Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Jangkep 1000 dinten sedanipun suwargi


Alm. Ibu Khazanah

Dinten: Seloso Legi


Surya kaping : 8 Oktober 2019

Awit saking punika kula sekeluarga nyuwun paring panjurung donga panjenengan
mugi almarhum pinaringan lancer marak sowan wonten ing Maha Kuwaos, pun ampuni
sedoya kelepatan rikala sugengipun.
Sedaya keluarga ngaturaken panuwun awit saking pandonga ugi pambiyantu
panjenengan. Nuwun
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Karangasem, 8 Oktober 2019
Atur kula

Sedaya Keluarga

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Jangkep 1000 dinten sedanipun suwargi


Alm. Ibu Khazanah

Dinten: Seloso Legi


Surya kaping : 8 Oktober 2019

Awit saking punika kula sekeluarga nyuwun paring panjurung donga panjenengan
mugi almarhum pinaringan lancer marak sowan wonten ing Maha Kuwaos, pun ampuni
sedoya kelepatan rikala sugengipun.
Sedaya keluarga ngaturaken panuwun awit saking pandonga ugi pambiyantu
panjenengan. Nuwun
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Karangasem, 8 Oktober 2019
Atur kula

Sedaya Keluarga

Anda mungkin juga menyukai