Anda di halaman 1dari 15

BACHELOR OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT WITH

HONOURS (BOSHM)

MEI / 2019

XBHM 3103

OCCUPATIONAL HEALTH MANAGEMENT

NO. MATRIKULASI : 840623055289001


NO. KAD PENGNEALAN : 840623055289
NO. TELEFON : 019-3916462
E-MEL : hudahafiz@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN : MELAKA LEARNING CENTRE

0
<KOD KURSUS>

1
TAJUK MUKA SURAT

PENGENALAN 1

HASIL SOAL SELDIK 3

PUNCA TEKANAN DAN PARAS TEKANAN DI KALANGA 5


PEKERJA DI PREMIS PEKERJAAN

PUNCA STRESS DAN PRESTASI KERJA 7

0
PENGENALAN

Tugas yang sihat mungkin menjadi satu-satunya tekanan di kalangan pekerja adalah sesuai
dengan kebolehan dan sumber mereka, dengan jumlah kawalan yang mereka ada ke atas kerja
mereka, dan sokongan yang mereka terima dari orang yang penting kepada mereka. oleh
kerana kesihatan bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan tetapi keadaan positif
kesejahteraan fizikal, mental dan sosial yang lengkap (who, 1986), persekitaran kerja yang
sihat adalah salah satu di mana tidak hanya ada ketiadaan keadaan yang berbahaya tetapi
kelimpahan kesihatan yang menggalakkan.

ini mungkin termasuk penilaian berterusan risiko kepada kesihatan, penyediaan maklumat
dan latihan yang sesuai mengenai isu-isu kesihatan dan ketersediaan kesihatan yang
menggalakkan amalan dan struktur sokongan organisasi. persekitaran kerja yang sihat adalah
salah satu di mana kakitangan telah membuat promosi kesihatan dan kesihatan sebagai
keutamaan dan sebahagian daripada kehidupan mereka.

Tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah orang yang dapat dijawab apabila
dibentangkan dengan tuntutan kerja dan tekanan yang tidak sepadan dengan pengetahuan dan
kebolehan mereka dan yang mencabar keupayaan mereka untuk mengatasi. Tekanan berlaku
dalam pelbagai keadaan kerja tetapi sering menjadi lebih teruk apabila para pekerja
merasakan mereka tidak mempunyai sedikit sokongan daripada penyelia dan rakan sekerja,
serta sedikit kawalan terhadap proses kerja. Selalunya kekeliruan antara tekanan atau cabaran
dan tekanan dan kadangkala ia digunakan untuk alasan praktik pengurusan yang buruk.
Tekanan di tempat kerja tidak dapat dielakkan kerana tuntutan persekitaran kerja
kontemporari. Tekanan yang dianggap sebagai diterima oleh individu, mungkin juga menjaga
pekerja memberi amaran, bermotivasi, mampu bekerja dan belajar, bergantung pada sumber
yang ada dan ciri-ciri peribadi. Walau bagaimanapun, apabila tekanan itu menjadi berlebihan
atau tidak dapat dikawal, ia membawa kepada tekanan. Tekanan boleh merosakkan kesihatan
pekerja dan prestasi perniagaan.

Stres yang berkaitan dengan kerja boleh disebabkan oleh organisasi kerja yang lemah (cara
kami merekabentuk pekerjaan dan sistem kerja, dan cara menguruskannya), oleh reka bentuk
1
kerja yang kurang baik (contohnya, kekurangan kawalan ke atas proses kerja), pengurusan
yang lemah, kerja yang tidak memuaskan keadaan, dan kurang sokongan daripada rakan
sekerja dan penyelia.

Penemuan penyelidikan menunjukkan bahawa jenis pekerjaan yang paling tertekan adalah
yang menghargai tuntutan dan tekanan yang berlebihan yang tidak dipadankan dengan
pengetahuan dan kebolehan pekerja, di mana terdapat sedikit peluang untuk melaksanakan
sebarang pilihan atau kawalan, dan di mana terdapat sedikit sokongan dari orang lain.

Pekerja kurang berkemungkinan mengalami tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan


apabila permintaan dan tekanan kerja dipadankan dengan pengetahuan dan kebolehan mereka
- kawalan dapat dilakukan atas kerja mereka dan cara mereka melakukannya - sokongan
diterima dari penyelia dan kolega - penyertaan dalam keputusan bahawa kebimbangan
pekerjaan mereka disediakan.

Bahaya berkaitan tekanan di tempat kerja boleh dibahagikan kepada kandungan kerja dan
konteks kerja.

Kandungan kerja termasuk - kandungan kerja (monotoni, kurang rangsangan, tugas tidak
berfaedah, kurang variasi, dll) - beban kerja dan kadar kerja (terlalu banyak atau terlalu
sedikit untuk dilakukan, bekerja di bawah tekanan masa, dll.) - waktu kerja keterlaluan atau
tidak fleksibel, lama dan tidak sosial, tidak dapat diprediksi, sistem perancangan yang direka
dengan teruk) - Penyertaan dan kawalan (kekurangan penyertaan dalam membuat keputusan,
kekurangan kawalan ke atas proses kerja, kadar, jam, kaedah, dan persekitaran kerja)

Konteks kerja termasuk - pembangunan kerjaya, status dan gaji (keranan kerja, kekurangan
peluang promosi, kurang atau lebih promosi, kerja 'nilai sosial yang rendah', skim bayaran
kadar separa, sistem penilaian prestasi tidak jelas atau tidak adil, - tidak ada peranan yang
jelas dalam pergaulan) - peranan dalam organisasi (peranan yang tidak jelas, peranan yang
bertentangan) - hubungan interpersonal (pengawasan yang tidak mencukupi, tidak konsisten
atau tidak menyokong, hubungan yang tidak baik dengan rakan sekerja, buli / gangguan dan
keganasan, kerja terpencil atau bersendirian, budaya (komunikasi yang lemah, kepimpinan
yang lemah, kekurangan peraturan tingkah laku, kekurangan kejelasan mengenai objektif
organisasi, struktur dan strategi) - keseimbangan kehidupan kerja (tuntutan kerja dan rumah
yang bertentangan, kekurangan sokongan untuk masalah domestik di tempat kerja, kurang
2
sokongan untuk masalah kerja di rumah, kekurangan peraturan organisasi dan dasar untuk
menyokong keseimbangan kerja-hidup)

Stres yang berkaitan dengan pekerjaan: asas bukti saintifik terhadap faktor risiko, pencegahan
dan kos.Stres yang berkaitan dengan pekerjaan masih merupakan konsep yang mengelirukan
kepada ramai, walaupun topik itu diliputi dalam ratusan kertas yang diterbitkan setiap tahun.

HASIL SOAL SELDIK

14

12
10
normal
8 ringan
6 sedehana
teruk
4
sangat teruk
2

0
murung anziati stress

CARTA BAR: HASIL SOAL SELIDIK

Adobe Acrobat
PDFXML Document
borang soal selidik yang telah dijawab

3
4
PUNCA TEKANAN DAN PARAS TEKANAN DI KALANGAN PEKERJA DI
PREMIS PEKERJAAN

Tekanan berubah kepada fenomena yang biasa di kalangan majikan dan pekerja. (michie,
2002, ms. 67) meningkatnya tahap tekanan berubah dengan pesat di kalangan pekerja
disebabkan oleh pelbagai sebab. pekerja mengalami dan merasa tertekan secara berterusan
dan dengan itu reaksi tekanan di tempat kerja bukanlah aspek yang berasingan. (fairbrother,
& warn, 2003 ms 8) tekanan di tempat kerja juga meningkat disebabkan oleh faktor luaran
seperti kemajuan teknologi dan perubahan dalam ekonomi sesebuah negara. tekanan juga
akan berlaku dalam multinasional syarikat di mana operasi global dan pekerja mempunyai
latar belakang budaya yang berlainan. Selain tekanan yang boleh disebabkan oleh masalah
keluarga atau peribadi, tekanan di tempat kerja telah menjadi bahkan masalah yang lebih
besar disebabkan oleh penyusunan semula kerja, globalisasi dan lebih banyak permintaan
terhadap tugas itu di tangan. ini mungkin membawa kepada ketidakamanan pekerjaan yang
lebih tinggi yang akan membuatkan pekerja berasa tertekan dan bermasalah. (tennant, 2001,
ms 697) oleh itu peningkatan tekanan di kalangan pekerja memberi motivasi kepada kami
untuk menjadi berminat, sensitif dan ingin tahu mengenai kepentingan subjek.

Tekanan sahaja bukanlah keadaan perubatan, melainkan ia adalah kerentanan kepada


tekanan yang membawa kepada mental gangguan. "satu kajian yang dibuat oleh institut
psikiatri mendapati bahawa orang yang mempunyai pekerjaan bertekanan tinggi mempunyai
dua kali risiko mengalami kemurungan atau kebimbangan yang serius berbanding dengan
yang lain pekerjaan yang tertekan. "(melchior et al., 2007, p.2) stres kerja boleh menjejaskan
pekerja tanpa mengira jantina, kedudukan atau jenis pekerjaan. jika seseorang melihat dan
mengimbasnya penyelidikan mengenai stres dan tekanan terutamanya di tempat kerja,
seseorang mendapati bahawa stres diselesaikan di kalangan pekerja sebagai faktor yang tidak
dapat dielakkan. tekanan dikaitkan dengan keupayaan seseorang untuk menguruskan
rekursa, tuntutan alam sekitar dan beberapa kelemahan yang tidak diketahui semasa proses
itu melakukan aktiviti, tetapi jika ia dilihat sebagai subjek umum maka ia akan dinilai sebagai
fenomena yang tidak dapat diramalkan.

5
jika tekanan diterangkan dalam rangka emosi, nampaknya agak rumit dan
sukar untuk ditakrifkan kerana ketiadaan definisi tulen dan tepat tentang emosi.
emosi merujuk kepada perasaan dan perasaan subjektif seseorang, ia menyatakan perubahan
yang kompleks dalam keadaan fizikal dan psikologi individu yang mempengaruhi pemikiran
dan tingkah laku. oleh itu, kebimbangan, kemurungan, kemarahan dan rasa malu adalah hasil
daripada emosi terhadap tekanan. kegelisahan dikenali sebagai salah satu faktor emosi
terburuk yang menyebabkan banyak yang tidak dapat diubati masalah dan gangguan dalam
aktiviti seseorang. emosi memasuki kuasa yang intensif kepada manusia tingkah laku yang
membawa kepada situasi di mana seseorang tidak dapat membuat keputusan atau
melaksanakan yang lebih baik biasanya. para ulama dan ahli psikologi mengkomersialkan
teori-teori emosi yang berbeza kategori: fisiologi, neurologi dan kognitif. teori fisiologi emosi
merujuk kepada isyarat atau tindak balas badan. neurologi mencadangkan tindak balas otak
dalam tindak balas terhadap emosi. teori kognitif menggambarkan peranan pemikiran atau
fungsi otak dalam pembentukan emosi. (parker & ettinger, 2007, ms 326; ashforth &
humphrey, 1995, ms.99) tekanan ditakrifkan sebagai "tindak balas psikologi, emosi, dan
fisiologi badan kepada mana-mana permintaan yang dianggap mengancam kesejahteraan
seseorang (bloisi et al., 2007, ms 309) ". manakala tekanan oleh lazarus didefinisikan sebagai
"proses peristiwa atau situasi penilaian sebagai berbahaya, mengancam, atau mencabar
menilai tindak balas yang berpotensi dan bertindak balas kepada mereka peristiwa. lazarus,
1993 disebut dalam (bloisi et al., 2007, ms 309) ". tekanan memberi kedua-dua positif dan
tindak balas negatif terhadap tindakan kita, kerana penilaian rasional kita dan andaian
tekanan memberi perbezaan dalam bagaimana kita bertindak balas kepada isu yang dianggap
sebagai tekanan dan bagaimana kita berurusan dengannya.

Terdapat tekanan yang membina dan membinasakan. tekanan konstruktif adalah perasaan
kecemasan yang membuat kita berfungsi dengan baik dalam kehidupan seharian kita. tekanan
juga boleh menjadi penggerak untuk mengujinya dan menggalakkan diri kita melakukan
sesuatu. sedangkan tekanan merosakkan membentangkan yang tidak diingini
kesan tekanan yang dikenali sebagai kesusahan (bloisi et al., 2007, ms 311)

Tekanan boleh membantu atau membahayakan prestasi kerja, bergantung kepada tahapnya.
apabila tekanan tidak hadir, ia menghadkan cabaran kerja dan prestasi menjadi rendah.
apabila tekanan bertambah secara berperingkat, prestasi kerja juga akan meningkat, kerana
tekanan membantu seseorang untuk mengumpul dan menggunakan sumber untuk memenuhi
keperluan pekerjaan. Tekanan konstruktif menimbulkan galakan di kalangan pekerja dan
6
membantu mereka menangani pelbagai cabaran kerja. Akhirnya, tiba masanya apabila
tekanan mencapai titik ketepuan maksimum yang sepadan dengan keupayaan prestasi hari
pekerja ke hari. Selain itu, tekanan tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam
prestasi kerja.

Akhir sekali, jika tekanan terlalu tinggi, ia menjadi kuasa yang merosakkan. Prestasi kerja
mula menurun pada titik yang sama kerana tekanan yang berlebihan mengganggu prestasi.
Seorang pekerja kehilangan keupayaan untuk mengatasi, gagal membuat keputusan dan
memaparkan tingkah laku yang tidak konsisten. Sekiranya tekanan terus bertambah, ia dapat
mencapai titik pecah. Pada peringkat ini, seorang pekerja sangat kecewa dan mengalami
kemusnahan mental. Tidak lama kemudian dia benar-benar putus. Prestasi menjadi sifar,
tidak lagi merasakan bekerja untuk majikan mereka, peningkatan ketidakhadiran, akhirnya
mengakibatkan berhenti kerja atau dipecat.

PUNCA STRESS DAN PRESTASI KERJA

Tekanan tidak sepatutnya sangat tinggi atau tidak terlalu rendah. Ia mestilah berada dalam
julat dan had keupayaan pekerja untuk bertolak ansur dan tahap prestasinya. Tekanan
terkawal yang berada dalam batasan sentiasa bermanfaat dan produktif daripada yang tidak
terkawal. Pengurusan setiap organisasi mesti sentiasa mempertimbangkan pekerja mereka
sebagai aset firma mereka dan tidak bekerja hamba. Usaha perlu dilakukan secara tetap untuk
memantau dan mengkaji tahap tekanan dalam persekitaran kerja. Pelarasan dan perkiraan
yang perlu dibuat untuk mengawal tekanan dan sebabnya. Kerjasama, Kebaikan, Hormat,
Adab-adab dan Disiplin di kalangan anggota sesebuah organisasi sentiasa mewujudkan
suasana bebas stres, sihat, mesra dan produktif di tempat kerja.

Memahami aspek emosional faktor manusia juga memainkan peranan penting dalam
menentukan prospek kejayaan sesebuah organisasi. Tidak kira betapa pintarnya tenaga kerja,
ia adalah emosi dan bukan logik yang mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik.

7
https://www.youtube.com/watch?v=PdlesEIQI64

APENDIKS

RUJUKAN / REFERENSI

1. Laman web: https://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/

Dilihat pada 18 julai 2019

8
< PROGRAM >

9
< SEMESTER / YEAR>

< COURSE CODE>

< COURSE TITLE>

MATRICULATION NO : <MATRIC NO>


IDENTITY CARD NO. : <IC NUMBER>
TELEPHONE NO. : <TELEPHONE>
E-MAIL : <EMAIL ID>
LEARNING CENTRE : <LEARNING CENTER>

10
INSTRUCTIONS
 Do not copy the assignment question and instructions to your answer.
 Prepare your assignment answer following the layout of the ASSESSMENT
CRITERIA shown in the RUBRICS provided for the course. Where RUBRICS are
not provided, follow the instructions/guidelines specified by the Open University
Malaysia (OUM) for the assignment concerned.
 Your assignment should be written according to the number of words outlined
in the assignment instruction EXCLUDING references.
 Type your answer using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing.
 Show the number of words at the end of your assignment.
 Tables and figures where provided, should be appropriately titled.
 List your references separately in the APPENDIX page.

11
ATTACHMENT

REFERENCES

Author’s name (year). Book, Title, Publication

12