Anda di halaman 1dari 3

UNBK 2020 UNBK 2019

UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER


TAHUN PELAJARAN 2019/2020 TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PANITIA PANITIA

FITRIATUL HASANNAH,S.S SARTIKA, S.E


KETUA PANITIA ANGGOTA PANITIA

UNBK 2019 UNBK 2019


UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 TAHUN PELAJARAN 2018/2019

PANITIA PANITIA

YULI HANDITA FAJAR S., S.Pd MOH. ABD. ROHMAN, A.Md


ANGGOTA PANITIA ANGGOTA PANITIA

FAUZI
UNBK 2018 UNBK 2018
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PENGAWAS PENGAWAS

.............................................. ..............................................
NIP ................................. NIP .................................

UNBK 2018 UNBK 2018


UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PENGAWAS PENGAWAS

.............................................. ..............................................
NIP ................................. NIP .................................

FAUZI
UNBK 2018 UNBK 2018
UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PROKTOR PROKTOR

RASUKI AMIN, S.S MUSA’ADATUL RIZKIYAH, S.Pd


PROKTOR 1 PROKTOR 2

UNBK 2018 UNBK 2018


UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 TAHUN PELAJARAN 2017/2018

PROKTOR TEKNISI

.............................................. ..............................................
NIP ................................. NIP .................................

FAUZI