 Tlaga
170 Lilis Susiyati, S.Pd 26-013841 132008369 Banyumas 01-Nov-67 Pendidik SDN 1 Tlaga 01/03/92
171 W a d r i, S.Pd 26-009142 131028222 Banyumas 15 Mart 60 Pendidik SDN 1 Tlaga 27/12/85
172 Tri Susilo 26-012899 132008856 Banyumas 16-Jan-66 Pendidik SDN 1 Tlaga 01/05/93
173 Samsiyah, S.Pd 26-011504 131443063 Banyumas 01-Sep-63 Pendidik SDN 1 Tlaga 16/12/85
174 Yuni Roma Arfianti 198406272019022003 Banyumas 27-Jun-84 Pendidik SDN 1 Tlaga 01/07/2019
175 Dini Suswantari 26-015972 198003344 Banyumas 14 Mart 80 Pendidik SDN 2 Tlaga 01/04/11
176 Daryoto 26-013203 Banyumas 14 Nop 78 Pendidik SDN 2 Tlaga
177 Kiswoyo 26-013478 Banyumas 13-Feb-67 Pendidik SDN 2 Tlaga
178 Sudarso, S.Pd 26-013808 131893758 Banyumas 05-Oct-67 Pendidik SDN 2 Tlaga 01/03/91
179 Aminah Agnessy Kristi 26-013203 131969450 Banyumas 22-Aug-66 Pendidik SDN 2 Tlaga 01/05/93
180 Darno 26-008825 131327318 Banyumas 03-Sep-59 Pendidik SDN 2 Tlaga 24/12/85
181 Taryoko 26-013743 500155858 Banyumas 28-Aug-67 Tendik SD N I Samudra Kulon 01/01/10
182 Surkim ,S.Pd.SD 26-009704 131183914 Banyumas 04-Jan-61 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/04/86
183 M i n t o,S.Pd 26-010710 131185782 Banyumas 08-Sep-62 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/12/85
184 Datim, S. Pd 26-013220 132029170 Banyumas 09-Aug-66 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/01/94
185 Tasimah,A.Ma Pd 26-013466 132010052 Banyumas 15 Pebr 67 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/03/92
186 Yuli Wiharyati 26-014697 500155911 Banyumas 17-Jul-70 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/01/10
187 Sartini, S.Pd 26-014834 132028435 Klaten 14 Peb 71 Pendidik SD N I Samudra Kulon 01/02/91
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

188 Marlina Setiyowati, S.Pd 26-016551 Banyumas 07-Mar-83 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon
189 Darsiti, S.Pd 26-013633 131834249 Banyumas 01-May-67 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon 01/02/91
190 Ahmad Ridho, S.Ag 26-015356 197309327 Batang 11-Sep-73 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon 01/04/11
191 Aryati, S.Pd 26-011166 131184213 Banyumas 13-Apr-63 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon 19/12/85
192 Sobirin 26-013218 131931584 Banyumas 09-May-66 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon 01/02/91
193 Dirman, S.Pd 26-008939 130839069 Banyumas 10-Nov-59 Pendidik SD N 2 Samudra Kulon 17/12/85
194 Sugino,A.Ma 26-015883 197903322 Banyumas 17 Mart 79 Pendidik SD N 1 Samudra 01/04/11
195 Amiyati, S.Pd.SD 26-013647 131969440 Banyumas 05-Jun-67 Pendidik SD N 1 Samudra 01/10/91
196 Amirudin 26-013401 196612287 Brebes 12-Dec-66 Pendidik SD N 1 Samudra 01/04/11
197 Slamet, A.Ma.Pd 26-012826 131991052 Banyumas 05-Nov-65 Pendidik SD N 1 Samudra 01/02/92
198 R a s m o, A.Ma 26-010304 131184207 Banyumas 12-May-62 Pendidik SD N 1 Samudra 01/01/88
199 Wahyu Ambarwati 199210242019022006 Banyumas 24 Okt 1992 Pendidik SD N 1 Samudra 01/07/2019
200 Nurohman, A.Ma.Pd. SD 26-015993 198006301 Banyumas 30-Jun-80 Pendidik SD N 2 Samudra 01/04/11
201 Sugito 26-016191 198212005 Banyumas 09-Dec-82 Pendidik SD N 2 Samudra 01/04/11
202 Haryono 26-015160 197206370 Banyumas 19-Jun-72 Pendidik SD N 2 Samudra 01/04/11
203 Anwarudin, A.Ma 26-014915 197105293 Banyumas 11-May-71 Pendidik SD N 2 Samudra 01/04/11
204 Eka Sri Rohyati, S.Pd 26-016475 Banyumas 22-Jun-69 Pendidik SD N 2 Samudra 01/11/2016
205 Sumargo,S.Pd 26-013807 131728827 Banyumas 21-Oct-67 Pendidik SD N 2 Samudra 01/07/88
206 Eni Sulistyaningsih, S.Pd 26-013454 131893766 Wonogiri 22 Peb 67 Pendidik SD N 2 Samudra 01/04/92
207 Sokhidin 26-014670 197006368 Banyumas 08-Jun-70 Pendidik SD N 3 Samudra 01/04/11
208 Tiwi Rujiati 26-012771 131882167 Banyumas 19-Oct-65 Pendidik SD N 3 Samudra 01/03//1990
209 T r i m a, S.Pd 26-012232 131840323 Klaten 10-Dec-64 Pendidik SD N 3 Samudra 01/12/90
210 Suratno, S.Pd 26-011858 131444344 Banyumas 23-Apr-64 Pendidik SD N 3 Samudra 01/12/85
211 Sutrisno, A.Ma 26-010568 131371717 Banyumas 12-May-62 Pendidik SD N 3 Samudra 17/12/85
212 Wakhyono, S.Pd 26-009098 130961217 Banyumas 11 Peb 60 Pendidik SD N 3 Samudra 17/12/85
213 Eko Sulitno 26-016458 Banyumas 26-Apr-78 Pendidik SD N 4 Samudra 01/11/2016
214 Kaswin 26-015539 197506345 Banyumas 15-Jun-75 Pendidik SD N 4 Samudra 01/04/11
215 Heri Kusworo 26-015390 1974401286 Banyumas 21-Jan-74 Pendidik SD N 4 Samudra 01/04/11
216 Sukarmo 26-014671 500185619 Banyumas 07-Jun-70 Tendik SD N 4 Samudra 01/04/11
217 Warkim, S.Pd 26-011122 131921516 Banyumas 2 Mart 63 Pendidik SD N 4 Samudra 01/07/90
218 Rodikin 26-009253 131030099 Banyumas 25-May-60 Pendidik SD N 4 Samudra 18/12/85
219 Syarif 26-008876 131371641 Banyumas 27-Oct-59 Pendidik SD N 4 Samudra 18/12/85
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

220 Sairan, S.Pd 26-011938 Pendidik


221 Supriyati,S.Pd 26-015626 19760403 200701 2 008 Banyumas 03-Apr-76 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
222 Alim Riyadi,S.Pd 26-015593 19751005 200604 1 017 Banyumas 05-Oct-75 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
223 Siti Romlah,S.TIK 26-015559 19750717 200903 2 004 Banyumas 17-Jul-75 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
224 Dedi Supracoyo,SH 26-015424 19740528 200801 1 014 Banyumas 28-May-74 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
225 Muji Handayani,S.Pd 26-015149 19720529 200001 2 007 Banyumas 29-May-72 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
226 Imam Solikhun 26-014656 19700506 2005011007 Lumbir 06-May-70 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
227 M. Safari 26-014627 Kudus 26-Apr-70 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/06/2010
228 Surapti,S.Pd 26-014415 19690716 200801 2 014 Banyumas 16-Jul-69 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
229 Sugi Astuti,S.Pd 26-014360 19600506 200801 2 020 Banyumas 06-May-69 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
230 Haris Purwanto,S.Pd 26-014342 19690415 200801 1 013 Banyumas 15-Apr-69 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
231 Ani Wihartati,S.Pd 26-013748 19670829 200701 2 10 Banyumas 29-Aug-67 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
232 Dra. Siswiyanti 26-013157 19660607 200604 2 007 Banyumas 07-Jun-66 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/10/2011
233 Drs.Purnomo Sidi 26-011297 131835004 Banyumas 06-Jun-63 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/01/91
234 Kismadi,S.Pd 26-009301 131400141 Cilacap 17-Jun-60 Pendidik SMP N 1 Gumelar 01/05/91
235 carsini 26-016524 Banyumas 25 Okt 79 Pendidik SMP N 1 Gumelar 02/01/2018
236 Setiyowati,M.Pd 26-014526 Banyumas 10-Dec-69 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/12/2011
237 Ika Damayanti, S.Pd 26-016036 500114716 Banyumas 7 Peb 81 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
238 Erna Waryanti, S.Pd 26-015653 500189466 Banyumas 07-Aug-76 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
239 Ida Yulianti, S.Pd 26-015646 500114724 Banyumas 23-Jul-76 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
240 Hindun Widiastuti, S.Pd 26-015197 500164802 Banyumas 12-Aug-72 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
241 Waryati, S.Pd 26-015096 500164802 Banyumas 27 Peb 72 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
242 Ekha Whijaya B.T.R, S.Pd 26-014939 132197092 Banjarnegara 13-Jun-71 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
243 Rohmulyanti,S.Pd 26-014925 197105102006042017 Banyumas 10-May-71 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/10/2011
244 Supriyono,A Ma 26-014353 500167580 Banyumas 06-May-69 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
245 Tanti Ekaratri M, S.Pd 26-014319 500125216 Banyumas 8 Mart 69 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
246 Dinoto,S.Pd 26-013619 500114712 Banyumas 28-May-67 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
247 Drs. Sugiman 26-013277 500155902 Banyumas 21-Sep-66 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
248 Wakirun 26-011938 131659819 Banyumas 30-May-64 Pendidik SMP N 2 Gumelar 01/01/10
249 Eko Wdiasto, S.Pd 26-014938 500188504 Banyumas 13-Apr-77 Pendidik SMP N 3 Gumelar 01/04/11
250 Imam Nugroho, S.Pd 26-015085 500188957 Banyumas 27-Jan-72 Pendidik SMP N 3 Gumelar 01/04/11
251 Eko Yuniarto, S.Pd 26-014938 500191298 Banyumas 24-Jun-71 Pendidik SMP N 3 Gumelar 01/04/11
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

252 Drs Warto 26-011529 500191296 Banyumas 09-Sep-63 Pendidik SMP N 3 Gumelar 01/04/11
253 Sutomo,S.Pd 26-015051 132222499 Banyumas 21-Nov-71 Pendidik SMP N 3 Gumelar 01/01/10
254 Taryoto 26-016174 500170293 Banyumas 29-Sep-82 Tendik Korwilcam Gumelar 01/04/11
255 Diyati, S.E 26-014650 19700511200901202 Banyumas 11-May-70 Tendik Korwilcam Gumelar 01/10/2011
256 Sinung Tri Marhaendro, S.Pd 26-011255 131513067 Banyumas 06-May-65 PS Korwilcam Gumelar 01/08/86
257 Tugiyono, S.Pd 26-012662 131513028 Banyumas 21-Aug-65 PS Korwilcam Gumelar 18/02/91
258 Marsono 26-011911 131512983 Banyumas 11-May-64 PS Korwilcam Gumelar 01/02/1991
259 Sarko 26-011403 132262402 Banyumas 27-Jul-63 Tendik Korwilcam Gumelar 01/12/87
260 Suharto, S.Pd 26-010855 130961092 Banyumas 17-Oct-62 PS Korwilcam Ajibarang 31/12/85

DAFTAR ANGGOTA DASPEN PGRI BARU


YAYASAN DANA SETIAKAWAN GURU JAWA TENGAH
ALAMAT CABANG GUMELAR, KABUPATEN BANYUMAS
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

1 Siswoyo 198505242011011009 Banyumas 24 Mei 85 Pendidik SDN 5 Gumelar


2 Alipi Sukmawati Wardani 197705232006042015 Banyumas 23-May-77 Pendidik SDN 1 Tlaga
3 Fera Dian Puspita Rini 199103202019022004 Banyumas 20 Mart 91 Pendidik SDN 1 Gumelar 01/07/19
4 Muhammad Faiz Jawahir,S.Pd 198406212019021000 Banyumas 08-Aug-84 Pendidik SDN 2 Gumelar 01/07/19
5 Wahyu Dwi Utami 199406272019022010 Banyumas 27-Jun-94 Pendidik SDN 1 Cihonje 01/07/2019
6 Etika Dwi Pangesti 199209252019022007 Banyumas 25-Sep-92 Pendidik SDN 1 Cilangkap 01/07/19
7 Nurhakim 199406212019021003 Banyumas 21-Jun-94 Pendidik SDN 2 Cilangkap 01/07/19
8 Raras Arum Widasworo 199002132019022003 Banyumas 13-Feb-90 Pendidik SDN 1 Paningkaban 01/07/2019
9 Novi Nur Sa'diyah 199211102019022009 Wonogiri 10-Nov-92 Pendidik SDN 2 Paningkaban 01/07/2019
10 Sigit Saryoto 198501212019021006 Banyumas 21-Jan-85 Pendidik SDN 1 Karangkemojing 01/07/2019
11 Risky Nazia Muhandis 199405012019021004 Banyumas 1 Mei 1994 Pendidik SDN 2 Karangkemojing 01/07/2019
12 Ari Udiyani 198501272019021000 Brebes 27-Jan-85 Pendidik SDN 4 Karangkemojing 01/07/19
13 Fitriyaningsih 199205052019022007 Banyumas 5 Mei 1992 Pendidik SDN 1 Gancang 01/07/2019
14 Rudi Hariyanto 198503152019021003 Banyumas 15 Mart 85 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/07/2019
15 Henu Robi'at Praditiya 199109262019021008 Banyumas 26-Sep-91 Pendidik SDN 1 Kedungurang 01/07/2019
16 Cici Alfiani 198403302019022004 Banyumas 30 Mart 84 Pendidik SDN 3 Kedungurang 01/07/2019
17 Yuni Roma Arfianti 198406272019022003 Banyumas 27-Jun-84 Pendidik SDN 1 Tlaga 01/07/2019
18 Wahyu Ambarwati 199210242019022006 Banyumas 24 Okt 1992 Pendidik SD N 1 Samudra 01/07/2019
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK
NO NAMA NPA NIP TEMPAT/TANGGAL LAHIR JABATAN UNIT KERJA TGL MASUK

Anda mungkin juga menyukai